Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote toukokuu 2016

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

STEFI:n uutisia

 • Kuinka meillä menee?

 • Hallintojohtajapäivä Teatterikulmassa 7.6.2016

 • STEFI  Tampereen Teatterikesässä 5.-6.8.2016

 • Kysely: "Teatterikokemuksen muutos tulevaisuudessa katsojan näkökulmasta"

Koulutukset ja tapahtumat

 • OKM:n keskustelutilaisuus museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoituksen uudistamisesta 3.6.2016 - vastaa kyselyyn järjestelmän toimivuudesta

 • Webinaari Luovan Euroopan & Pohjoismaisen kulttuuripisteen rahoitusmahdollisuuksista 16.6.2016

Apurahat ja avustukset

 • Alfred Kordelin säätiö lanseeraa uuden, suuriin kulttuurihankkeisiin tarkoitetun apurahan

Teatterialan uutisia

 • Aalto-yliopiston raportti kartoittaa Kansallisteatterin yleisötyöhankkeen vaikutuksia

 • Crowdfunding4culture kerää kokemuksia ja mielipiteitä kulttuurin joukkorahoituksesta

 • Suomen Psykologiliitto kehittää taiteilijoille suunnattuja psyykkisen valmennuksen palveluita

Hakuja

 • Taidetestaajat-suurhanke etsii taidelaitoksia kasiluokkalaisten vierailujen kohteiksi

 • Lahden kaupunginteatteri etsii vaatturiaSTEFI:n uutisia

Kuinka meillä menee?

Teatterin tiedotuskeskus TINFO julkaisee näinä päivinä kattavat teatteritilastot vuodelta 2015 ja verkosta löytyvät jo palkka- ja katsojatilastot viime vuodelta. Tilaistoista on löydettävissä varsin kiinnostavia kehityskulkuja, kuten vakituisen henkilökunnan määrän vähentyminen sekä kokonaislipunmyynnin nousu: tämä viiden prosentin lisäys kuitenkin kätkee sisäänsä melkoisen hurjia eroja – lipunmyynnin kehitys vaihteli teatterikohtaisesti - 67 prosentista aina + 245 prosenttiin.  

Lue STEFI:n toimitusjohtaja Tommi Saarikiven kirjoitus alan kehityksestä tuoreiden tilastojen valossa sivuiltamme.

 

Hallintojohtajapäivä Teatterikulmassa 7.6.2016

Suomen Teatterit ry:n perinteinen hallintojohtajien ajankohtaispäivä järjestetään Teatterikulman kokoushuone Komediassa tiistaina 7.6. kello 9.45-15. Päivän aikana käsitellään ja keskustellaan muun muassa teattereiden rahoituksesta ja valtionosuusjärjestelmän kehittämisestä, kilpailukykysopimuksesta, teatterialan TES:sta, Veikkaus-yhteistyöstä sekä muista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittautumiset 3.6. mennessä.

Päivän tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen STEFI:n sivuilla.

 

STEFI Tampereen Teatterikesässä:

Teatterialan työn tulevaisuus? Taide, työvoima ja koulutuspolitiikka -seminaari pe 5.8.2016

STEFI:n, Teme:n, Teatterikeskuksen, Näyttelijäliiton ja TINFO:n yhdessä järjestämässä Teatterikesän avoimessa seminaarissa tarkastellaan työn ja työvoiman tulevaisuutta teatterialalla. Puheenvuoroissa esitellään alan järjestöjen kantoja työkentän murrokseen sekä kuullaan oppilaitosten puheenvuorot teemaan liittyen. Tarkempi ohjelma ja paikka julkistetaan kesäkuun alussa. Ei ennakkoilmoittautumista. Aika: perjantai 5.8. klo 10-13.15
 

STEFI:n puheenjohtajaseminaari la 6.8.2016

Seminaarin ohjelma ja paikka julkistetaan kesäkuun alussa.
Aika: lauantai 8.8. klo 9-13

 

Kysely: "Teatterikokemuksen muutos tulevaisuudessa katsojan näkökulmasta"

Tanja Silvennoinen Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta lähetti jäsenteattereillemme kyselyn opinnäytteeseensä liittyen. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa VOS-teattereiden näkemyksiä yleisölle tarjottavista palveluista ja teatterikokemuksen muutoksesta tulevaisuudessa. Silvennoinen tekee lopputyötään yhteistyössä Suomen Teatterit ry:n kanssa ja toivomme, että käyttäisitte hetken tutkimukseen osallistumiseen. Kiitos avustanne ja lämmin kiitos kyselyyn jo vastanneille!

Vastaa kyselyyn tämän linkin kautta.
 
 

Koulutukset ja tapahtumat

OKM:n keskustelutilaisuus museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoituksen uudistamisesta 3.6.2016

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen järjestää keskustelutilaisuuden museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoituksen uudistamisesta. Tilaisuus järjestetään perjantaina 3. kesäkuuta klo 9-12 Säätytalolla. Varsinainen tilaisuus on jo täynnä, mutta raportoimme jäsenillemme tilaisuuden annista seuraavassa jäsenkirjeessämme.
 

Vastaa kyselyyn nykyisen rahoitusjärjestelmän toimivuudesta

OKM kartoittaa näkemyksiä museoiden, teattereiden ja orkestereiden nykyisen rahoitusjärjestelmän toimivuudesta ja kehittämistarpeista kuitenkin myös etukäteen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään keskustelutilaisuuden aineistona ja hankkeen jatkovalmistelun tukena. Anonyymiin kyselyyn voi ja kannattaa vastata, vaikka et pääsisikään osallistumaan keskustelutilaisuuteen. Vastauksia kerätään  toukokuun loppuun asti.

Vastaa kyselyyn tämän linkin kautta.

 

Webinaari Luovan Euroopan & Pohjoismaisen kulttuuripisteen rahoitusmahdollisuuksista 16.6.2016

CIMOn Luova Eurooppa -yhteyspiste ja Pohjoismainen kulttuuripiste järjestävät webinaarin, jossa esitellään rahoitusmahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan kultuuri- ja luovilla aloilla. Webinaarissa käydään läpi pohjoismaisten kulttuuriohjelmien sekä EU:n Luova Eurooppa -ohjelman tukimuodot. Webinaari järjestetään torstaina 16.6. klo 14:30-15:45.

Lisätiedot ja osallistumisohjeet CIMOn sivuilla.
 
 

Apurahat ja avustukset

Alfred Kordelin säätiö lanseeraa uuden, suuriin kulttuurihankkeisiin tarkoitetun apurahan

Uutta apurahaa aletaan myöntää vuodesta 2017 alkaen. Tarkoituksena on rahoittaa valtakunnallisesti merkittäviä, monialaisia hankkeita, jotka tarjoavat  ajankohtaisia, oivaltavia ratkaisuja suomalaisen kulttuurin voimistamiseen. Hankkeisiin voi sisältyä myös kansainvälinen ulottuvuus. Suuri kulttuurihanke voi olla yksi- tai monivuotinen, ja suuruudeltaan yhdelle vuodelle myönnetty apuraha voi asettua noin 100 000 – 200 000 euron välille. Apurahaa voivat hakea työryhmät, rekisteröidyt yhdistykset, julkiset taidelaitokset ja yritykset, halutessaan myös yhdessä. Avustuksen ensimmänen hakukierros järjestetään tammikuussa 2017.

Lisätietoja Kordelinin säätiön sivuilla.
 
 

Teatterialan uutisia

Aalto-yliopiston raportti kartoittaa Kansallisteatterin yleisötyöhankkeen vaikutuksia

Aalto-yliopistoon rakennetun ympäristön laitos on julkaissut raportin kulttuurin roolista asuinalueiden kehittämisessä. Raportti osoittaa ruotsalaisten ja suomalaisten esimerkkien avulla että kulttuuria ja taidetta voidaan käyttää monipuolisesti erilaisten ympäristöjen parantamisen välineinä. Raportissa tarkastellaan erityisesti Suomen Kansallisteatterin yleisötyötä Helsingin Kontulassa kuvaamalla Reittejä-Kontulaan- projektin vaiheita ja arvioimalla hankkeen vaikutuksia sekä Kontulassa että Kansallisteatterissa. Hankkeessa teatterin yleisötyö on tuonut Kontulaan tekemistä, voimaannuttanut asukkaita ja luonut uusia yhteisöjä. Hankkeen jäljiltä Kontulassa toimii harrastajateatteri, ja alueen eläkeläiset järjestävät toimintaa maahanmuuttajalapsille.

Lue raportti Aalto-yliopiston sivuilla
Lue lisää hankkeesta: reittejakontulaan.blogspot.fi

 

Crowdfunding4culture kerää kokemuksia ja mielipiteitä kulttuurin joukkorahoituksesta  

Euroopan komission Crowdfunding4Culture kerää kokemuksia ja tietoa joukkorahoituksesta kulttuuri- ja luovilla aloilla. Tietoja hyödynnetään yhteiseuroppalaisen verkkopalvelun rakentamiseen. Tavoitteena on, että sivustosta tulee keskeinen joukkorahoituksen tietokanava Euroopassa. Jos teatterillanne on kokemusta joukkorahoituksesta, voit auttaa sivuston luomisessa vastaamalla kyselyyn Crowdfunding4Culture -verkkopalvelussa.

 

Suomen Psykologiliitto kehittää taiteilijoille suunnattuja psyykkisen valmennuksen palveluita

Suomen Psykologiliiton psyykkisen valmennuksen työryhmä kehittää taiteilijoille suunnattuja psyykkisen valmennuksen prosesseja ja palveluita. Tämän kehittämistyön tueksi psyykkisen valmennuksen nykytilaa ja esiintyvien taiteilijoiden toiveita ja tarpeita psyykkisen valmennuksen suhteen kartoitetaan kyselyllä. Tavoitteena on vakiinnuttaa nykyistä paremmin psyykkisen valmennuksen asemaa tukemaan taiteilijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja taiteellisia päämääriä.

Vastaa Taiteilijoiden psyykkinen valmennus -mitä se nykyisellään on ja mitä se voisi olla? -kyselyyn Psykoligliiton sivuilla.
 
 

Hakuja

Taidetestaajat-suurhanke etsii taidelaitoksia kasiluokkalaisten vierailujen kohteiksi

Suomen kulttuurirahasto tarjoaa kolmelle ikäluokalle kahdeksasluokkalaisia, yhteensä noin 180 000 nuorelle ohjaajineen, mahdollisuuden vierailla kahdessa valmiiksi sovitussa kulttuurikohteessa: oopperassa, teatterissa, konsertissa tai taidenäyttelyssä. Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmistoa ja se toteutetaan lukuvuosina 2017–2020.

Taidealan organisaatioilta otetaan nyt vastaan ehdotuksia tavoista, jolla ne haluavat olla mukana hankkeen toteuttamisessa. Koululaisryhmille tarjotut tilaisuudet voivat edustaa jo ohjelmistossa olevia tai varta vasten hanketta varten tuotettuja kokonaisuuksia. Valinnassa painotetaan sekä taiteellista laatua että ohjelmiston kulttuurista merkityksellisyyttä ja kiinnostavuutta kyseiselle ikäryhmälle. Hanke on kaksikielinen ja ohjelmistoa voi tarjota sekä suomeksi että ruotsiksi.  Ehdotukset jätetään 10.6.2016 mennessä sähköisesti. Jatkoon valitut ehdotukset ilmoitetaan syyskuussa 2016.

Lue lisää hakukriteereistä hankkeen sivuilta.

 

Lahden kaupunginteatteri etsii vaatturia

Vaatturi vastaa pääasiassa miesten asujen valmistuksesta, mutta tehtäviin kuuluu myös muut puvuston työtehtävät. Vaatimuksena on vaatturin koulutus, työkokemusta vaatturin työstä vähintään kolme vuotta sekä työkokemus teatterialalta. Naisten vaatteiden kaavoitus, leikkuu ja sovitustaito luetaan eduksi. Työ alkaa 1.10.2016 ja hakuaika jatkuu 30.8.2016 klo 12.00 asti. Työhön haetaan kuntarekry.fi -palvelun kautta.

Lisätietoja antaa puvustonhoitaja Laura Mykrä maanantaisin klo 9-12 välisenä aikana numerosta (03) 8143129.
 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi