Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote elokuu 2015


Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

 

STEFI:n uutisia

 • Ministeriöiden esitykset kulttuuribudjetiksi 2016 ristiriitaisia

 • Blogi: Mahdollisuuksien Suomi - Taiteen freelancereiden tulevaisuus

TES-tiedotteet

 • Muistutus: ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten toiset sopimuskorotukset

Tapahtumat ja koulutukset

 • Teatterin vallankumous - mitä on tehtävä? -keskustelutilaisuus Porissa 5.9.2015

 • Taiteen kuvailutulkkaus -koulutus Tampereella 14.-16.9.2015

 • Hallintojohtajapäivä 2.10.2015

Apurahat & avustukset

 • OKM:n  teattereiden harkinnanvaraiset avustukset sekä avustus teattereiden kehityshankkeisiin

 • OKM:n tuki kulttuuriviennin hankkeiden valmisteluun

 • Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa avustuksia pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön

Teatterialan uutisia

 • Tampereen Teatterikesälle uusi taiteellinen johto

 • Adressi kulttuurialan leikkauksia vastaan

Hakuja

 • Satupäivä & Nenäpäivä  - tule mukaan tekemään hyvää ja osallistu suunnittelukahveille paikkakunnallasi 

 • Lappeenrannan kesäteatteri hakee näytelmäehdotuksia kesäksi 2016

 • Suomi 100 -hanke etsii yhteistyökumppaneita juhlavuoden ohjelmaan

 


STEFI:n uutisia

Ministeriöiden esitykset kulttuuribudjetiksi 2016 ristiriitaisia

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtionvarainministeriö ovat julkistaneet esityksensä valtion vuoden 2016 talousarviota varten. Esitykset poikkeavat viime vuosien aikana totuttua enemmän toisistaan. Ministeriön esitysten pohjalta käydään budjettiriiheen, jonka tuloksena saadaan Eduskunnan käsittelyyn talousarvioesitys vuodelle 2016. Tänä syksynä on ennustettu, että vaikeiden keskustelujen jälkeen esitys julkistetaan vasta syyskuun lopussa.

Budjettiesityksessään vuodelle 2016 OKM esittää valtionosuuksiin ja –avustuksiin teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin peräti 9 prosentin lisäystä 38,4 miljoonasta eurosta 41,7 miljoonaan euroon. Korotus vahvistaisi kulttuurilaitosten rahoitusta suurin piirtein tasolle, johon se olisi kehittynyt vuoden 2014 jälkeen ilman viime vuonna toteutettuja valtionosuusleikkauksia. Samaan aikaan valtiovarainministeriö esittää vuodelle 2016 erittäin karuja säästötoimenpiteitä kulttuurin perusrakenteisiin.

Lue lisää aiheesta sivuiltamme


Blogi: Mahdollisuuksien Suomi - Taiteen freelancereiden tulevaisuus

Suomessa pohdinta freelance-taiteilijoiden  työmarkkina-asemasta on ratkaisevasti jäljessä muista Pohjoismaista. Olisiko Juha Sipilän uusi hallitus valmis ottamaan askeleen asian edistämiseksi?
 
STEFI:n järjestöasiantuntija Hanna-Reetta Schreck vetää blogissaan yhteen seminaarin ”Muuttuva työ ja toimeentulo – Aina joku tulee ilmaiseksi” antia. Tilaisuus järjestettiin elokuun alussa Tampereen Teatterikesässä muiden teatterialan järjestöjen kanssa.
 
Lue blogikirjoitus sivuillamme
 
 

TES-tiedotteet

Muistutus: Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten toiset sopimuskorotukset 2015

Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten toiset sopimuskorotukset toteutetaan kesällä 2015 seuraavasti:

Kaikkia teatterialan palkkoja korotetaan 1.7.2015 yleiskorotuksella 0,4%. Euromääräisiä korvausperusteita, yleiskorotuksella korottuvia lisiä ja vierailupalkkioita korotetaan vastaavasti.

Näyttää siltä, että työmarkkinajärjestöt pääsevät sopimukseen myös vuoden 2016 palkankorotuksista, ja näin ollen teatterialan sopimuksetkin ovat voimassa vuoden 2017 alkuun saakka. Mikäli keskusjärjestöjen neuvottelutuloksen mukainen ratkaisu vahvistetaan, korotukset vuonna 2016 ovat 16 euroa tai kuitenkin vähintään 0,43 %. Tarkemmasta vahvistetusta korotusaikataulusta ja soveltamissäännöistä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja: lakimies Leevi Mentula
Puh. 09 2511 2152, leevi.mentula(at)suomenteatterit.fi
 
 

Tapahtumat ja koulutukset

Teatterin vallankumous - mitä on tehtävä? -keskustelutilaisuus Porissa 5.9.2015

Taiteiden rahoitusta leikataan. Yhä useammat vapaat teatterit ja ryhmät kilpailevat vähenevästä rahoituksesta. Suuret katsomot tyhjenevät. Katsojat vanhenevat. Löytääkö teatteri uudet yleisöt? Miten rakentaa siltoja nuoren polven ja jo vakiintuneiden toimijoiden välille? Nuori sukupolvi kutsuu tekijät koolle miettimään konkreettisia ehdotuksia ja alulle panemaan toimia teatterikentän uudistamiseksi.

Tilaisuuden alustavat Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille -kirjan kirjoittajat Saana Lavaste ja Saara Rautavuoma. Keskustelijoina muun muassa Maarit Pyökäri TTT, ohjaajat Vihtori Rämä ja Hilkka Hyttinen sekä Angelika Meusel Rakastajat-teatterista.

Aika: la 5.9.2015 klo 21.30
Paikka: Studio Hilkka, Valtakatu 22, 28100 Pori
Järjestäjä: Lain§uojattomat-festivaali

 

Taiteen kuvailutulkkaus -koulutus Tampereella 14.-16.9.2015

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry järjestää yhteistyössä Sara Hildénin taidemuseon, Museokeskus Vapriikin ja Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kanssa kuvailutulkkauskoulutuksen taidelaitosten työntekijöille ja kulttuurialan toimijoille. Koulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja sen tarkoitus on edistää kuvailutulkkauspalvelun saatavuutta ja laatua. Koulutus on maksuton. Mukaan otetaan 16 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ohjelma:
Ma 14.9: FT Maija Hirvonen & FM Eija-Liisa Markkula: Mitä kuvailutulkkaus on?
Ti 15.9. FT Maija Hirvonen & FM Eija-Liisa Markkula: Kuvan kuvailutulkkaus
Ke 16.9. Näkövammaisten alueohjaaja Eeva Korkala & TeM Helena Ryti: Esityksen kuvailutulkkaus

Aika: Ma 14.9.- Ke 16.9.2015 klo 9.00-15.30
Paikka: Ma: Sara Hildénin taidemuseo, Ti-Ke: Museokeskus Vapriikki
Ilmoittautuminen: 3.9. mennessä osoitteeseen osallistun(a)kulttuuripalvelu.fi

Lisätietoa kuvailutulkkauksesta Kulttuuria kaikille - palvelun sivuilla.


Hallintojohtajapäivä 2.10.2015


Suomen Teatterit ry:n perinteinen hallintojohtajien ajankohtaispäivä Teatterikulman Komedia kokoushuoneessa kello 10-16. Huom! Valtion budjettivalmisteluaikataulun myöhästymisestä johtuen päivä siiirretään syyskuulta lokakuulle. Hallintojohtajapäivä järjestetään 2.10.2015. Päivän tarkempi aikataulu julkaistaan elokuun lopussa.
 
 

Apurahat & avustukset

OKM:n teattereiden harkinnanvaraiset avustukset sekä avustus teattereiden kehityshankkeisiin

1. Avustus valtionosuuden piirissä oleville valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja orkestereille

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa päättää myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi teatterin toiminnan erikoisluonne kuten valtakunnallinen tanssi- tai nukketeatteritoiminta, valtakunnallinen lastenteatterititoiminta tai muu valtakunnallisesti merkittävä teatteritoiminta. Kyseessä on yleisavustus. Avustus on tarkoitettu edellä mainituista toiminnoista syntyviin menoihin, joita voivat olla esimerkiksi henkilöstökulut tai kiertuetoiminnasta aiheutuvat menot.

Kulttuurin yleisavustuksiin liittyvät ehdot ja rajoitukset (pdf)

2. Avustus valtionosuuden piirissä olevien teattereiden kehittämishankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää valtionavustusta teattereiden toiminnan kehittämistä varten. Avustus on tarkoitettu kehittämistoiminnasta syntyviin menoihin. Tällaiseksi menoksi ei katsota perustoiminnan laajentamista, eikä myönnetä tukea investointeihin tai laitehankintoihin. Kyseessä on erityisavustus ja hakemuksen täytyy sisältää selkeä hankesuunnitelma.

Kulttuurin erityisavustuksiin liittyvät ehdot ja rajoitukset (pdf)

Haut päättyvät 31.8.2015.

Lisätietoja ja hakuohjeet OKM: sivuilla.

 

OKM:n tuki kulttuuriviennin hankkeiden valmisteluun

Opetus- ja Kulttuuriministeriön tuki kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmisteluun edistää kulttuurivientiin liittyvän osaamisen kehittämistä sekä tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tavoitteena on lisätä vientiä ja työpaikkoja. Tuettavat hankkeet voivat liittyä konkreettisten vientihankkeiden valmisteluun, osatuottajien, jakelijoiden ja rahoituksen hankkimiseen tai markkinoinnin ja myynnin valmisteluun. Hakemuksia arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon hankkeen todennettu tarve ja toteuttamiskelpoisuus sekä vaikutus hakijan viennin kehittymiseen. Hakuaika päättyy 1.9.

Lisätietoja & hakuohjeet OKM:n sivuilla.

 

Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa avustuksia pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee hankkeita, jotka tematisoivat ja kehittävät pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä ja joissa on huomattava pohjoismainen sisältö. Pohjoismaisen ulottuvuuden vaatimus täyttyy, mikäli projektiin osallistuu vähintään kolme Pohjoismaata. Rahasto myöntää apurahoja ensisijaisesti pohjoismaisesta yhteistyöstä koituviin lisäkuluihin. Apurahoja voidaan myöntää hakijoiden omiin hallinto- ja palkkakuluihin, mikäli ne suoraan liittyvät projektiin ja ovat projektin toteuttamisen kannalta välttämättömiä.

Rahastolla on neljä hakuaikaa vuosittain. Seuraava haku päättyy 1.9.
Lisätietoja Nordisk Kulturfondin sivuilta.

 

Teatterialan uutisia

Tampereen Teatterikesälle uusi taiteellinen johto

Tampereen Teatterikesän hallitus on valinnut festivaalille uuden taiteellisen johtoryhmän. Tehtävässä jatkaa ohjaaja-käsikirjoittaja Mikko Roiha ja hänen rinnalleen nousevat teatteriohjaaja Milja Sarkola ja Kajaanin kaupunginteatterin johtaja, ohjaaja Miko Jaakkola. Johtoryhmän jäsenenä toimii lisäksi Teatterikesän toiminnanjohtaja Hanna Rosendahl.  Nyt alkava pesti kestää vuoteen 2017. Tehtävän jättävät vapaa kirjoittaja Kaarina Hazard ja näyttelijä-ohjaaja, yliopistonlehtori Mikko Kanninen.
 
Kuva: Tampereen Teatterikesä
 

Adressi kulttuurialan leikkauksia vastaan

Nuoren Voiman Liitto kerää nimiä adressiin kulttuurialan puolesta leikkauksia vastaan. Allekirjoitusten kautta mukaan kutsutaan kaikkia kulttuurijärjestöjä, yksityishenkilöitä ja tahoja, jotka kokevat kulttuurin keskeisenä ja tärkeänä osana yhteiskuntaa. Kannanotto luetaan leikkauksia vastustavassa mielenosoituksessa, joka alkaa 22.8.2015 klo 14 Helsingin Rautatientorilta. Lisäksi adressi toimitetaan Suomen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

Lue kannanotto ja allekirjoita adressi

Lisätietoa mielenosoituksesta
 
 

Hakuja

Satupäivä & Nenäpäivä - tule mukaan tekemään hyvää ja osallistu suunnittelukahveille paikkakunnallasi!

Satupäivän vuoden 2015 teemana on ”Satu tekee hyvää”. Satujen hyvää tekevä vaikutus on tutkitusti merkittävä: ne ruokkivat mielikuvitusta, opettavat empatiaa ja toisen asemaan asettumista sekä kehittävät tärkeitä sosiaalisia ja kulttuurisia taitoja.
 
Teemaansa liittyen Satupäivä tekee yhteistyötä Nenäpäivä-kampanjan kanssa, joka kerää varoja kehitysmaiden lasten auttamiseksi. Nyt voit osallistua samalla sekä Satupäivään että Nenäpäivään ja tehdä konkreettista hyvää satujen avulla! Satupäivätapahtuman yhteyteen voi esimerkiksi lisätä vapaaehtoisen pääsymaksun tai järjestää tapahtuman yhteyteen kahvitarjoilun, jonka tuotot ohjataan Nenäpäiväkeräykseen. Teatterit voivat halutessaan osallistua myös vain Satupäivään tai Nenäpäivään.


Tervetuloa tapaamaan nenäjoukkoja syksyn aamukahvitilaisuuksiin!

Kevään Nenäjoukkojen tapaamisissa syntyi jo yli 300 tapahtumaideaa. STEFI:n jäsenistä mukaan on ilmoittautunut alustavasti jo 11 teatteria eri puolilta Suomea. Jos teatterinne on kiinnostunut osallistumaan, nenäjoukot kiertävät syksyllä 18 eri paikkakunnalla järjestämässä aamukahvitilaisuuksia, joihin voi tulla ideoimaan erilaisia tapahtumaideoita. Katso aamukahvitilaisuuksien ajat.
 
Lisätiedot:
Satupäivä: info(at)satupaiva.fi, www.satupaiva.fi
Nenäpäivä: annika.hamalainen(at)nenapaiva.fi, www.nenapaiva.fi

 
Lappeenrannan kesäteatteri hakee näytelmäehdotuksia kesäksi 2016

Asiasta kiinnostuneiden tulee esittää suunnitelma, joka sisältää ehdotuksen kesäteatterinäytelmän tuottamisesta. Kesäteatteri sijaitsee historiallisessa Linnoituksen kaupunginosassa. Alueeseen kuuluvat 540-paikkainen katettu teatteri, lipunmyyntikoju, äänentoistokoju (ei sisällä äänentoistokalustoa) sekä näyttelijöiden pukuhuonetilat.
 
Teatteritila ja sen vieressä oleva Muonamakasiinitila on vuokrattu Kulttuuri- ja tapahtumakeskus Kehruuhuoneelle. Kesäteatteritoimija maksaa kesäteatteritilasta oheistiloineen vuokraa Kehruuhuoneelle kaupungin vahvistaman hinnaston pohjalta. Toimijaksi ilmoittautunut taho vastaa kaikista teatteriin liittyvistä tehtävistä itse ja kaupunki/Kehruuhuone tarjoaa tilat.
 
Lappeenrannan kulttuuritoimi valitsee saatujen ehdotusten perusteella kesäteatterinäytelmän tuottajan, jonka jälkeen käytännön asiat tulee sopia Kehruuhuoneen kanssa. Ehdotuksia pyydetään 11.9.2015 mennessä osoitteeseen kirjaamo(at)lappeenranta.fi
 
Lisätiedot:  helena.hokkanen(at)lappeenranta.fi, puh. 040 736 2022

 

Suomi 100 -hanke etsii yhteistyökumppaneita juhlavuoden ohjelmaan

Suomen itsenäisyyttä juhlistetaan vuonna 2017 laajalla ja monipuolisella ohjelmalla. Juhlavuoden ohjelman kokoamisesta vastaa valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke. Oletko valmistelemassa Suomen satavuotisjuhlien juhlistamiseksi tapahtumaa, tilaisuutta, esitystä tai muuta hanketta, jonka haluaisit mukaan Suomi 100 -hankkeen ohjelmaan?
 
Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan voi ehdottaa yksittäisiä ohjelmaehdotuksia ja hanke voi tietyillä edellytyksillä tehdä hakijoiden kanssa myös laajempaa yhteistyötä. Tarve laajempaan yhteistyöhön arvioidaan juhlavuoden kokonaisuuden kannalta, ja se voi sisältää taloudellista osallistumista. Hankkeille voidaan myöntää valtionavustusta.
 
Ohjelmahankkeeksi hakeminen on mahdollista 31.10.2017 asti ja ehdotuksia laajemmasta yhteistyöstä voit tehdä 15.9.2015 mennessä. Päätökset tehdään valtioneuvostossa 31.12.2015 mennessä tai mahdollisuuksien mukaan aiemmin.
 
Ohjelmaan hakemisen periaatteet ja edellytykset (pdf)
Hakulomake Suomi 100 -ohjelmaan
Lisätietoja: www.suomi100finland.fi

 

Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Tiedotteet ja uutiset löytyvät osoitteesta www.suomenteatterit.fi.
Suomen Teatterit fy facebookissa

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi