Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote helmikuu II 2016

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

 

STEFI:n uutisia

 • Valtion monopolipeliyhtiöiden fuusio etenee. Miksi teattereiden pitäisi olla asiasta kiinnostuneita?

 • Blogi: Nuoret teatteriin - mahdoton tehtävä?

Koulutukset ja tapahtumat

 • Riihimäen Teatterin tulevaisuus - avoin keskustelutilaisuus 10.3.2016

 • Kulttuurituotannon rahoituksen teemapäivä Jyväskylässä 11.3.2016

 • Thalia-juhla Espoon kaupunginteatterissa 14.3.2016

 • Kaupunginteatteri yhteiskunnallisen osallisuuden tilana -seminaari Lahden kaupunginteatterissa 16.3.2016

Apurahat ja avustukset

 • Suomen Kulttuurirahaston Taide²-apuraha laajoihin ja uudistaviin taidehankkeisiin

 • EU:n Euroopan Strategisten investointien rahasto jakaa jatkossa tukea myös kulttuurille

Teatterialan uutisia

 • Taiteen edistämiskeskus jakoi tli 400 000 euroa taiteen hyvinvointivaikutuksien edistämiseen

 • Turun Teatterisäätiön tunnustuspalkinto Mikko Koukille

Hakuja

 • Lappeenrannan kaupunginteatteri hakee käyttöpäällikköäSTEFI:n uutisia

Valtion monopolipeliyhtiöiden fuusio etenee. Miksi teattereiden pitäisi olla asiasta kiinnostuneita?

Kolmen kotimaisen peliyhtiön - Veikkauksen, RAY:n ja Finntoton - yhdistämishanke ylittää näinä päivinä säännöllisesti uutiskynnyksen. Edellisen viikon keskiviikkona myös Eduskunnan Arkadia-seurassa järjestettiin keskustelu aiheesta ja erityisfokuksessa oli ns. jakosuhdelainsäädännön asema osana fuusioprosessia.

Teatterin kannalta keskeinen kysymys on Veikkauksen voittovarojen kehitys ja jakopolitiikka tulevaisuudessa. Vuonna 2008 alkaneen pitkittyneen taantuman myötä Veikkauksen tuen merkitys osana teatterin kokonaisrahoitusta on korostunut. Erityisesti vuosien 2014-2016 valtion talousarviokehityksessä näkyy, kuinka budjettivaroista maksettava teatterituki on lähtenyt rajuun laskuun veikkausvoittovarojen sinnittellessä entisellä tasolla. Vuonna 2015 veikkausvoittovarat myös osaltaan paikkasivat budjettivarojen puolelta tehtyjen leikkausten vaikutuksia ylimääräisen työllistämishankerahoituksen muodossa.

Hyvin hoidettu ja kansainvälisessä kilpailussa pärjäävä kotimainen pelitoiminta on kulttuurin rahoituksen kannalta hyvä asia tulevaisuudessakin. Siksi peliyhtiöfuusion toteutuminen tehokkaasti ja edunsaaja-alojen kannalta hyvässä yhteisymmärryksessä on meille tärkeä asia. Eduskunnassa käydyssä keskustelussa ennakoitiin, että valmisteluvaiheen tahtotila jakosuhteiden säilyttämisestä ennallaan edunsaajien kesken myös uudessa yhdistetyssä peliyhtiössä toteutuu, kun yhtiöön liittyvistä säännöistä päätetään vuoden 2016 aikana. Luonnollisesti seuraamme prosessin kehitystä erityisellä huolella.

 

Blogi: Nuoret teatteriin - mahdoton tehtävä?

Kun puhutaan teatteriyleisöistä, nuoret näyttäytyvät usein ongelmaryhmänä, jonka houkutteleminen katsomoon on hankalaa ja epävarmaa. Samalla nuorten saaminen teatteriin on ensiarvoisen tärkeää, jotta katsojaluvut saadaan tulevaisuudessakin pysymään korkeina. Mitä sitten tiedämme nuorista teatterissakävijöinä ja kulttuurin kuluttajina? STEFI:n projektisihteeri Iida Turpeinen perkaa blogissamme nuorista tehtyjä tutkimuksia: kiinnostaako teatteri ja miten nuoret eroavat vanhemmista kulttuurin kuluttajista? Kuinka Iso-Britanniassa on päästy tilanteeseen, jossa 16-24 -vuotiaat ovat kaikista innokkaimpia teatterissakävijöitä?

Lue blogi kokonaisuudessaan sivuillamme.

 

 

Koulutukset ja tapahtumat

Riihimäen Teatterin tulevaisuus - avoin keskustelutilaisuus 10.3.2016

Riihimäen Teatteri Oy:n vuoden 2016 kaupunginavustus on ehdollinen. Jotta teatteri saa 620 000 euroa kaupunginavustusta vuonna 2016, on teatterin tehtävä selvitys kaupunginhallitukselle mahdollisen 120 000 euron avustusleikkauksen vaikutuksista toimintaan vuodesta 2017 eteenpäin. Riihimäen Teatteri on hahmotellut alustavasti neljä mallia, jotka toimivat pohjana selvitystyön tekemiselle ja joiden suuntaan teatterin toimintaa voitaisiin kehittää:
 • Taiteilijavetoinen, vailla vakinaista tilaa toimiva teatteri
 • Nykyisessä tilassaan toimiva vierailu- ja residenssiteatteri
 • Nykyisen toiminnan supistaminen 25-50 %
 • Yhdistyminen Hämeenlinnan Teatterin kanssa
Avoin keskustelutilaisuus aiheesta järjestetään torstaina 10.3.2016 klo 17.00-18.30 Riihimäen Teatterilla. Keskustelutilaisuuteen osallistuneilla on mahdollisuus jäädä katsomaan klo 19.00 alkava Red Nose Companyn Punainen viiva –esitys.

Lisätietoja Riihimäen Teatterin sivuilla.

 

Kulttuurituotannon rahoituksen teemapäivä Jyväskylässä 11.3.2016

Taiteen edistämiskeskus ja Humanistinen ammattikorkeakoulu järjestävät kulttuurituotantoon ja rahoitukseen keskittyvän teemapäivän. Tilaisuudessa kuullaan käytännön esimerkkejä tuotannoista, joissa kulttuurialan toimijat, yhteisöt ja yritykset luovat rahoitusratkaisuja yhdessä. Tapahtuma keskittyy yksityiseen rahoitukseen ja keskustelun teemoina ovat mm. yritysyhteistyö ja sponsorointi, vastikkeellisuus, yhteismarkkinointi sekä joukkoistaminen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Taiken sivuilla.

 

Thalia-juhla Espoon kaupunginteatterissa 14.3.2016

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ja muut alan järjestöt kutsuvat teatteriväen palkitsemaan vuonna 2015 teatterialalla ansioituneita tekijöitä alan yhteiseen illanviettoon Espoon kaupunginteatteriin ma 14.3.2016. Suomen Teatterit ry jakaa juhlassa Vuoden Teatteri-palkinnon. Tarjolla on pientä purtavaa ja juomaa. Tapahtuma on pääsymaksuton. Ilmoittautumiset tämän linkin kautta.

Lisätietoja tapahtuman facebook-sivuilla.

 

Kaupunginteatteri yhteiskunnallisen osallisuuden tilana -seminaari Lahden kaupunginteatterissa 16.3.2016

Teatteri 2.0:n ja Lahden kaupunginteatterin Avoin näyttämö -hankkeen seminaari pohtii miten ja miksi teatterin tulisi pyrkiä laajempaan osallisuuteen yhteiskunnassa? Millaisia uusia merkityksiä, uutta ammatti-identiteettiä tai uudenlaista tietoisuutta teatterin vaikutusmahdollisuuksista osallistava toiminta voi tuoda kaupunginteatterille? Teemaa lähestytään niin yhteiskuntatieteen kuin yhteisöllisen taiteen tekemisen, teatterilaitoksen johtamisen sekä alan koulutuksen näkökulmasta. Rajallisen tilan vuoksi seminaariin toivotaan ennakkoilmoittautumisia ma 14.3.2016 mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset www.teatterikaksipistenolla.fi
 


Apurahat ja avustukset

Suomen Kulttuurirahaston Taide²-apuraha laajoihin ja uudistaviin taidehankkeisiin

Suomen Kulttuurirahaston Taide²-apuraha on tarkoitettu laajamittaisiin taiteellista tuotantoa uudistaviin hankkeisiin, jotka pyrkivät lisäämään ja monipuolistamaan taiteen laatua sekä laajentamaan taiteen yleisöpohjaa. Apurahaa voivat hakea kaikkien taiteen alojen toimijat ja myös eri aloja yhdistävät hankkeet. Yhden hankkeen kokonaisrahoitus Kulttuurirahastosta voi olla 100 000–200 000 euroa ja kesto enintään kolme vuotta. Apurahan voi käyttää uudesta yhteistyöstä, pidempiaikaisesta valmistelusta tai esimerkiksi liikkuvuudesta syntyviin ylimääräisiin palkkoihin ja muihin kuluihin, ei hakijan perustoiminnan kuluihin. Taide²-apurahan ensimmäinen hakukierros on 15.2.–11.3.2016.

Lisätietoja ja hakuohjeet SKR:n sivuilla.

 

EU:n Euroopan Strategisten investointien rahasto jakaa jatkossa tukea myös kulttuurille

EFSI:n avulla järjestetään mm. takauksia ja rahoituspaketteja, jotka suunnataan yrityksille eri puolille Eurooppaa. Järjestelmää hallinnoivat Euroopan investointipankki EIB ja Euroopan investointirahasto EIF. Nyt EFSI:n piiriin on otettu myös kulttuuri ja luova talous, mikä tarkoittaa, että sekä yksityiset kulttuurialan toimijat että valtionrahoitteiset kulttuurilaitokset voivat hakea rahastosta tukea, jos niiden hankkeet istuvat sisältönsä puolesta rahaston painopistealueisiin. Hankkeet voivat olla joko maakohtaisia taikka ylikansallisia. Rahaston tavoitteena on jakaa tukea kolmen seuraavan vuoden kuluessa yhteensä 315 miljardin euron edestä.

Lisätietoa EFSI:sta ja hakuohjeet.
 
 

Teatterialan uutisia

Taiteen edistämiskeskus jakoi yli 400 000 euroa taiteen hyvinvointivaikutuksien edistämiseen

Taiteen hyvinvointivaikutuksien edistämiseen tarkoitetut valtionavustukset olivat ensimmäistä kertaa haettavina valtakunnallisina. Avustuksia jaettiin yhteensä 36 toimijalle ja niiden tarkoitus on työllistää ammattitaiteilijoita yhteiskunnan eri sektoreille. Tuettavilla projekteilla lisätään taiteen keinoin ihmisten yhteenkuuluvuutta, levitetään taidetta kaupunkikeskuksien ulkopuolelle, ehkäistään syrjäytymistä, kehitetään lastensuojelua ja tuodaan taidetta kotihoidon piirissä oleville ihmisille. Suomen Teatterit ry:n jäsenteattereista avustuksia saivat Huoneteatteri Jurkan Kannatusyhdistys ry "Kodeista kuuluville" -hankkeeseen ja Lapin Alueteatteriyhdistys ry Pysyvän muistelutyön järjestämiseen Lapin kunnissa.

Lisätietoja ja myönnetyt avustukset Taike:n sivuilla.

 

Turun Teatterisäätiön tunnustuspalkinto Mikko Koukille

Turun Teatterisäätiö on palkinnut Turun kaupunginteatterin taiteellisen johtajan Mikko Koukin 15.000 euron suuruisella tunnustuspalkinnolla. Kouki (s. 1967) on teatteritaiteen maisteri, näyttelijä ja Turussa asuva monipuolinen teatterin ja elokuvan ammattilainen sekä Suomen Teatterit ry:n hallituksen jäsen. "Kouki palkittiin Turun teattereille tehdystä ansiokkaasta työstä sekä Turun tunnetuksi tekemisestä kulttuurin alalla. Erityisesti Linnateatterin perustaminen ja nosto menestykseen 2000- luvun alussa sekä Turun Kaupunginteatterin menestyksekäs johtaminen haastavassa tilanteessa väistötiloissa olivat meriittejä, joiden perusteella palkinto myönnettiin Koukille.", Turun Teatterisäätiön hallituksen puheenjohtaja Risto Korpela perustelee valintaa.
 
 

Hakuja

Lappeenrannan kaupunginteatteri hakee käyttöpäällikköä

Käyttöpäällikön tehtävänä on suunnitella, kehittää ja johtaa esityksiin liittyvää näyttämöi­den ja tuotanto-osastojen toimintaa. Käyttöpäällikkö toimii teknisen henkilöstön lähiesimie­henä ja myös koko teatteritoimen turvallisuusvastaavana. Edellytämme vankkaa esittävän taiteen tekniikan kokemusta, esimiestaitoja, korkeaa paineensietokykyä, organisointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä työskentelyotetta. Hakijalla tulee olla teknisen alan ammattitutkinto ja riittävän pitkä kokemus teatterialasta. Valaistus/äänipuolen kokemus katsotaan eduksi. Tehtävä täytetään 1.8.2016 alkaen ja palkkaus määräytyy alan työehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet Lappeenrannan kaupunginteatterin sivuilla.

 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Tiedotteet ja uutiset löytyvät osoitteesta www.suomenteatterit.fi.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi