Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote kesäkuu I 2014


Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

 
Uutisia

 • Suomen Teatterit ry:n toimisto on suljettu heinäkuun ajan

 • Balentor Oy:n teatterijohtajille räätälöimä JET-koulutus käynnistyi

 • Kansainvälisen esittävän taiteen työnantajien kattojärjestö Pearle*:n kokous toi Suomeen alan edustajia ympäri Eurooppaa

 • Lastenteatteriselvitys osoittaa valtionosuuden piirissä olevien lastenteattereiden tekevän vähäisillä resursseilla aktiivista työtä

 • Taideneuvosto päätti valtion taidetoimikuntien toimialat ja nimet – ehdokasasettelu käynnistyy 

TES-tiedotteet

 • Palkankorotukset kesällä 2014

Tapahtumat ja koulutukset

 • Yleisöseminaari 8.8. Tampereen Teatterikesässä: Viestivä ja hyvin johdettu teatteri työyhteisönä

 • Suomen Teatterit ry:n puheenjohtajaseminaari 9.8. Aiheina teattereiden kriisiviestintä ja yleisötyön kehittäminen

 • Taike Pride – Yhdenvertaisuus taiteen kentällä HLBTIQ-näkökulmasta 27.6.

 • Tanssin kiertuepäivä – Varaa perjantai 22.8. kalenteriisi!

 • TES-koulutus 14.10. Teatterikulmassa 

Hakuja

 • Haku Luovan Euroopan yhteistyöhankkeisiin julkaistaan kesän aikana

 • OKM: Avustus kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmistelu

 • Pohjoismaisen kulttuurirahaston seuraava hakukierros, hakuaika päättyy 1.9.2014

 
 

Uutisia

 

Suomen Teatterit ry:n toimisto on suljettu heinäkuun ajan

 
Suomen Teatterit ry:n henkilökunta siirtyy asteittain kesälomille juhannuksen jälkeen. Toimisto on kokonaan suljettu 30.6.-1.8.2014. Toivotamme kaikille rentouttavaa kesää ja lämpimät kiitokset kuluneesta työntäyteisestä kaudesta. Näkemisiin jälleen elokuussa Teatterikesän seminaareissa!
 
 

Balentor Oy:n teatterijohtajille räätälöimä JET-koulutus käynnistyi

 
Suomen Teatterit ry on neuvotellut keväällä 2014 JET-koulutuksen eli johtamisen erikoisammattitutkinnon järjestämisestä teatterinjohtajille. Koulutuksen järjestäjäksi valittiin Balentor Oy ja teatterinjohdolle räätälöityyn JET-koulutukseen osallistuu yhteensä 18 teatterinjohtajaa tai johtotehtävissä työskentelevää työntekijää kattavasti läpi Suomen sekä Suomen Teatterit ry:n että Teatterikeskuksen jäsenteattereista. Puolitoistavuotta kestävä näyttötutkintoon johtava koulutus alkoi 10.6. Teatterikulman Komedia-salissa ja ryhmä valmistuu joulukuussa 2015.
 
Lisätietoja:
Suomen Teatterit ry
Toimitusjohtaja Tommi Saarikivi
Puh. 09 2511 2151
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi

 
 

Kansainvälisen esittävän taiteen työnantajien kattojärjestö Pearle*:n kokous toi Suomeen alan edustajia ympäri Eurooppaa

 
Suomen Teatterit ry ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry isännöivät kansainvälisen esittävän taiteen työnantajien kattojärjestön Pearle*:n (Performing Arts Employers Associations League Europe) kokousta Helsingissä toukokuussa 2014. Kokous järjestettiin Suomen Kansallisteatterissa ja vieraita tapaamiseen saapui 18 maasta. Osallistujia tuli Norjasta, Unkarista, Belgiasta, Ranskasta, Puolasta, Portugalista, Saksasta, Tanskasta, Venäjältä, Iso-Britanniasta, Virosta, Bulgariasta, Hollannista, Tsekeistä, Slovakiasta, Italiasta, Espanjasta ja Suomesta. Viimeksi kyseinen tapaaminen on järjestetty Suomessa 17 vuotta sitten.
 
Tapahtumassa puhuvat Pearle*:n edustajien lisäksi Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg, Tampere Filharmonian intendentti Helena Hiilivirta, Suomen Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho sekä Veikkaus Oy:n toimitusjohtajan pääneuvonantaja André Noël Chaker. Kokouspäivien aikana käsitellään työnantajajärjestöjä koskevaa EU-politiikkaa ja –lainsäädäntöä sekä kulttuurialan ajankohtaisia kansainvälisiä aiheita.
 
Esittävän taiteen kattojärjestö Pearle* on perustettu vuonna 1991 kulttuurilaitosten keskusjärjestöksi EU:n alueella. Järjestöön kuuluu jäseniä ja muita liittolaisia yhteensä 46 eri Euroopan maasta sekä Venäjältä ja Australiasta. Kokonaisuudessaan Pearle* edustaa yli 4500 taidelaitosta.
 
Kuva: Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Makiko Lommi
 
Lisää kuvia kokouspäivistä voi katsoa STEFI:n Facebook-sivuilta www.facebook.com/suomenteatterit.fi
 
Lisätietoja:
 
Suomen Teatterit ry, toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, puh. 09 2511 2151, tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi

Suomen Sinfoniaorkesterit ry, toiminnanjohtaja Aila Sauramo, puh. 09 2709 1414
aila.sauramo@sinfoniaorkesterit.fi
 
Pearle*: www.pearle.ws


 

Lastenteatteriselvitys osoittaa valtionosuuden piirissä olevien lastenteattereiden tekevän vähäisillä resursseilla aktiivista työtä

 
Suomen Teatterit ry on selvittänyt valtionosuusjärjestelmän piirissä olevien lasten-, nuorten- ja nukketeattereiden tilanteessa tapahtuneita muutoksia aikavälillä 1995-2011. Selvityksestä käy ilmi, että suomalaiset lastenteatterit ovat pieniä teattereita, joissa työskennellään vähäisellä henkilökunnalla. Tästä huolimatta lastenteatterit esiintyvät muita teattereita enemmän ja ovat aktiivisempia kiertue- ja vierailutoiminnassa. Ne myös saavuttavat yleisönsä hyvin ja esitysten täyttöasteet ovat niissä keskimääräistä parempia.
 
Lue kannanotto kokonaisuudessaan STEFI:n sivuilta ja tutustu samalla projektisihteeri Iida Turpeisen laatimaan selvitykseen.

 

Taideneuvosto päätti valtion taidetoimikuntien toimialat ja nimet – ehdokasasettelu käynnistyy

 
Vuosina 2015-16 valtion apurahoista, avustuksista ja palkinnoista päättää seitsemän valtion taidetoimikuntaa. Toimikunnissa on 9-12 jäsentä.
Toimikuntien yhteyteen asetetaan 14 taiteenalakohtaista jaostoa valmistelemaan vertaisarviointia. Jaostot toimivat toimikuntien työn tukena ja vahvistavat taiteenalakohtaista asiantuntijuutta. Jaostojen jäseniksi voidaan nimetä sekä toimikuntien jäseniä että muita taiteenalan asiantuntijoita.
”Uudella toimikuntajaolla taideneuvosto haluaa kannustaa eri taiteenaloja entistä tiiviimpään yhteistyöhön”, toteaa taideneuvoston puheenjohtaja Tiina Rosenberg.

Jäsenten nimeämiseksi taideneuvosto pyytää ehdokkaita taiteen kentältä 30. elokuuta mennessä. Ehdokkaita pyydetään sekä valtion että alueellisiin taidetoimikuntiin.

Alueellisia taidetoimikuntia on 13. Niiden toimialueet ja nimet on määritelty lainsäädännössä. Jäseniä niissä on taideneuvoston päätöksellä 7-12 puheenjohtaja mukaan lukien.

Taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimiä, jotka päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla toimialallaan ja alueellaan. Vuosittain valtion taidetoimikunnat käsittelevät runsaat 9000 ja alueelliset taidetoimikunnat 4400 Taiteen edistämiskeskukselle osoitettua hakemusta.

Taidetoimikuntajako ei vaikuta taiteenalakohtaisen rahoituksen määräytymisperusteisiin. Taiteen edistämiskeskuksen tuki taiteelliseen toimintaan on vuosittain keskimäärin 30 miljoonaa euroa. Summasta noin 2/3 tulee veikkausvoittovaroista. Tukimuodot on säädelty valtion tulo- ja menoarviossa.

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä sekä alueellisten taidetoimikuntien jäsenmääristä. Se myös nimeää jäsenet valtion ja alueellisiin taidetoimikuntiin.

Lue tiedote kokonaisuudessaan Taiken sivuilta.

Lisätietoja: 
Taiteen edistämiskeskus
Johtaja Minna Sirnö
p. 0295 330 719
minna.sirno@minedu.fi

 
 
 

TES-tiedotteet

 

Palkankorotukset kesällä 2014

 
Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten ensimmäiset sopimuskorotukset toteutetaan kesällä 2014 seuraavasti:
 
Teatterialan työehtosopimus: kk-palkkojen korotus 20 euroa 1.7.2014. Samalla korotetaan 0,97 % TeaTES-freelancereiden palkkioita ja rasitelisää, sekä 0,86 %:lla 8 liitteen 6 §:n korvausta erillisestä tanssinumerosta.
 
Teatterimuusikot: vakituisten kk-palkkaisten korotus 20 euroa 1.7.2014. Samalla korotetaan tilapäisten muusikoiden palkkioita ja taulukkopalkkoja 0,8 %:lla.
 
Näyttelijät: kk-palkkojen korotus 20 euroa 1.7.2014. Samalla korotetaan 0,77 %:lla NäyTES-freelancereiden palkkioita sekä euromääräisiä lisiä.
 
On syytä muistuttaa, että näyttelijöiden työehtosopimuksen esityslisäsääntely on edelleen voimassa, ja sen mukaiset esityslisät maksetaan sopimuskaudella 2014-2016 NäyTES 15 §:n mukaisesti saman 4,1 %:n tason mukaisesti kuin mihin järjestelmä ehti kehittyä vuoteen 2013 mennessä. Minkäänlaisia lisäkorotuksia esityslisäjärjestelmään ei tälle sopimuskaudelle ole tulossa.
 
Päivitetyt palkkataulukot löytyvät myös sivuiltamme:
www.suomenteatterit.fi/jasenpalvelut/palkkataulukot
 
Lisätietoja:
Lakimies Kaisa Kärkkäinen
Puh. 09 2511 2152
kaisa.karkkainen@suomenteatterit.fi
 

 
 

Tapahtumat 

 

Yleisöseminaari 8.8. Tampereen Teatterikesässä: Viestivä ja hyvin johdettu teatteri työyhteisönä


Millainen on viestivä ja hyvin johdettu teatteri työyhteisönä? Seminaarissa pohditaan teattereiden sisäisen viestinnän haasteita sekä keskustellaan kuuntelemisen problematiikasta, keskustelukulttuurin kipupisteistä ja eri henkilöiden viestintärooleista työyhteisöissä.
 
Suomen Teatterit ry ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto järjestävät perinteisen yleisöseminaarin Tampereen pääkirjasto Metsossa perjantaina 8.8. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Aiheeseen yleisön johdattaa Turun yliopiston Historian, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen työyhteisöjen viestintään erikoistunut dosentti Jukka-Pekka Puro.
 
Aika: Perjantai 8.8.2014 klo 10.00-13.00. Ei ennakkoilmoittautumista.
 
Paikka: Tampereen pääkirjasto Metso, Pietilä-sali, 3 krs., Pirkankatu 2, Tampere. Liikkuminen kirjaston tiloissa on esteetöntä.
 
Järjestäjät: Suomen Teatterit ry ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry. Seminaari on maksuton ja avoin kaikille.
 
Ohjelma:
 
Klo 10.00  Tilaisuuden avaus Toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, Suomen Teatterit ry ja toiminnanjohtaja Raimo Söder, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry
 
Klo 10.10  Keynote: Hyvä viestintä teattereiden työyhteisöissä Dosentti Jukka-Pekka Puro, Historian, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Turun yliopisto
 
Klo 11.30  Ammattilaispuheenvuorot
 • Teatterinjohtaja Kari Arffman, Jyväskylän kaupunginteatteri
 • Toiminnanjohtaja Iiris Autio, Tero Saarinen Company
 • Ohjaaja Tiina Puumalainen, Tampereen Työväen Teatteri
 • Lavastaja Teppo Järvinen, Tampereen Työväen Teatteri
 • Käyttöpäällikkö Janne Mäkelä, Tampereen Teatteri                        
Puhujat täydentyvät myöhemmin.               
        
Klo 12.20 Yleisökeskustelu Keskusteluja johtaa toimitusjohtaja Tommi Saarikivi.
 
Klo 13.00 Seminaari päättyy
 
Seminaarin tiedot löytyvät myös tapahtumakalenteristamme.

Lisätietoja:

Järjestösihteeri Taija Lähdetie

p. 09 2511 2150

taija.lahdetie@suomenteatterit.fi

 
 

Suomen Teatterit ry:n puheenjohtajaseminaari 9.8. Aiheina teattereiden kriisiviestintä ja yleisötyön kehittäminen

 
Lauantai 9.8. klo 9.15-14.30, Tampereen Työväen Teatteri, TTT-Klubi (Hallituskatu 19, Tampere)
 
Puheenjohtajaseminaarissa käsitellään teattereiden kriisiviestinnän ulottuvuuksia ja yleisötyön kehittämismahdollisuuksia. Päivä on suunnattu teattereiden hallitusten puheenjohtajille, johdolle sekä hallintohenkilökunnalle. Ilmoittaudu mukaan 1.8. mennessä.
 
Ohjelma
 
Klo 9.15  Aamukahvi & tilaisuuden avaus Puheenjohtaja Lasse Eskonen ja toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, Suomen Teatterit ry
 
Klo 9.30  Teatterit ja kriisiviestintä Toimittaja ja viestintäkouluttaja Matti Karhu
 
Klo 11.30  Lounas
 
Klo 12.15  Miksi yleisötyötä kannattaa tehdä ja kehittää? Case-puheenvuorot:
 • YTYÄ! Ammattiteatterin yleisötyön organisointi ja resursointi Teatterikuraattori Pirjo Virtanen, Suomen Kansallisteatteri
 • Esimerkkejä ammattiteatterin yleisötyöprojekteista ja niiden tuloksista Dramaturgi, Satu Rasila, Turun kaupunginteatteri / LVR - kuinka selvitä laitoksesta
 • Kipinää taidelaitoksiin! Ammattimaisen yleisötyöorganisaation näkökulma taidelaitosten yleisötyön mahdollisuuksiin Toimitusjohtaja Jussi Rauvola, Kipinä Productions Oy
 • Huomenna hän tulee? Heurekan yleisöt ja mahdolliset yleisöt Elämysjohtaja Mikko Myllykoski, Tiedekeskus Heureka 
Klo 13.45  Yleisökeskustelu Keskustelua johtaa toimitusjohtaja Tommi Saarikivi
 
Klo 14.15  Seminaari päättyy
 
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan perjantaihin 1.8. mennessä oheisen linkin kautta. Osallistumismaksu on 50 eur/hlö, joka sisältää lounaan ja aamukahvin. Osallistumismaksu laskutetaan teatterilta.
 
Peruutussääntö: Perjantaihin 1.8. mennessä tehdyt peruutukset kuluitta, sen jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 50 % osallistumismaksusta.
 
Seminaari STEFI:n tapahtumakalenterissa.

Matti Karhu
Viestinnän kouluttaja
 
Matti Karhulla on pitkä ja monipuolinen kokemus toimittajan työstä erilaisissa tiedotusvälineissä. Hän on työskennellyt Yleisradiossa television uutis- ja ajankohtaistoimittajana, pisimmän ajan Ajankohtaisen Kakkosen ja A-Studion toimittajana. Sen jälkeen hän toimi sanomalehti Uuden Suomen ulkomaankirjeenvaihtajana Saksassa ja Yhdysvalloissa sekä taloustoimituksen esimiehenä. Hän on myös työskennellyt Kauppakamarilehden päätoimittajana sekä Suomen Ulkomaankauppaliiton tiedotuspäällikkönä.
 
Vuodesta 1995 lähtien hän on toiminut viestinnän kouluttajana ja konsulttina. Hänen asiakkaitaan ovat olleet suuret pörssiyhtiöt, valtion ja kuntien hallintoelimet, työmarkkinajärjestöt, kulttuurilaitokset ja kansalaisjärjestöt. Hän on kouluttanut organisaatioita yhteensä 12 eri maassa. Hän on myös kirjoittanut useita media- ja kriisiviestinnän opas- ja käsikirjoja.
 
Lisätietoja:

Järjestösihteeri Taija Lähdetie

p. 09 2511 2150

taija.lahdetie@suomenteatterit.fi

 
 

Taike Pride – Yhdenvertaisuus taiteen kentällä HLBTIQ-näkökulmasta

Perjantaina 27.6.2014 klo 13–16
Taiteen edistämiskeskus, Kotus-sali, Vuorikatu 24, Helsinki
 
Kulttuuri on ihmisoikeus, mutta kuinka hyvin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmia ja tarpeita huomioidaan taide- ja kulttuurikentällä? Kenelle ja kenen näkökulmasta tuotetaan ja rahoitetaan kulttuuria nykypäivän Suomessa?
 
Taike Pride -seminaarissa keskustellaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta taide- ja kulttuurikentällä kokijoina ja tekijöinä. Seminaari pohjautuu kahteen raporttiin ja selvitykseen: Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus -loppuraportti (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014:15) ja ”Hurjan paljon enemmän queer!” – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen toiveita ja kokemuksia liittyen taide- ja kulttuuritarjontaan (Kulttuuria kaikille -palvelu 2014).
 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja tilaisuus on tarkoitettu sekä taiteen kentällä toimiville että taiteen asioista päättäville.
 
Seminaaritilaan on esteetön pääsy. Mikäli tarvitset induktiosilmukkaa, kerrothan siitä 22.6. mennessä ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä.
 
Ohjelma

klo 13.00 Minna Sirnö, Taiteen edistämiskeskus: Avaussanat
klo 13.15 Pauliina Feodoroff, Taideneuvoston jäsen, OKM:n Taiteen ja kulttuurin saavutettavuustyöryhmä: Reuna-alueilta näkyvän kulttuurin piiriin
klo 13.35 Katriina Rosavaara, Seta ry: Kommenttipuheenvuoro
klo 13.45 Rita Paqvalén, Kulttuuria kaikille -palvelu: Vessa on myös kulttuuripoliittinen kysymys!
klo 14.05 Juha-Heikki Tihinen, Pro Artibus: Kommenttipuheenvuoro
klo 14.15–14.30 Kahvi
klo 14.30 Taiteilijoiden esittely. Taiteilijat varmistuvat myöhemmin.
klo 15–16 Taiteen rahoittajien paneeli
Osallistujat varmistuvat myöhemmin
Puheenjohtaja: Minna Sirnö
 
Järjestäjät: Taiteen edistämiskeskus yhteistyössä Seta ry:n ja Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa
 
Tervetuloa!

Johtaja Minna Sirnö
Taiteen edistämiskeskus
p. 0295 330 719
minna.sirno@minedu.fi
www.taike.fi


 

Tanssin kiertuepäivä – Varaa perjantai 22.8. kalenteriisi!


Taiteen edistämiskeskuksen järjestämässä Tanssin päivässä tammikuussa 2014 tanssin kierrättämiseen liittyvä problematiikka nousi voimakkaasti esille.
Asian edistämisen eteen on tehty runsaasti eri hankerahoituksin työtä eri tahojen toimesta, mutta silti teema puhututtaa. Viimeisin teemaan liittyvä projekti Tanssi kiertää 2014 on Tanssin talo ry:n toimesta käynnissä. Suomen Teatterit ry on ollut hankkeen yhteistyökumppanina.

Yhteisen tavoitteen asettelun saavuttamiseksi Taiteen edistämiskeskus järjestää yhteistyössä Tanssin Tiedotuskeskuksen, Suomen Teatterit ry:n ja Tanssin talo ry:n kanssa aiheeseen liittyvän työseminaaripäivän perjantaina 22.8. Helsingissä. Päivän tavoitteena on löytää ratkaisuja; mitä kierrätetään ja ketkä ovat kumppaneina? Subventoidaanko kiertueita ja kuka sen tekee? Kenelle rahoitus ohjattaisiin? Kuka koordinoi vai tarvitaanko sitä lainkaan? Mistä luovutaan, mitä priorisoidaan?

Työryhmäkutsut toimitetaan elokuun alussa!

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki
Tanssin talo ry.
puh. 044 5131069
hanna-mari.peltomaki@tanssintalo.fi

 
 

TES-koulutus 14.10. Teatterikulmassa

 
Syksyllä järjestetään tiistaina 14.10. klo 9.30-15.30 TES-koulutus Teatterikulman Komedia-salissa (Meritullinkatu 33, 2 krs., Helsinki). Päivän aikana käsitellään uusia työehtosopimuksia sekä osallistujien kysymyksiä työehtosopimuksiin liittyen. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.
 
 
 

Hakuja

 

Haku Luovan Euroopan yhteistyöhankkeisiin julkaistaan kesän aikana

 
Luovan Euroopan yhteistyöhankkeiden seuraava haku julkaistaan kesän aikana. Haku päättyy 1. lokakuuta.  Voit olla meihin yhteydessä läpi kesän kaikissa hakuun liittyvissä kysymyksissä. Syyskuussa järjestämme myös työpajoja hakemusta suunnitteleville. Lisätietoja yhteistyöhankehausta ja työpajoistamme tässä uutiskirjeessä.
 
Luovaa Eurooppaa edeltäneen Kulttuuri-ohjelman rahoittamat hankkeet ovat kesällä hyvin esillä. Teatteri Viiruksen Meeting the Odyssey rantautuu kesäkuussa Hankoon ja elokuussa Helsinkiin. HIAPin Frontiers in Retreat -hanke on esillä kesällä Suomenlinnassa ja Suomen Sarjakuvaseuran CUNE Comics-in-Residence Sarjakuvakeskuksessa.
 
Hyvää kulttuurikesää!
 
Hanna Hietaluoma-Hanin & Riikka Koivula
Luova Eurooppa / Kulttuuri
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
 
Yhteistyöhankkeiden haku päättyy 1. lokakuuta. Luova Eurooppa tukee enintään 4 vuotta kestäviä yhteistyöhankkeita eurooppalaisten kulttuurialan ja luovien alojen toimijoiden välillä. Tukea on mahdollista hakea pienille ja suurille yhteistyöhankkeille (smaller and larger scale cooperation projects).
 
* Lisätietoja hakukriteereistä ja hakuprosessista löydät CIMOn sivuilta
* Hakumateriaalit julkaistaan kesän aikana toimeenpanovirasto EACEAn sivuilla 
* Tutustu Luovaa Eurooppaa edeltäneen Kulttuuri-ohjelman (2007-2013) rahoittamiin suomalaisväritteisiin yhteistyöhankkeisiin CIMOn sivuilla
* Lisätietoja hakuprosessissa vaadittavan PIC-koodin -rekisteröinnistä CIMOn sivuilla 
 
Hakemus suunnitteilla?
 
Tervetuloa työpajoihin! Järjestämme syyskuussa kaksi samansisältöistä työpajaa yhteistyöhankehakemusta suunnitteleville. Työpajoissa käydään läpi mm. ohjelman painotuksia ja hakukriteerejä sekä käytännön hakuprosessia. Molempia tilaisuuksia on mahdollista seurata myös verkossa.
 
* HakemustyöpajaCIMOssa 3.9. klo 10-15
Lisätietoja CIMOn tapahtumakalenterissa 
* HakemustyöpajaCIMOssa 10.9. klo 10-15
Lisätietoja CIMOn tapahtumakalenterissa

 

OKM: Avustus kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmistelu


Avustuksella kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmisteluun toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta edistää kulttuurivientiä ja luovien alojen markkinointiosaamista.

Avustuksella edistetään kulttuurivientiin liittyvän liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen ja tuottaja- ja manageriosaamisen kehittämistä sekä tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tavoitteena on lisätä vientiä ja työpaikkoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa kulttuuriviennin hankevalmistelutuella näiden tavoitteiden mukaisia hankkeita. Käytännössä tuettavat hankkeet voivat liittyä konkreettisten vientihankkeiden valmisteluun, ml. osatuottajien, jakelijoiden ja rahoituksen hankkimiseen tai markkinoinnin ja myynnin valmisteluun.

Hakemuksia arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon hankkeen todennettu tarve ja toteuttamiskelpoisuus sekä vaikutus hakijan viennin kehittymiseen.

Hakuaika päättyy 1.9.2014.

Tarkemmat tiedot ministeriön verkkosivuilta.
www.minedu.fi
 
 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston seuraava hakukierros, hakuaika päättyy 1.9.2014

Enintään 300 000 Tanskan kruunun apurahat:
Hakuaika päättyy: 1.9.   
Päätös tehdään: 17.10.

Yli 300 000 Tanskan kruunun apurahat:
Hakuaika päättyy: 1.9.   
Päätös tehdään: 28.11.

Projektia tai toimintoja, joihin apurahaa haetaan, ei saa aloittaa ennen kuin hallitus on tehnyt apurahapäätöksen.

Verkkohakemukset hyväksytään, mikäli ne ovat perillä viimeisenä hakupäivänä viimeistään kello 12:00 (Tanskan aikaa). (GMT +1). Suosittelemme kuitenkin, että lähetät hakemuksesi hyvissä ajoin. Sihteeristö vastaa verkkohakemuksia koskeviin kysymyksiin ainoastaan toimistoaikana.

Hakuohjeet: www.nordiskkulturfond.org
 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry:n tiedotteet ja uutiset löytyvät osoitteesta www.suomenteatterit.fi

Lisäksi välitämme Facebook-sivullamme ajankohtaista tietoa alasta ja järjestön toiminnasta - käy tutustumassa osoitteessa www.facebook.com/suomenteatterit.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Copyright © 2014 Suomen Teatterit ry, All rights reserved.

Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi
Email Marketing Powered by Mailchimp