Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote tammikuu 2016

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

 

STEFI:n uutisia

 • Uusi vuosi, poikkeuksellisen uudet kujeet

 • Blogi: Rahoituksellisia taitekohtia

TES-tiedotteet

 • Muistutus: valtakunnallisten työehtosopimusten sopimuskorotukset 2016

Koulutukset ja tapahtumat

 • Hyvinvoinnin tulevaisuus on kulttuurinen -seminaari Vaasassa 26.1.2016/ Välfärdens framtid är kulturell -seminarium i Vasa 26.1.2016

 • European Dancehouse Network Atelier Helsingissä 3.-5.2.2016

 • Seminaari kaupunginteatterista yhteiskunnalllisen osallisuuden tilana Lahdessa 16.3.2016

Apurahat ja avustukset

 • OKM: Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta kunnissa ja alueilla

 • OKM: Kulttuuriviennin edistäminen: Edinburgh Fringe, "From Start to Finnish" -hanke vuonna 2016

 • Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahat

Teatterialan uutisia

 • Tanssipedagogi Eeva Anttilasta Vuoden Professori

 • Tampereen Työväen Teatterin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneetSTEFI:n uutisia

Uusi vuosi, poikkeuksellisen uudet kujeet

Vuosi 2016 alkaa ammattiteattereille poikkeuksellisen värikkäissä merkeissä. Kokonaisrahoitustilanteen edelleen kiristyessä vuosia jatkuneen taantuman myötä YT-neuvotteluja on käyty, pitkään positiivisesti kehittyneet freelancer-työmarkkinat ovat kääntyneet työtilaisuusvolyymissa mitaten tilapäiseen laskuun ja kaupunkien tukien säilyttämiseksi edes ennallaan saa tehdä entistä enemmän töitä.

Lisäksi ministeriössä on käynnistänyt keväällä 2015 työnsä taiteen rahoitusjärjestelmien uudistamista pohtiva työryhmä, jonka haastavana tehtävänä on pyrkiä kehittämään alan rahoitusta ja sitä ohjaavia järjestelmiä tilanteessa, jossa valtiontukia on jouduttu viime vuosina leikkaamaan useaan kertaan. Ja kuten työryhmä itsekin on työmuistioonsa kirjannut, lisäleikkauksiin joudutaan varautumaan myös tulevina vuosina.

Vuosi 2016 tulee olemaan ammattiteatterikentälle melkoinen itsetarkastelun paikka. Miten paljon me pystymme tekemään nykyisillä ja tulevilla resursseilla ja mitä voimme tehdä sen eteen, että entisestään kapenevien taloudellisten resurssien aiheuttamat tappiot alan toimintaedellytyksille minimoidaan? Keskeisessä roolissa ovat niin syksyn 2016 aikana käytävät työehtosopimusneuvottelut, kuin alan omat esitykset OKM:n työryhmälle koskien alan rahoituksen kehittämistä. Jos resursseja ei ole lähivuosina tulossa lisää, tarvitaan alan toimintaedellytysten kehittämiseksi sellaisia uusia avauksia, jotka edistävät alan työllisyyttä ja teattereiden edellytyksiä toimia joustavasti ja tehokkaasti. Näkisin hyvin mielelläni osana OKM-työryhmän mietintöä mm. esityksen freelancer-työvoiman matkakustannusten verokohtelun keventämisestä niin, että liikkuvalle työvoimalle olisi kannattavampaa niin työnantaja- kuin työntekijäpuolen näkökulmasta työllistyä ympäri maata.

Kaikkien näiden haasteiden keskellä on hyvä muistaa, että kotimainen ammattiteatteri tavoittaa edelleen maan haastavaan haja-asutusrakenteeseen ja väkilukuun nähden valtavan määrän teatterikatsojia vuosittain. Meillä on vahva selkänoja johon nojata, kun näihin neuvotteluihin käymme.

Tommi Saarikivi
toimitusjohtaja

 

Blogi: Rahoituksellisia taitekohtia

Riihimäen Teatterin toimitusjohtaja Matti Arnkil pohtii blogikirjoituksessaan kuinka teatterin tulisi reagoida resurssien supistumiseen ja millaisin keinoin puolustaa päättäjille paikallisen teatterin merkitystä. Riihimäen kaupungin talousahdinko on johtanut Riihimäen teatterin määrärahojen vähentymiseen. Vastaava kehitys ei ole vieras muissakaan suomalaisissa kaupungeissa ja niiden rahoittamissa teattereissa.

Lue blogikirjoitus sivuillamme.
Kuva: Kari Paukola
 


TES-tiedotteet

Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten sopimuskorotukset 2016

Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten sopimuskorotukset toteutetaan alkuvuodesta 2016. Teatterialan työehtosopimuksen korotukset tulevat voimaan 1.1.2016 alkaen ja Teatterimuusikkojen ja Näyttelijöiden työehtosopimuksen korotuksen 1.2.2016 alkaen.

Tarkemmat ohjeet palkankorotuksista Suomen Teatterit ry:n sivuilla.
 
 

Koulutukset ja tapahtumat

Hyvinvoinnin tulevaisuus on kulttuurinen -seminaari Vaasassa 26.1.2016

Pohjalaismaakunnissa toteutettavan Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen ensimmäisen vuoden päätösseminaari järjestetään Vaasan pääkirjastossa tiistaina 26.1.2016 klo 12-16. Iltapäivän mittaisessa seminaarissa tarkastellaan taiteeseen pohjautuvien hyvinvointipalvelujen ja kulttuurisen vanhustyön tulevaisuutta eri näkökulmista. Seminaari on ilmainen ja siihen sisältyy kahvitarjoilu. Tervetuloa!
 

Välfärdens framtid är kulturell -seminarium i Vasa 26.1.2016

Slutseminariet för det första året av projektet Välfärd för kommuner över gränser ordnas i Draama-salen i Vasa huvudbibliotek tisdag 26.1.2016 klo 12-16. Under det eftermiddagslånga seminariet granskas välfärdstjänster baserade på konst samt framtiden för det kulturella äldrearbetet ur olika perspektiv. Seminariet är avgiftsfritt och kaffeservering ingår. Välkommen!
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset

 

European Dancehouse Network Atelier Helsingissä 3.-5.2.2016

Tanssin talon järjestämässä eurooppalaisen tanssin talo -verkoston tapaamisessa käsitellään esitysten kierrättämistä ja yhteistuotantomalleja, joiden avulla tuetaan sekä taiteellista työtä että esitysten kansainvälistä kiertuetoimintaa. Atelier-ohjelma koostuu luennoista ja työpajoista. Tapaaminen järjestetään yhtä aikaa Sivuaskel-festivaalin kanssa Helsingin Kaapelitehtaalla. Atelier on EDN:n kutsuseminaari, joka on suunnattu muun muassa ryhmien ja teatterien johtajille ja ohjelmistosuunnittelijoille. Lisätietoja: Johanna Tuukkanen, sisältöasiantuntija p. 040 742 909.

www.tanssintalo.fi

 

Seminaari kaupunginteatterista yhteiskunnalllisen osallisuuden tilana Lahdessa 16.3.2016

Teatteri 2.0 järjestää keskiviikkona 16.3.2016 klo 14-18 Lahden kaupunginteatterissa alan ammattilaisille suunnatun seminaarin, joka käsittelee kaupunginteatteria yhteiskunnallisen osallisuuden tilana. Seminaari on Teatteri 2.0:n Lahden kaupunginteatterin kanssa vuosina 2015-2016 toteuttaman Avoin näyttämö -pilottihankkeen välitilinpäätös ja se järjestetään  yhteistyössä TINFO:n ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa. Lisätietoa seminaarin sisällöistä julkaistaan alkuvuonna 2016.
 
www.teatterikaksipistenolla.fi
 


Apurahat ja avustukset

OKM: Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta kunnissa ja alueilla

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoimintaan kunnissa ja alueilla. Rahoitettavilla hankkeilla tulee edistää taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja poistaa niihin osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä sekä lisätä näin kulttuurin keinoin alueellista, taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa yhteiskunnassa. Haun tavoitteena on kehittää kuntien ja alueiden kulttuuritoimintaa sekä taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan toimijoiden tuottamia taide- ja kulttuuripalveluja. Hakuaika päättyy 15.2.2016.

Lisätietoja ja hakuohjeet OKM:n sivuilla.

 

OKM: Kulttuuriviennin edistäminen: Edinburgh Fringe, "From Start to Finnish" -hanke vuonna 2016

Avustuksella pyritään lisäämään suomalaisten näytelmien ja/tai näytelmäkäsikirjoitusten sekä teatteri- ja tanssi- ja sirkusesitysten/teosten vientiä kansainvälisille markkinoille sekä vahvistamaan esittävien taiteiden ammattilaisten kansainvälisiä verkostoja. Hanke jatkaa vuosina 2010-2015 toteutettua ”From Start to Finnish” näytelmävientihanketta. Tuettavan näytelmän tai esityksen/teoksen tulee olla jo tuotettu ja pienimuotoinen. Tuotannosta vastaavan tahon tulee osoittaa hankkeeseen siitä vastaava suomalainen tuottaja ja ohjaaja. Lähtökohtana on, että tuotantoon palkattavien näyttelijöiden tulee olla englanninkielisiä. Hakuaika päättyy 22.2.2016.

Lisätietoja ja hakuohjeet OKM:n sivuilla.

 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahat

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee projekteja, jotka tematisoivat ja kehittävät pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä ja joissa on huomattava pohjoismainen sisältö. Rahasto jakaa kolmenlaista tukea: yleistä projektitukea, jolla on kolme vuotuista hakuaikaa, OPSTART-käynnistystukea ja panostustukea. Rahasto tukee projekteja, joihin osallistuu vähintään kolme Pohjoismaata (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti).

Projektitukien hakuajat 2016:
    •    1. helmikuuta - vastaus viimeistään 16. maaliskuuta
    •    2. toukokuuta - vastaus viimeistään 15. kesäkuuta
    •    3. lokakuuta - vastaus viimeistään 16. marraskuuta

Lisätietoa ja hakuohjeet rahaston sivuilla.
 


Teatterialan uutisia

Tanssipedagogi Eeva Anttilasta Vuoden Professori

Professoriliiton valitsema Vuoden Professori 2016 on tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. Anttilan uran punaisena lankana on kulkenut dialoginen tanssipedagogiikka ja hän teki aiheesta väitöskirjansa vuonna 2003. Professoriliiton palkintoperusteluissa todetaan Anttilan olevan arvostettu pedagogi ja yhteisöllisen ja luovan oppimisen puolestapuhuja, joka tähtää tutkimuksissaan ja muussa toiminnassaan eriarvoistumisen vähentämiseen.

Lue tiedote kokonaisuudessaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun sivuilta.
Kuva: Veikko Kähkönen

 

Tampereen Työväen Teatterin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Tampereen Työväen Teatterin marraskuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen taustalla ovat valtion tuen merkittävä, pysyvä lasku ja yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisen vaikutus teatterin lipunmyyntiin. Neuvottelut koskivat teatterin koko henkilöstöä. Teatterissa työskentelee tällä hetkellä noin 135 vakituista ja 80 tilapäistä työntekijää. Talouden sopeuttamiseksi teatterin toimintoja uudelleen organisoidaan ja tuotantoja vähennetään. YT-neuvottelujen tuloksena yhteensä 18 henkilöä irtisanotaan tai osa-aikaistetaan.

Lisätietoja TTT:n sivuilla.
 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Tiedotteet ja uutiset löytyvät osoitteesta www.suomenteatterit.fi.
Suomen Teatterit fy facebookissa

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi