Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote huhtikuu 2016

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

STEFI:n uutisia

 • Kevät toi vuosikokouksen

 • Blogi: TanssiRihmasto resonoimassa uutta yleisöä

Koulutukset ja tapahtumat

 • Kaikuja-aamiaistilaisuus - keskustelua Kaikukortista ja kulttuurista Kaapelitehtaalla 3.5.2016

 • STEFI:n Potkua viestintään ja markkinointiin -koulutus Turussa 11.-12.5.2016

Apurahat ja avustukset

 • Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -hankeavustukset

Teatterialan uutisia

 • OKM-kysely taiteen ja kulttuurin toimijoille kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta ja kotouttamisesta taiteen ja kulttuurin avulla

 • Taiteen edistämiskeskus jakoi näyttämötaiteelle yhteensä 3,3 miljoonaa euroa

 • Kainuun pienituloisille maksutonta kulttuuria Kaikukortilla

Hakuja

 • Teatteri 2.0 hakee yhteistyökumppaneita suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kehittämishankkeeseen

 • Engage Audiences -tutkimus etsii aktiivista yleisötyötä tekeviä kulttuuriorganisaatioita

 • Rauman kaupunginteatteri hakee taiteellista johtajaa

 • Mikkelin Teatteri etsii markkinoinnin ammattilaistaSTEFI:n uutisia

Kevät toi vuosikokouksen

Tiesittekö, että aivan tuossa tuokiossa esitellään Rovaniemellä innokkaille kulttuurirakentamisesta kiinnostuneille teatterialan vaikuttajille Rovaniemen teatterin käyttöön peruskorjattua ja laajennettua Lappia-taloa, ja että tämän kirjoituksen kahdeksan ensimmäisen sanan alkukirjaimista muodostuu sana “teatteri”? Suomen Teatterit ry:n vuosikokoukseen on enää viikko, ja ilokseni voin kertoa, että perinteisen kokousohjelman ohella vuosina 2013-2015 peruskorjattu Alvar Aallon teatteri- ja kongressikeskus kiinnostaa – vuosikokoukseen on ennakkoilmoittautumisten perusteella odotettavissa huomattavan laaja edustus Suomen Teatterit ry:n jäsenteattereista.

Vuosikokousohjelman ensimmäisenä päivänä keskiviikkona 20.4. on luvassa avoin seminaari, jossa käsitellään ajankohtaista näyttämötaiteen rahoitusuudistusta, jota on OKM:n työryhmän voimin edistetty jo vuoden päivät, sekä tanssin kiertuetoimintaverkoston kehittämistä, josta voitte lukea lisää myös tämänkertaisesta blogistamme.

Lappia-talon hiljattain valmistuneella peruskorjauksella ja rahoitusuudistuskeskustelulla on huomionarvoinen yhteys toisiinsa. Vuonna 2016 Rovaniemen teatteri on niiden harvojen VOS-teattereiden joukossa, jotka menettävät vuosittaisessa jaossa henkilötyövuosia aikaisempaan nähden. Näin tapahtuu tänä vuonna myös remontin takia väistötiloissa toimivalle Turun kaupunginteatterille, ja niin tapahtui edellisenä vuonna juuri remontista valmistuneessa talossa toimintansa aloittaneelle Kuopion kaupunginteatterille. Käytännössä teatterin peruskorjaaminen aiheuttaa tällaisen loven ammattiteatterin valtionosuusrahoitukseen lähes poikkeuksetta.

Tämä henkilötyövuosien menetysautomaatti on yksi niistä kummajaisista, jotka nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä eivät logiikaltaan avaudu allekirjoittaneelle. Kun teattereiden peruskorjaushankkeet poikkeuksetta ovat hyvissä ajoin ministeriöllä tiedossa, miksi ei uusissa tiloissa aloittavan teatterin toiminnan rahoitusta ei voitaisi jonkinlaisella poikkeusmenettelyllä turvata säilytettäväksi vähintään entisellä tasollaan? Tästä ja monista muista rahoitusjärjestelmän haasteista ja kehittämistarpeista, sekä kevään työmarkkinaratkaisuista ja monista muista ajankohtaisista aiheista runsaasti keskustelua Suomen Teatterit ry:n vuosikokouksessa ensi viikolla!

- Tommi Saarikivi
 

Blogi: TanssiRihmasto resonoimassa uutta yleisöä

Tanssin talo ry rakentaa tanssin kiertuetoimintaverkostoa yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Tanssin valtakunnallinen läänintaiteilija, tutkijatohtori Isto Turpeinen pohtii blogikirjoituksessaan tanssin kietuetoiminnan mahdollisuuksia, nuorten yleisöjen tavoittamisen tärkeyttä ja tanssin ja teatterin yhteistyön vahvistamista. Mitä TanssiRihmasto tavoittelee ja miten toiminta on ajateltu toteuttaa?

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan blogissamme.
 
 

Koulutukset ja tapahtumat

Kaikuja-aamiaistilaisuus - keskustelua Kaikukortista ja kulttuurista Kaapelitehtaalla 3.5.2016

Tilaisuudessa kuullaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Jouko Karjalaisen alustus  köyhyyden vaikutuksista sekä taiteen ja kulttuurin roolista ihmisen hyvinvoinnin kannalta ja sukelletaan Espoon Kaikukortti-toimintaan ja kuullaan toiminnassa mukana olevien kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kokemuksia hankkeesta. Tilaisuus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan toimijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuus on maksuton, ilmoittautumiset 28.4.2016 mennessä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Kulttuuria kaikille -palvelun sivuilla.

 

STEFI:n Potkua viestintään ja markkinointiin -koulutus Turussa 11.-12.5.2016

Suomen Teatterit ry:n koulutuksessa paneudutaan teattereiden markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseen viestintäkouluttaja Heidi Korvan johdolla. Koulutuksen aiheina ovat viestinnän trendien tunnistaminen ja niiden soveltaminen. Kuinka tehdä yhteistyötä bloggaajien kanssa? Mikä naistenlehtiä kiinnostaa ja minkälaisia mahdollisuuksia ne voivat tarjota teattereille? Kuinka vierailijat voisivat toimia teatterissa viestinnän voimavarana? Koulutuksen asiantuntijavieraina nähdään mm. Kodin Kuvalehden toimituspäällikkö Mari Paalosalo-Jussinmäki ja Veikkauksen yhteyspäällikkö Emilia Pajuriutta. Ilmoittautumiset 29.4. mennessä.

Koulutuksen ohjelma ja ilmoittautuminen STEFI:n sivuilla.
 
 

Apurahat ja avustukset

Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -hankeavustukset

Valtioneuvoston kanslia avaa huhtikuussa kaksi kohdennettua avustushakua liittyen Suomi 100 -juhlavuoden hankevalmisteluun. Avustushaku on auki 4.4.-25.4.2016 ja päätökset pyritään tekemään elokuun 2016 loppuun mennessä.
 

Suomen tulevaisuutta vahvistavien yhteiskunnallisten hankkeiden avustushaku

Haulla pyritään täydentämään Suomi 100 -ohjelmaa sellaisilla laajasti vaikuttavilla hankkeilla, toimenpiteillä, teoilla tai kampanjoilla, jotka vahvistavat Suomen tulevaisuutta ja edistävät myönteistä muutosta. Avustettavilta hankkeilta edellytetään konkreettisia toimenpiteitä Suomen vahvistamiseksi sekä pitkäkestoista ja laajaa vaikuttavuutta. Toimenpiteet voivat liittyä esim. demokratiaan ja kansanvallan eri muotoihin, kansalaisyhteiskuntaan, tasa-arvoon ja sananvapauteen.

Lisätietoja hausta Suomi 100 -hankesivuilla
 

Avustushaku Suomen ulkopuolella toteutuvalle Suomi 100 -ohjelmalle

Tällä haulla pyritään täydentämään kansainvälistä Suomi 1oo -ohjelmaa erityisesti Pohjoismaissa sekä muissa maakuvatyön kannalta keskeisillä alueilla. Hankkeiden tulee tukea Suomen maakuvatyötä ja sen strategisia linjauksia esimerkiksi edistämällä suomalaisen osaamisen tunnettuutta. Hankkeita haetaan yhteiskunnan eri alueilta painottaen sellaisia toimenpiteitä, jotka kertovat nykypäivän Suomen vahvuuksista ja painottuvat tulevaisuuteen.

Lisätietoja hausta Suomi 100 -hankesivuilla.
 
 

Teatterialan uutisia

OKM-kysely taiteen ja kulttuurin toimijoille kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta ja kotouttamisesta taiteen ja kulttuurin avulla

Onko yhteisösi erityisesti huomioinut pakolaisia/turvapaikanhakijoita/maahanmuuttajia taide- ja kulttuuriohjelmatarjonnassaan esimerkiksi, lisäämällä heidän osallistumistaan kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen elämään tai edistämällä kulttuurien välistä vuoropuhelua ja kulttuurista moninaisuutta? Mikäli vastasit kyllä, pyydämme Sinua vastaamaan EU:n avoimen koordinaation työryhmän laatimaan kyselyyn ja kertomaan lyhyesti yhteisösi toteuttamasta projektista ja jakamaan tietoa siitä saaduista tuloksista ja käytännön työn kautta saaduista opeista ja kokemuksista.

OKM ja Taike keräävät taiteen ja kulttuurin kentältä kokemuksia ja esimerkkejä käytännön kotouttamistyöstä taiteen ja kulttuurin avulla. Kyselyn avulla tavoitteena on koota käytännönläheinen käsikirja EU-maissa toteutetuista kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja kotoutusta edistävistä toimintamalleista/käytänteistä
 
Linkki kyselyyn
Lisätietoja kyselystä ja hankkeesta Kulttuuria kaikille -palvelun sivuilla

 

Taiteen edistämiskeskus jakoi näyttämötaiteelle yhteensä 3,3 miljoonaa euroa

Taiteen edistämiskeskus on jakanut ammattiteattereiden toimintaan yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Yksittäisiin produktioihin ja hankkeisiin sekä näytelmäkirjallisuuteen myönnettiin lisäksi yhteensä 391 000 euroa. Määrärahat pysyivät edellisvuosien tasossa. Tukea jaettiin 42 rahoituslain ulkopuoliselle ammattiryhmälle ja näiden joukossa uutena tuensaajana on helsinkiläinen Jalostamo Kollektiivi ry. Lisäksi kahdeksalle hakijalle myönnettiin erityisavustus teatteriesityksen valmistamiseen. Uutta jakokierroksella oli se, että näytelmäkirjallisuuden kantaesitystuki jaettiin ensimmäistä kertaa kohdeapurahana, jota myönnettiin yhteensä 93 taiteilijalle/työryhmälle.

Lisätietoa ja lista avustuksen saajista Taike:n sivuilla.

 

Kainuun pienituloisille maksutonta kulttuuria Kaikukortilla

Kainuussa kokeillaan 4.4.2016 alkaen Kaikukorttia. Kaikukortti on tarkoitettu Kainuun Kaikukortti -verkostossa mukana olevien sosiaali- ja terveysalan yhteisöjen asiakkaille, jotka kokevat, että oma tiukka taloudellinen tilanne estää kulttuuripalvelujen käytön. Kaikukortin voivat saada aikuiset ja yli 16-vuotiaat. Kaikukortilla tuetaan myös perheiden yhdessä osallistumista niin, että lapset voivat osallistua vanhempiensa kanssa samaan tilaisuuteen. Kaikukortti-verkostossa on mukana yli 20 kainuulaista kulttuurikohdetta ja lähes 40 sosiaali- ja terveysalan yhteisöä. Suomen Teatterit ry:n jäsenistä mukana on Kajaanin kaupunginteatteri. Kainuun Kaikukortti-kokeilu kestää vuoden 2016 loppuun. Päämääränä on jatkaa Kaikukortti-toimintaa Kainuussa myös kokeiluvuoden jälkeen.

Lisätietoja hankkeesta Kulttuuria kaikille -palvelun sivuilla.
 
 

Hakuja

Teatteri 2.0 hakee yhteistyökumppaneita suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kehittämishankkeeseen

Teatteri 2.0 toteuttaa vuosina 2016-2021 suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on suomalaisen näytelmäkirjallisuuden laadun ja tulevaisuuden turvaaminen. Hankkeeseen haetaan ammattiteattereita kumppaniksi toimimaan yhteistyössä hankkeen kirjoittajien kanssa. Osallistuminen voi tarkoittaa teattereille hankkeessa syntyvien uusien näytelmätekstien tuottamista omaan ohjelmistoon tai koulutuksiin ja/tai tapaamisiin osallistumista. Hankkeeseen voidaan aluksi ottaa mukaan vain rajallinen määrä teattereita. Valinnat tehdään syksyllä 2016 ja varsinainen toiminta käynnistyy vuonna 2017. Hanke toteutetaan Koneen säätiöltä saadulla avustuksella.

Mikäli teatterinne on kiinnostunut osallistumaan, vastatkaa oheiseen kyselyyn su 17.4. mennessä. Kyselyyn vastaaminen ei tarkoita sitoumusta hankkeeseen, vaan tarkoituksena on kartoittaa teattereiden halua osallistua, kiinnostuksen kohteita sekä mahdollisia omia uuteen näytelmäkirjallisuuteen liittyviä toiveita.

Linkki kyselyyn
Lisätietoa hankkeesta Teatteri 2.0:n sivuilla


Engage Audiences -tutkimus etsii aktiivista yleisötyötä tekeviä kulttuuriorganisaatioita

Monikansallisen hankkeen tarkoitus on kartoittaa menestyksekkäitä yleisötyön metodeja ja jakaa niitä organisaatioiden kesken. Tavoitteena on tarjota kulttuurialan johtajille tietoa ja taitoja, jotka auttavat heitä lisäämään yleisötyön roolia ja vaikuttavuutta organisaatioissaan. Nyt tutkimukseen etsitään esimerkkitoimijoita, joiden toimintaa tutkimalla koetetaan paikantaa menestyksekkään yleisötyön avaintekijöitä ja tunnistaa sen strateginen merkitys ja vaikutus kulttuuriorganisaatioiden toiminnassa. Kohderyhmänä ovat pienet, alle 50 työntekijän organisaatiot, joissa on erillinen yleisötyöhön osoitettu työntekijä ja olemassa oleva yleisötyöstrategia. Hankkeen toteuttavat Fondazione Fitzcarraldo,  Culture Action Europe, ECCOM ja Intercult. Osallistumisilmoittautumisten deadline on 15.4.2016.

Lisätietoja ja hakuohjeet hankkeen sivuilla.


Rauman kaupunginteatteri hakee taiteellista johtajaa

Taiteellinen johtaja vastaa teatterin taiteellisen työn suunnittelusta ja kehittämisestä. Hakijalta edellytetään hyvää teatterialan tuntemusta ja kokemusta sekä tehtävään soveltuvaa koulutusta. Työ alkaa 1.1.2017 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään voidaan myös kutsua suostumuksen antanut henkilö ilman hakemusta. Hakemuksia palkkatoivomuksineen pyydetään 30.4.2016 mennessä.

Lisätietoja ja hakuohjeet Rauman kaupunginteatterin sivuilla.

 

Mikkelin Teatteri etsii markkinoinnin ammattilaista

Mikkelin Teatteri etsii markkinointihenkilöä määräaikaiseen työsuhteeseen. Työ alkaa 1.5.2016 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 31.7.2017. Työhän kuuluu markkinoinnin ja myynnin suunnittelua ja toteutusta sekä Työväen Näyttämöpäivien tuottaminen. Vapaamuotoinen hakemus pyydetään lähettämään palkkatoiveineen ja cv:llä varustettuna sähköpostitse 15.4.2016 mennessä osoitteeseen outi.kasanen(a)mikkelinteatteri.fi. Lisätietoja tehtävästä antavat teatterinjohtaja Katriina Honkanen, p. 040 520 6405 tai tuottaja Outi Kasanen, p. 040 774 1704

www.mikkelinteatteri.fi
 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi