Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote syyskuu 2016

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

STEFI:n uutisia

 • Toimiston terveisiä: Teatterirahoitusta uudistamaan

 • Ehdota Lasten- ja nuortenteatteritekopalkinnon 2017 saajaa! /
  Barn- och ungdomsteaterpriset 2017 – Föreslå prismottagare!

 • Päivitämme tiedotuslistojamme - muista ilmoittaa yhteystietosi

Koulutukset ja tapahtumat

 • Yleisöluento oikeudesta taiteeseen ja kulttuuriin Helsingissä 30.9.2016

 • The Arts Without Borders -konferenssi Helsingissä 19.-22.10.2016

Apurahat ja avustukset

 • Koneen säätiön teemahakuna Suomen muuttuvat naapuruudet

 • Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeiden työpaja hakemusta valmisteleville Helsingissä 21.9.2016

Teatterialan uutisia

 • OKM nimesi asiantuntijaryhmän valmistelemaan museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamista

 • Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hanke haastaa kulttuuritoimijoita nostamaan toiminnassaan esiin LHBTIQ-sisältöjä

 • Media hanskassa - nuorten vapaa-aikatutkimus tarkastelee 7–29-vuotiaiden median käyttöä

 • Oulun kaupunginteatteri aloitti yt-neuvottelut

 • UrbanApa-festivaaleilla julkistetaan uusi KOREOGRAFI-CHOREOGRAPHY -lehti

Hakuja

 • Tanssiteatteri Minimi hakee tiedottaja-myyjää


 

STEFI:n uutisia

Toimiston terveisiä: Teatterirahoitusta uudistamaan

Nyt syyskuussa aloittaa työnsä ministerin asettama työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmässä on laaja edustus sekä valtionosuusjärjestelmän piirissä että sen ulkopuolella tapahtuvan taide- ja kulttuuritoiminnan asiantuntemusta. Allekirjoittaneella on ilo ja kunnia olla mukana kiinnostavassa työssä....

Lue toimitusjohtajamme Tommin mietteitä uudistustyöstä sivuillamme

 

Ehdota Lasten- ja nuortenteatteritekopalkinnon saajaa!

Suomen Teatterit ry ja Suomen Assitej ry etsivät ehdokkaita Lasten- ja nuortenteatteripalkinnon 2017 saajaksi. Palkinnon voi saada mikä tahansa lasten- tai nuortenteatteriin liittyvä teko esityksestä tai tekijästä yleisötyöhankkeeseen. Palkinnon finalistit ja voittajan valitsee raati, jonka muodostavat Suomen Teatterit ry:n ja Suomen Assitej ry:n valitsemat asiantuntijat. Kilpailuun voi ehdottaa omaa teatteria tai muuta erinomaista teatterialan tekoa perjantaihin 14.10. mennessä osoitteeseen info@assitejfi.org.
 

Barn- och ungdomsteaterpriset 2017 – Föreslå prismottagare!

Suomen Teatterit ry – Finlands Teatrar rf och Assitej Finland rf ber om förslag till Barn- och ungdomsteaterpriset 2017! Priset kan ges till en gärning som på något sätt har att göra med barn- och ungdomsteater. Finalisterna och prismottagaren väljs av en jury, som består av sakkunniga som utses av Suomen Teatterit ry – Finlands teatrar rf och av Assitej Finland rf. Man kan föreslå sin egen teater eller något annat utomordentligt inom barn- och ungdomsteatern senast fredag den 14.10.2016 till adressen info@assitejfi.org.

Lisätietoja kilpailusta / Tilläggsinfo om tävlingen: www.suomenteatterit.fi

Kuva: Kemin kaupunginteatteri

 

Päivitämme tiedotuslistojamme - muista ilmoittaa yhteystietosi

Päivitämme pathaillaan Suomen Teatterit ry:n yhteystietolistoja. Jos et vielä ole päivittänyt tietojasi, ilmoitathan yhteystietosi uudelle listallemme tämän linkin kautta.

Listan kautta lähetämme jäsenteattereidemme edustajille uutiskirjeemme sekä tiedotteet TES-asioista, koulutuksista ja seminaareista ja muista teatterialan ajankohtaisista asioista. Linkkiä saa mielellään jakaa eteenpäin teatterissanne, jotta tavoitamme kaikki tiedotteistamme kiinnostuneet mukaan listoille. Tässä yhteydessä päivittämämme listat ovat 1) Teatterien johtajat/taiteellinen johto 2) Hallinto- ja talouspäälliköt 3) Markkinointi ja tiedotus 4) Muu hallintohenkilökunta.

Kiitos avustanne!
 
 

Koulutukset ja tapahtumat

Yleisöluento oikeudesta taiteeseen ja kulttuuriin Helsingissä 30.9.2016

Mistä puhumme puhuessamme yhdenvertaisuudesta? ArtsEqual-hankkeen tutkija ja julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen pitää Musiikkitalon auditoriossa avoimen luennon aiheesta "Yhdenvertainen oikeus julkiseen taideopetukseen sekä taide- ja kulttuuripalveluihin." Suomen perustuslaki turvaa jokaiselle yhdenvertaisen oikeuden julkiseen taideopetukseen. Lisäksi se takaa kaikille oikeuden yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin kehittää itseään julkisten taide- ja kulttuuripalveluiden avulla. Mitä tämä tarkoittaa 2010-luvun Suomessa?

Lisätietoja tapahtuman facebook-sivuilla.

 

The Arts Without Borders -konferenssi Helsingissä 19.-22.10.2016

Taideyliopisto ja Center for Educational Research and Academic Development in the Arts järjestävät yhteistyössä konferenssin, jossa tarkastellaan alarajoja ylittävän taiteellisen yhteistyön mahdollisuuksia. Kansainvälinen konferenssi tutkii monialaisuuden potentiaalia ja esteitä, pohtii näyttämötaiteen ja kuvataiteiden risteyskohta ja pyrkii luomaan uudenlaisia verkostoja. Nelipäiväisen tapahtuman ohjelmaan sisältyy luentoja, työpajoja ja symposiumeja ja aihetta lähestytään sekä taiteiden, koulutuksen, psykologian, hyvinvoinnin että johtamisen näkökulmista. Konferenssin työkielenä on englanti. Ilmoittautumiset 1.10. mennessä, osallistumismaksu 150 €.

Lisätietoja ja konferenssiohjelma Taideyliopiston sivuilla
 
 

Apurahat ja avustukset

Koneen säätiön teemahakuna Suomen muuttuvat naapuruudet

Koneen Säätiön vuosittainen apurahahaku on käynnissä syyskuun ajan. Apurahoja myönnetään tieteeseen ja taiteeseen. Syyskuussa järjestetään myös teemahaku "Suomen muuttuvat naapuruudet: Lähinaapurit". Teemahaku kannustaa aloittamaan ja kehittämään erilaisia, tasavertaisia toimintamuotoja tutkijoiden ja järjestöjen ja liikkeiden välillä. Säätiön periaatteiden mukaisesti haussa rohkaistaan monialaiseen tutkimusotteeseen. Haun ensisijainen painopiste on tutkimuksessa, mutta Koneen Säätiö kannustaa myös taiteellisen ja tutkimuksellisen näkökulman yhdistämiseen.

Lisätietoja teemahausta säätiön sivuilla

 

Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeiden työpaja hakemusta valmisteleville Helsingissä 21.9.2016

CIMOn Luova Eurooppa -yhteyspiste järjestää hakemustyöpajan syksyn yhteistyöhankkeiden hakukierrokseen hakemusta valmisteleville. Hakemustyöpajassa tutustutaan Luovan Euroopan yhteistyöhankkeiden hakuprosessiin. Iltapäivän aikana käydään läpi mm. ohjelman painotuksia ja hakukriteereitä, hakulomaketta ja -prosessia, hankkeiden taloussääntöjä sekä annetaan vinkkejä hankevalmisteluun. Ilmoittautumiset työpajaan pe 16.9. mennessä.

Lisätietoja ja hakuohjeet CIMOn sivuilla
 
 

Teatterialan uutisia

OKM nimesi asiantuntijaryhmän valmistelemaan museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamista

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus museoiden, teattereiden (mukaan lukien tanssi ja sirkus) ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmän toimikausi kestää 31.10.2017 asti. Suomen Teatterit ry:tä työryhmässä edustaa Tommi Saarikivi ja jäsenteattereistamme mukana ovat Espoon kaupunginteatterin johtaja Joachim Thibblin ja Tero Saarinen Companyn toiminnanjohtaja Iiris Autio. Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on kehittää rahoitusjärjestelmää siten, että "se ottaa paremmin huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden haasteet, tukee laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin".

Lisätietoa aiheesta OKM:n sivuilta.

 

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hanke haastaa kulttuuritoimijoita nostamaan toiminnassaan esiin LHBTIQ-sisältöjä

Ihmisoikeusjärjestö Setan ja Kulttuuria kaikille -palvelun Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hanke tuo queer-näkökulman näkyväksi osaksi itsenäisen Suomen historiaa. Hanke toteutetaan yhteistyössä useiden taidelaitosten, mm. SKS:n, Svenska Teaternin ja Elävän arkiston kanssa. Tavoitteena on kerätä uutta tietoa vähemmistöjen elämästä sekä tuoda esiin queer-näkökulmista toteutettua taidetta ja kulttuuria.

Hanke haastaa kulttuuritoimijoita nostamaan toiminnassaan esiin LHBTIQ-sisältöjä. Se onnistuu helposti sisällyttämällä queer-näkökulmia tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä aiheita jo muutenkin suunnitteilla olevaan ohjelmaan vaikkapa yhteistyössä paikallisen Setan kanssa. Hankkeen verkkosivuilla tarjotaan kulttuuritoimijoille runsaasti työkaluja sateenkaarinäkökulmien tuomiseen esille omassa ohjelmistossa sekä LHBTIQ-yleisöjen huomioimiseen ja nostetaan esille eri toimijoiden LHBTIQ-aiheisista tapahtumia ja sisältöjä.

Lisätietoa ja osallistumisohjeet hankkeen sivuilla


Media hanskassa: nuorten vapaa-aikatutkimus tarkastelee 729-vuotiaiden median käyttöä

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 keskittyy tällä kertaa mediankäyttöön. Laajan kyselytutkimuksen tarkoitus on parantaa ymmärrystä siitä, millaisia merkityksiä lapset ja nuoret itse antavat mediankäytölleen. Mediamaisema ymmärretään tutkimuksessa laajasti, joten kysymykset käsittelevät niin kirjojen lukemista kuin älypuhelinsovelluksiakin. Huolipuheen sijaan tutkimuksen painoarvo on lasten ja nuorten omassa kokemuksessa – käyttävätkö he itse mielestään mediaa liikaa tai liian yksipuolisesti, mitkä ovat heille tärkeimpiä tapoja käyttää mediaa, tai miten sen käyttö suhteutuu nuorten muuhun vapaa-aikaan?

Media hanskassa -tutkimus luettavissa Nuorisotutkimusseuran sivuilla

 

Oulun kaupunginteatteri aloitti yt-neuvottelut

Oulun kaupunginteatteri on aloittanut yt-neuvottelut 29.8.2016 alkaen. Neuvotteluiden piirissä on koko teatterin henkilöstö eli yhteensä noin 130 työntekijää. Vähennystarpeeksi on arvioitu enintään yhdeksän työntekijää. Teatteriyhtiön toimitusjohtajan Maija Palonheimon mukaan neuvottelut tulevat kestämään noin kaksi viikkoa. Yt-neuvottelujen perusteena ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt.

Lähde: Kaleva

 

UrbanApa-festivaaleilla julkistetaan uusi KOREOGRAFI-CHOREOGRAPHY -lehti

Urbaanin taiteen festivaali UrbanApan yhteydessä julkistetaan uusi pohjoismainen aikakausjulkaisu KOREOGRAFI-CHOREOGRAPHY. Lehteä toimittavat oslolaiset koreografit Solveig Styve Holte ja Ann-Christin Berg Kongsness sekä kirjoittaja Runa Borch Skolseg. Julkaisu ilmestyy kaksikielisenä ja kirjoituskielinä ovat skandinaviska ja englanti. Lehti pyrkii luomaan rikkaan ja monipuolisen kuvan siitä mitä koreografia on ja mitä se voisi olla. Lehden julkistustilaisuus pidetään 9.9. alan rakenteita tarkastelevan keskustelutilaisuuden yhteydessä Ateneum-salissa. Julkaisua tukevat Norjan Kulturrådet ja Pohjoismainen Kulttuurirahasto.

Lisätietoja UrbanApan sivuilla
 
 

Hakuja

Tanssiteatteri Minimi hakee tiedottaja-myyjää

Tanssiteatteri Minimi hakee myyntihenkistä tiedottajaa määräaikaiseen, osa-aikaiseen työsuhteeseen Kuopioon. Tiedottaja-myyjän vastuulla on Minimin omista tuotannoista sekä teatterin koordinoimista esitysvierailuista tiedottaminen sekä niiden myynti. Työ on osa-aikaista, kestää kuusi kuukautta ja on helposti soviteltavista muiden töiden tai opiskelujen oheen. Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan 30.9. klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen minimi(at)minimi.fi.

Lisätietoja Minimin sivuilla
 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi