Is deze e-mail van Celsus, academie voor betaalbare zorg niet goed leesbaar?
klik dan hier voor de online versie

 
 
     

N I E U W S B R I E F
C E L S U S   A C A D E M I E
& T A L M A   I N S T I T U UT
Maart 2017

     
 
   
           
     

In deze gezamenlijke Celsus-Talma editie allereerst de aankondiging van ons jaarlijkse congres op 8 juni 2017  
We vervolgen met gezocht: innovators in de zorg ● een oplossing voor betere schattingen van de eigen bijdrage bij keuze behandeling ● rapport over de grenzen en mogelijkheden in selectieve contractering ● overzicht van beschikbare opties om zorgkosten te reduceren ● publicaties over indicatiestelling en hoe die bijdraagt aan gelijke toegang tot zorg  ● het boek over de geschiedenis van een Alkmaars ziekenfonds vanaf 1923 dat onlangs is verschenen ● verslag van bijeenkomsten over populatiebekostiging Kinzigtal - bundled payments en de winteracademie  ● tot slot alle media-uitingen, een blog en de agenda.

     
           
 
   

NIEUWS

   
 
       
   

Celsus-Talma Invitational Conference 

Zorginkoop en -verkoop,
what’s all in the game

● 8 juni 2017  ●  13:00-17:00 ● Amsterdam

De conferentie van dit jaar gaat over de afstemming tussen zorginkoper en zorgverkoper en alle overige actoren in het in- en verkoopspel. Hoewel de samenwerking formeel tot stand komt door overleg tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar zien wij ook twee achterliggende partijen die hierin een belangrijke rol spelen. Wij onderscheiden deze middag daarom 4 rollen: medisch specialist, ziekenhuis, zorgverzekeraar en overheid. Voor elk van deze rollen nodigen we toppers uit de zorg uit en vragen hen hierop te reflecteren ...


 

Gezocht: helden van de innovatie


Innoveren in de zorg wordt steeds lastiger. Innovaties leiden onbedoeld, dus meestal niet door de innovaties zelf, tot volumestijging. Dit is een systeemeffect en overheid en zorgverzekeraars leggen deze kostenstijging aan banden waardoor innoveren steeds lastiger wordt. Wij zijn nu op zoek naar enkele gedreven innovatoren met goede ideeën om de zorg goedkoper te maken. Hen willen we volgen en faciliteren als ze hun ideeën aan de man proberen te brengen. Wij denken mee en faciliteren het proces en ontdekken zo ook welke weerstanden overwonnen moeten worden. 

   
       
 
   

UITGELICHT  PROJECT

   
 
       
   

Zorg kiezen met voorkennis eigen bijdrage


Vooraf weten wat de hoogte van de eigen betalingen wordt bij keuze voor zorg blijkt essentieel voor het nemen van goede beslissingen. In de langdurige zorg maakt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) echter gebruik van schattingen die grote foutmarges kennen. Dit komt omdat het CAK door de privacywetgeving geen toegang heeft tot de gegevens van de belastingdienst. Onderzoekers van Celsus-Talma vonden voor dit probleem een technische oplossing die de wet volgt. Binnenkort weten patiënten in de langdurige zorg vóóraf precies wat de hoogte is van de eigen bijdragen voor elk van de opties die zij overwegen.

   
       
 
   

RAPPORTEN

   
 
       
   

Grenzen en mogelijkheden van selectieve contractering in de zorg

De Zorgverzekeringswet uit 2006 biedt ruimte voor selectieve zorginkoop maar dit wordt in Nederland slechts beperkt toegepast. In dit rapport onderzoeken we de grenzen aan en mogelijkheden van selectieve inkoop. Dit doen we door de verzekeraar-aanbieder relatie nader te bestuderen binnen het contracteringsproces van het Amerikaanse Medicare Advantage (MA) programma, een verzekeringsvorm waarmee in de VS al zo’n dertig jaar ervaring is opgedaan.Reduceren van de zorgkosten: veel opties, weinig evaluaties 

In deze beleidsbriefing presenteren we de huidige stand van de wetenschap over de effecten van beleid om de zorgkosten te beheersen. Dit doen we door eerst alle bekende literatuur over beheersingsmogelijkheden voor beleid in kaart te brengen, en vervolgens laten we zien welke beleidsmaatregelen effectief zijn geïmplementeerd. Een vergelijking tussen de twee literatuurstudies laat zien waar de blinde vlekken zitten en waar meer onderzoek nodig is, maar ook welke maatregelen kansen bieden voor de Nederlandse context.
Lees het volledige rapport

   
       
 
   

PUBLICATIES

   
 
       
   

Indicatiestelling langdurige zorg draagt bij aan gelijke toegang tot zorg

Het Nederlandse systeem voor indicatiestelling garandeert gelijke toegang voor patiënten met behoefte aan institutionele langdurige zorg. Hiermee neemt Nederland een unieke positie in ten opzichte van de meeste Westerse landen. Zo luidde de conclusie van een recent onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd in Health Economics, een gerenommeerd gezondheidseconomisch tijdschrift.Te arbeiden aan een mooie zaak

Het boek ‘Te arbeiden aan een mooie zaak’ beschrijft de geschiedenis van de ‘Onderlinge Verzekering van Roomsch-Katholieken tot Verpleging van Zieken in het Sint Elisabethgesticht (later Ziekenhuis) te Alkmaar’ (RKV)’  vanaf 1923. Dus ook van voor en na 1941, toen, onder invloed van de Duitse bezetter, het ziekenfonds zijn intrede deed. Tot dan toe werd dit type verzekering beheerst door private partijen en het armere deel van de regio Alkmaar was voor de vergoeding van ziekenhuiskosten afhankelijk van de zogenoemde Armenwet. Begin 20e eeuw kwam door de opkomst van (lokale) ziekenhuisverplegingsverenigingen als het RKV gedeeltelijk een einde aan die afhankelijkheid. Ten tijde van de boekpresentatie ontvingen diverse Alkmaarse instellingen een schenking uit dit fonds dat sinds 2005 in liquidatie is. 

   
       
 
   

IN DE MEDIA

   
 
       
   Trouw, 15 maart 2017 – Populariteit van verzekeraars in de politiek

Als een politicus op campagne roept dat zorgverzekeraars terug hun hok in moeten, hoeft hij zich zelden nader te verklaren. De afkeer van deze organisaties is zo wijdverbreid, dat instemmend geknik zijn deel is. Waarom hebben we zo’n hekel aan zorgverzekeraars? Karel-Peter Companje, historicus zorgfinanciering en als adviseur verbonden aan de Celsus academie, wordt onder andere geïnterviewd over de rol van de zorgverzekeraar.


 

NEJM Catalyst, 1 maart 2017 - Going Dutch: Using Social Capital in Health Care

In deze blog Post houden Marit Tanke en Thomas H. Lee een pleidooi voor de inzet van sociaal kapitaal om te komen tot duurzame zorgsystemen van hoge kwaliteit die de toename van patiënten met complexe problematiek op kunnen vangen. Ze illustreren dit met drie Nederlandse initiatieven in de zorg.


 

NTvG, 24 februari 2017 - Het verplicht eigen risico beter benutten

Bijbetalen, kostenbewustzijn vergroten of kiezen voor kwaliteit

In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart 2017 was in 2016 al duidelijk dat het ‘verplicht eigen risico’ (VER) een belangrijk vraagstuk zou zijn. Het VER was daarom in 2016 al een centraal thema van de onderzoeksgroep 'samen kiezen voor gepaste zorg' wat leidde tot een 'discrete choice experiment' met leden van het Zorgpanel van de Patiëntenfederatie.  Eric van der Hijden schreef een opinie artikel in het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde (NTvG) over alternatieve invullingen van het VER.Sociale Vraagstukken, 10 februari 2017 - Decentralisaties kunnen zorgongelijkheid verkleinen 

De vrees is dat door de zorgdecentralisaties juist de kwetsbaarste groepen minder hulp krijgen.  Ervaringen tonen eerder het tegendeel aan, concluderen Fleur Thomese en Barbara Da Roit op basis van onderzoek naar de invoering van de Wmo in 2007. Hun bevindingen in een publicatie van het sociaalwetenschappelijke tijdschrift Mens & Maatschappij zijn nu voor een breder publiek toegankelijk gemaakt via de website van Sociale vraagstukken.


 

NtvG, 10 februari 2017 - ‘Repeal Obamacare: a wicked problem’

Marit A.C. Tanke en Dorien L.M. Zwart gaan in op de verordening van Trump om de financiering van ‘Obamacare’ te bemoeilijken met ‘alles wat binnen de wet mogelijk is’. Wat willen Trump en de Republikeinen met Obamacare en wat zou dit kunnen betekenen?

De hofvijver, Patrick Jeurissen, 30 januari 2017 - Betaalbare zorg: blijft ‘minder’, ‘meer’ geld houdbaar?

In aanloop naar de verkiezingen stelt bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van de zorg Patrick Jeurissen van het Radboudumc kritische vragen bij de betaalbaarheid van de zorg op lange termijn.
Deze publicatie is verschenen in de januari nieuwsbrief ‘de Hofvijver’ van het Montesquieu Instituut.


Eurofound, 27 januari 2017 - Grotere rol voor particuliere sector in ziekenhuiszorg? 

De auteurs gaan in dit rapport in op de rol en de bijdrage van private (winstgeoriënteerde en niet op winstgeoriënteerde) ziekenhuizen in de Europese Unie. Ze brengen de omvang van private ziekenhuizen in Europa in kaart, beschrijven de drijvers achter deze ontwikkeling en verwoorden de standpunten van de verschillende belanghebbenden.
Vervolgens analyseren ze de gevolgen voor de particuliere sector -in vergelijking met de publieke sector- naar de efficiëntie, toegankelijkheid en kwaliteit van de geleverde ziekenhuiszorg.
Ga naar het volledige rapport ‘Delivering hospital services: A greater role for the private sector?’ door 
Daniel Molinuev, Klára Fóti  en Florien Kruse.


ESB Zorgstelsel, Ab Klink, 12 januari 2017 –  Lessen uit de CPB-beoordelingen van de zorg

Aan de vooravond van nieuwe calculaties leert de weging van doelmatigheidsmaatregelen in de zorg tussen 2003 en 2012 van het CPB ons dat volledige beheersing van de zorgkosten via het pakket niet kan, volumeprikkels aanbod stimuleren én overstimuleren en dat aanbieders die passende zorg aanbieden zich financieel in de vingers kunnen snijden …

   
       
 
   

BLOG

   
 
       
   

Wordt de soep toch zo heet gegeten?'

Door Marit Tanke
I don't think even I could create this much chaos in less than a week' tweette Frank Underwood, het bekende personage uit 'House of Cards', op 27 januari. 
Vlak na de verkiezing van Donald J. Trump tot 45e president van de Verenigde Staten ging ik, en veel mensen met mij, ervan uit dat de soep niet zo heet gegeten zou worden als hij zou worden opgediend. Trump riep van alles, maar of hij dat echt zou gaan doen? Ja, dus. Trump ondertekende op dag één meteen een verordening die ‘Obamacare’ moet terugdraaien ... 

   
       
 
   

VERSLAG
Expertmeeting populatie-bekostiging Kinzigtal

     

VERSLAG
Verslag van de Winteracademie
editie 2017

   
 
             
   

Op 2 februari bezochten enkele Duitse onderzoekers Talma-Celsus voor een expert meeting. Zij lieten zien hoe onder andere in het project Gesundes Kinzigtal, een populatieaanpak en populatiebekostiging in Duitsland leidt tot een betere gezondheid en een lagere kostengroei, in met name ziekenhuizen. Tijdens de bijeenkomst zijn de Duitse ervaringen, resultaten en aanpak voor een breed publiek gepresenteerd en is de potentie van de aanpak bediscussieerd in relatie tot Nederland.     

Kostenbewustzijn en de betaalbaarheid en kwaliteit van ons zorgstelsel
Celsus organiseert jaarlijks de Winteracademie Economie en Beleid voor rijksambtenaren, samen met de Rijksacademie voor financiën, economie en bedrijfsvoering. De winteracademie brengt kennis en praktijk over de betaalbaarheid van zorg samen. De academie wordt elk jaar afgesloten met een symposium dat ook toegankelijk is voor geïnteresseerden van buiten de Winteracademie. Het thema van het symposium dit jaar was ‘Kostenbewustzijn in de zorg’. 

   
             
 
   

VERSLAG
Interactieve bijeenkomst over zorgbundels

     

AGENDA
 

   
 
             
   

Met systematisch literatuuronderzoek naar de implementatie van zorgbundels (ook wel ‘bundled payments’) hebben onderzoekers van het Talma Instituut een conceptueel model ontwikkeld dat de thema’s die spelen bij de inkoop van zorgbundels overzichtelijk weergeeft. Over de ontwikkeling van dit model berichtten we al eerder. In januari 2017 werd in een bijeenkomst met de maatschappelijke partners het model positief ontvangen. Met waardevolle input van betrokkenen wordt het model momenteel verfijnd en verwachten we dit in de loop van 2017 te kunnen publiceren. 

     

8 juni 2017 Celsus-Talma Invitational Conference
Zorginkoop en -verkoop, what’s all in the game

11 oktober 2017 - 6 december 2017 Online cursus - De Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg
Voor AIOS en medisch specialisten.
 

   
             
 
                   
 
       
 

 

 

 
       
 
Afmelden voor deze nieuwsbrief
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Celsus, academie voor betaalbare zorg · Postbus 9101, 114 · Nijmegen, Gelderland 6500HB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp