Is deze e-mail van Celsus, academie voor betaalbare zorg niet goed leesbaar?
klik dan hier voor de online versie

 
 
           
 
   
           
     

Nieuwsbrief Celsus academie

maart 2016

De highlights van de Celsus academie uit het eerste kwartaal van 2016:
Celsus invitational conference 2016 (let op: gewijzigde datum) en de oratie van Patrick Jeurissen ● het jaarverslag 2015 ● rapport doelmatigheid van AMR preventie ● Harkness fellowship voor Marit Tanke ● start online cursus ‘Betaalbaarheid van de zorg’ voor medisch specialisten ● ...

     
           
 
   

Benoeming Patrick Jeurissen tot bijzonder hoogleraar 'Betaalbaarheid van Zorg'

   
 
       
   

Dr. Patrick Jeurissen is met ingang van 15 februari 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Betaalbaarheid van Zorg' aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit/het Radboudumc.

De oratie vindt 1 juni 2016 plaats aansluitend op onze jaarlijkse Invitational Conference. Meer hierover in deze nieuwsbrief.

   
       
 
   

Harkness Fellowship voor Marit Tanke

   
 
       
   

Dr. Marit Tanke heeft de prestigieuze Harkness Fellowship (2016/2017) verworven. Marit is plv. programmaleider van Celsus, academie voor betaalbare zorg, en senior onderzoeker bij de afdeling IQ healthcare.

   
       
 
   

Rapport Doelmatigheid van AMR preventie – vijf business cases

   
 
       
   

Antimicrobiële resistentie (AMR) is één van de grootste bedreigingen voor de publieke gezondheid en de betaalbaarheid van zorg. Doorgaans onschuldige aandoeningen kunnen door resistente bacteriën levensbedreigend worden en een bijkomend probleem is dat er vrijwel geen nieuwe antimicrobiële middelen in ontwikkeling zijn. Er zijn maatregelen nodig die AMR voorkomen of de kans hierop aanzienlijk verkleinen.
 

   
       
 
   

NIEUW Online cursus Betaalbaarheid en Kwaliteit van zorg

   
 
       
   


Wat is uw rol als medisch specialist of aios in het vraagstuk over de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg? 

Dit leert u in een nieuwe online cursus die de Celsus academie in samenwerking met de Academie voor medisch specialisten en Elevate Health heeft ontwikkeld. Een gevarieerde online training met een mix aan leervormen die u qua tijdsindeling veel flexibiliteit biedt.
 
Klik op 'lees meer' voor de uitgebreide cursusbrochure met alle achtergrondinformatie. Startdatum is 9 mei 2016.

   
       
 
   

1 juni 2016 Oratie Patrick Jeurissen
& Celsus Invitational Conference

   
 
       
   

'Steeds meer zorg, een betaalbaar probleem?'

De Celsus Invitational Conference wordt op 1 juni 2016 gehouden, voorafgaand aan de oratie van Patrick Jeurissen die onlangs is benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Betaalbaarheid van Zorg'. Dit is dus in tegenstelling tot eerdere berichtgeving waar 7 april nog als conferentiedatum werd genoemd.

1 juni beloofd daarmee een bijzondere dag te worden en zowel het congres als de oratie dragen de titel ‘Steeds meer zorg, een betaalbaar probleem?’. De uitnodigingen worden komende weken verstuurd. Download het programma.

Klik hier voor een sfeerimpressie van ons congres in 2015 over 'kanteling van zorgen de betekenis ervan voor kwaliteit en betaalbaarheid'.

   
       
 
   

Publicaties

   
 
       
   

The Relationship Between the Scope of Essential Health Benefits and Statutory Financing: An International Comparison Across Eight European Countries
Philip J. van der Wees*, Joost J.G. Wammes, Gert P. Westert, Patrick P.T. Jeurissen.
Int J Health Policy Manag 2016, 5(1), 13–22
lees meer

The policy and politics of the 2015 long-term care reform in the Netherlands
J.A.M. (Hans) Maarse, P.P. (Patrick) Jeurissen.
Health Policy 120 (2016) 241–245
lees meer

The governance of public-private partnerships: lessons from the UK and Germany
Eva Lieberherr, Hans Maarse and Patrick Jeurissen
Boekhoofdstuk (nr7) in het boek 'Strengthening Health System Governance: Better policies, stronger performance' door Scott Greer, Matthias Wismar, Josep Figueras. 
ISBN: 9780335261345
lees meer
 

   
       
 
   

Jaarverslag 2015
Celsus Highlights

     

Blog 
door Joost Wammes

   
 
             
   In 2015 hebben we met Celsus op veel terreinen stappen gezet voor onze missie: kennis over betaalbare zorg voor iedere burger. Met beperkte middelen is al veel bereikt en dit zetten we voort in 2016.     


Kankerscreening? - ‘Catching turtles’
Over de zin van kankerscreening.

Collega’s en vrienden noemen mij regelmatig kritisch of sceptisch. Ik kan ze hierin alleen maar gelijk geven; ik heb dan ook als goede voornemen voor 2016 dat dit niet doorslaat. Ik probeer mijn kritische natuur daarom zoveel mogelijk  ...

   
             
 
   

Verslag
Succesvolle derde editie Winteracademie

     

Onderwijs
Keuzemodule voor studenten GNK/BMW

   
 
             
   

Voor de derde keer op rij organiseerde de Celsus academie samen met de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering een Winteracademie over de betaalbaarheid van de zorg.  

 

     

De Nederlandse zorg behoort tot de beste ter wereld. Dat is niet alleen te danken aan de professionals, maar ook aan het stelsel. Het is voor toekomstige zorgprofessionals belangrijk om het stelsel te kennen. Daarom biedt Celsus een keuzemodule aan studenten ...

   
             
 
   

Aan-tafel-sessie
Mensen met hoge zorgkosten

     

Agenda

 

   
 
             
   Tijdens deze aan-tafel-sessie over de top vijf mensen met hoge zorgkosten is onder meer besproken hoe in de VS en Canada de ‘follow the money’ of ‘hot spotting’ strategie wordt toegepast en wat er wetenschappelijk over beschreven is.

Duidelijk is dat de strategie veel potentie biedt, ook voor Nederland, maar dat er ook nog veel onduidelijkheden zijn over hoe dit in te vullen ...


 

     

9 mei 2016
Start Online Cursus Betaalbaarheid van Zorg voor medisch specialisten en aios

1 juni 2016 
'Mini'-invitational conference 'Betaalbaarheid van zorg en Ethiek'.*

1 juni 2016
Jaarlijkse Celsus invitational conference 'Steeds meer zorg, een betaalbaar probleem?'*

1 juni 2016
Oratie Patrick Jeurissen, bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg.

* Interesse? Maak dit kenbaar via info@Celsusacademie.nl

   
             
 
                   
 
       
 

 

   
       
 
Afmelden voor deze nieuwsbrief