Is deze e-mail van Celsus, academie voor betaalbare zorg niet goed leesbaar?
klik dan hier voor de online versie

 
 
     

Celsus,
academie voor betaalbare zorg

     
 
   
           
     

Geïntegreerde toepassing van PROMs in de zorg en verantwoording van kwaliteit
Patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs) kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van patiëntgerichte zorg en voor het meten en verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het is de vraag in hoeverre het gebruik van PROMs gecombineerd kan worden voor toepassing in de zorg en voor externe verantwoording van de kwaliteit van de zorg.

     
           
 
   

Uitgelicht project
Verzekerden met hoge zorgkosten

     

Kennisdisseminatie
Aan-tafel-sessies

   
 
             
   

Al jaren is bekend dat de zorgkosten zeer scheef verdeeld zijn over de verzekerden populatie. Een beperkt aantal verzekerden die vaak erg ziek zijn, zijn verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de kosten. De implicatie hiervan is wel dat gerichte interventies op deze verzekerden (of verzekerden die risico lopen in de hoge kosten categorie te belanden) een efficiënte manier zouden kunnen zijn voor het beteugelen van de zorgkosten - en wellicht zelfs het verbeteren van de gezondheid.

     

Om de ogenschijnlijk gescheiden werelden van beleid, onderzoek en praktijk te verbinden, een van de doelstellingen van het Celsusprogramma, worden jaarlijks enkele aan-tafel-sessies georganiseerd tussen de beleidsmedewerkers van VWS en de onderzoekers van Celsus rondom een actueel praktijkthema over betaalbaarheid van zorg.
Uit het (wetenschappelijke) veld worden steeds relevante sprekers uitgenodigd die aanvullend informeren over het geselecteerde thema.

   
             
 
   

Blog
Morele grenzen aan marktwerking in de zorg

     

Congres
'Verspilling in de zorg'

   
 
             
   

Velen zijn van mening dat de zorg helemaal geen markt is. Op zichzelf genomen is dat natuurlijk een misvatting. Economisch gedefinieerd, is een ‘markt’ niets meer of minder dan dat waar een vraag naar en een aanbod van iets bij elkaar komen. Dat ’iets‘ kan ook gezondheidszorg zijn. Sterker nog: we onderscheiden in de zorg minstens drie markten

     

In samenwerking met de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering organiseert Celsus een vierdaagse opleiding over het Nederlandse Zorgstelsel voor beleidsmedewerkers van VWS, EZ, Financiën, Justitie.

Als afsluiting van deze Winteracademie wordt 12 februari het congres 'Verspilling in de Zorg' georganiseerd. Dit congres is ook toegankelijk voor mensen van buiten de Winteracademie! Informatie vindt u vanaf half januari op deze website.

   
             
 
   

Invitational conference Celsus academie 2015

     

Publicaties overig

   
 
             
   

Save the date!

23 april 2015
Muntgebouw te Utrecht
.

'Bouwen aan Zorg'
Kanteling naar het patiëntenperspectief en de consequenties voor betaalbaarheid van zorg.

Met dagvoorzitter:
Dr. Marian Kaljouw

     

Onnodige zorg in de Nederlandse gezondheidszorg, gezien vanuit het perspectief van de huisarts
Door J.J.G. Wammes et al.
Is the role as gatekeeper still feasible? A survey among Dutch general practitioners

Is premiedifferentiatie paternalisme of juist niet?
Door B.M. Hilhorst en P.P.T. Jeurissen.
Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 2014

   
             
 
                   
 
       
   

   
       
 
Afmelden voor deze nieuwsbrief