Is deze e-mail van Celsus, academie voor betaalbare zorg niet goed leesbaar?
klik dan hier voor de online versie

 
 
     

N I E U W S B R I E F
C E L S U S   A C A D E M I E
& T A L M A   I N S T I T U T E

september 2016

     
 
   
           
     

Onderwerpen in deze september editie zijn ● uitdagingen van de Europese ziekenhuissector ● evaluatie pilot online cursus medisch specialisten en AIOS ● uitkomstbekostiging, promotietraject van Floris Vlaanderen ● interview met prof. dr. Patrick Jeurissen in De Eerstelijns en overige media aandacht ● blog over bevindingen uit de 3-jaarlijkse Commonwealth Survey en tot slot de congressen die gepland staan.

     
           
 
   

Publicatie 
Uitdagingen van de Europese ziekenhuissector

   
 
       
   

Dit artikel bespreekt de uitdagingen van de Europese ziekenhuissector om betere zorg tegen lagere kosten te leveren. Beleid dat zich alleen richt op rationalisering van bedrijfsprocessen, zoals hervormingen van de bekostiging en privatisering van zorgaanbieders, is daarvoor waarschijnlijk onvoldoende en zal worden beïnvloed door gevestigde belangen. ...

   
       
 
   

Onderwijs
Eerste online cursus Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg succesvol verlopen

   
 
       
   

De eerste editie van deze online cursus voor medisch specialisten en AIOS is in juni afgerond en werd positief gewaardeerd met een 7,9 als cijfer.

 “Een frisse cursus die kennis bundelt waar je zelf niet snel toegang tot hebt …”

De cursus leert AIOS en medisch specialisten meer over ons zorgstelsel en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. Na evaluatie van deze pilot is nu een doorontwikkelde editie in voorbereiding, iets om naar uit te kijken via onze website.

   
       
 
   

Uitgelicht project
Uitkomstbekostiging in de Parkinsonzorg

   
 
       
   

De meeste landen kennen een fee-for-service model als het gaat om bekostiging van de zorg. Door de volumeprikkel van dit model is dit een prima manier om wachtlijsten in de zorg weg te werken. Nadeel van dit systeem is het leidt tot meer zorg en dus hogere kosten en een prikkel voor kwaliteit ontbreekt.

In zijn promotieonderzoek richt Floris Vlaanderen zich op de vraag: Wat zijn de effecten van uitkomstbekostiging op de kwaliteit van de geleverde zorg en de zorgkosten? Welke methoden werken wel, en welke niet? Het onderwerp van zijn proefschrift is het voorgenomen uitkomstbekostigingsmodel van ParkinsonNet.

   
       
 
   

Publicatie
Financieringsmodel Parkinsonzorg innovatief financieringsvoorbeeld van multidisciplinaire zorg

   
 
       
   

Vorige maand publiceerde de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, Parijs) het rapport “Better ways to pay for health care”. Dit rapport beschrijft negen alternatieve, toekomstbestendige financieringsmodellen uit zeven verschillende landen. Het model voor de Parkinsonzorg van het Radboudumc is één van de gepresenteerde voorbeelden. Wat maakt dit model zo bijzonder?

   
       
 
   

Onderwijs
Keuzemodule Betaalbare & Solidaire Zorg

   
 
       
   

De Celsus academie biedt studenten geneeskunde (GNK) en biomedisch wetenschappen (BMW) van de Radbouduniversiteit een keuzemodule aan om meer te leren over het Nederlandse zorgstelsel. De module heet ‘Betaalbare & solidaire zorg: de uitdagingen van het Nederlandse zorgstelsel’. In de afwisselende module krijgen studenten inzicht in de organisatie van het Nederlandse zorgstelsel en in de kosten en prestaties van onze zorg in vergelijking tot andere landen.
Daarnaast dagen we ze uit om na te denken over solidariteit en wat dat betekent voor de betaalbaarheid van zorg. De voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc komt vertellen over het besturen van een ziekenhuis.

Startdatum:        1 september 2016
Studiebelasting:  2 ECTS.
Contactpersoon: Wieteke van Dijk

   
       
 
   

In de Media

   
 
       
   

Problematisch arbeidsverzuim
Een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie
NTvG, 07 juni  2016
In dit onderzoek zijn de inzetbaarheid, de terugkeer naar werk en de zorgkosten van mensen met een problematisch arbeidsverzuim in kaart gebracht. Belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat veel werknemers met problematisch verzuim niet adequaat worden behandeld, terwijl arbeidsre-integratie voor de meeste van deze verzuimers in principe mogelijk is. 
Lees het volledige artikel.

Value-based healthcare in Europe
Laying the foundation
The Economist, februari 2016
Patrick Jeurissen werkte mee aan de totstandkoming van dit rapport dat gaat over Value-based healthcare in Europa. Het is een initiatief van The Economist Intelligence Unit (EIU) om inzicht te krijgen in de manier waarop de term ‘Value’ wordt geïnterpreteerd in verschillende landen. Ook werd onderzocht of kosteneffectiviteit hierbij een wezenlijk criterium is en of er nieuwe modellen worden ontwikkeld voor prijsstelling van innovaties.
Lees het volledige artikel.

Vooral sinds 2012 begint het huidige stelsel zichzelf te bewijzen
De Eerstelijns, nummer 7 - 6 september 2016
Interview met Patrick Jeurissen.
Als we de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit willen houden, dan is het huidige zorgstelsel geen slechte keuze, stelt bijzonder hoogleraar betaalbaarheid van zorg Patrick Jeurissen (Radboudumc). “We zien substitutie van zorg, we zien de ontwikkeling van geïntegreerde eerstelijnszorg tot stand komen en we zien dat het stelsel voldoende flexibel lijkt om de veranderingen die nog nodig zijn mogelijk te maken.”
Lees het volledige artikel.

Nederlandse arts druk met ggz, palliatie én bureaucratie
INTERNATIONAAL ONDERZOEK NAAR DE HUISARTSGENEESKUNDIGE PRAKTIJK
Medisch Contact, 29 juni 2016
Uit een internationaal onderzoek blijkt dat Nederlandse huisartsen meer tijd steken in palliatieve zorg en geestelijke gezondheidszorg dan hun buitenlandse collega’s. Helaas staan ze ook aan de top als het gaat om het verrichten van administratieve klussen.
Lees het volledige artikel.

   
       
 
   

Blog
De Nederlandse huisarts spreekt zich uit

     

Agenda

 

   
 
             
   

Onze zorg volgens de drie-jaarlijkse Commonwealth survey
Door Joost Wammes.

Elke drie jaar voert het Amerikaanse Commonwealth Fund een grootschalige survey uit onder huisartsen in elf landen. Enkele weken geleden hebben we in Medisch Contact verslag gedaan van de belangrijkste bevindingen. De volledige rapportage is opvraagbaar - maar hier alvast een schot voor de boeg.

     

16 september 2016
Mini-Symposium Gepaste zorg & Eigen risico

Het Talma Instituut organiseert een bijeenkomst over het aanpassen en beter inzetten van het verplichte eigen risico en de bijdrage die dat kan hebben op het leveren van gepaste zorg. ... 
Meer informatie en aanmelding

14 oktober 2016
Lustrum conferentie IQ healthcare
Onderweg naar persoonsgerichte en betaalbare zorg

De gezondheidszorg staat voor een immense uitdaging waarbij twee belangrijke doelen tegen elkaar in lijken te werken: zorg die persoonsgericht en betaalbaar is. Staat persoonsgerichte zorg lijnrecht tegenover betaalbare zorg of gaan ze juist goed samen? ...
meer informatie en aanmelden.

 

   
             
 
             
 
             
             
             
 
                   
 
       
 

 

 

 
       
 
Afmelden voor deze nieuwsbrief
 


This email was sent to angelique.schlief@radboudumc.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Celsus, academie voor betaalbare zorg · Postbus 9101, 114 · Nijmegen, Gelderland 6500HB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp