Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry
Jäsentiedote lokakuu 2016

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

STEFI:n uutisia

 • Toimiston terveisiä: Syvempää rahoitusymmärrystä etsimässä

 • Blogi: Uusia kumppaneita kolmannelta sektorilta?

 • Save the date! #munteatteri -kampanja palaa maaliskuussa

Koulutukset ja tapahtumat

 • Valtakunnallinen Satupäivä 18.10.2016

 • Saavutettavuus 3.0: kulttuurin yhdenvertaisuus -foorumi Helsingissä 2.-4.11.2016

 • Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi Vantaalla 24.11.2016

Apurahat ja avustukset

 • Taiteen edistämiskeskuksen syksyn avustushaku

 • TelepART-matkatuki Benelux-maihin suuntautuviin esitysmatkoihin

Teatterialan uutisia

 • Tilastokeskus: Kulttuuritoimialojen työllisyys kohentui hieman vuonna 2015

 • Selvitys esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymisen haasteista: kevyt ja nopea matkatuki tarpeen esiintyville taiteilijoille

Hakuja

 • Kemin kaupunginteatteri hakee teatterinjohtajaa

 • Tanssin talo hakee ohjelmasuunnittelijaa

 • Taiteen edistämiskeskus hakee esittävän taiteen läänintaiteilijaa Keski-Suomeen

 • Prize Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro etsii palkintoehdokkaita


 

STEFI:n uutisia

Syvempää rahoitusymmärrystä etsimässä

Onko mahdollista löytää sellainen rahoitusjärjestelmä, joka jakaisi kulttuurirahoituksen niukkuuden oikeudenmukaisemmin kuin nykyinen järjestelmä? Lahden kaupunginteatteriin kokoontui 3.10. joukko kulttuurialojen ammattilaisia käynnistämään syksyn suuret keskustelut valtionosuusalojen rahoitusuudistuksesta. Ja kyllä siellä keskusteltiinkin!

Lue toimitusjohtajamme Tommi Saarikiven terveiset tilaisuudesta sivuillamme.

 

Blogi: Uusia kumppaneita kolmannelta sektorilta?

Viime vuosina sosiaalialalla on havahduttu siihen, kuinka merkittävässä osassa taiteen saavutettavuus on myös heikommassa asemassa olevalle väestönosalle. Kulttuuririennot kiehtovat ja kiinnostavat ihmisiä, mutta asiakkaat kertovat, että raha muodostuu esteeksi. Kun valinta tehdään päivän ruuan tai teatterikäynnin välillä, on selvää, että harva haluaa syödä teatterilipun päivälliseksi. Sininauhasäätiön toimialajohtaja Kati Eerola pohtii blogissaan, mitä teatterien ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö voisi olla.

Lue blogi sivuillamme

 

Save the date! #munteatteri -kampanja palaa maaliskuussa

Keväällä 2016 järjestettiin ensimmäinen valtakunnallinen sosiaalisen median teatterikampanja #munteatteri. Mukaan intoutui yli 80 ammattiteatteria ja -ryhmää ympäri Suomen. Kampanjan myötä katsojat pääsivät kurkistamaan, mitä tapahtuu esiripun takana ja mitä kaikkea kuuluu teatterin tekemiseen sekä jakamaan omia teatterikokemuksiaan. Innostuneen vastaanoton kannustamana toteutamme kampanjan myös maaliskuussa 2017. Tiedotamme lisää kampanjasta syksyn ja talven mittaan. Tässä vaiheessa laitamme muistiin, että maaliskuu on #munteatteri -kuu!
 
#MunTeatteri Tinfon sivuilla
 
 

Koulutukset ja tapahtumat

Valtakunnallinen Satupäivä 18.10.2016

Lokakuussa satu näkyy ja kuuluu, kun valtakunnallista Satupäivää vietetään Sadun nimipäivänä 18. lokakuuta. Museot, kirjastot, teatterit, koulut, päiväkodit ja järjestöt osallistuvat päivään toteuttamalla omia satuteemaisia tapahtumiaan. Satua juhlitaan myös teattereissa: Kotkan kaupunginteatteriin esimerkiksi kohoaa satuteltta, jossa tarjolla on silmäruokaa, käydään nappikauppaa, eläydytään pohjoismaisiin satuihin ja hoidetaan keppihevosia. Tampereella Improvisaatioteatteri DuuriKuuri puolestaan järjestää improvisoidun satuillan, jonka pääsylipputuloilla ostetaan satukirjoja Tampereen Ensi- ja turvakodille. Tapahtumia voi ilmoittaa Satupäivän ohjelmakalenteriin pe 7.10. saakka.

Lisätiedot: www.satupaiva.fi

 

Saavutettavuus 3.0: kulttuurin yhdenvertaisuus -foorumi Helsingissä 2.-4.11.2016

Foorumin teemana ovat uudet luovat teknologiat taide- ja kulttuurikentällä sekä niiden mahdollisuudet edistää saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Valtakunnallisen foorumin seminaariosuus järjestetään 3.11. Mediakeskus Lumessa ja ohjelmaan kuuluvat lisäksi 2.11. järjestettävät ennakkotyöpajat ja tutustumiskäynnit eri organisaatioihin 4.11. Foorumi on tarkoitettu taide- ja kulttuurialan toimijoille, teknologian ja saavutettavuuden asiantuntijoille sekä kulttuurin käyttäjille.

Lisätietoja Kulttuuria kaikille -palvelun sivuilla


Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi Vantaalla 24.11.2016

Vuosittain järjestettävä Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi tuo esille lastenkulttuurin merkityksiä ja mahdollisuuksia sekä luo suuntaviivoja sen tulevaisuudelle. Tänä vuonna tapahtuman teemana on  laadukas lastenkulttuuri osana yhteiskunnan eri rakenteita. Päivän aikana tutustutaan eri organisaatioiden tukemiin lastenkulttuuri- ja taidekasvatushankkeisiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Lastenkulttuuripoliittiseen ohjelmaehdotukseen ja sen toimenpiteisiin. Foorumi tarjoaa paikan kulttuuripoliittiselle keskustelulle ja eri toimialojen kohtaamiselle. Sen järjestämisestä vastaavat Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja paikalliset lastenkulttuurikeskukset yhteistyökumppaneineen.

Lisätietoja ja tapahtuman ohjelma
 
 

Apurahat ja avustukset

Taiteen edistämiskeskuksen syksyn avustushaku

Taiksn syksyn avustushaku on käynnistynyt. Avustusten hakuaika on 30.9.-2.11.2016. Haettavina ovat muun muassa seuraavat avustukset:

Erityisavustukset yhteisöille
Erityisavustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten hankkeisiin.

Residenssiavustukset yhteisöille
Residenssiavustukset on tarkoitettu kansainvälisten taiteilijaresidenssien toimintaan ja kehittämishankkeisiin Suomessa.

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustukset yhteisöille
Avustus on tarkoitettu edistämään yhteisöllisyyttä, arjen luovien toimintojen ja ympäristöjen edistämistä sekä työhyvinvoinnin tukemista kulttuurin ja taiteen keinoin.

Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan
Avustukset on tarkoitettu yhteisöille monikulttuurisuutta ja rasisminvastaisuutta Suomessa edistävään toimintaan ja hankkeisiin.

Apurahat monikulttuurisuuden edistämiseen
Apurahoilla tuetaan monikulttuurisuutta, kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja rasisminvastaisuutta edistäviä taidehankkeita Suomessa.

Kaikki avoinna olevat avustushaut ja tarkemmat hakuohjeet Taiken sivuilla

 

TelepART-matkatuki Benelux-maihin suuntautuviin esitysmatkoihin

TelepART-matkatukea myönnetään erityisesti uransa alku- ja keskivaiheilla olevien tekijöiden kansainvälisiin esiintymistilaisuuksiin musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen sekä esitystaiteen aloilla. Matalan kynnyksen nopeaa pienoistukea voivat hakea esiintyvät taiteilijat, taiteilijoita edustavat tahot ja tapahtumajärjestäjät Benelux-maissa ja Suomessa. Jatkuvasti avoimen verkkopohjaisen haun päätökset tehdään vaihtuvien esittävien taiteiden ammattilaisten tuella. Päätösten käsittelyaika on korkeintaan kaksi viikkoa. Ohjelmaa kokeillaan vuosien 2016-17 ajan. Ensimmäisen puolen vuoden aikana myönnettyjen tukien kokonaismäärä oli 8 500 euroa, jolla mahdollistettiin 45 esitystä yhteensä 52 taiteilijalle Suomessa ja Benelux-alueella.

Lisätietoa matkatuesta Benelux-instituutin sivuilla
 
 

Teatterialan uutisia

Tilastokeskus: Kulttuuritoimialojen työllisyys kohentui hieman vuonna 2015

Tilastokeskus on julkaissut tilastot kulttuuritoimialojen työllisyystilanteesta Suomessa vuoden 2015 osalta. Vuosien 2011 ja 2015 välisenä aikana kulttuuritoimialojen työllisyys on laskenut noin 6,5 prosenttia ja alan työllisyys heikentyi tasaisesti aina vuoteen 2014 asti. Vuodesta 2014 vuoteen 2015 kulttuurialan työllisyystilanne kuitenkin kääntyi pitkästä aikaa kasvuun, ja kulttuuritoimialojen yhteenlaskettu työllisyys kohentui vuonna 2015 noin kolmella prosentilla. Eniten työllisyys kohentui  mainonnan ja kustantamisen aloilla. Esittävän taiteen sisällään pitävän kulttuuri- ja viihdetoiminnan alan työllisten lukumäärä kuitenkin kehittyi päinvastaiseen suuntaan. Nällä aloilla työllisiä oli viime vuonna noin 16 200, mikä on peräti 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Yhteensä eri kulttuuriammateissa toimi vuonna 2015 yli 131 000 työllistä.

Kulttuuritilasto 2015 Tilastokeskusksen sivuilla

 

Selvitys esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymisen haasteista: kevyt ja nopea matkatuki tarpeen esiintyville taiteilijoille

Benelux-instituutti käynnisti TelepART-kansainvälistymisohjelman esiintyville taiteilijoille keväällä 2016. Osana hanketta instituutti toteutti selvityksen, jossa tutkittiin suomalaisten esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymisen esteitä. Maantieteellisesti syrjäinen Suomen taidekenttä on kansainvälistymisen näkökulmasta heikommassa asemassa Manner-Eurooppaan verrattuna. Kotimaan markkinat ovat rajalliset, ja korkeat matkakustannukset vaikuttavat matkustuspäätöksiin. Selvityksen osana pohdittiin, miten suomalaisten taiteilijoiden kansainvälistymismahdollisuuden voitaisiin tehdä tasavertaisemmiksi. Tutkimuksen tuloksena instituutti perusti esiintyjille ja tapahtumajärjestäjille suunnatun matkatukihaun ja ryhtyi toteuttamaan ammattilaisvierailujen ohjelmaa Suomen ja Benelux-maiden välillä.

Telepart - esittävän taiteen kansainvälistymisohjelma 2016 Benelux-instituutin sivuilla
 
 

Hakuja

Kemin kaupunginteatteri hakee teatterinjohtajaa

Kemin kaupunginteatteri hakee teatterinjohtajaa määräaikaiseen virkaan 1.8.2017 alkaen. Kemin kaupunginteatteri on seutukunnan ainoa ammattiteatteri, jossa on pieni ja suuri näyttämö ja vakituista henkilökuntaa 28. Johtajalta edellytetään teatterialan korkeakoulututkintoa tai alan aiempaa vastaavaa tutkintoa, riittävää teatterialan työkokemusta ja johtajakokemusta, kunnallishallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tuntemusta. Lisäksi taloushallinnan asiantuntemus, organisointikyky sekä kyky pitkän tähtäimen ohjelmistosuunnitteluun katsotaan eduksi tehtävässä. Virantäytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja ja hakuohjeet teatterin sivuilla

 

Tanssin talo hakee ohjelmasuunnittelijaa

Joulukuussa 2015 rakennuttamispäätöksensä saanut Tanssin talo avaa ovensa vuonna 2020. Nyt Tanssin talo hakee ohjelmistosuunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 1.11.2016 alkaen (tai erikseen sovitusti) vähintään vuoden 2017 loppuun saakka. Ohjelmasuunnittelija koordinoi tulevan Tanssin talon toimintavuosikellon kehittämistä vuokratapahtumien, yhteistuotantojen ja omien tuotantojen osalta. Keskeistä työssä on verkostoituminen ohjelmistoa ja sisältöä tuottavien tahojen kanssa sekä prosessien ja työkalujen kehittäminen ja eteenpäin vieminen. Työ linkittyy oleellisesti myös muuhun Tanssin talon organisaation kehittämistyöhön mm. myynnin, viestinnän ja markkinoinnin osalta.

Lisätietoja ja hakuohjeet Tanssin talon sivuilla


Taiteen edistämiskeskus hakee esittävän taiteen läänintaiteilijaa Keski-Suomeen

Läänintaiteilijan tehtävänä on esittävien taiteiden alan ja sen ammattilaisten aseman edistäminen Keski-Suomen alueella. Tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan esittävän taiteen alan ammattilaisuutta ja käytännön näyttöjä projekti- ja tuotanto-osaamisesta. Eduksi katsotaan esittävän taiteen alan ammattilaisuus tai vahva tuntemus, esittävien taiteiden alaa kehittäneet ja taiteilijoiden asemaa sekä toimeentuloa yleisesti edistäneet toteutukset. Tehtävä on määräaikainen ja sen kesto on 1.2.2017-31.1.2020.

Lisätietoja ja hakuehdot Taiken sivuilla

 

Prize Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro etsii palkintoehdokkaita

Italian ulkoministeriö ja NO’HMA Association ovat julkistaneet hakuun uuden teatterialan palkinnon, joka on omistettu metateatteria kehittäneen Teresa Pomodoron muistolle. Palkinnolla halutaan nostaa esille monialaisia näyttämöteoksia, jotka ylittävät ja kaatavat kulttuurisia raja-aitoja ja antavat äänen marginalisoiduille aiheille ja ryhmille. Palkinto on kansainvälinen ja voidaan myöntää eurooppalaiselle teatteriesitykselle, joka edistää saavutettavuuden ja humanismin sanomaa. Kilpailuun osallistutaan lähettämällä tietoa osallistuvasta teatterista/tanssiryhmästä ja esityksen videotaltiointi tuomaristolle 30.11.2016 mennessä.

Lisätietoja ja osallistumisohjeet NO’HMAn sivuilla
 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fiThis email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Suomen Teatterit ry · Eerikinkatu 3 B, 4. krs · Helsinki 00100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp