Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote lokakuu I 2014


Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

 

STEFI:n uutisia

  • Budjettileikkauksiin liittyvä työllistämisraha haetaan OKM:ltä lokakuun 2014 aikana – jokaisen vos-teatterin on syytä hakea tukea

  • Uuden tanssin keskus Zodiak Suomen Teatterit ry:n jäsenteatteriksi - Centret för modern dans Zodiak blir medelemsteater i Finlands Teatrar rf

Teatterialan uutisia

  • Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvosto valitsi uudet jäsenet taidetoimikuntiin kaudelle 2015-2017

  • Taiteen edistämiskeskuksen yt-neuvottelut päättyivät – hallintohenkilöstön vähennys seitsemän henkilöä

  • Tuottajien työhyvinvointia käsittelevä artikkelikokoelma Hyvää työpäivää, tuottaja! on julkaistu

  • OKM:n tulevaisuuskatsaus: Osaamisen ketju kuntoon 

Tapahtumat ja koulutukset

  • Uusi teatterinjohtajille suunnattu JET-valmennus käynnistyy keväällä 2015

  • Terve taiteilija! Näkökulmia taiteilijan hyvinvointiin

  • Rajaton näyttämö -verkoston tapaaminen 15.10. - Scen utan gränsers nätverksträff den 15 oktober

  • Työturvallisuuskoulutus: Teatterialan työhyvinvointipäivät 12.-13.1.2015

 
 

STEFI:n uutisia

 

Budjettileikkauksiin liittyvä työllistämisraha haetaan OKM:ltä lokakuun 2014 aikana – jokaisen vos-teatterin on syytä hakea tukea

 
Kaikille valtionosuutta saaville taidelaitoksille tarkoitettu työllistämisraha, jonka rahoitus toteutetaan erillisenä Veikkauksen rahastosta tehtävällä rahoitustoimenpiteellä, haetaan lokakuun aikana. Hakuaika on poikkeuksellisen lyhyt - se päättyy jo 31.10.2014.
 
Jokaisen vos-teatterin on syytä laittaa lokakuun aikana hakemus työllistämisrahan saamiseksi, sillä vielä eduskunnan käsittelyssä oleva valtion talousarvio vuodelle 2015 sisältää henkilötyövuoden hinnanleikkauksen, joka vaikuttaa kaikkiin vos-teattereihin. Nyt haettavan erityisavustuksen tarkoitus on edistää työllisyyttä vos-taidelaitoksissa.
 
Ohjeistus erityisavustuksen hakemiseen löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta suomeksi ja ruotsiksi:
Avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden työllisyyttä edistäviin hankkeisiin
Understöd i syfte att främja teatrars, orkestrars och museers sysselsättningsprojekt 
 
Tiedusteluihin vastaa kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, puh. 0295 3 30285.
 
Mikäli Suomen Teatterit ry saa tiedoksi asiaan liittyen tarkempaa ohjeistusta, tiedotamme asiasta.
 
Lisätietoja:
Suomen Teatterit ry
Toimitusjohtaja Tommi Saarikivi
puh. 09 2511 2151 / 040 153 1415
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi

 
 

Uuden tanssin keskus Zodiak Suomen Teatterit ry:n jäsenteatteriksi

 
Kuva: Zodiak, Uupi TirronenSuomen Teatterit ry:n hallitus on hyväksynyt järjestön uudeksi jäsenteatteriksi Uuden tanssin keskus Zodiakin. Suomen Teatterit ry:n jäseniä ovat nyt Suomen Kansallisteatteri sekä 50 valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluvaa teatteria.
 
Zodiak on suomalainen ja kansainvälinen nykytanssin tuotanto-, esitys- ja tapahtumakeskus ja Helsingin tanssin aluekeskus. Se tarjoaa nykytanssin tekijöille kokoavan toimintayhteisön ja tuotanto-organisaation ja yleisölle monimuotoisia kohtaamispintoja tanssitaiteeseen.
 
Tanssiteatterit ovat Suomen Teatterit ry:n jäsenistössä vahvasti edustettuina. Keväällä 2013 liiton jäseniksi liittyi uusin vakituisen valtionavun piiriin hyväksytty tanssiteatteri Glims & Gloms dance company. Zodiak on nyt Suomen Teatterit ry:n jäsenistön 11 tanssiteatteri.
 
Suomen Teatterit ry on suomalaisten ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.
 

Centret för modern dans Zodiak blir medelemsteater i Finlands Teatrar rf

 
Styrelsen för Finlands Teatrar rf har godkänt Centret för modern dans Zodiak till ny medlemsteater i organisationen. Nu är Finlands Nationalteater samt 50 teatrar, som hör till statsandelssystemet, medlemmar i Finlands Teatrar rf.
 
Zodiak är ett finskt och internationellt produktions-, föreställnings- och evenemangscentrum för modern dans och Helsingfors regionala centrum för dans. Centret erbjuder en verksamhetsgemenskap och produktionsorganisation som sammanför utövare av modern dans och ger publiken mångsidig kontakt med danskonsten.
 
Dansteatrarna är starkt representerade inom Finlands Teatrar rf. Våren 2013 anslöt sig dansteatern Glims & Gloms dance company, som godkänts till det permanenta statsandelssystemet, som medlem i förbundet. Zodiak är nu Finlands Teatrar rf:s 11 dansteatermedlem.
 
Finlands Teatrar rf är en intressebevaknings- och arbetsgivarorganisation för de professionella teatrarna i Finland. Organisationen arbetar för att trygga sina medlemsteatrars verksamhetsförutsättningar och för att möjliggöra att det görs god teater i Finland.
 
Lisätietoja / Tilläggsuppgifter:
Toimitusjohtaja / VD Tommi Saarikivi
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi
Puh. / Tfn. 09 2511 2151


Kuva/Foto: Zodiak, Uupi Tirronen
 
 
 


Teatterialan uutisia

 

Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvosto valitsi uudet jäsenet taidetoimikuntiin kaudelle 2015-2017

 
Seitsemään valtion taidetoimikuntaan nimettiin 74 taiteen asiantuntijajäsentä. Apurahapäätöksiä valmistelevissa jaostoissa on lisäksi 27 jäsentä. Alueellisissa taidetoimikunnissa aloittaa 112 asiantuntijaa.
 
Ensi vuoden alusta aloittavat toimikunnat ovat entistä laaja-alaisempia. Esittävien taiteiden toimikunta päättää näyttämö-, tanssi- ja sirkustaiteen sekä performanssi- ja esitystaiteen apurahoista. Visuaalisten taiteiden toimikunta päättää kuva- ja valokuvataiteen sekä sarjakuva- ja kuvitustaiteen apurahoista. Taiteenalakohtainen vertaisarviointi turvataan alakohtaisilla jaostoilla, joita on yhteensä 14.
 
Taideneuvosto ja taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Toimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla alallaan ja alueellaan.
 
Tutustu valtion taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien kokoonpanoihin oheisen linkin kautta (Taiken tiedote 6.10.2014)

Lisätietoja:
Taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen, p.0295 330 720, esa.rantanen@minedu.fi 
Taideneuvoston puheenjohtaja Tiina Rosenberg, tiina.rosenberg@uniarts.fi

 
 

Taiteen edistämiskeskuksen yt-neuvottelut päättyivät – hallintohenkilöstön vähennys seitsemän henkilöä

 
Viraston palveluksesta irtisanotaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä kolme henkilöä, ja neljän virkasuhde päättyy luonnollisen poistuman myötä kuluvan ja ensi vuoden aikana. Näihin tehtäviin ei palkata uutta henkilöä. Lisäksi Taike lakkauttaa Hämeenlinnan ja Mikkelin toimipisteet ensi vuoden alusta.

Lue Taiken tiedote 19.9.2014 kokonaisuudessaan oheisen linkin kautta.

Lisätietoja:
johtaja Minna Sirnö
p. 0295 330 719
minna.sirno@minedu.fi

 
 

Tuottajien työhyvinvointia käsittelevä artikkelikokoelma Hyvää työpäivää, tuottaja! on julkaistu

 
Teatterin, tanssin ja sirkusten tiedotuskeskusten yhteinen TAIVEX²-hanke selvitti esittävien taiteiden vapaalla kentällä työskentelevien tuottajien työhyvinvointia ja työolosuhteita keväällä 2014. Anonyymi työhyvinvointikysely lähetettiin 75 valtionosuusrahoituksen
ulkopuolella toimivien tanssi-, sirkus- ja teatteriryhmien tuottajalle.
 
Mikä on työhyvinvointikyselyn perusteella yhteenveto esittävien taiteiden tuottajien
työhyvinvoinnista ja työolosuhteista vuonna 2014? Kyselyn tulosten perusteella
moni tuottaja voi työssään hyvin, silti vapaata kenttää yhdistäväksi tekijäksi
nousevat epävarman rahoituksen lisäksi liian usein myös työyhteisöjen
toimimattomat käytännöt ja rakenteet sekä haasteet tiedonkulussa. Vapaalla
kentällä työskentelevien ryhmien tuottajien työn yhdistäviä tekijöitä ovat työskentely
yksin tai pienissä ryhmissä, laaja toimenkuva ja pienet toimintaresurssit.
Tuottajille yhteistä on myös voimakas sitoutuminen omaan työhön.
 
Työhyvinvointikyselyn tuloksia kommentoi artikkelikokoelmassa joukko esittävien
taiteiden asiantuntijoita. Hyvää työpäivää, tuottaja! (pdf) on hyödyllistä luettavaa tuottamisen kanssa tekemisissä oleville.

 

OKM:n tulevaisuuskatsaus: Osaamisen ketju kuntoon

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus on virkamiesten ja toimialan asiantuntijoiden näkemys hallinnonalan toimintaympäristön muutoksista, tavoitteista ja välttämättömistä lähivuosien toimenpiteistä. Katsaus palvelee poliittisia päätöksentekijöitä ja sen aikajänne on kaksi lähintä hallituskautta.
 
Tulevaisuuskatsauksen tiedotteessa kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä toteaa että ”Suomi on tunnettu hyvästä koulutusjärjestelmästään. Olemme onnistuneet yhdistämään korkeatasoisen osaamisen, tasa-arvon ja tehokkuuden. Mutta viimeisten vuosien aikana osaamisperusta on heikentynyt ja olemme jääneet jälkeen kansainvälisestä kehityksestä. Koko osaamisen ketju on pidettävä kunnossa.”Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:18

Lue OKM-tiedote 3.10.2014 kokonaisuudessaan tästä.  
 

 
 


Tapahtumat ja koulutukset

 

Uusi teatterinjohtajille suunnattu JET-valmennus käynnistyy keväällä 2015


Teatterialan esimiehille ja johtajille suunnatun JET-koulutuksen ensimmäinen ryhmä käynnistettiin viime keväänä ja ohjelma on lähtenyt liikkeelle erinomaisesti. Koska ensimmäiseen ryhmään oli halukkaita osallistujia enemmän kuin pystyimme ottamaan ohjelmaan, käynnistetään toinen ryhmä keväällä 2015.

Valmennusohjelman kustannusten kattamiseen on mahdollista tiedustella rahoitusta paikalliselta oppisopimuskeskukselta. Ilmoittautumisesi jälkeen selvitämme mahdollisuutesi oppisopimusrahoitukseen, joten sinun ei tarvitse asiasta huolehtia. Sitova ilmoittautuminen koulutukseen tehdään, kun tieto oppisopimustuen mahdollisuudesta on saatu. Jos oppisopimusrahoitusta ei ole mahdollista saada, Teatteri JET-valmennusohjelmaan voi osallistua myös omakustanteisesti. Kokonaishinta ohjelmalla on 4300 euroa (+ alv) ilman oppisopimustukea.

Lue lisää STEFI:n sivuilta.

Lisätietoja:
Balentor Oy
Anne Mero
anne.mero@balentor.fi
puh. 040 417 4247
www.balentor.fi


 

Terve taiteilija! Näkökulmia taiteilijan hyvinvointiin

 
Maanantai 13.10. klo 12.00 – 16.30
Kuvateatteri, Turun AMK:n Taideakatemia (Linnankatu 54, Turku)
 
Millainen on taiteilijan asema 2000-luvun Suomessa? Miten taiteilija voi? Millaista tukea luovan työn tekijä tarvitsee? Näihin ja muihin taidetyötä koskeviin kysymyksiin etsitään yhdessä vastauksia iltapäivän aikana. Osallistujille esitellään myös tuore Terve taiteilija -sivusto ja kerrotaan Taiteen edistämiskeskuksen taiteilijoille tarjoamista työnsuunnittelu- ja työnohjauspalveluista.  
 
Tilaisuus on tarkoitettu ammattitaiteilijoille, taide- ja kulttuurialan toimijoille sekä henkilöille, jotka ovat tekemisissä taiteilijoiden työn, toimeentulon ja hyvinvoinnin kanssa. Kutsua voi vapaasti levittää eteenpäin. Tapahtuma on maksuton.
 
Ilmoittaudu viimeistään 9.10.
 
Päivän ohjelma (pdf 131 kt)

12.00 – 12.10  Terve taiteilija! Erityisasiantuntija Henri Terho, Taiteen edistämiskeskus
12.10 – 12.30   Vakituista pätkätyötä? Teatteri-ilmaisun ohjaajan työ, toimeentulo ja jaksaminen Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tapio Väntsi
12.30 – 13.15   Taiteilijan asema 2000-luvulla Erityissuunnittelija Kaija Rensujeff, Taiteen edistämiskeskus
13.15 – 14.00   ”Mitään ei ole valmiina” – Taiteilijan hyvinvointi Tutkija Heli Ansio, Työterveyslaitos
14.00 – 14.30   Tapaa tuttuja ja pulise tai purnaa kahvitauolla
14.30 – 15.15   Kenelle taidetta tehdään? Erityisasiantuntija, musiikin tohtori Veli-Markus Tapio, Suomen kulttuurirahasto
15.15 – 15.30   Yhteisössä on voimaa: Puppet Studio Turku Nukketeatteritaiteilija Pia Kalenius
15.30 – 16.00   Työnohjaus taiteilijan työn tukena Työnohjaaja, psykologian maisteri, teatteri-ilmaisun ohjaaja Marja Susi
16.00 – 16.30   Sana on vapaa: yhteisiä ajatuksia päivän annista ja tilaisuuden päätös
 
Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia.
 
Lisätietoja: 
Työnsuunnittelija  Veera Laurila
Taiteen edistämiskeskus, Lounais-Suomen toimipiste
puh. 0295 330 909
veera.laurila@minedu.fi


 

Rajaton näyttämö -verkoston tapaaminen 15.10. - Scen utan gränsers nätverksträff den 15 oktober


Seminaari: Teatterinaapurit rajattomalla näyttämöllä – kuinka tästä eteenpäin? 
Paikka: Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo
Aika: 15.10.2014 klo 9.30–17.00

Rajaton näyttämö -hanke on tiivistänyt näyttämötaiteen alan yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välillä vuodesta 2011: on rakennettu verkostoja, saavutettu teknisiä innovaatioita, lisätty taiteellista vaihtoa ja luotu yhteistuotantoja. On aika tarkastella tuloksia sekä pohtia, millä tavalla onnistumisia voisi vahvistaa ja mitä voisi kehittää. 

Seminaari on tarkoitettu Rajaton näyttämö -hankkeessa mukana olleille tahoille sekä kaikille, joita kiinnostaa Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyö kulttuurin alalla. Seminaari on maksuton, lounas omakustanteinen (hinta 24 €).

Ohjelma ja ilmoittautumiset Hanasaaren sivuilla. Ilmoittautumiset viimeistään 8.10. mennessä.

Seminaarin järjestäjät: Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Riksteatern

Programmet på svenska

Lisätiedot: 
Ohjelmakoordinaattori Aino Kostiainen / Hanasaari, puh. 040 5519 933, aino.kostiainen@hanaholmen.fi
www.rajatonnayttamo.fi


 

Työturvallisuuskoulutus: Teatterialan työhyvinvointipäivät 12.-13.1.2015

 
Aika: 12.-13.1.2015
Paikka: Suomen Kansallisteatteri, 2. parven lämpiö, Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki
Järjestäjät: Työterveyslaitos, Suomen Teatterit ry, Suomen Näyttelijäliitto ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry
 
Työhyvinvointikoulutus on jatkoa aiemmin toteutetuille työturvallisuuskoulutuksille. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Suomen Teatterit ry:n, Suomen Näyttelijäliiton ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton jäsenille. Koulutuksen tavoitteena on tukea työhyvinvoinnin kehittämistä teatterialalla ja sisällöt on suunniteltu siten, että osallistujilla on mahdollisuus suorittaa samalla Työhyvinvointikortti®. Kortin suorittaminen edellyttää lopputenttiä. Koulutukseen sisältyy myös kirja työhyvinvoinnin perusasioista.

Ohjelma: Työhyvinvointipäivät 2015 (636 kt)

Koulutuksen vetäjät: Työterveyslaitoksen asiantuntijat Tommy Larvi ja Saija Koskensalmi.

Hinta: 290 eur/hlö. Koulutusmaksu sisältää ohjelman, materiaalit, kahvitukset ja lounaat. Matka- ja majoituskustannukset ovat omakustanteisia.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan maanantaihin 1.12.2014 mennessä oheisen linkin kautta. Peruutussääntö: Peruutukset ennen 12.12. maksutta, sen jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 50 % hinnasta.

Koulutustiedot STEFI:n tapahtumakalenterissa.

Lisätietoja: 
Järjestötoimitsija Risto Lehikoinen
risto.lehikoinen@teme.fi
puh. 09 2511 2142


Järjestösihteeri Taija Lähdetie
taija.lahdetie@suomenteatterit.fi
puh. 09 2511 2150


 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry:n tiedotteet ja uutiset löytyvät osoitteesta www.suomenteatterit.fi. Jaamme ajankohtaista tietoa teatterialasta ja järjestön toiminnasta myös Facebook-sivullamme.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Copyright © 2014 Suomen Teatterit ry, All rights reserved.

Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi
Email Marketing Powered by Mailchimp