Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry
Jäsentiedote lokakuu II 2016

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

STEFI:n uutisia

 • Toimiston terveisiä: Uudisrakentamisesta, peruskorjauksista ja teatterirahoituksesta

 • Jenni Haukio valitsee Lasten- ja nuortenteatteri -palkinnon saajan

 • Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala valitsee Vuoden Teatterin 2017

Koulutukset ja tapahtumat

 • Oikeus taiteeseen -seminaari Helsingissä 24.10.2016

 • Save Syria – rauhanmarssi ja tukikonsertti Helsingissä 24.10.2016

 • Kulttuurin ja taiteen rahoitus murroksessa - Funding Alternatives Forum Helsingissä 17.11.2016

 • #saavuta2016- seminaari Helsingissä 17.11.2016

 • Kön och begär på scenen - Ett seminarium om konstnärlig praktik 12.12.2016 på Wasa Teater

Apurahat ja avustukset

 • Ulkoministeriö myöntää tukea kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin

 • SKR myöntää avustuksia taidetta hoitolaitoksiin vieville hankkeille

Teatterialan uutisia

 • Teatteriala hyvin edustettuna Taidetestaajat-suurhankkeessa

 • Taiteen edistämiskeskuksen jakama tukisumma kasvoi viidellä prosentilla

 • Satupäivänä teattereissa tarinoitiin ja kuultiin lapsilta kiellettyjä satuja

Hakuja

 • Teoshaku Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaalille

 • Tero Saarinen Company hakee kehityspäällikköä

 • Crowdfunding4Culture kerää näkemyksiä ja kokemuksia joukkorahoituksesta kulttuurialalla


 

STEFI:n uutisia

Uudisrakentamisesta, peruskorjauksista ja teatterirahoituksesta

Investoiminen kulttuurin rakenteisiin herättää poikkeuksetta sekä yhteiskunnallista että paikallispoliittista huomiota, koska jo olemassa olevien rakennusten peruskorjaaminen ja uusien kulttuuritilojen rakentaminen ovat usein huomattavan kalliita, joskin välttämättömiä ratkaisuja. Viime päivinä Lappeenrannan kaupunginteatterin taloudellinen tilanne ja teatterille asetettu ristiriitainen tulostavoite ovat kirvoittaneet vilkkaan keskustelun kulttuurin rahoituksesta. STEFI:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi ottaa osaa keskusteluun sivuillamme. 

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan sivuiltamme. 

 

Jenni Haukio valitsee Lasten- ja nuortenteatteri -palkinnon saajan

Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio jakaa Suomen Teatterit ry:n ja Suomen Assitej ry:n Lasten- ja nuortenteatteri -palkinnon 2017. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi ansioituneelle lastenteatteritoimijalle, lastenteatterin hyväksi toimineelle taholle tai alaa edistäneelle teolle. Viimeksi palkinnon voitti elämäntyöstään espoolaisen Teatteri Hevosenkengän johtaja Kirsi Siren. Palkinto jaetaan maailman teatteripäivänä 27.3.2017 järjestettävässä teatterialan Thalia-juhlassa Helsingissä.

Lisätietoa palkinnosta STEFI:n sivuilla

 

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala valitsee Vuoden Teatterin 2017

Suomen Teatterit ry nostaa vuosittain esille suomalaisen teatterivalion valitsemalla Vuoden Teatteriksi ammattiteatterin, joka on ansioitunut toiminnassaan erityisellä tavalla. Vuoden Teatteri 2017 -palkinnon saajan valitsee eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala, jonka apulaisina esiraadissa toimivat Teatteri Telakan tuottaja Pertti Huovinen, Tanssin talo ry:n toiminnanjohtaja Hanna-Mari Peltomäki, Temen puheenjohtaja, valosuunnittelija, lavastaja Kalle Ropponen sekä STEFI:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi.

Lisätietoa kilpailusta STEFI:n sivuilla.
 
 

Koulutukset ja tapahtumat

Oikeus taiteeseen -seminaari Helsingissä 24.10.2016

Taiteen edistämiskeskus järjestää YK:n päivänä 24.10.2016 seminaarin, jossa puhutaan taiteesta, taiteellisesta työstä, kansainvälisestä muuttoliikkeestä ja näiden vaikutuksista taiteilijan asemaan ja kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen. Tilaisuudessa julkaistaan myös Taiteen edistämiskeskuksen laatima selvitys pakolaisina ja turvapaikanhakijoina maahan tulleiden taiteellisesta osaamisesta. Tilaisuuden kieli on englanti. Seminaariin on vapaa pääsy, mutta tilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen.

Ohjelmatiedot ja ilmoittautuminen Taiken sivuilla.

 

Save Syria – rauhanmarssi ja tukikonsertti Helsingissä 24.10.2016

YK:n päivänä Helsingissä järjestetään rauhanmarssi ja tukikonsertti syyrian sodan uhrien puolesta. Syyrian sisällissota on kestänyt jo yli viisi vuotta ja yli puolet maan väestöstä on joutunut pakenemaan kodeistaan. Pääkaupunkiseudun teatterit on kutsuttu mukaan tapahtumaan solidaarisuuden osoituksena. Marssin ja tukikonsertin järjestää laaja joukko yksittäisiä kansalaisia, rauhan- ja ihmisoikeustyötä tekeviä ammattilaisia, aktivisteja ja kokeneita tapahtumajärjestäjiä. Tapahtuma on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lisätietoja tapahtuman facebook-sivuilla

 

Kulttuurin ja taiteen rahoitus murroksessa - Funding Alternatives Forum Helsingissä 17.11.2016

Tuleeko taiteilijoista yrittäjiä? Kuinka syntyi Tallinnan luova kaupunginosa Telliskivi? Kuinka pieni tanssiryhmä löysi uuden toimintatavan? Nämä ja monia muita selviytymistarinoita, klinikoita ja asiantuntijakeskusteluita luvassa Kaapelitehtaalla Funding Alternatives Forumissa. Tapahtuma on osa Luova Eurooppa -ohjelman Creative Lenses -hanketta, joka tutkii ja kehittää uusia liiketoimintamalleja taide- ja kulttuurisektorille.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Creative lensen sivuilla

 

#saavuta2016 -seminaari Helsingissä 17.11.2016

#saavuta2016 - Tasavertaisesti verkossa on verkkopalvelujen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen keskittyvä seminaari, jossa keskeisenä teemana käyttäjäkokemuksen havainnollistaminen ja ymmärryksen lisääminen erityisryhmistä. Seminaari koostuu asiantuntijaluennoista ja kokemustyöpajoista. Kokemustyöpajoissa esitellään apuvälineitä ja erilaisia verkkopalvelujen käyttötapoja. Apuvälineitä pääsee myös itse kokeilemaan. Seminaari on suunnattu verkkopalvelujen tilaajille, kehittäjille, ja sisällöntuottajille.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Näkövammaisten liiton sivuilla.

 

Kön och begär på scenen - Ett seminarium om konstnärlig praktik 12.12.2016 på Wasa Teater

Vilka kroppar är vi vana att se på scenen? Vilka historier berättas? Hur kan vi öka vår medvetenhet och bryta normerna kring kön och sexualitet i det praktiska teaterarbetet? Seminariets fokus ligger på hur normkritiskt tänkande kring sexuell identitet och könsidentitet kan inkluderas i det praktiska och konstnärliga teaterarbetet.
Seminariet riktar sig i första hand till teaterarbetare och teaterstuderande. Programmet är på svenska, men deltagarna är välkomna att använda även finska, engelska och teckenspråk. Seminariet förverkligas i samarbete med Wasa Teater, CEFISTO och Sveriges Ambassad.

Anmälningar och tilläggsinformation hittar du på Duvteaterns webb.
 
 

Apurahat ja avustukset

Ulkoministeriö myöntää tukea kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin

Tuen tavoitteena on vaikuttaa ruohonjuuritasolla kohdemaan taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja tasa-arvon ja demokratian edistämiseen. Suositeltavia toimintamuotoja ovat työpajat ja muut kokemusten vaihtoon tähtäävät hankkeet. Hankevalinnassa painottuvat ne maat, joiden kanssa Suomi tekee tai on tehnyt merkittävää kehitysyhteistyötä, ja päätöksiä tehtäessä kuullaan Suomen edustustoja ko. maissa. Hakijana voi olla kulttuurialan järjestö tai yhdistys, muut kulttuurialan toimijat sekä oppilaitokset Suomessa ja kohdemaassa. Hakuaika päättyy 31.10.2016.

Lisätietoja ja hakuohjeet ministeriön sivuilla.


SKR myöntää avustuksia taidetta hoitolaitoksiin vieville hankkeille

Avustuksen tavoitteena on edistää hoitoa tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Hanke voi toteutua niin hoito- ja hoivalaitoksissa kuin niiden ulkopuolellakin. Mahdollisia kohteita ovat esim. palvelutalot ja erilaiset päiväkeskukset, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön yksiköt, lastensuojelun yksiköt, kotona asuvat ikäihmiset jne. Erityisapurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt. Hankkeissa on tärkeää, että hoitoa ja tukea tarvitsevien yksilöiden ja ryhmien erityistarpeet ymmärretään, ja tätä ymmärrystä hyödynnetään ihmisten tasa-arvoisessa kohtaamisessa.

Lisätietoja ja hakuohjeet SKR:n sivuilla
 
 

Teatterialan uutisia

Teatteriala hyvin edustettuna Taidetestaajat-suurhankkeessa

Yhteensä 55 taidelaitosta tai työryhmää on valittu mukaan Suomen Kulttuurirahaston käynnistämään Taidetestaajat-suurhankkeeseen. Hankkeen kautta ne tavoittavat yhteensä jopa 65 000 kahdeksasluokkalaista ja heidän opettajaansa lukuvuonna 2017–18. Taidealan organisaatiot saivat kesällä 2016 jättää ehdotuksia tavasta, jolla ne haluaisivat olla taidetestaamisen kohteina lukuvuonna 2017–2018. Ehdotuksen jätti yhteensä 135 taidelaitosta ja -organisaatiota. Taiteellisen laadun ohessa keskeinen valintakriteeri oli nuorten kanssa tehtävä yleisötyö sekä se, miten nuoret vastaanotetaan ja miten heistä huolehditaan vierailun aikana. Näyttämötaide on erinomaisesti edustettuna hankkeessa, ja mukaan valittujen joukossa on yhteensä 20 Suomen Teatterit ry:n jäsenteatteria.

Lisätietoa hankkeesta ja lista mukana olevista kulttuurilaitoksista

 

Taiteen edistämiskeskuksen jakama tukisumma kasvoi viidellä prosentilla

Taiteen edistämiskeskus (Taike) tuki taiteellista ja kulttuuritoimintaa apurahoina, avustuksina ja palkintoina 34 miljoonalla eurolla vuonna 2015. Kasvua edellisvuoteen oli viisi prosenttia eli noin 1,6 miljoonaa euroa. Kasvu johtuu OKM:n Taikelle delegoimista uusista tukimuodoista. Apurahan hakijoiden määrä puolestaan on ollut laskussa. Vuonna 2015 Taike sai 13 200 apuraha- ja avustushakemusta, mikä oli noin 800 hakemusta vähemmän kuin edellisvuonna. ”Taiken hakijamäärä on nyt palautunut vuoden 2010 tasolle huolimatta viime vuosina jaettavaksi tulleista uusista tukimuodoista. Onkin aiheellista pohtia, johtuuko tämä muutoksista taiteilijoiden määrässä tai työskentelytavoissa vai onko kyseessä Taiken apurahavalikoimaan liittyvä asia”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö. 

Lisätietoa taiteen vuonna 2015 myönnetylstä tuista Taiken sivuilla.

 

Satupäivänä teattereissa tarinoitiin ja kuultiin lapsilta kiellettyjä satuja

Satupäivää vietettiin Sadun nimipäivänä 18. lokakuuta. Mukaan lähti yli 100 tapahtumajärjestäjää yhteensä 41 eri paikkakunnalta. Mukana satuteemaisia tapahtumia ja tempauksia järjestämässä oli myös 20 teatteria. Monet teatterit järjestivät Satupäivänä sadunlukuhetkiä teatterilla tai yhteistyössä paikallisten kirjastojen tai päiväkotien kanssa. Kotkan Kaupunginteatterin satuteltassa esimerkiksi eläydyttiin pohjoismaisiin satuihin ja hoidettiin keppihevosia, Teatteri Hevosenkengässä lapsia ilahdutti satukirjaonginta ja Jyväskylän kaupunginteatterin lapsilta kielletyssä satuhetkessä kuultiin aikuisten iltasatuja. Tulevaa silmällä pitäen voi painaa mieleen myös ensi vuoden Satupäivän 18.10.2017, jolloin tapahtuma juhlii 10-vuotisjuhliaan.

Lisätietoja: www.satupaiva.fi
 
 

Hakuja

Teoshaku Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaalille

Kahdeskymmenes Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaali järjestetään 16.–21.5.2017. Festivaalin ohjelmistoon haetaan näyttämö- ja tanssivideoteoksia sekä kaupunkitilassa esitettäviä teoksia. Hakemuksen yhteyteen on liitettävä videotaltiointi teoksesta. Ohjelmistoon voi hakea 17.12.2016 saakka. Festivaalin tuottaa Tanssiteatteri MD ja ohjelmistovalinnat tekee tanssiteatterin taiteellinen suunnitteluryhmä.

Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet festivaalin sivuilla


Tero Saarinen Company hakee kehityspäällikköä

Etsimme kehityspäällikköä (Development Manager) – rautaista pitkän linjan ammattilaista tai lahjakasta nuorempaa tulokasta – osaksi kasvavaa tiimiämme. Kehityspäällikön tehtäviin kuuluu eri toimintoihimme liittyvä tuotteistus sekä eri rahoituslähteistä tapahtuvan varainhankinnan kehittäminen. Työskentely tapahtuu tiiviissä yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa, osana organisaatiomme johtoryhmää. Edellytämme noin 5–10 vuoden työkokemusta vaativista kulttuurin tai sitä sivuavan toimialan talouteen, liiketoimintaan, markkinointiin tai viestintään liittyvistä tehtävistä, soveltuvaa korkea-asteen koulutusta sekä yrittäjämäistä asennetta. Hakemuksia pyydetään 28.10. mennessä.

Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet Companyn sivuilla


Crowdfunding4Culture kerää näkemyksiä ja kokemuksia joukkorahoituksesta kulttuurialalla

Oletko töissä kulttuurialan organisaatiossa? Oletko kulttuuriammattilainen? Mitä ajattelet joukkorahoituksesta? Vaikka et olisi ollut tekemisissä joukkorahoituksen kanssa, Crowdfunding4Culture haluaa kuulla näkemyksiäsi kulttuurin rahoitukseen liittyen. Crowdfunding4Culture on hanke, jonka tavoitteena on solmia yhteyksiä kulttuuri- ja luovien alojen ammattilaisten, joukkorahoitusalustojen ja tukijoiden välillä.

Vaikuta eurooppalaiseen kulttuurirahoitukseen ja vastaa kyselyyn
 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fiThis email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Suomen Teatterit ry · Eerikinkatu 3 B, 4. krs · Helsinki 00100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp