Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote elokuu II 2014


Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

 

STEFI:n uutisia

 • Opetushallitus on uusinut ohjeistuksensa koulujen ja oppilaitosten retkien ja tapahtumien järjestämisestä – Estettä varojen keräämiseen ei ole

 • Blogi: Varautuminen kriisitilanteisiin luo turvallisuuden tunteen yhteisöön

 • Opas kriisiviestintäsuunnitelman laatimiseen julkaistu

 • Ehdota palkinnonsaajaa: Lasten- ja nuortenteatteripalkinto 2015              

 • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat tulee uudistaa vuoden 2014 aikana

TES-tiedotteet

 • Heinäkuussa voimaan tullut TES-korotus koskee myös tuntipalkkaisia työntekijöitä

Teatterialan uutisia

 • Taiteen edistämiskeskus: Taiteen kehitysyhteistyön sivusto avattu

Tapahtumat ja koulutukset

 • Bright Finlandin huutokauppa 30.8.

 • Esitystallenteiden säilytys ja tekijänoikeudet -seminaari 22.9.

 • Helsingin seudun kesäyliopistossa alkaa syyskuun alussa Johtamisen perusopinnot

 • Satua liikkeellä lokakuussa! Ilmoittaudu mukaan Satupäivään 8.10. mennessä tai ryhdy sadunlukijaksi

 • Työhyvinvointikoulutus 12.-13.1.2015 

Hakuja

 • Lappeenrannan kaupunki hakee uuteen kaupunginteatteriin teatterinjohtajaa

 • Lappeenrannan Linnoituksen kesäteatteriin haetaan toimijaa
   

 

STEFI:n uutisia

 

Opetushallitus on uusinut ohjeistuksensa koulujen ja oppilaitosten retkien ja tapahtumien järjestämisestä – Estettä varojen keräämiseen retkiä ja tapahtumia varten ei ole

 
Opetushallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat uudistaneet ohjeistustaan markkinoinnista ja sponsoroinnista kouluissa ja oppilaitoksissa. Päivitetyt ohjeet koskevat myös yhteistyötä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.
 

Suomen Teatterit ry toteaa, että uudistettu ohjeistus selventää tilannetta kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjeistuksessa vahvistetaan, että estettä varojen keruulle retkiä ja tapahtumia varten ei ole. Estettä kerätä varoja päiväkotien retkiin ei liioin ole. Ohjeistus tukee myös osaltaan teattereiden ja muiden kulttuurilaitosten tekemää arvokasta yhteistyötä koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien kanssa.
 
Opetushallituksen ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yhdessä laatima muistio Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi on tarkoitettu koulujen ja oppilaitosten tueksi yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävää yhteistyötä varten. Muistiossa käsitellään muun muassa koulukuvauksia, välipala-automaatteja, kaupallisten liikuntapalvelujen opetuskäyttöä, median käyttöä opetuksessa, kilpailujen ja tapahtumien markkinointia, sponsorointia, varojen keruuta sekä tuotteiden ja palvelujen myyntiä oppilaille ja opiskelijoille.
 
Opetushallituksen mukaan maksuttomuuden ei pidä estää kouluja järjestämästä retkiä, leirikouluja tai muita tapahtumia. Koulun ulkopuolella annettavalla opetuksella luodaan toimintakulttuuria, johon kuuluu vuorovaikutus ja yhteistyö ympäröivän yhteisön kanssa. Retkien, leirikoulujen ja vierailujen avulla voidaan myös monipuolistaa oppimisympäristöä ja edistää oppiaineelle ominaisten menetelmien ja työtapojen käyttöä. Koulun opintokäyntejä ja -retkiä, leirikouluja sekä opetukseen liittyviä tapahtumia voidaan tukea oppilaiden ja huoltajien yhteisesti keräämillä varoilla.
 
Julkaisu Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi on luettavissa Opetushallituksen sivuilta (kohta 3.9. Varojen keruu yhteiseen käyttöön).

Julkaisun kohta 3.9. Varojen keruu yhteiseen käyttöön (pdf) 

Opetushallituksen sivuilta on saatavilla myös tarkemmat lisäohjeet kouluretkien ja leirikoulujen järjestämiseen perusopetuksessa.
 
Opetushallituksen tiedote 15.8.2014: Koulut saivat päivitetyt ohjeet markkinointiin ja sponsorointiin
 
Lisätietoja:
Tommi Saarikivi
Toimitusjohtaja
Puh. 09 2511 2151
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi


 

Blogi: Varautuminen kriisitilanteisiin luo turvallisuuden tunteen yhteisöön

Suomen Teatterit ry:n järjestösihteeri Taija Lähdetie kirjoittaa blogissa kriisiviestinnän suunnittelun vaikutuksista yhteisön ja organisaation toimintaan. Suomen Teatterit ry on järjestänyt vuoden 2014 aikana kaksi koulutustilaisuutta kriisiviestinnästä, jotka ovat tuoneet esiin aiheen ajankohtaisuuden teattereiden toiminnassa.

Lue blogi STEFI:n sivuilta
 


Opas kriisiviestintäsuunnitelman laatimiseen julkaistu

Suomen Teatterit ry järjesti huhtikuussa kriisiviestintäkoulutuksen teattereiden markkinointi- ja viestintäväelle viestinnän kouluttaja Matti Karhun johdolla. Tampereen Teatterikesässä Karhu luennoi aiheesta myös puheenjohtajaseminaarissa lauantaina 9.8.2014. 

Huhtikuun koulutuksen pohjalta Suomen Teatterit ry on julkaissut oppaan teattereille oman kriisiviestintäsuunnitelman laatimiseksi. Opas on tarkoitettu teattereiden johdolle ja viestintähenkilökunnalle apuvälineeksi oman kriisiviestintäsuunnitelman laatimiseen. Jokainen teatteri toimintaympäristöineen on erilainen ja siksi opas on tehty antamaan vinkkejä siitä, mitä asioita suunnitelman teon eri vaiheissa tulee huomioida.

Ojasta allikkoon vai harkitusti suden suuhun? Opas teattereille kriisiviestintäsuunnitelman laatimiseen (pdf 141 kt)
Taija Lähdetie, Suomen Teatterit ry, 2014

Lisätietoja: 
Järjestösihteeri Taija Lähdetie
Puh. 09 2511 2150
taija.lahdetie@suomenteatterit.fi


 

Ehdota palkinnonsaajaa: Lasten- ja nuortenteatteripalkinto 2015

Suomen Teatterit ry ja Suomen Assitej ry etsivät ehdokkaita Lasten- ja nuortenteatteripalkinnon 2015 saajaksi. 

Palkinnon voi saada mikä tahansa lasten- tai nuortenteatteriin liittyvä teko, esimerkiksi teatteri, ryhmä, esitys, esiintyjä, ohjaus, käsikirjoitus, koreografia, visuaalinen suunnittelu, musiikki, suomennos, projekti, yleisötyöhanke tai muu lasten- ja nuortenteatteria edistänyt tapahtuma. 

Palkinnon finalistit ja voittajan valitsee raati, johon kuuluvat kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, intendentti Yvonne Godhwani Espoon kulttuuripalveluista, taiteellinen johtaja Marja Korhola Tanssiteatteri Raatikosta, Hufvudstadsbladetin teatteritoimittaja Isabella Rothberg ja Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi

Kilpailuun voi ehdottaa omaa teatteria tai muuta erinomaista teatterialan tekoa keskiviikkoon 15.10. mennessä osoitteeseen info@assitejfi.org tai postitse merkinnällä:

Lasten- ja nuortenteatteripalkinto 2015 
Suomen Assitej ry
Meritullinkatu 33 A 35
00170 Helsinki


Tietoa kilpailukutsusta saa mielellään jakaa eteenpäin.  

Lisätietoja: Kilpailukutsu 14.8.2014 (pdf 340 kt)   

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat uudistettava vuoden 2014 loppuun mennessä


Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on pakollinen vuosittain päivitettävä asiakirja kaikissa yhteistoimintalain piiriin kuuluvissa kunnan ja valtion työpaikoissa sekä yksityisissä yli 20 työntekijän työpaikoissa.

Työntekijöiden osaamisen kehittämistä koskevat uudet lait, laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja laki koulutuksen korvaamisesta, tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. Samalla yhteistoimintalaeissa tuli voimaan uusia henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevia säännöksiä. Muutosten myötä työnantaja voi saada taloudellista tukea työntekijöidensä koulutukseen, kun työpaikalla on laadittu koko henkilöstönkoulutustarpeiden selvittämiseen perustuva koulutussuunnitelma. Tavoitteena on, että työntekijöiden ammattitaito ei pääse työssä ollessa vanhentumaan.

Tutustu tarkempaan ohjeeseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisesta oheisen tiedotteen avulla. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman uudistaminen 2014 (pdf 123 kt) 

Ohjeistus löytyy myös Suomen Teatterit ry:n kotisivuilta:
www.suomenteatterit.fi/jasenpalvelut 

Tutustu tarkempaan ohjeeseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisesta oheisen tiedotteen avulla. 

Lisätietoja:
Suomen Teatterit ry
Lakimies Leevi Mentula
Lakimies Kaisa Kärkkäinen
etunimi.sukunimi@suomenteatterit.fi
puh. 09 2511 2152


 

 

TES-tiedotteet

  

Heinäkuussa voimaan tullut TES-korotus koskee myös tuntipalkkaisia  työntekijöitä 


Teatterialan TES:ien mukainen 1.7.2014 tehty palkankorotus 20 eur/kk yleiskorotuksena koskee myös tuntipalkkaisia.

TES-korotus alkaen 1.7.2014 20 euroa kuukaudessa lasketaan myös tuntipalkkaisille. Korotus lasketaan kyseisen työntekijäryhmän tes:n mukaisella tuntijakajalla. Esimerkiksi tuntipalkkaisen kuiskaajan, joka ansaitsee 10,84 eur/h tuntipalkkaa korotetaan (20 eur/163 TeaTES 52§ mukainen jakaja) 0,12 eur eli tuntipalkka on 1.7.2014 alkaen 10,96 euroa.  

Lisätietoja:
Suomen Teatterit ry
Lakimies Leevi Mentula
Lakimies Kaisa Kärkkäinen
etunimi.sukunimi@suomenteatterit.fi
puh. 09 2511 2152

 
Teatterialan uutisia

 

Taiteen edistämiskeskus: Taiteen kehitysyhteistyön sivusto avattu


Taiteen ja kulttuurin kehitysyhteistyön blogi-sivu on avattu ja löytyy osoitteesta www.taiteenkehitysyhteistyo.taikeita.info. Ajankohtainen tieto tulevista tapahtumista löytyy jatkossa kyseiseltä sivulta, facebook-sivulta (www.facebook.com/taiteenkehitysyhteistyo) sekä sähköpostiviesteinä. 
 
Blogisivulle kerätään myös tietoa jo toteutetuista ja käynnissä olevista alan projekteista. Jos haluat esitellä projektisi sivuilla, ole hyvä ja täytä kysely oheisen linkin kautta.
 
Syksyn ohjelmaa:
- Artsoppa-teematreffit kuukausittaisin Helsingissä yhteistyössä Kepan kanssa: syyskuussa treffataan Kepassa ke 10.9. klo 16-19, teemana rahoitus (lisätiedot ja ilmoittautuminen 3.9. mennessä: www.taiteenkehitysyhteistyo.taikeita.info)
- Alueseminaarit Tampereella 15.10. klo 13-17 ja Oulussa marraskuun aikana (näistä lisätietoa myöhemmin)
 
Huomaa myös:
- Ulkoministeriön tuki kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin: syksyn 2014 haku auki 5.9. asti
- UNIPID-verkoston Call for Papers and Presentations: COOPERATION ACROSS BORDERS -COMPREHENSIVE RESPONSES TO TRANSECTING GLOBAL CHALLENGES 
 
Lisätietoja:
Anna Jussilainen
Taiteen kehitysyhteistyön läänintaiteilija 
Taiteen edistämiskeskus
Tel: +35829 533 0808
anna.jussilainen@minedu.fi
www.taike.fi 

 
 
 

Tapahtumat ja koulutukset

 

Bright Finlandin huutokauppa 30.8.


Tervetuloa Bright Finlandin huutokauppaan 30. elokuuta 2014!

Eastway Pron ja Moving Lightin kalustojen yhdistyessä Brightin nimen alle, yhdenmukaistamme laitevalikoimaamme. Myyntiin tulee myös RGB:n ammattivideolaitteita. 

Huutokauppa pidetään 30. elokuuta 2014 Sinimäentiellä Espoossa. Huutokauppa-alue aukeaa 9:00 ja varsinainen huutokauppa alkaa 11:00.
 
Huutokaupan Facebook-tapahtuma 
  
Lisätietoja:
Olli-Pekka Kallio
Eastway Pro / Bright Finland

puh. 0400-416646
ollipekka.kallio@eastwaypro.fi
Sinimäentie 8 02630 Espoo
www.eastway.fi


 

Esitystallenteiden säilytys ja tekijänoikeudet -seminaari 22.9.


Teatterimuseo (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, Helsinki) 22.9.2014 klo 9.30–15.30

Kuvatallenteita (videoita) käytetään esittävien taiteiden kentällä monin tavoin. Osa esitystallenteista siirretään museoiden ja arkistojen kokoelmiin, ja muistiorganisaatiot tuottavat tallenteita myös itse. Aikaan sidottujen taiteenlajien tutkimuksen lähdeaineistona kuvatallenteet ovatkin tärkeitä. Digitaalinen kulttuuri on monipuolistanut kuvatallenteiden hyödyntämistä, ja samalla tallenteiden säilyttämiseen ja käyttöön liittyvät kysymykset ovat osin muuttuneet. Teknisten seikkojen lisäksi merkittävä osa haasteista liittyy tekijänoikeuksiin. 

Seminaarissa näistä aiheista toivotaan taidekentän ja muistiorganisaatioiden yhteistä keskustelua. Seminaari suunnataan erityisesti esittävien taiteiden kentän ja muistiorganisaatioiden edustajille. Myös muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Ohjelma:

9.30−9.45 Seminaarin avaus Helena Kallio (museonjohtaja, Teatterimuseo)

9.45−10.15  Kuvatallenteiden käyttö esittävien taiteiden kentällä. Case-esimerkkinä Tero Saarinen Company Iiris Autio (toiminnanjohtaja, Tero Saarinen Company)

10.15−10.45 Teatterimuseon av-arkisto ja kuvatallenteet Arkistonhoitaja Eeva Mustonen ja tutkija Pälvi Laine (Teatterimuseo)

10.45−11.15 Kuvatallenteiden digitointi ja pitkäaikaissäilytys Perttu Rastas (kuvaamopalvelupäällikkö/erikoissuunnittelija, Kansallisgalleria)

11.15−11.45 Keskustelua

12−13 Lounas (omakustanteinen)

13−13.45 Esitystallenteiden muistiorganisaatiokäyttö ja tekijänoikeudet Pekka Heikkinen (lakimies, Kansalliskirjasto)

13.45−14.00 Kahvitarjoilu

14.00−15.30 Paneelikeskustelu: Esitystallenteiden sopimukset ja käyttö Paneelikeskustelussa käsitellään esitystallenteiden tekijänoikeuksiin liittyviä aiheita, erityisesti Teatterimuseon av-sopimusta ja sen soveltamista. Moderaattorina toimii Helena Kallio.

Panelistit:
Jukka Asikainen (toiminnanjohtaja, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry)
Anna-Maria Klintrup (hallituksen pj, Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry)
Maaria Kuukorento (toiminnanjohtaja, Teatterikeskus ry)
Elina Mäntylä (toiminnanjohtaja, Suomen Näyttelijäliitto ry)
Tommi Saarikivi (toimitusjohtaja, Suomen Teatterit ry)
Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat ry:n edustaja (panelisti varmistuu myöhemmin)

Ilmoittautumiset 15.9.2014 mennessä osoitteeseen ilmoittautuminen@teatterimuseo.fi. Seminaari on maksuton.

Ohjelma: www.teatterimuseo.fi/ajankohtaista/uusimmat-uutiset/esitystallenneseminaari

Lisätietoja:
Eeva Mustonen, eeva.mustonen@teatterimuseo.fi, p. 0400 286 902
Pälvi Laine, tietopalvelu@teatterimuseo.fi, p. 0400 286 901


 

Helsingin seudun kesäyliopistossa alkaa syyskuun alussa Johtamisen perusopinnot 25 op

 
Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaisesti ja ne on suunniteltu siten, että niiden suorittaminen on mahdollista työn ohessa.
 
Opinnot koostuvat neljästä opintojaksosta, joiden aikana pohditaan useasta näkökulmasta miten saada organisaatio menestymään ja toiminta onnistumaan:
Yrityksen johtaminen 7 op
Henkilöstöjohtaminen 7 op
Strateginen johtaminen 7 op
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op
 
Lisätietoja opinnoista oheisessa esitteessä tai verkossa.

Helsingin seudun kesäyliopisto
Kaisaniemenkatu 4 A, 00100 Helsinki
puh. 020 779 2402, 050 377 8338
www.kesayliopistohki.fi

 

Satua liikkeellä lokakuussa! – ilmoittaudu mukaan Satupäivään 8.10. mennessä tai ryhdy sadunlukijaksi 


Valtakunnallista Satupäivää juhlitaan Sadun nimipäivänä 18. lokakuuta. Iltojen pimetessä on aika astua sadun maailmaan. Tervetuloa mukaan kaikki keijujen, peikkojen, haltioiden, jättiläisten, lohikäärmeiden, prinsessojen, prinssien ja varsinkin sammakoiden ystävät!
 
Ilmoittaudu tapahtumajärjestäjäksi 8.10. mennessä
 
Tänä vuonna Satupäivä ajoittuu lauantaille. Koska koulut ja päiväkodit ovat tärkeässä osassa Satupäivän toteuttamisessa, julistammekin koko edellisen viikon satuviikoksi. Tapahtumajärjestäjät voivat halutessaan toteuttaa Satupäivän tapahtumia ajalla 13.-18.10.
 
Mikäli teatterinne järjestää satuteemaisen tapahtuman Satupäivänä, ilmoita ohjelmatiedot 8.10.2014 mennessä oheisella lomakkeella tai Satupäivän nettisivuilla. Näin tiedot saadaan mukaan Satupäivän ohjelmakalenteriin ja valtakunnalliseen tapahtumatiedotukseen.

Voit ilmoittautua mukaan myös sadunlukijaksi!

Satupäivän tavoitteena on viedä sadut lasten ja vanhusten luo. Tähän liittyen ylläpidämme vapaaehtoisista koostuvaa sadunlukijaverkostoa, jonka jäsenet jalkautuvat Satupäivänä lukemaan satuja eri puolilla Suomea. Lue lisää Satupäivän sivuilta: www.satupaiva.fi.

Tervetuloa toteuttamaan kanssamme vinkeää Satupäivää!
 
Lisätiedot:
Projektisihteeri Iida Turpeinen
puh. 09 2511 2153
info@satupaiva.fi
www.satupaiva.fi
www.facebook.com/satupaiva


Kuva: Sari Airola

 

Työhyvinvointikoulutus 12.-13.1.2015 - ennakkotiedote


Kaksipäiväinen koulutus järjestetään Helsingissä 12.-13.1.2015 ja se on jatkoa aiemmin toteutetuille työturvallisuuskoulutuksille. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti STEFI:n, Näyttelijäliiton ja Temen jäsenille. Koulutuksen ohjelmasta vastaa Työterveyslaitos.

Päivien keskeisenä tavoitteena on hyvien käytäntöjen vieminen omaan työhön ja työyhteisöön alustusten ja workshoptyöskentelyn keinoin.

Koulutuspäivien ohjelma valmistuu alkusyksyn aikana ja hinta tulee olemaan noin 300 eur/hlö. Lisätietoja saa järjestöjen nettisivuilta ja tiedotuskanavien kautta.

Koulutuksen ennakkotiedote (pdf 442 kt)

 Hakuja

 

Lappeenrannan Linnoituksen kesäteatteriin haetaan toimijaa

 
Lappeenrannan kulttuuritoimi selvittää eri vaihtoehtoja Linnoituksen kesäteatterin toiminnan kehittämiseksi ja pyytää kiinnostuneilta toimijoilta ehdotuksia. Toiminnan tulee liittyä läheisesti kesäteatteritoimintaan ja soveltua Linnoituksen ainutlaatuiseen miljööseen.
 
Asiasta kiinnostuneiden tulee esittää suunnitelma, joka sisältää ehdotuksen yksittäisen kesäteatterinäytelmän tuottamisesta tai kokonaisvaltaisen toimintasuunnitelman, joka sisältää näytelmän lisäksi muuta toimintaa koko kesäteatterialueella.
 
Kesäteatteri sijaitsee historiallisessa Linnoituksen kaupunginosassa. Alueeseen kuuluvat: 540-paikkainen katettu teatteri, lipunmyyntikoju, äänentoistokoju sekä teatterin vieressä oleva makasiinirakennus, jossa on kahvio (vain kesäkäyttö), yleisöwc-tilat, näyttelijöiden pukuhuonetilat sekä rakennuksen pohjoispäädyssä Kristiinankadun puolella oleva nk. 129 m2 makasiinin myymälätila (vain kesäkäyttö). Teatteritilasta oheistiloineen peritään vuokraa, joka sovitaan erikseen voimassa olevan hinnaston pohjalta. Toimijaksi ilmoittautunut taho vastaa kaikista teatteriin ja muuhun toimintaan liittyvistä tehtävistä itse, kulttuuritoimi tarjoaa vain tilat.
 
Saatujen ehdotusten perusteella kulttuuritoimi ratkaisee jatkotoimenpiteet kesäteatteritilojen osalta.

Ehdotukset ja lisätiedot 17.9.2014 mennessä osoitteeseen helena.hokkanen@lappeenranta.fi, puh. 040 736 2022.

Ilmoitus Lappeenrannan kaupungin sivuilla.

 

Lappeenrannan kaupunki hakee uuteen kaupunginteatteriin teatterinjohtajaa

 
Teatterinjohtajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys toimen tehtäviin. Lisäksi tehtävässä edellytetään riittävää teatterialan työkokemusta, ohjaajakokemusta sekä talous- ja henkilöstöhallinnon riittävää tuntemusta. Edelleen teatterinjohtajalta edellytetään aktiivista ja innovatiivista kehittämisotetta ja hyviä yhteistyötaitoja sekä hyviä teatterialan verkostoja.
 
Toimi täytetään määräajaksi. Toimeen valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lappeenrannan kaupungin kulttuurilautakunnalle osoitetut kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja mahdollisine palkkatoivomuksineen tulee toimittaa viimeistään 30.9.2014 klo 16 osoitteeseen Lappeenrannan kaupunginkanslian kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kkansl.kirjaamo@lappeenranta.fi.
 
Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki sekä ennakkoluuloton kulttuurikaupunki Kaakkois-Suomessa, Saimaan rannalla.  Noin 72 600 asukkaan rajakaupungissa palveluala on kasvava työllistäjä venäläisten ostosmatkailun ansiosta. Lappeenrannan uusi kaupunginteatteri nousee ihmisvirtojen keskelle, kauppakeskuksen ylimpään kerrokseen. Sijainniltaan ainutlaatuinen ja tilaratkaisuiltaan uraauurtava teatteri avaa ovensa yleisölle alkuvuodesta 2016.

Ilmoitus Lappeenrannan kaupunginteatterin sivuilla.
 
Lisätietoja:
kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry puh. 040 5949 856 ja viestintäjohtaja II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu puh. 040 7248 776


 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry:n tiedotteet ja uutiset löytyvät osoitteesta www.suomenteatterit.fi

Lisäksi välitämme Facebook-sivullamme ajankohtaista tietoa alasta ja järjestön toiminnasta - käy tutustumassa osoitteessa www.facebook.com/suomenteatterit.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Copyright © 2014 Suomen Teatterit ry, All rights reserved.

Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi
Email Marketing Powered by Mailchimp