Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry
Jäsentiedote lokakuu II 2016

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

STEFI:n uutisia

 • Ammattiteattereiden yhteinen esitys koskien näyttämötaiteen rahoitusuudistusta

 • Toimiston terveisiä: Kulttuuripalvelut ja tulevaisuuden kunta

Koulutukset ja tapahtumat

 • Taide ja luovat menetelmät globaalikasvatuksessa -tapaaminen Helsingissä 8.11.2016

 • Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusrahoitusta uudistava sidosryhmätyöpaja Helsingissä 11.11.2016

 • Globaalin vastuun työpaja taiteilijoille Teatterikorkeakoulussa 22.11.2016

 • Webinaari kulttuurin kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista 30.11.2016

 • Kulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan rooli kotoutumisen areenana -konferenssi Helsingissä 7.–8.12.2016

Apurahat ja avustukset

 • Svenska kulturfonden: Bidrag för organisationer

Teatterialan uutisia

 • Jäsenet taidetoimikuntiin valittu - esittävien taiteiden toimikunnan vetäjäksi professori Kirsi Monni

 • Pearle* kerää tietoa ja esimerkkejä taiteilijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvistä ongelmista

 • Hallitus käynnistää valtionavustusjärjestelmän digitalisoinnin

 • Helsinkiin perustettu ulkomaalaisten taiteilijoiden keskus & selvitys Suomeen pakolaisina saapuneista taiteilijoista

Hakuja

 • Accessible Arts and Culture International -festivaali etsii esiintyjiä

 • Kulttuuritehdas Korjaamo hakee toimitusjohtajaa


 

STEFI:n uutisia

Ammattiteattereiden yhteinen esitys koskien näyttämötaiteen rahoitusuudistusta

Suomen Teatterit ry ja Teatterikeskus ovat valmistelleet yhteisen kokonaisesityksen, johon on koottu näyttämötaiteen alan rahoitusjärjestelmien keskeisiä kehittämistarpeita ja jossa ehdotamme konkreettisia toimenpiteitä alan toiminnan ja sen vaikuttavuuden edistämiseksi. Julkinen esitys on laadittu tukemaan Sitran tuella toimivan asiantuntityöryhmän työtä, kun se ministeriön antaman toimeksiannon mukaisesti pohtii kokonaisvaltaisesti valtionosuusrahoitteisten kulttuurialojen rahoitusjärjestelmien uudistamista. Työryhmän tehtävänä on tarkastella niin valtionosuusjärjestelmän kuin ns. vapaan kentän rahoituksen kehittämistarpeita, ja tehdä asiassa lakiesitys vuoden 2017 aikana.

Lue esitys kokonaisuudessaan sivuillamme.
 

Toimiston terveisiä: Kulttuuripalvelut ja tulevaisuuden kunta

Kuntavaalit käydään ensi keväänä. Silloin valitaan päättäjät, jotka linjaavat mihin suuntaan tulevaisuuden kunnat lähtevät kehittymään. Toiminnanjohtajamme Tommi Saarikivi osallistui valtionvarainministeriön kuntapäivään, jossa ilahduttavan monessa puheenvuorossa tuotiin esille elinympäristön tarjoamien virikkeiden ja “positiivisen pöhinän” merkitys - juuri ne asiat, joita kulttuuripalvelut alueille tuovat.

Lue blogikirjoitus aiheesta sivuillamme.


 

Koulutukset ja tapahtumat

Taide ja luovat menetelmät globaalikasvatuksessa -tapaaminen Helsingissä 8.11.2016

Miten taidetta voi käyttää globaalikasvatuksessa? Mikä innostaa toimimaan? Mitä on hyvä ottaa huomioon taiteilijan ja järjestön välisessä yhteistyössä? Tilaisuudessa kuullaan esimerkkejä erilaisista mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä taiteilijoiden ja järjestöjen kanssa ja käyttää taidelähtöisiä menetelmiä järjestön globaalikasvatustyössä. Tapahtuman järjestävät Taiteen edistämiskeskus ja Kehitysyhteistyöjärjestö Kepa. Ilmoittautuminen 3.11. mennessä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Taiken sivuilla
 

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusrahoitusta uudistava
sidosryhmätyöpaja Helsingissä 11.11.2016

OKM uudistaa museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan myöntämää rahoitusta. Uudistustyöhön liittyen OKM ja Sitra järjestävät työpajatilaisuuksia, joissa työstetään valtionosuusjärjestelmän uudistamisprosessiin liittyviä teemoja. 11.11.2016 järjestettävän työpajan teemana on Tulevaisuuden kulttuuripalvelut – Mitä ja miten ne järjestetään? Päivä järjestetään Kulttuuritehdas Korjaamolla. Tilaisuuteen ilmoittautuminen on päättynyt, mutta keskustelua voi seurata suorana verkossa.

Lisätietoja OKM:n sivuilla.


Globaalin vastuun työpaja taiteilijoille Teatterikorkeakoulussa 22.11.2016

Taiken ja Teakin järjestämässä työpajassa paneudutaan oman osaamisen tunnistamiseen ja kommunikointiin muille, erityisesti kehitysyhteistyön ja globaalin vastuun toimijoille. Työpaja painottuu kokeiluun, tekemiseen ja opitun käytäntöön laittamiseen. Keskeisenä sisältönä käsitellään markkinoinnin perusteita: miten ideat yhteistyön rakentamiseksi saadaan paketoitua ymmärrettävään ja kiinnostavaan muotoon? Maksuton työpaja on suunnattu eri alojen taiteilijoille, joilla on kokemusta globaalin vastuun kysymysten parissa toimimisesta. Ilmoittautuminen 16.11. mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Taiken sivuilla.
 

Webinaari kulttuurin kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista 30.11.2016

CIMOn Luova Eurooppa -yhteyspiste ja Pohjoismainen kulttuuripiste järjestävät marraskuun lopussa webinaarin, jossa esitellään rahoitusmahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan kultuuri- ja luovilla aloilla. Webinaarissa käydään läpi pohjoismaisten kulttuuriohjelmien sekä EU:n Luova Eurooppa -ohjelman tukimuodot.

Osallistumisohjeet ja lisätietoja CIMOn sivuilla.
 

Kulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan rooli kotoutumisen areenana -konferenssi Helsingissä 7.–8.12.2016

Voidaanko yhteisten kulttuurikokemusten avulla rakentaa siltoja kulttuurien välisten kuilujen yli? Mitä kulttuurilaitokset ja kansalaisyhteiskunta voivat tehdä kotouttamisen hyväksi? Pohjoismaihin ja Eurooppaan virtaa pakolaisia enemmän kuin koskaan sitten toisen maailmansodan, mikä luo suuria haasteita pohjoismaisille ja eurooppalaisille yhteiskunnille. Näitä kysymyksiä käsittelevä yhteispohjoismainen konferenssi on suunnattu kulttuurisektorin päättäjille ja virkamiehille sekä näiden kysymysten parissa työskentelevien järjestöjen ja kulttuurilaitosten työntekijöille. Ilmoittautumiset 20.11. mennessä.

Ohjelma ja lisätiedot Pohjoismaisen kulttuuripisteen sivuilla.
 
 

Apurahat ja avustukset

Svenska kulturfonden: Bidrag för organisationer

Bidrag för organisationer inom Svenska kulturfondens verksamhetsområden: utbildning, forskning, konst, kultur, och allmän finlandssvensk verksamhet. Både projekt- och verksamhetsbidrag kan beviljas. Målinriktade aktiviteter prioriteras. Samarbetsprojekt och projekt som bidrar till mångfald, underlättar integration på svenska eller som främjar invandrares delaktighet i föreningslivet prioriteras. Ansökningstiden är 1-30 november.

Läs mer
 
 

Teatterialan uutisia

Jäsenet taidetoimikuntiin valittu - esittävien taiteiden toimikunnan vetäjäksi professori Kirsi Monni

Taideneuvosto on valinnut uudet jäsenet taidetoimikuntiin kaksivuotiskaudelle 2017-2018.  Taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimiä, jotka päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla alallaan ja alueellaan. Esittävien taiteiden toimikunta päättää näyttämö-, tanssi- ja sirkustaiteen sekä performanssi- ja esitystaiteen apurahoista ja palkinnoista. Sen puheenjohtajaksi nimitettiin koreografian professori Kirsi Monni, jonka lisäksi toimikunnan jäseniksi nimettiin 11 esittävien taiteiden asiantuntijaa.

Lisätietoja ja toimikuntien kokoonpanot Taike:n sivuilla.


Pearle* kerää tietoa ja esimerkkejä taiteilijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvistä ongelmista

Pearle*- Live Performance Europe on kattojärjestö, joka edustaa eurooppalaisia teattereita ja orkestereita ja edistää esittävän taiteen asemaa EU:ssa. Nyt järjestö kerää tietoa taiteilijoiden liikkuvuuteen liittyvistä ongelmista ja etsii käytännön esimerkkejä ongelmatilanteista lobbauksen tueksi liittyen EU:ssa valmisteltavaan työvoiman liikkuvuutta käsittelevään lakiuudistukseen. Jos olette törmänneet verotukseen, sosiaaliturvaan, palkkoihin tms. liittyviin ongelmiin kansainvälisten taiteilijoiden kanssa työskennellessänne, pyydämme teitä vastaamaan lyhyeen kyselyyn aiheesta 5.11. mennessä.  

Linkki kyselyyn
Pearle*n kotisivut


Hallitus käynnistää valtionavustusjärjestelmän digitalisoinnin

Hallitus esittää lisätalousarviossa valtionavustusten digitalisoinnin käynnistämiseen 750 000 euron määrärahaa. Tarkoituksena on kehittää digitaalinen toimintamalli ja tietojärjestelmät avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja seurantaan. Valtionavustusten digitalisointia lähdetään toteuttamaan Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. - Kun jaetaan valtion rahaa, on varmistettava varojen käyttö yhteiskunnallisesti vaikuttavalla tavalla. Digitalisoinnin avulla eri järjestelmissä ja raporteissa hajallaan oleva tieto kerätään yhteen järjestelmään. Näin päätökset voivat entistä paremmin perustua tutkimuksiin, tunnuslukuihin ja muuhun jalostettuun tietoon, sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

Lisätietoa digitalisointihankkeesta OKM:n sivuilla.
 

Helsinkiin perustettu ulkomaalaisten taiteilijoiden keskus & selvitys Suomeen pakolaisina saapuneista taiteilijoista

Vuoden 2017 alussa Helsingissä aloittaa toimintansa Suomen kansainvälisten taiteilijoiden keskus, joka edistää ja tukee Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten ammattitaiteilijoiden asemaa, työskentelymahdollisuuksia ja näkyvyyttä osana suomalaista taide- ja kulttuurikenttää. Keskus haluaa  avata maamme taide- ja kulttuurirakenteisiin uusia väyliä korkeatasoisille, ulkomaisten ja suomalaisten taiteilijoiden yhteistyön tuottamille taideteoksille ja -tapahtumille.

Suomessa toimii useita ulkomaalaisia ammattitaiteilijoita ja viime aikoina esimerkiksi pakolaiskriisin myötä Suomeen on saapunut paljon uusia taidealan osaajia. Taike on kerännyt tuoretta tietoa Suomeen viime vuosina tulleiden pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden taidealan osaamisesta. Selvitys osoittaa, että saapuneiden joukosta löytyy monien taiteenalojen osaajia ja myös teatteritaiteilijoita.

Lisätietoa Suomen kansainvälisten taiteilijoiden keskuksesta
Taike: Suomeen pakolaisina ja turvapaikanhakijoina vuosina 2011–2016 saapuneet taiteilijat
 
 

Hakuja

Accessible Arts and Culture International -festivaali etsii esiintyjiä

Accessible Arts and Culture International (ACCAC) festivaali ja kongressi järjestetään Tampereella 17.–20.8.2017. Tapahtuman tarkoitus on edistää osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin hyvinvoinnin lisäämiseksi ja parantaa vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua kentän toimintaan. Festivaali on osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden virallista ohjelmaa. ACCAC etsii parhaillaan innovatiivisia taiteilijoita tai puhujia sekä organisaatioita esittelemään hyviä käytäntöjä tai kokemuksia, joiden avulla yhteiskunnan monimuotoisuutta voidaan edistää. Viimeinen hakupäivä on 15.12.2016.

Lisätietoja festivaalin sivuilla
 

Kulttuuritehdas Korjaamo hakee toimitusjohtajaa

Kulttuuritehdas Korjaamo on vuonna 2004 perustettu kaupunkikulttuurin kasvuyritys. Yhtiö on toimialansa edelläkävijä, jonka keskeinen kilpailutekijä on kulttuuriosaamisen yhdistäminen liiketoimintaan. Toiminnan laajentuessa Korjaamolle haetaan uutta toimitusjohtajaa. Hakijalta odotetaan iiketoimintaosaamista ja omakohtaista kosketusta kaupunkikulttuuriin sekä kokemusta esimiestyöstä ja asiakkaiden ymmärtämisestä. Ansioluettelo ja hakemuks palkkatoiveineen pyydetään lähettämään 6.11.2016 mennessä osoitteeseen rekry(a)korjaamo.fi.

Lisätietoja tehtävästä Korjaamon sivuilla.
 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fiThis email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Suomen Teatterit ry · Eerikinkatu 3 B, 4. krs · Helsinki 00100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp