Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote maaliskuu II 2016

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

 

STEFI:n uutisia

 • Kuntien tuet edelleen teatterin keskeinen tukipilari

 • Vuoden Teatteri on Teatteri Telakka

 • #MunTeatteri -kampanja käynnistyi

 • Vuosikokouksen yleisöseminaarissa asiaa valtionrahoituksen kehittämisestä ja tanssin kiertuetoiminnasta

Koulutukset ja tapahtumat

 • Pakolaisesta suomalaiseksi – kotoutumista ja yhdenvertaisuutta yhteisvoimin -tilaisuus Teatterikorkeakoulussa 21.3.2016

 • Musiikkiteatteriselvityksen julkistamistilaisuus Musiikkitalossa 21.3.2016

Apurahat ja avustukset

 • Valtionavustukset taide- ja kulttuuripalvelujen ankkuroimiseksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa

 • Tampere etsii toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseen

Teatterialan uutisia

 •  Thalia-juhlassa palkittiin ansioituneita teatterintekijöitä

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tukea teatteritalojen rakentamiseen ja korjaamiseen

Hakuja

 • X Dance -festivaali etsii teoksia

 • Kokkolan kaupunginteatteri hakee yleisötyöntekijää/teatterikuraattoriaSTEFI:n uutisia

Kuntien tuet edelleen teatterin keskeinen tukipilari

Suomen Teatterit ry selvittää aina vuodenvaihteessa jäsenteattereittensa kuntatukien kehitystä. Yksityiskohtaisemmin teatterikohtaisen ja koko alan tukirakenteen voi lukea Tinfon toimittamista teatterialan tilastoista, mutta koska nämä ovat saatavilla vasta loppukeväästä, teemme oman selvityksemme vaikuttamistyön tueksi tilastojen ilmestymissyklin puolivälissä.

Alustavasti näyttäisi siltä, että kuntatukien kokonaiskehitys on muutaman vuoden negatiivisemman kehityksen jälkeen stabilisoitumassa. Vaikka ammattiteattereidensa tukia voimakkaastikin leikkaavia kuntia edelleen löytyy, vuosi 2016 näyttäisi olevan välivuosi monien teatterikaupunkien juustohöyläyspolitiikasta. Selvityksemme mukaan valtaosa kunnista pitää vuonna 2016 teatteritukensa edellisen vuoden tasolla.

Olemme työmarkkinajärjestönä erinomaisen tietoisia siitä, että indeksejä seuraamattomat teatterituet eivät vastaa ostovoimaltaan ammattiteatterin tekemisen kasvavaa kustannuskehitystä.  Kuntien teatteritukien leikkausten kasvun taittuminen on kuitenkin positiivinen signaali pitkittyneen taantuman johdosta talousvaikeuksissa painivien kuntien kulttuuritahtotilasta. Vaikka haastavia teatterikohtaisia keskusteluja joudutaan käymään, on hyvä, että kuntien leikkausohjelmat eivät järjestään vuosittain kohdistu niiden kulttuurirahoitukseen, jonka osuus kuntien kokonaisbudjetista on usein vain 2-3 prosentin luokkaa.

Mikäli ette vielä vastannut kyselyymme, vastauksia tai yhteydenottopyyntöjä kuntavaikuttamiseen liittyen voi laittaa meille ympäri toimintavuotta. Kuntarahoitus on edelleen ammattiteatterille erittäin keskeinen rahoituslähde ja siksi meille tärkeä vaikuttamistyön kohde.

-    Tommi Saarikivi

 

Vuoden Teatteri on Teatteri TelakkaVuoden Teatteri 2016 -kilpailun voittaja on Teatteri Telakka Tampereelta. Teatteri Telakka on onnistunut luomaan omalaisensa teatterikonseptin, joka on jatkanut elinvoimaisena toimintaansa 20 vuoden ajan. Se tuottaa laadukkaita kantaesityksiä, klassikkojen uustulkintoja ja tuo uusia tekijöitä Suomen teatterikentälle. Juhlavuoden ohjelmisto on näyttö kaksikymmentä vuotta jatkuneesta määrätietoisesta työstä toteuttaa kansainvälisesti, kansallisesti ja paikallisesti merkittävää ja uutta luovaa teatteria. On vaikeaa enää kuvitella Tamperetta ilman Telakkaa! Suomen Teatterit ry on jakanut Vuoden Teatteri – palkintoa ansioituneelle alan toimijalle vuodesta 1997 alkaen. Paljon onnea Telakalle!

Lisätietoja ja palkintoperustelut STEFI:n sivuilla.
www.telakka.eu
Kuva: Lasse Poser

 

#MunTeatteri -kampanja käynnistyi

Thalia-juhlassa lanseerattiin myös #MunTeatteri -somekampanja, johon on intoutunut mukaan lähes 60 teatteria ja alan järjestöä ympäri Suomen. Teatterit osallistuvat kampanjaan jakamalla arkeaan, järjestämällä kilpailuja ja osallistamalla yleisöä. Kansallisteatterissa esimerkiksi etsitään kävijöiden parasta Kansiskuvaa ja Turun kaupunginteatteri toteuttaa kävijöiden toiveita - halusivat nämä sitten tavata näyttelijän tai vaikkapa vierailla teatterin puvustossa. Lisää #MunTeatteri -tunnelmia voi jakaa ja lukea kampanjan yhteisellä facebook-sivulla.  

Lisätietoja kampanjasta: www.tinfo.fi/munteatteri

 

Vuosikokouksen yleisöseminaarissa asiaa valtionrahoituksen kehittämisestä ja tanssin kiertuetoiminnasta

STEFI:n vuosikokouksen yhteydessä Rovaniemen kaupunginteatterissa järjestetään avoin yleisöseminaari teatterialan edustajille ke 20.4.2016 klo 12-15. Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila esittelee tilaisuudessa valtionrahoituksen kehittämishanketta ja tanssin läänintaiteilija Isto Turpeinen tanssin valtakunnallista kiertuetoimintaa. Varsinainen vuosikokous järjestetään to 21.4.2016. Lähetämme vuosikokousmateriaalit teattereille ja ilmoittautuneille sähköisesti huhtikuun alussa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
 

 

Koulutukset ja tapahtumat

Pakolaisesta suomalaiseksi – kotoutumista ja yhdenvertaisuutta yhteisvoimin -tilaisuus Teatterikorkeakoulussa 21.3.2016

SPR Helsinki ja SPR:n Uudenmaan piiri järjestävät rasisminvastaisen päivän tapahtuman yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa. Ohjelmassa on paneelikeskustelu pakolaisprosessin vaikutuksista yksilöön sekä toiminnallisuuden ja osallisuuden merkityksestä kotoutumiseen, irakilaistaustaisen teatteriohjaaja Bakr Hassanin Made in Baghdad –performanssi ja vuoden ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuspalkinnon jako.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset SPR:n sivuilla
Tapahtuman facebook-sivu


Musiikkiteatteriselvityksen julkistamistilaisuus Musiikkitalossa 21.3.2016

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhteisen musiikkiteatteriselvityksen julkistamistilaisuus pidetään Musiikkitalon Agora-aulassa ma 21.3. klo 10–12. Tilaisuudessa esitellään selvityksen keskeisiä tuloksia sekä keskustellaan musiikkiteatterin osaamistarpeista. Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman aloitteesta käynnistetyn projektin tavoitteena on luoda Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhteinen musiikkiteatterin opintokokonaisuus.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Taideyliopiston sivuilla
 


Apurahat ja avustukset

Valtionavustukset taide- ja kulttuuripalvelujen ankkuroimiseksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa

Taiteen edistämiskeskuksen uusi valtionavustus tukee taide- ja kulttuuripalveluiden vakiintumista osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Tavoitteena on laajentaa prosenttitaiteen periaatetta myös esittäviin taiteisiin osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Avustusta voi saada olemassa olevien hyvien käytäntöjen levittämiseen tai uusien toimintatapojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Hakuaika 01.03.2016 - 15.04.2016

Lisätietoja ja hakuhojeet Taike:n sivuilla.


Tampere etsii toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseen

Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä Taiteen edistämiskeskus julistavat alkaneeksi haun, jolla etsitään taiteellisen toiminnan ja luovien menetelmien toimintamalleja. Tavoitteena on ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen ja yksinäisyyden tunteen vähentäminen. Haun taustalla on tarve löytää uusia, rohkeita ratkaisuja kulttuuristen, luovien menetelmien käyttämiseksi ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja yksinäisyyden tunteen vähentämiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi. Toimintaan on varattu 90 000 € määräraha. Haku on suunnattu taiteen ammattilaisille ja se on auki 1.3. - 1.4.2016.

Lisätietoja ja hakuohjeet
 
 

Teatterialan uutisia

Thalia-juhlassa palkittiin ansioituneita teatterintekijöitä

Suomen Teatterijärjestöjen keskusliitto ja muut alan järjestöt palkitsivat vuonna 2015 teatterialalla ansioituneita tekijöitä Thalia-juhlassa Espoon kaupunginteatterissa 14.3.2016. STEFI:n hallituksen jäsen Maarit Pyökäri palkittiin Anna Veijalaisen kanssa Suomen Teatteriohjaajien ja dramaturgien ohjaaja-dramaturgipalkinnolla. Ria Kataja valittiin Näyttelijäliiton jäsenäänestyksessä vuoden teatterinäyttelijäksi ja Vuoden teatteriteko -palkinto puolestaan myönnettiin Rakastajat-teatterin Angelika Meuselille toiminnasta rahoituslain ulkopuolisten teatterintekijöiden hyväksi. Kaikkiaan juhlassa jaettiin kahdeksan alan tunnustuspalkintoa.

Thalia-juhlassa jaetut palkinnot ja palkintoperustelut Tinfon sivuilla.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tukea teatteritalojen rakentamiseen ja korjaamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tukea kulttuuritilojen perustamiseen ja peruskorjauksiin tälle vuodelle yhteensä 5 430 000 euroa.Veikkausvoittovaroista maksettavaa avustusta myönnettiin yhteensä 10 hankkeelle. Suurimmat avustukset kohdistuvat kaupunginteattereiden peruskorjaamisiin, sillä suuret kaupunginteatterit on Suomessa rakennettu pääosin 1960-luvulla ja ovat peruskorjauksen tarpeessa. Suurimpia avustuksen saajia ovat Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus, Imatran kaupunginteatterin uudisrakennus ja Turun kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus, joihin myönnettiin 1 000 000 euroa teatteria kohden.

Lisätietoja OKM:n sivuilla.
 
 

Hakuja

X Dance -festivaali etsii teoksia

Kaapelitehtaalla 11.6.2016 järjestettävä X Dance -festivaali haastaa, yllättää ja laajentaa tanssin rajoja mottonaan All Bodies All Ages All Abilities - Moninaisuuden juhlaa. Päivän mittainen festivaali tarjoaa työpajoja, keskusteluja ja esityksiä, joiden teemana on integroitu ja inklusiivinen tanssi eri muodoissaan. Festivaalissa on neljä kategoriaa: Esitykset, Valokuvat, Video, Työpajat ja osallistua voi yksityishenkilönä, työryhmänä tai organisaationa. X Dance on osa Cross Over -festivaalia ja sitä toteuttavat Kaaos Company & DanceAbility Finland ry.

Lisätietoja ja hakuohjeet Tanssin tiedotuskeskusken sivuilla.

 

Kokkolan kaupunginteatteri hakee yleisötyöntekijää/teatterikuraattoria

Kokkolan kaupunginteatteri hakee määräaikaiseen työsuhteeseen yleisötyöntekijää/
teatterikuraattoria. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.8.2016. Hakijalta edellytetään kokemusta teatterialalta ja tehtävään soveltuvaa koulutusta. Lisätietoja tehtävästä antaa teatterinjohtaja Juha Vuorinen, juha.vuorinen(at) kokkola.fi tai 044 7809 221 arkisin klo 9-10. Hakemukset 17.3.2016 mennessä osoitteeseen: juha.vuorinen(at)kokkola.fi

www.teatteri.kokkola.fi
 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Tiedotteet ja uutiset löytyvät osoitteesta www.suomenteatterit.fi.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi