Is deze e-mail van Celsus, academie voor betaalbare zorg niet goed leesbaar?
klik dan hier voor de online versie

 
 
     

Nieuwsbrief Celsus, academie voor betaalbare zorg
juli 2016

     
 
   
           
     

De Celsus academie in het tweede kwartaal van 2016 met ● De samenwerking met het Talma Instituut ● De oratie van prof. dr. Patrick Jeurissen ● De Celsus-Talma invitional conference (verslag & congresmaterialen) ● Burgers betrekken bij pakketbeslissingen (congresverslag & presentaties) ● Internationale vergelijking over regulering bij introductie van dure zorgvoorzieningen (rapport) ● Oplossingen voor meer doelmatigheid in de specialistische ggz (rapport) ● Florien Kruse, nieuwe promovenda 'Ondernemerschap in de zorg' ● Celsus in de media ● Publicatie over 45 jaar bezuinigingsmaatregelen ● Blog over lower-value services.

     
           
 
     

Samenwerking met het Talma Instituut

     
 
   
           
     

Eind april hebben Celsus, academie voor betaalbare zorg en het Talma Instituut (VU) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide onderzoeksinstituten constateerden dat de betaalbaarheid en de houdbaarheid van de gezondheidszorg – afgezet tegen kwaliteit en toegankelijkheid – een breed maatschappelijk vraagstuk is waar behoefte is aan synthese van kennis.

De huidige programma’s overlappen elkaar deels, maar zijn bovenal complementair. Daarom geloven wij dat samenwerking extra verdieping kan geven op deze belangrijke thema’s. De kernexpertise van het Talma Insitituut – politiek-institutionele inbedding van de zorg – versterkt hierbij de ambitie van Celsus om een brug te slaan tussen beleid, praktijk en wetenschap. 

De eerste tekenen van de samenwerking zijn al zichtbaar: begin juni organiseerden we een gezamenlijke conferentie en de (vernieuwde) website bevat nu alle informatie van het gezamenlijke Celsus-Talma programma. 

     
           
 
   

Congresverslag & materialen
Steeds meer zorg,
een betaalbare oplossing?
Celsus-Talma conference 2016

   
 
       
   

Wat betekent de toename aan zorg voor de betaalbaarheid van de zorg? Zijn de groeiende uitgaven een probleem of juist een oplossing voor de groeiende zorgbehoefte? Hoe zoeken we de balans? 

Onder leiding van Ernst van Koesveld (directie Z)  bespraken de internationale topsprekers Jonathan Skinner (Verenigde Staten), Adam Roberts (Engeland) en Heinz Rothgang (Duitsland) deze vraagstukken aan de hand van een casus uit eigen land. 

   
       
 
   

Lezing
Oratie prof. dr. Patrick Jeurissen
Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing?

   
 
       
   

Aansluitend op de Celsus-Talma conference 2016 sprak prof. dr. Patrick Jeurissen zijn inaugurele rede uit getiteld ‘Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing’. 

Hij bespreekt hier het vraagstuk van de betaalbaarheid van onze zorg en de volledige oratie is hier te beluisteren alsmede zijn oratietekst te downlaoden ...

   
       
 
   

Rapport
Oplossingen voor meer doelmatigheid in de specialistische ggz

   
 
       
   

Afgelopen jaren is er veel beleid ingezet op het doelmatiger behandelen van patiënten in kortdurende trajecten, in de basis‐ggz en via de POH ggz. In dit rapport wordt beschreven wat de mogelijkheden zijn voor het afschalen van de behandeltijd per patiënt in de specialistische ggz zonder verlies van effect van de behandeling ...

   
       
 
   

Rapport
Hoe wordt de introductie van dure zorgvoorzieningen gereguleerd?
Een internationale vergelijking van instrumenten voor kostenbeheersing 

   
 
       
   

Ongecontroleerde verspreiding van dure zorgvoorzieningen leidt tot aanzienlijke uitgaven. In dit rapport zijn de beheersinstrumenten vergeleken die landen inzetten om de introductie van dure zorgvoorzieningen te reguleren. Ongeacht het type zorgsysteem blijkt er noodzaak tot aanvullende regulering. Echter alleen in Engeland is er sprake van een integraal systeem voor dure voorzieningen. Evaluatie van de kwaliteit en effectiviteit van voorzieningen blijken in dit verband nog onderbelicht ...

   
       
 
   

Uitgelicht project
Ondernemerschap in de zorg
Nieuw promotietraject van Florien Kruse

   
 
       
   

Introductie van vraagsturing en gereguleerde marktwerking biedt in het zorgsysteem ruimte aan ondernemerschap in de zorg. Het afgelopen decennium is er dan ook een sterke toename van commerciële en maatschappelijk georiënteerde zorgondernemers waar te nemen.
Florien: “Over deze nieuwe zorgaanbieders en ondernemersvormen weten we te weinig, terwijl er wel veel aannames worden gedaan over dit onderwerp in het maatschappelijke debat. Laten we nu ook daadwerkelijk een inventarisatie maken hoe de verschillende zorginstellingen zich met elkaar verhouden.” ...

   
       
 
   

Congresverslag & materialen
Burgers betrekken bij pakketbeslissingen

   
 
       
   

Verslag van de 2e Celsus mini-invitational conference Ethiek en Betaalbaarheid van Zorg
Door Stef Groenewoud
Keuzes in het verzekerde pakket worden noodzakelijker maar ook steeds ingrijpender naarmate de (technologische) mogelijkheden en behandelopties toenemen. Ondanks allerlei zorgvuldige procedures is het maar de vraag in hoeverre de organen die de minister over deze keuzes moeten adviseren, in staat zijn om de houdingen van burgers t.a.v. deze keuzes te peilen en hun preferenties mee te nemen. Als keuzes meer impact hebben, zou draagvlak onder de bevolking wel eens een steeds belangrijkere randvoorwaarde kunnen zijn. 

Op 1 juni 2016 gingen vier sprekers –elk vanuit hun eigen expertise en werkveld– in op het thema: burgers betrekken bij pakketkeuzes’. Een verslag ...

   
       
 
   

In de media

   
 
       
   

De 1% duurste patiënten moet terug in het vizier van de zorg
Financieel Dagblad, 4 april 2016
Interview met Patrick Jeurissen, eerste hoogleraar 'Betaalbaarheid van Zorg'
Lees het volledige artikel.

Na Rutte II: meer koopkracht of meer zorg?
Stijging zorgkosten dwingt politiek tot keuzes

Medisch contact, 14 april 2016
Patrick Jeurissen aan het woord in dit artikel. Lees het volledige artikel.

Hoogleraar onderzoekt hoe zorg betaalbaarder kan
Oncology.nl, 9-6-2016
Lees het volledige artikel.

‘Onderschrijding zorguitgaven is tijdelijke luxe’
Zorgvisie, 1 juni 2016
Bart Kiers interviewt Patrick Jeurissen. Lees het volledige artikel

Duitsland verhoogt uitgaven ouderenzorg met 25 procent
Zorgvisie, 2 juni 2016
Duitsland verhoogt de uitgaven voor de ouderenzorg, Engeland worstelt met draconische bezuinigingen en in Amerika exploderen de zorguitgaven opnieuw. Nederland presteert opmerkelijk goed als het gaat om de beheersing van de uitgaven. Lees het volledige artikel

Maak gebruik van de frisse blik van de co
Arts in Spe, blz. 10-11, 2 juni 2016
Coassistenten kunnen helpen de zorg te verbeteren. Zij komen tijdens hun coschappen op bijna alle afdelingen in een ziekenhuis en zien hierdoor veel verschillen in aanpak. Maar hoe spreek je als coassistent een arts aan als je denkt dat de poli beter georganiseerd kan worden of de communicatie met de patiënt duidelijker kan? De Coassistent Monitor zou kunnen helpen de feedbackcultuur te stimuleren en aanzetten tot verbeteren van zorgprocessen. De Celsus academie evalueert deze doelstellingen van de Coassistentmonitor. De uitkomsten hiervan worden in het najaar verwacht. Lees het volledige artikel.

Een goed gesprek dankzij de PRAQ
Apneumagazine - Zomernummer
Over de ontwikkeling van de patient reported apnue questionnaire (PRAQ), een vragenlijst inclusief inzichtelijke rapportage die het gesprek met de dokter ondersteunt. Lees het volledige artikel.
Het hele Apneumagazine is beschikbaar via www.apneuvereniging.nl.

   
       
 
   

Publicatie
Vijfenveertig jaar bezuinigingsmaatregelen in de zorg

     

Blog
Lower-value services – minder schadelijke zorg is beter voor iedereen

   
 
             
   

Door Niek Stadhouders

Stijgende zorgkosten zijn een probleem van alle landen en van alle tijden. In dit artikel vatten we de verschenen literatuur over kostenbeheersing sinds de jaren zeventig samen. Dit geeft een overzicht van de mogelijkheden die een overheid heeft om de zorgkosten te beheersen. Maar biedt tevens een conceptueel model dat als toolkit kan dienen voor beleidsmaker die strategieën zoeken voor kostenbeheersing, of voor onderzoekers die zulke strategieën willen evalueren.  
 

     

Door Marit Tanke


Wat verstaan we onder schadelijke zorg en waarom is deïmplementatie van deze zorg beter voor iedereen? Lees mijn blog voor meer informatie.

   
             
 
                   
 
       
 

 

 

 
       
 
Afmelden voor deze nieuwsbrief