Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry
Jäsentiedote lokakuu II 2016

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

STEFI:n uutisia

 • Keskustelu tulevaisuuden valtionrahoituksesta käydään nyt

 • Sitra: Kysymyksiä ja vastauksia KulttuuriVOSista

 • Blogivieraana Pipsa Lonka: Näkyvä nähdyksi - kotimainen lastennäytelmäkirjallisuus tarvitsee klassikoita

Koulutukset ja tapahtumat

 • Turo Tailorin ystävämyynti teattereille Turussa 1.12.2016

 • Taide välineenä vai päämääränä? -seminaari Helsingissä 2.12.2016

 • Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusrahoitusuudistus: 3. sidosryhmätyöpaja Oulussa ja Helsingissä 9.12.2016

Teatterialan uutisia

 • Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hanke haastaa teatterit mukaan toteuttamaan moninaista juhlavuotta

 • OKM: Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen

 • Riihimäen Teatteri ja Tanssiteatteri Minimi tarjoavat vapaan kentän ryhmille yhteisresidenssiä

 • Eettisen erityistaidetoiminnan opas julkaistu

Hakuja

 • Teatterikorkeakoulu hakee teatteripedagogiikan lehtoria

 • Teatterikorkeakoulu hakee viestintäpäällikköä

 • Avoin teoshaku vuoden 2017 INTERKULTfest -esittävän taiteen festivaalin ohjelmistoon


 

STEFI:n uutisia

Keskustelu tulevaisuuden valtionrahoituksesta käydään nyt

Kaikille, joita näyttämötaiteen valtionrahoituksen tulevaisuus kiinnostaa, marras-joulukuu 2016 on ajanjakso, jolloin kannattaa olla hereillä ja seurata Sitran fasilitoiman rahoitusuudistuskeskustelun etenemistä erityisellä mielenkiinnolla. Keskustelussa siirrytään hiljalleen yleisen tason pohdinnasta ainakin askelta lähemmäs konkretiaa. Tähän liittyen STEFI ja Teatterikeskus julkaisivat marraskuun alussa yhteisen kokonaisesityksen alan rahoitusrakenteiden kehittämistarpeista. Tommi Saarikivi kirjoittaa blogissaan esityksen vastaanotosta ja konkreettisten ehdotusten tekemisen vaikeudesta ja tarpeellisuudesta.

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan sivuillamme.

 

Sitra: Kysymyksiä ja vastauksia KulttuuriVOSista

Mistä valtionsosuusjärjestelmän uudistuksessa on kysymys? Miten uudistus etenee ja miksi Sitra fasilitoi prosessia? Keitä prosessia valmistelevaan asiantuntijaryhmään kuuluu ja millä perusteella heidät on valittu? Miten keskusteluun pääsee mukaan? Sitra on koonnut yleisimpiä KulttuuriVOSista esitettyjä kysymyksiä ja vastaa niihin sivuillaan. Sivulta löytyy myös kooste valtionosuusjärjestelmän uudistuksen aiemmista vaiheista, asiantuntijaryhmän toimeksiannosta sekä muita aiheeseen liittyviä tausta-aineistoja.

Lue "Usein kysyttyä KulttuuriVOSista" Sitran sivuilla.

 

Blogivieraana Pipsa Lonka: Näkyvä nähdyksi - kotimainen lastennäytelmäkirjallisuus tarvitsee klassikoita

Näytelmäkirjailija Pipsa Longan mukaan kotimainen lastennäytelmäkirjallisuus odottaa yhä omien klassikoidensa syntyä ja omaa kaanoniaan. Ilman omia, alun perinkin näytelmiksi kirjoitettuja klassikoita lastennäytelmäkirjallisuus ei erotu riittävässä määrin omana taiteenalueenaan. Lonka pohtii blogissamme kotimaisen lastennäytelmäkirjallisuuten tilaa ja tekee konkreettisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Kirjoitus on lyhennelmä Laadukas lastenteatteri -seminaarissa pidetystä puheenvuorosta. Seminaarin osana luotu lastenteatterin manifesti julkaistaan Lasten oikeuksien päivänä 20. marraskuuta.

Lue blogikirjoitus sivuillamme.
 
 

Koulutukset ja tapahtumat

Turo Tailorin ystävämyynti teattereille Turussa 1.12.2016

Miesten vaatevalmistaja Turo Tailor poistaa varastostaan tuhansia näytteitä, erien loppuja ja vanhoja malleja erittäin halvalla ja tarjoaa Suomen Teatterit ry:n jäsenteattereille etuosto-oikeutta poistopukuihin. Hinnat tulevat olemaan irtohousulle 15 €, puvulle 50 €, blazerille 40 €, liiville 10 € ja päällystakille 45 €. Tilaisuus järjestetään, jos mukaan ilmoittautuu neljä kiinnostunutta teatteria. Ystävämyynti järjestettäisiin  torstaina 1.12. klo 9-15 Turon varastolla osoitteessa Ovakonkatu 2, Turku. Ilmoittautumiset 25.11. mennessä osoitteeseen neeta.roppanen(at)turo.fi – tai numeroon 044-7748520. Ko. yhteyshenkilöltä saa myös lisätietoa tarjolla olevista vaatteista.

www.turoshop.com
 

Taide välineenä vai päämääränä? -seminaari Helsingissä 2.12.2016

Seminaari taiteen käyttämisestä sosiaalityön välineenä ja yhteiskunnan käyttämisestä taiteen välineenä. Onko kulttuuripolitiikka tänä päivänä liiaksi keskittynyt sosiaalisiin hyötyihin ja näkökulmiin taiteellisissa projekteissa? Mitä taiteilijat hyötyvät työskentelystä sosiaalialalla ja päinvastoin? Mitkä ovat suurimmat haasteet sektoreiden ylittämisessä? Seminaari järjestetään Viirus-teatterissa ja se on osa kansainvälistä Meeting the Odyssey -hanketta. Ilmoittautumiset 18.11. mennessä.

Ilmoittautumiset ja ohjelma seminaarin facebook-sivuilla.
 

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusrahoitusuudistus: 3. sidosryhmätyöpaja Oulussa ja Helsingissä 9.12.2016

Vuoden 2016 viimeiset kulttuurilaitosten valtionosuuden kehittämiseen liittyvät työpajat järjestetään 9.12. samanaikaisesti kahdella paikkakunnalla, Oulussa ja Helsingissä. Tilaisuuteen liittyvät kutsut ja mahdollinen lisäinformaatio lähetetään Sitrasta.  Keskustelutilaisuuksien aiheena on “Periaatteet valtionrahoitukselle tulevaisuudessa”.

Lisätietoa työpajoista OKM:n sivuilla.
 

Teatterialan uutisia

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hanke haastaa teatterit mukaan toteuttamaan moninaista juhlavuotta

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hanke haastaa teatterit sisällyttämään queer-näkökulmia tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä aiheita suunnitteilla olevaan ohjelmaansa. Järjestäjien kanssa voi keskustella mahdollisista sisällöistä ja hankkeen verkkosivuilla tarjotaan ideoita ja työkaluja erilaisten asiakkaiden huomioimiseen sekä LHBTIQ-aiheiden esiintuomiseen taide- ja kulttuuritoiminnassa. Hankkeeseen voi osallistua esim. toteuttamalla esityksen ohessa LHBTIQ-historiaan liittyviä tapahtumia, yleisötyöpajoja tai opastuksia tai ohjelmayhteistyöllä paikallisen Setan kanssa. Hanke tarjoaa sisällöille laajaa valtakunnallista näkyvyyttä. Hanketta toteuttavat Kulttuuria kaikille -palvelu ja Seta ry yhteistyössä lukuisten taide- ja kulttuurilaitosten kanssa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset hankkeen sivuilla.

 

OKM: Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta, jolla jokaiselle lapselle ja nuorelle turvattaisiin mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen. Työryhmä kokoaa ehdotuksia ja toimia, joilla edistetään lasten ja nuorten harrastamista kulttuurin, taiteen ja liikunnan parissa. Tavoitteena on edistää lasten maksutonta tai kohtuuhintaista harrastustoimintaa, purkaa harrastamisen esteitä ja tuoda erilaiset harrastukset nykyistä paremmin lasten saataville. Ideana on mm., että paikalliset urheiluseurat ja kulttuuriyhdistykset, lastenkulttuurin toimijat sekä taiteen perusopetuksen järjestäjät osallistuisivat entistä vahvemmin koulupäivien yhteydessä järjestettävään harrastustoimintaan.

Lisätietoja työryhmästä OKM:n sivuilla


Riihimäen Teatteri ja Tanssiteatteri Minimi tarjoavat vapaan kentän ryhmille yhteisresidenssiä

Keväällä 2017 käynnistyy Riihimäen Teatterin ja Tanssiteatteri Minimin kolmivuotinen Akseliteatterisopimus ja syksyllä 2017 teatterit tarjoavat vapaan kentän ryhmälle yhteisresidenssimahdollisuutta Riihimäellä. Tavoitteena on kehittää suomalaiselle teatterikentälle uudenlainen toimintamuoto. Taiteellista työtä tehdään laajamittaisesti yhteistyössä ryhmien välillä, kuitenkin niin, että residenssitaiteilijat tavoittelevat itselleen asettamia taiteellisia päämääriä ja vastaavat taiteellisesta kokonaisuudesta itsenäisesti. Esitys tulee osaksi Riihimäen Teatterin ohjelmistoa, mutta yhteisresidenssiin valittavalla ryhmällä on taiteellinen vapaus ja riippumattomuus lipunmyyntivaatimuksista.

Lisätietoja residenssihankkeesta Riihimäen Teatterin sivuilla.


Eettisen erityistaidetoiminnan opas julkaistu

Erityistaidetoiminnan alaan kuuluu kehitysvammaisten, autismin kirjon henkilöiden sekä laaja-alaisia oppimishäiriöitä omaavien henkilöiden taidetoiminta. Miten tukea kulttuurista osallisuutta? Keille taide ja sen tekeminen kuuluu? HYVIÄ KYSYMYKSIÄ - eettinen erityistaidetoiminta -oppaaseen on koottu tavallisempia erityistaiteen kentällä esitettyjä kysymyksiä ja taidetyön ongelmakohtia ja hyviä käytäntöjä työn tueksi.  Julkaisu on suunnattu erityistaidetoiminnan parissa työtään tekeville taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille.

Opas luettavissa Kettuki ry:n sivuilla.
 
 

Hakuja

Teatterikorkeakoulu hakee teatteripedagogiikan lehtoria

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee teatteripedagogiikan lehtoria (100 %) kolmivuotiselle toimikaudelle alkaen 1.8.2017. Teatteripedagogiikan lehtori vastaa omalta osaltaan opetuksesta teatteriopettajan maisteriohjelmassa. Lehtori suunnittelee, kehittää ja arvioi opetusta voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja/tai taiteellisia ansioita. Opetustaitoa arvioitaessa otetaan huomioon aiempi opetuskokemus, pedagoginen koulutus ja mahdollinen opetusnäyte. Hakemukset 7.12.2016 mennessä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjaamoon, teak.kirjaamo(at)uniarts.fi.

Lisätietoja ja tahtävän tarkempi kuvaus Teakin sivuilla.

 

Teatterikorkeakoulu hakee viestintäpäällikköä

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee viestintäpäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2017. Viestintäpäällikkö vastaa korkeakoulun ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä, tukee johtoa viestinnässä ja toimii Teatterikorkeakoulun viestintäpalvelujen esimiehenä. Hakijalta odotetaan soveltuvaa yliopistotason koulutusta, korkeakoulu- ja yliopistokentän tuntemusta sekä kokemusta ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Hakemukset toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen teak.kirjaamo(at)uniarts.fi 30.11.2016 mennessä.

Lisätietoja ja tehtävän tarkempi kuvaus Teakin sivuilla.

 

Avoin teoshaku vuoden 2017 INTERKULTfest -esittävän taiteen festivaalin ohjelmistoon

INTERKULT-festareilla monikulttuurisuus on tavallinen juttu. Syyskuussa 2017 järjestettävä INTERKULTfest käsittelee ajankohtaisia monikulttuurisuuden teemoja tuoden näyttömälle tanssitaidetta, teatteria, sirkusta ja musiikkia. Festivaaleille etsitään esityksiä, jotka käsittelevät festivaalin tematiikkaa tuoreesta näkökulmasta - rohkeasti ja pelkäämättä ottaa kantaa. Festivaalin pääkohderyhmää ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Haussa etsitään ensisijaisesti ammattilaisryhmien esittämiä esityksiä. Vapaamuotoiset hakemukset 28.2.2017 mennessä osoitteeseen festival(at)kassandra.fi.

Lisätietoja ja hakuohjeet Kassandra ry:n sivuilla.
 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fiThis email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Suomen Teatterit ry · Eerikinkatu 3 B, 4. krs · Helsinki 00100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp