Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote huhtikuu II 2015


Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

 

STEFI:n uutisia

 • Suomen Teatterit toivovat rakentavaa keskustelua kulttuuripolitiikasta

 • Suomen Teatterit ry:n vuosikokous nimitti uuden hallituksen

 • Blogi: Kaikukortti-kokeilu alkoi Espoossa - ajatuksia kulttuuri- ja sosiaalialan yhteistyöstä

Tapahtumat

 • Millainen on teattereiden oma Nenäpäivä? Ilmoittaudu mukaan ideoimaan

 • Osallistamisseminaari Helsingissä 29.4.2015

 • Manifesti rasismia vastaan Teatteri Viiruksessa vappuaattona 30.4.2015/
  Manifestation mot rasism - Vappenfest på Viirus 30.4.2015

Koulutukset

 • Markkinointi- ja viestintäkoulutus: Tehoa tekstiin ja kirjoitustyöhön 12.-13.5.2015

 • Temen luottamusmieskoulutus 18.-19.5.2015

Teatterialan uutisia

 • Taide- ja kulttuuritapahtumille 4,7 miljoonan tuki valtiolta

 • Ministeri Viitanen myönsi avustuksia kuntien ja alueiden kulttuuritoimintaan – painopisteenä lähiöt

 • Selvitys taiteen ja kulttuurin vaikutuksista esittää taiteelle suurempaa jalansijaa hyvinvoinnin edistämisessä

 


STEFI:n uutisia

 

Suomen Teatterit toivovat rakentavaa keskustelua kulttuuripolitiikasta

Huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen keskeisen huomion mediassa ovat saaneet kysymykset kulttuuri- ja urheiluministerin salkun kohtalosta ja yksittäisten kulttuurin edustajien kannanotot vaalituloksen suhteen. Suomen Teatterit ry käsitteli aihetta vuosikokouksessaan Kuopiossa 23.4.
 
Kulttuurin ja taiteen merkitys yhteiskunnassa on huomattava. Kulttuuri- ja urheiluministerin koordinoima sektori on monimuotoinen ja sen vaikutus kansalaisten arkeen ja hyvinvointiin on erittäin merkittävä. Esittävästä taiteesta nauttivat miljoonat suomalaiset vuosittain. Kulttuurin, taiteen, liikunnan ja urheilun asiakkaita ovat kaikki suomalaiset lapsista vanhuksiin. Laajan ja monipuolisen sektorin ylläpito ja kehittäminen edellyttävät johdonmukaista ja hallitusti johdettua urheilu- ja kulttuuripolitiikkaa.
 
Työllisyyden kehityksestä kannetaan nyt aiheellisesti huolta yhteiskunnassa. Henkilöstövaltainen taideala työllistää paljon pienellä satsauksella, luo lisää työpaikkoja ja imee tilastojen valossa erityisen tehokkaasti nuoria työelämään. Nykyinen alle prosentti valtionbudjetista on yhteiskunnalle erinomaisen kannattava sijoitus. Kokonaisella prosentilla taiteelle luotaisiin henkilöstövaltaiselle ja kehittyvälle alalle vielä tuntuvasti lisää työpaikkoja.
 
Suomen Teatterit ry toivoo keskustelun kulttuuri- ja urheiluministerin hallinnonalan politiikasta jatkuvan hyvässä yhteistyössä alan ammattilaisten ja poliittisten päättäjien kesken myös alkavalla hallituskaudella. Ammattiteatterit kutsuvat asiakkaikseen tälläkin vaalikaudella kaiken ikäiset kansalaiset äänestysvalinnoistaan, puoluetaustastaan ja punaviinin kulutuksestaan riippumatta!
 

Suomen Teatterit ry:n vuosikokous nimitti uuden hallituksen

Suomen Teatterit ry valitsi vuosikokouksessaan Kuopion kaupunginteatterissa torstaina 23.4. järjestön hallituksen uusiksi jäseniksi kaksivuotiskaudeksi Turun kaupunginteatterin johtaja Mikko Koukin, Rauman kaupunginteatterin talousjohtaja Harri Natusen, Seinäjoen kaupunginteatterin hallituksen varapuheenjohtaja Esa Pertun, Kuopion kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Leila Savolaisen ja Svenska Teaternin johtaja Johan Storgårdin.
 
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa kaupunkineuvos Lasse Eskonen Tampereelta sekä jäseninä Tanssiteatteri Rimpparemmin taiteellinen johtaja Matti Paloniemi Rovaniemeltä, Rovaniemen Teatterin johtaja Juha Vuorinen, Tampereen Työväen Teatterin taiteellinen johtaja Maarit Pyökäri, Helsingin Kaupunginteatterin hallituksen varapuheenjohtaja ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.
 

Blogi: Kaikukortti-kokeilu alkoi Espoossa - ajatuksia kulttuuri- ja sosiaalialan yhteistyöstä

Aura Linnapuomi Kulttuuria kaikille -palvelusta kirjoittaa blogissamme  sosiaalialan ja taidelaitosten yhteistyöstä ja Kaikukortti -kokeilusta, jossa espoolaisille taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleville sosiaalialan yhteisöjen asiakkaille tarjotaan ilmaisia pääsylippuja kulttuuritapahtumiin. Miten kokeilu on lähtenyt käyntiin? Miten sosiaali- ja taidealan yhteistyötä on lähestytty muualla Euroopassa? Lue lisää aiheesta Suomen Teatterit ry:n blogista.

 
 

Tapahtumat

 

Millainen on teattereiden oma Nenäpäivä? Ilmoittaudu mukaan ideoimaan!

Suomen Teatterit on tänä vuonna mukana Nenäpäivässä ja haastaa kaikki Suomen teatterit mukaan auttamaan kehitysmaiden lapsia. Nenäpäivä on Nenäpäivä-säätiön vuosittain loka-marraskuussa järjestämä valtakunnallinen varainhankinta- ja tiedotuskampanja, joka pyrkii parantamaan kehitysmaiden lasten oloja viihteen voimalla. Nenäpäivän tukemissa hankkeissa vahvistetaan yhdeksän järjestön voimin lasten ihmisarvoisen elämän toteutumista Afrikassa, Aasiassa sekä Väli- ja Etelä-Amerikassa.
 
Nenäpäivän yhdistävään hyvän tekemiseen lähtee vuosittain mukaan tuhansia yrityksiä, liittoja, järjestöjä, kouluja, päiväkoteja ja yksityishenkilöitä. Yhdessä Suomen Teatterit ry:n kanssa Nenäpäivä-säätiö haluaa kutsua myös teatterit mukaan Nenäpäivään! Ilmoittaudu mukaan Nenäjoukkojen aamukahveille verkostoitumaan paikallisten toimijoiden kanssa ja kuulemaan lisää Nenäpäivä-kampanjasta 2015. Kaikille avoimet ideointitilaisuudet järjestetään 18 paikkakunnalla ympäri Suomen yhdessä taustajärjestöjen ja Ylen paikallistoimitusten kanssa.  
 
Lue lisää ja ilmoittaudu rohkeasti mukaan: nenäpäivä.fi/paikallistapahtumat
 

Osallistamisseminaari Helsingissä ke 29.4.2015

Tässä seminaarissa pohditaan ketkä osallistuvat kulttuuriin, ketkä jäävät osattomiksi ja voiko tyypillisiä ei-kävijöitä ylipäänsä osallistaa ihanteellisiksi aktiviisiksi kansalaisiksi.

Kulttuuriharrastukset ja elämäntyylit eivät määräydy sattumanvaraisesti, vaan niitä määrittävät yhteiskunnallinen eriarvoisuus, valta, sekä kamppailu arvostuksesta. Suomalaista kulttuurimakua tutkinut VTT Nina Kahma kertoo aihepiirin uusimmista tutkimustuloksista. Helsingin kaupungin tiedotuskeskuksen johtaja Timo Cantell sijoittaa suomalaisen kulttuurin kulutuksen kansainväliseen vertailuun: mitkä ovat suomalaiset erityispiirteet kulttuuriin osallistumisessa?

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore on koonnut kulttuuriin osallistumista käsittelevän tutkimuksen yhteen. Tutkija Jutta Virolainen kertoo yhteenvedon tuloksista ja tuo uusia näkökulmia osallistumiseen ja osallistumattomuuteen. Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää puolestaan kertoo, miten kulttuurikasvatus voisi toimia eräänä demokraattisen osallistumisen menetelmänä. Seminaarin lopuksi järjestetään lyhyt paneelikeskustelu.

Seminaari on Humakin ja alueellisten kulttuurikeskusten (Kanneltalo, Karatalo, Stoa, Vuotalo) yhteistyöhankkeen ”Vetovoimaa kulttuurikeskuksiin” päätöseminaari.
 
Aika: ke 29.4.2015 klo 12-16.15
Paikka: Helsingin TKI-keskus, Ilkantie 4, Helsinki
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: tämän linkin kautta

 

Manifesti rasismia vastaan Teatteri Viiruksessa vappuaattona 30.4.2015

Onko muukalaisvihamielisyyden yleistyminen politiikassa ja yhteiskuntakeskustelussa ok? Onko ok olla reagoimatta rasismiin? Kannanotto rasismia vastaan on kolmikielinen tapahtuma, jossa eri alan artistit esiintyvät ottaakseen kantaa rasismia vastaan. Viiruksen kannanotto on juhla-ilta rasismia vastaan, jossa mm. kirjailijat, taiteilijat, toimittajat ja muusikot esiintyvät solidaarisuuden puolesta. Rasismi vaikuttaa yhä enemmän yhteiskuntakeskustelussa ja siksi haluamme ottaa kantaa sitä vastaan. Haluamme että Suomi on maa, jossa ihmiset voivat elää samoilla ehdoilla, kieleen, ihonväriin, seksuaalisen suuntautumiseen tai uskontoon katsomatta. Tapahtumassa voit myös tutustua järjestöihin jotka tekevät työtä rasismia vastaan.

Lisätietoja ja illan ohjelma Viiruksen sivuilla

Aika: Vappuaattona 30.4.2015 klo 19 alkaen. Ilta loppuu bändin ja tanssin merkeissä klo 23.
Paikka: Teatteri Viirus, Meritullinkatu 33, Helsinki
Ilmoittautumiset: viirus(at)viirus.fi
Sisäänpääsymaksu: vapaavalintainen summa. Illan tuotot lahjoitetaan UNHCR -pakolaisjärjestölle.
 

Manifestation mot rasism - Vappenfest på Viirus 30.4.2015

Är det okej att främlingsfientligheten normaliseras i politiken och samhällsdebatten? Är det okej att inte reagera mot rasism? Viirus manifestation är en fest mot rasism där författare, scenkonstnärer, journalister, musiker m. fl. uppträder för ökad medmänsklighet och solidaritet. Vi tar ställning mot den smygande rasism som vi upplever att påverkar samhällsdebatten idag. Vi vill att Finland ska vara ett land där människor med olika bakgrund, språk, hudfärg, sexualitet och religion ska kunna leva på lika villkor. På manifestationen kan du även bekanta dig med organisationer som arbetar mot rasism i Finland.
 
Läs mer: www.viirus.fi
 
Tid: Manifestationen börjar kl.19 och slutar efter kl. 23 inklusive band och dans i slutet.
Plats: Teater Viirus, Sjötullsgatan 33, Helsingfors
Förhandsanmälan till evenemanget: viirus(at)viirus.fi
Inträdesavgift: valfri summa. Manifestationens intäkter går till UNHCR, FN:s flyktingorgan.
 
 

Koulutukset

 

Markkinointi- ja viestintäkoulutus: Tehoa tekstiin ja kirjoitustyöhön

Suomen Teatterit ry:n viestintä- ja markkinointikoulutuksessa 2015 paneudutaan kielenhuoltoon, omaan kirjoittamiseen ja myyvän tekstin sekä verkkokielen kehittämiseen. Kouluttajana toimii seniorikonsultti ja toimittaja Jyrki Tuominen Scriptio Oy:sta.

Koulutuksen kuvaus

Tehoa tekstiin ja kirjoitustyöhön -koulutus pureutuu kirjoittamiseen kahdesta näkökulmasta. Perehdymme prosessinomaiseen kirjoittamisen malliin, jonka avulla itse kirjoitustyö voi olla entistä helpompaa, nopeampaa ja samalla myös lopputulokseltaan laadukkaampaa.

Päähuomio kohdistuu kuitenkin lukijaan. Minkälaista tekstin pitää olla, että se olisi lukijalle tehokasta, kiinnostavaa ja ennen kaikkea vaikuttavaa? Keskitymme hyvään tekstiin ja lukijan huomioimiseen eri viestintäkanavissa, kuten nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä, esitteissä ja tiedotteissa ja opimme, miten verkkoympäristön ja verkkolukijan vaatimusten pitää näkyä tekstin sisällössä ja muodossa.

Ohjelma: Tehoa tekstiin ja kirjoitustyöhön 2015
Ilmoittautumiset koulutukseen tämän linkin kautta.

Aika: Ti 12.5.- Ke 13.5.2015
Paikka: Kouvolan Teatteri, Salpausselänkatu 38, Kouvola
Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen: 125 eur/hlö (sis. koulutuksen, materiaalit ja kahvitukset). Lounaat ovat omakustanteisia.
Lisätietoja: Järjestöasiantuntija, info(at)suomenteatterit.fi, puh. 09 2511 2150


Temen luottamusmieskoulutus

Teatteri- ja mediatyöntekijät ry järjestää toukokuussa luottamismieskurssin Tallinnassa. Kurssi on Suomen Teatterit ry:n ja Palvelualojen työnantajien hyväksymää työehtosopimusten mukaista luottamusmieskoulutusta.

Koulutuksen ohjelma ja lisätiedot (pdf)

Aika: ma 18.5- ti 19.5.2015
Paikka: Tallink City Hotel, A. Laikamaa 5, Tallinna
Hinta: 295 €
Ilmoittautuminen 17.4. mennessä: risto.lehikoinen(at)teme.fi

 
 

Teatterialan uutisia

 

Taide- ja kulttuuritapahtumille 4,7 miljoonan tuki valtiolta

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on jakanut yli 4,7 miljoonaa euroa valtakunnallisille taide- ja kulttuuritapahtumille. Tukea myönnettiin 151 tapahtuman järjestämisen tueksi. Savonlinnan Oopperajuhlat, Tampereen Teatterikesä, Helsingin Juhlaviikot, Kuhmon Kamarimusiikki, Kuopio Tanssi ja Soi, Kaustinen Folk Music Festival ja Pori Jazz Festival ovat suurimmat avustuksensaajat vuonna 2015.
 
Suomen Teatterit ry:n jäsenistä avustuksia saivat JoJo Oulun Tanssin Keskus ry OuDance -festivaalin järjestämiseen, Oulun kaupunginteatteri Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaalin toteuttamiseen, Tanssiteatteri Mobita Danscon kannatusyhdistys Tanssivirtaa Tampereella-tapahtuman järjestämiseen sekä Zodian Uuden Tanssin keskus Sivuaskel-festivaalin toteuttamiseen.

Taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset myönnetään taiteen edistämiseen osoitetuista veikkausvoittovaroista. Tapahtumiin liittyvissä kysymyksissä opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskus, joka antaa ministeriölle lausunnon määrärahan jakamisesta.
 
Lista kaikista avustusten saajista luettavissa OKM:n sivuilla.


Ministeri Viitanen myönsi avustuksia kuntien ja alueiden kulttuuritoimintaan – painopisteenä lähiöt

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt 971 000 euroa hankkeille, joilla edistetään taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta koko maassa ja poistetaan osallistumisen alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä. Avustusta sai kaikkiaan 26 toimijaa. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.
 
Kevään 2015 haussa oli erityisenä tavoitteena ulottaa taide- ja kulttuuripalveluja kaupunkien ja taajamien keskustoista lähiöihin ja kyliin. Uutena myöntämisen perusteena oli hankkeiden mahdollisuus ehkäistä asuinalueiden eriytymiseen liittyviä ongelmia. Keskeistä avustettavissa hankkeissa on asukkaiden osallistuminen toimintaan ja pyrkimys saada uusia ryhmiä kulttuuripalveluiden piiriin.
 
Teatterialan hankkeista avustuksia myönnettiin muun muassa Ylä-Savon teatterialan kehittämiseen sekä tutkimukseen kulttuurin roolista lähiöiden kehittämistyössä, joka keskittyy tarkastelemaan Suomen Kansallisteatterin Reittejä Kontulaan -hankkeen vaikutuksia.
 
OKM:n tiedote ja lista apurahansaajista luettavissa kokonaisuudessaan ministeriön sivuilla.


Selvitys taiteen ja kulttuurin vaikutuksista esittää taiteelle suurempaa jalansijaa hyvinvoinnin edistämisessä

Kulttuurilähtöisten menetelmien käyttö yleistynyt ja erilaiset taidelähtöiset toimintamuodot sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat osoittaneet vaikuttavuutensa. Hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä on virinnyt eri puolilla Suomea, tosin alueelliset erot ovat vielä suuria. Näin todetaan raportissa, jossa arvioidaan Sosiaali- ja terveysministeriön vuosina 2010-2014 toteutetun Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman (Taiku) tuloksia.

Raportissa esitetään useita eri jatkotoimenpiteitä, joiden avulla voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Tulevissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa tulisi huomioida ennaltaehkäisevä taide- ja kulttuuritoiminta. Toisaalta kannustetaan taide- ja kulttuurilaitoksia edistämään osallisuutta, kulttuurin saavutettavuutta ja yleisöyhteistyötä tulos- ja informaatio-ohjauksen avulla. Keskeisiin ehdotuksiin kuuluu myös kolmivuotisen yhteistyöryhmän asettaminen sekä vuosittaisen määrärahan osoittaminen Taiteen edistämiskeskukselle jaettavaksi edelleen terveyttä ja hyvinvointia edistäviin kulttuurihankkeisiin.

Raportti luettavissa kokonaisuudessaan Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla.
 
 

Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry:n tiedotteet ja uutiset löytyvät osoitteesta www.suomenteatterit.fi. Jaamme ajankohtaista tietoa teatterialasta ja järjestön toiminnasta myös Facebook-sivullamme.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Copyright © 2015 Suomen Teatterit ry, All rights reserved.

Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi
Email Marketing Powered by Mailchimp