Copy
View this email in your browser
Facebook
Website DAVID vzw
For English please scroll down.
STEENWORP wordt vervolgd, want er is van alles gaande in de vzw. De ‘I AM HEARD – workshops’ en de Meeting komen eraan en er is een Store gelanceerd. Voldoende stof dus om over te berichten aan ons nieuwsgierig lezerspubliek! Terwijl we in augustus met goeie ouwe appeltaart een gesprek aanknoopten met fotograaf Tom de Visscher uit Eeklo werd in oktober, na een prikkelende vragenronde aan Ruangsak Anuwatwimon, de Thaise soep aangevoerd. Even pikant belooft de Meeting met Jan Hoet te worden in december. Bereid je kritische denkpapillen al maar voor op een debat in het ochtendgloren en een energieke namiddag met workshops. Het thema blijft cirkelen rond de helende werking van kunst.
 • Meeting ‘I AM HURT ', zaterdag 14 december 2013
 • DAVID Store
 • DAVID Store meets Rohan Graëffly, 13-15 december 2013
 • Terugblik op DAVID Store meets Tom de Visscher
 • Terugblik op DAVID Store meets Ruangsak Anuwatwimon
 • We stellen voor... vrijwilligster Valesca!
 • Vrijwilligers gezocht!

Meeting ‘I AM HURT, zaterdag 14 december 2013
Gewapend met liters koffie om de opstekende winterse moeheid te verdrijven, begint DAVID vzw aan haar derde Meeting: ‘I AM HURT, Kunst is ook een vorm van zorg’. Het openingsdebat zal de hersencellen in versnelling brengen met gelegenheid om achteraf vragen, bedenkingen en kritiek allerhande te spuien. Daarna kan je deelnemen aan een van de vijf workshops! Peter van het project is Jan Hoet, a.k.a. de kunstpaus himselfLees meer en schrijf je in!

DAVID Store
Na enkele POP-UP Stores zoals “Almost New Year’s Eve” en “dada… simple comme bonjour” heeft David vzw er een broertje bij: DAVID Store.
Tijdens een drietal weekends per jaar kan je in DAVID Store langskomen om kunstwaren te bekijken en te kopen. Vrijdag, zaterdag en zondag ben je welkom tussen 14.00 en 18.00u. Op zondag wordt de zaak afgesloten met een Artist Talk. Doorheen het jaar kan terecht in de online winkel van DAVID Store op Artprice.
DAVID Store meets Rohan Graëffly, 13-15 december 2013
Rohan Graëffly (*1975,BE) presenteert tijdens het weekend van vrijdag 13 tot en met zondag 15 december zijn werk 'Paper Flesh', een reeks bewerkte 'magazines'. Uitzonderlijk zijn de kunstwerken van de Waalse kunstenaar op zaterdag te zien zijn in de Zebrastraat, in het kader van de Meeting. Maar voor een aankoop van een 'piece unique' kan je terecht in de Phoenixstraat 148. Lees meer
Terugblik DAVID Store meets Ruangsak Anuwatwimon
Tijdens de tweede DAVID Store op 4, 5 en 6 oktober was Ruangsak Anuwatwimon (*1975, TH) de Artist in Residence. We maakten kennis met zijn ‘Ash Hearts’ en kregen een voorproefje van zijn gigantisch GOLEM – project. De charmante kunstenaar uit Thailand is niet bang om met zijn werk een politiek statement te maken over de situatie in zijn land. Lees meer
 
Terugblik DAVID Store meets Tom de Visscher
De eerste DAVID Store opende tijdens het weekend van 16 tot 18 augustus met werk van kunstenaar Tom De Visscher (*1977,BE). Zowel de reeks 'Surreële Panorama's' als 'Emotional Women' en 'Home Portraits' werkten intrigerende vragen op. "Ik hou ervan om met verschillende fotoprojecten tegelijk bezig te zijn in plaats van reeks na reeks te maken. Op deze manier geef ik de verschillende kanten van mijn persoonlijkheid ruimte." Lees meer
We stellen voor... vrijwilligster Valesca!
Valesca is bij David vzw in charge voor de contracten, public relations en onthaal. Ze is een muziekliefhebber en grote fan van Pearl Jam. Medewerker zijn bij David vzw geeft Valesca veel voldoening. Ze heeft er een aantal leuke mensen ontmoet en ze ziet het als een goede leerschool. Lees meer
Vrijwilligers gezocht!
Alles wat gedurende de Meeting wordt onthuld, gevraagd, uitgeschreeuwd, verteld, onderzocht, opgenomen, uitgebeeld, bevraagd, onderlijnd, getoond, afgewezen, uitgelachen, opgeschreven, gefluisterd of zelfs verzwegen, wordt vastgelegd. En jij kan daar deel van uitmaken. Lees meer


 


STONE'S THROW is to be continued, because there's a lot happening in the organisation. The ‘I AM HEARD – workshops’ and the Meeting are coming up and a Store is launched. Enough material for our curious readers to explore! While in August we talked with photographer Tom de Visscher from Eeklo over a nice slice of apple pie, the Thai soup was heating up after an exciting question round with Ruangsak Anuwatwimon in October. The Meeting with Jan Hoet in December promises to be just as spicy. So prepare your critical thinking buds for a discussion at the break of dawn and an energetic afternoon full of workshops. The theme continues to revolve around the healing effect of art.

 • Meeting ‘I AM HURT, Saturday, December 14, 2013
 • David Store
 • DAVID Store meets Rohan Graëffly, December 13-15, 2013
 • Looking back @ DAVID Store meets Tom de Visscher
 • Looking back @ DAVID Store meets Ruangsak Anuwatwimon
 • Introducing... volunteer Valesca!
 • Volunteers wanted!
Meeting ‘I AM HURT', Saturday, December 14, 2013
Armed with gallons of coffee to chase away the fatigue of winter, DAVID vzw will start its third Meeting. â€˜I AM HURT, Art is also a type of care’ will take a closer look at the healing effect of art. The opening debate will stimulate the active brain cells during the opening talk with plenty of opportunity for questions, objections and criticism of all kinds. Afterwards you can participate in a workshop. Godfather of the project I AM HURT/I AM HEARD is Jan Hoet, a.k.a. the pope of art in the flesh. Read more
DAVID Store
After several POP-UP Stores such as "Almost New Year's Eve" and "dada... simple comme bonjour" DAVID vzw has a new little brother: DAVID Store. During approximately three weekends a year you can drop by to watch and buy artworks between 14h-18h on Friday, Saturday and Sunday. On the last day the exposition is closed with an Artist Talk during which you can shoot all your questions at the artist. During the year you can visit our online DAVID Store on Artprice.
DAVID Store meets Rohan Graëffly, December 13-15, 2013
Rohan Graëffly (*1975,BE) is starring the weekend of the 14th,with ‘Paper Flesh’, a series of magazines with more than one hundred original pieces. Barely able to control your mouse? Take a look at the online shop on Artprice. Read more
Looking back@ DAVID Store meets Tom de Visscher
Our guest at the first DAVID Store during the weekend of 16 - 18 August was artist Tom De Visscher (*1977,BE). He displayed as much as three projects! “I like to be engaged in different projects at a time instead of making series after series. This gives the various sides of my personality enough space..” Read more about our impression of this Artist.
 
Looking back@ DAVID Store meets Ruangsak Anuwatwimon
The second edition of DAVID Store on 4, 5 and 6 October displayed Ash Heart Projects by Ruangsak Anuwatwimon (*1975,TH). He is politically active and concerned about the human interaction with nature, but that doesn’t hold him back to show his work with the biggest Siames smile. The visitors were having fun with the artist, were muted by his work but didn’t restrain themselves from actively participating in the conversation. Read more
Introducing... volunteer Valesca!
Valesca is in charge for the contracts, organisation and reception in David vzw . She is a big music fan and singing along until the end of a concert is no problem for her when Pearl Jam is on stage. Volunteering at David vzw gives Valesca a lot of satisfaction. She has met some fun people, and considers it as an extremely enriching experience. “At times it demands for a certain amount of flexibility but even that has its charms. I hope to be involved in the organisation for a long time to come.”
Volunteers wanted!
Everything that will be revealed, asked, exclaimed, told, investigated, depicted, questioned, underlined, shown, tested, turned down, laughed at, written, whispered or even concealed, will be recorded during the meeting. And you can be a part of it.
Medewerkers/contributors: Nadia de Leyn, Vicky Derweduwen, Astrid David, Joachim David, Liesbeth Langouche, Valesca Van Velzen - Support: Koen Landuyt van Stook - Coördinator/coordinator: Aleksandra Hrkic

Copyright © 2013 DAVID vzw, All rights reserved.
STEENWORP/STONE'S THROW
Our mailing address is: info@david-vzw.be
unsubscribe from this list    update subscription preferences