Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote joulukuu II 2015


Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

 

STEFI:n uutisia

 • Blogivieraana Tuomo Puumala: Teatterin tarina kantaa /
  Tuomo Puumalas blogg: Teaterns historia bär vidare

 • Suomen Teatterit ry:n kannanotto Tanssin talon rahoitukseen

TES-tiedotteet

 • Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten sopimuskorotukset 2016

Koulutukset ja tapahtumat

 • Uusi JET-valmennus teatterinjohtajille keväällä 2016

 • Näyttelijöiden täydennyskoulutus 2016

 • Merkitse kalenteriin: Teatterialan palkintojuhla 14.3.2016
  & Suomen Teatterit ry:n vuosikokous 20.-21.4.2016

Apurahat ja avustukset

 • Suomen Kulttuurirahaston uusi Taide²-apuraha laajoihin ja uudistaviin taidehankkeisiin

 • OKM: Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät kunnissa ja alueilla

Teatterialan uutisia

 • Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisi oppaan kulttuurin ei-kävijöiden osallistamiseen

 • OKM:n työryhmä: Kulttuuritapahtumien sääntelyä kevennettävä

 • TINFO selvittää VOS-puheteattereiden tilojen käyttöä

Hakuja

 • Ehdota sisältöä Kulttuurin yhdenvertaisuus -foorumiin

 • Tanssin Aika -festivaali hakee ohjelmistoaSTEFI:n uutisia

Blogivieraana Tuomo Puumala:
Teatterin tarina kantaaEduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tuomo Puumala painottaa blogissaan kulttuurin ja taiteen merkitystä tärkeänä osana yhteiskuntaamme. Samalla hän kannustaa itselleen läheistä teatterikenttää olemaan aktiivisesti mukana valtionosuusjärjestelmän kehittämisprosessissa.
 

Blogg: Teaterns historia bär vidare

Riksdagsman Tuomo Puumala, ordförande för kulturutskottet, poängterar i sin blogg kulturens och konstens betydelse som en viktig del av vårt samhälle. Samtidigt uppmanar han teaterfältet, som står honom nära, att delta aktivt i processen med att utveckla statsandelssystemet.

Lue Puumalan blogikirjoitus STEFI:n sivuilla

 

Suomen Teatterit ry:n kannanotto Tanssin talon rahoitukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti joulukuun alussa, että valtio osallistuu Tanssin talon uudisrakennuksen rahoittamiseen yhteensä enintään 6 miljoonan euron valtionavustuksella aikaisintaan vuodesta 2018 alkaen. Tanssin talo esitetään sijoitettavaksi osaksi Kaapelitehtaan kokonaisuutta, rakennuksesta vapautuviin tiloihin ja niihin liittyvään uudisrakennusosaan. Myös Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 14. joulukuuta yksimielisesti kaupungin osallistumisen uudisrakennuksen rahoittamiseen. Lisäksi valtion tarkoituksena on osallistua Tanssin talon toiminnan rahoitukseen vuosittain yhteensä enintään 650 000 eurolla. Rahoituksesta on tarkoitus myöntää 200 000 euroa valtionavustuksena ja 450 000 euroa valtionosuuksina kohdentamalla uudelleen vastaava määrä Helsingin Kaupunginteatterin toimintaa Tanssin talolle.

Suomen Teatterit ry:ssä pidämme merkittävänä sitä, että valtio ja kaupunki osallistuvat talon rakentamisen ja toiminnan rahoitukseen. Samalla on ongelmallista, että esitetyssä rahoitussuunnitelmassa Tanssin talo nostettaisiin uudeksi valtionosuustoimijaksi nykyisten rinnalle niin, että sen tarvitsemat valtionosuudet kohdennettaisiin pääosin Helsingin kaupunginteatterin määrärahoista. Ratkaisu on kestämätön alalla, jonka laskennallisesta rahoitustarpeesta puuttuu jo nykyisellään useita satoja henkilötyövuosia. Myös tanssialan toimijat ovat ottaneet kantaa rahoituskeskusteluun. 31 tanssiryhmän yhteisessä kannanotossa paheksutaan ehdotuksen synnyttämää vastakkainasettelua kentän sisällä ja vedotaan sen puolesta, ettei Tanssin taloa ja kaupunginteatterin tanssiryhmää tulisi asettaa rahoituksessa vastakkain.

STEFI:n kannanotto Tanssin talon rahoitukseen
Tanssialan kannanotto: "Tanssikentän vastakkainasettelu on kohtuuton"
OKM: "Valtio tukemaan Tanssin taloa"
Helsingin kaupunginhallitus: päätöstiedote 14.12.2016
 


TES-tiedotteet

Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten sopimuskorotukset 2016

Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten sopimuskorotukset toteutetaan alkuvuodesta 2016. Teatterialan työehtosopimuksen korotukset tulevat voimaan 1.1.2016 alkaen ja Teatterimuusikkojen ja Näyttelijöiden työehtosopimuksen korotuksen 1.2.2016 alkaen.

Teatterialan työehtosopimus: kk-palkkojen korotus 1.1.2016 17,33 euroa tai vähintään 0,4658 prosenttia. Samalla korotetaan 0,78 % TeaTES-freelancereiden palkkioita ja rasitelisää, sekä 0,69 %:lla liitteen 8 6§:n korvausta erillisestä tanssinumerosta.

Teatterimuusikot: vakituisten kk-palkkaisten korotus 1.2.2016 16 euroa kuukaudessa jos palkka on alle 2500 euroa ja 0,64% jos palkka on yli 2500 euroa kuukaudessa. Vakinaisten muusikkojen sopimuksen 6 § 5 kohdan mukainen henkilökohtainen lisä korottuu 0,64%. Samalla korotetaan tilapäisten muusikoiden palkkioita ja taulukkopalkkoja 0,63 %:lla.

Näyttelijät: kk-palkkojen korotus 1.2.2016 16 euroa kuukaudessa jos palkka on alle 2500 euroa ja 0,64% jos palkka on yli 2500 euroa kuukaudessa.

Tarkemmat ohjeet palkankorotuksista Suomen Teatterit ry:n sivuilla.
 


Koulutukset

Uusi JET-valmennus teatterinjohtajille käynnistyy keväällä 2016

Kaksi teatterialan esimiehille ja johtajille suunnattua JET-valmennusta on saatu käyntiin ja suuren kysynnän vuoksi kolmas ryhmä käynnistetään tammi-helmikuussa 2016. Teatteri JET on alan erityispiirteet huomioiva, johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävä valmennusohjelma, joka on tarkoitettu teattereiden esimiehille ja johtajille. Noin 1,5 vuoden mittainen valmennuskokonaisuus toteutetaan oman työn ohessa. Valmennus sisältää 12 yhteistä valmennuspäivää, henkilökohtaisen johtamisarvioinnin ja -ohjauksen sekä loppuarvioinnin. Ilmoittautumiset ja kyselyt: Anne Mero, anne.mero@balentor.fi.

Koulutuksen ohjelma (pdf)
Lisätietoja kevään JET-valmennuksesta (pdf)

 

Näyttelijöiden täydennyskoulutus 2016

Työväen Näyttämöiden liitto järjestää vuoden 2016 keväällä ja syksyllä ammattinäyttelijöiden ja näyttelijäharjoittelijoiden täydennyskoulutuskurssin Mikkelissä. Opetusta järjestetään 7 x 2 päivää kerran kuussa helmi-toukokuussa sekä syys-marraskuussa. Kurssilla näyttelijä Taisto Oksanen hakee ryhmän kanssa uusia näkökulmia osanottajien näyttelijänilmaisuun. Harjoitemateriaalina käytetään valittua näytelmää, joka ilmoitetaan myöhemmin. Kurssin päätteeksi valmistetaan yhteinen demoesitys yleisölle. Koulutukseen otetaan 12 opiskelijaa. Kurssimaksu on 750 euroa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 31.12.2015 mennessä tuottaja Mikko Väänäselle: mikko.vaananen@tnl.fi.
 
 

Tapahtumat

Keväällä ohjelmassa:

Teatterialan palkintojuhla Espoon Kaupunginteatterissa 14.3.2016

Teatterialan perinteinen palkintojuhla järjestetään Espoon Kaupunginteatterissa maanantaina 14.3.2016. Teatteriväen yhteisessä iltajuhlassa on luvassa tarjoilua, ohjelmaa ja teatterialan palkintojen jakoa. Suomen Teatterit ry jakaa juhlassa Vuoden Teatteri 2016 -palkinnon.
 

Suomen Teatterit ry:n vuosikokous Rovaniemen teatterissa 20.-21.4.2016

Suomen Teatterit ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Rovaniemellä 20.-21. huhtikuuta. Kutsut ja ilmoittautumistiedot toimitetaan jäsenteattereille alkuvuodesta. Keskiviikkona 20.4. ohjelmassa on avoin yleisöseminaarin teatterialan edustajille. Varsinainen vuosikokous järjestetään torstaina 21.4.
 


Apurahat ja avustukset

Suomen Kulttuurirahaston uusi Taide²-apuraha laajoihin ja uudistaviin taidehankkeisiin

Suomen Kulttuurirahaston Taide²-apuraha on tarkoitettu laajamittaisiin taiteellista tuotantoa uudistaviin hankkeisiin, jotka pyrkivät lisäämään ja monipuolistamaan taiteen laatua sekä laajentamaan taiteen yleisöpohjaa. Apurahaa voivat hakea kaikkien taiteen alojen toimijat ja myös eri aloja yhdistävät hankkeet. Apurahalla halutaan mahdollistaa taiteellisen tuotannon pidempiaikainen suunnittelu- ja valmistelutyö sekä laajamittainen toteutus. Sillä voidaan luoda uusia malleja yhteistyölle vapaan kentän ja olemassa olevien instituutioiden välille, kehittää jo toteutettua tuotantoa tai vaikkapa mahdollistaa kiertuetoimintaa laajemman yleisön tavoittamiseksi. Tavoitteena on tehdä taiteellisia tuotantoja yhä kiinnostavammiksi laajan yleisön silmissä sekä uudistaa tuotantorakenteita.

Taide²-apurahoja myönnetään vuonna 2016 korkeintaan viisi kappaletta. Yhden hankkeen kokonaisrahoitus Kulttuurirahastosta voi olla 100 000–200 000 euroa ja kesto enintään kolme vuotta. Apurahan voi käyttää uudesta yhteistyöstä, pidempiaikaisesta valmistelusta tai esimerkiksi liikkuvuudesta syntyviin ylimääräisiin palkkoihin ja muihin kuluihin, ei hakijan perustoiminnan kuluihin. Taide²-apurahan ensimmäinen hakukierros on 15.2.–11.3.2016. Rahoitettavista hankkeista päätetään elokuussa 2016.

Lisätietoa apurahasta ja sen hakemisesta SKR:n sivuilla.

 

OKM: Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät kunnissa ja alueilla

Avustuksella tuetaan taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoimintaa sekä erityistehtäviä kunnissa ja alueilla. Rahoitettavilla hankkeilla tulee edistää taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta koko maassa ja poistaa niihin osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä sekä lisätä näin kulttuurin keinoin alueellista, taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa yhteiskunnassa. Tässä haussa rahoitettavilla hankkeilla on erityisesti tarkoitus ehkäistä kulttuurin keinoin asuinalueiden eriytymiseen liittyviä ongelmia kunnissa. Hakuaika päättyy 15.01.2016.

Lisätietoja ja hakuohjeet OKM:n sivuilla
 


Teatterialan uutisia

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisi oppaan kulttuurin ei-kävijöiden osallistamiseen

Kulttuurialalla keskustellaan usein siitä, miten taide ja kulttuuri voisivat osallistaa eri elämäntilanteissa olevia ja miten myös epätodennäköiset yleisöt saattaisiin mukaan tapahtumiin. Humakin lehtori VTT Arto Lindholmin toimittaman teoksen artikkelit vastaavat näihin kysymyksiin pohtimalla, kuinka kulttuurin nk. ei-kävijöistä saadaan kävijöitä ja kävijöistä osallisia. Teos piirtää tarkan kuvan erilaisista taideyleisöistä yhdistellen uusinta tutkimustietoa käytännön kokeiluilla saatuun tietoon. Tulokset tiivistetään 12 konkreettiseen ohjenuoraan siitä, miten kulttuurilaitokset voivat monipuolistaa yleisörakennettaan ja irrottaa asiakkaat passiivisen katsojan roolista.

Opas pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaan Vetovoimaa kulttuurikeskuksiin -hankkeeseen, jossa tutkittiin laajasti ei-kävijyyttä, benchmarkattiin parhaita osallistamisideoita ja tehtiin useita osallistavia toimintakokeiluita. Hankkeessa olivat mukana pääkaupunkiseudun alueelliset kulttuurikeskukset Stoa, Vuotalo, Kanneltalo ja Karatalo. Vaikka tutkimukset ja kokeilut tehtiin Helsingin seudulla, tulokset kertovat osallistamisesta kaikissa kaupunkimaisissa ympäristöissä.

Lataa Ei-kävijästä osalliseksi – Osallistuminen, osallistaminen ja osallisuus kulttuurialalla (pdf)

 

OKM:n työryhmä: Kulttuuritapahtumien sääntelyä kevennettävä

Opetus- ja kulttuuriministeriön teetättämässä kartoituksessa on selvitetty kulttuuritapahtumien järjestämiseen liittyvää sääntelyä ja byrokratian purkamisen tarpeita. Kulttuuritapahtumien sääntelyn ongelmat ja kehittämistarpeet liittyvät paljolti säännösten soveltamiseen, hallintomenettelyihin sekä lupaprosesseihin ja -maksuihin. Kartoituksen mukaan kulttuuritapahtumien järjestämiseen liittyvä sääntely koetaan monelta osin melko toimivaksi, mutta tarve olisi keventää muun muassa järjestyksenvalvontaa, pelastussuunnitelman laatimista, elintarvikkeiden tilapäistä myyntiä, melulupia ja alkoholin anniskelua koskevaa sääntelyä. Selvityksessä todetaan, että lupamenettelyjen sijaan kaavoitusmenettelyillä tai muilla vaihtoehtoisilla menettelyillä voitaisiin ratkoa muun muassa melu- ja rakennuslupakysymyksiä. Tärkeänä erityiskysymyksenä kartoituksessa nousi esiin myös talkootyön puitteiden turvaaminen.

Lisätietoja kartoituksesta OKM:n sivuilla

 

TINFO selvittää VOS-puheteattereiden tilojen käyttöä

Teatterin tiedotuskeskus selvittää VOS-puheteattereiden tiloja ja niiden käyttöä. Webropol-pohjainen kysely lähetetään teattereihin tammikuussa 2016. TINFOn hallituksessa on nähty tarpeelliseksi tuottaa päätöksentekijöitä varten luotettavaa tietoa siitä, millaisessa ja kuinka suuressa omassa ja ulkopuolisessa käytössä teatterin tilat nykyisellään ovat ja minkälaiset esteet rajoittavat tilojen ulkopuolista käyttöä. Selvityksen avulla voidaan oikoa väärinkäsityksiä ja virheellisiä otaksumia teattereiden tilojen käytöstä. Kyselylomake on tehty yhteistyössä Lahden kaupunginteatterin ja KOM-teatterin kanssa. Teattereiden vastauksia tullaan käsittelemään luottamuksellisesti siten, ettei vastaajaa ja yksittäistä teatteria yksilöidä.

Toivomme, että mahdollisimman moni teatteri kokee vastaamisen teatteri- ja kulttuuripoliittisesti tärkeäksi ja varaa tammikuussa aikaa kyselyyn vastaamiseen. Kiitämme jo etukäteen kaikkia teattereita yhteistyöstä. Lisätietoja kyselystä antavat TINFOn johtaja Hanna Helavuori (hanna.helavuori@tinfo.fi) ja TINFOn projektiassistentti Mikko Karvinen (mikko.karvinen@tinfo.fi).
 
 

Hakuja

Ehdota sisältöä Kulttuurin yhdenvertaisuus -foorumiin

Kulttuuria kaikille palvelu etsii ennakkotyöpajoja, pyöreän pöydän keskusteluja ja case-esimerkkejä sekä tutustumiskäyntejä Kulttuurin yhdenvertaisuus -foorumiin. Foorumi järjestetään 3.11.2016 Mediakeskus Lumessa, Helsingissä. Sen teemana ovat uudet luovat teknologiat taide- ja kulttuurikentällä sekä niiden mahdollisuudet edistää saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Foorumin ohjelmaan kuuluvat lisäksi 2.11.2016 järjestettävät ennakkotyöpajat ja 4.11.2016 tutustumiskäynnit eri organisaatioihin. Foorumi on tarkoitettu taide- ja kulttuurialan toimijoille, teknologian ja saavutettavuuden asiantuntijoille sekä kulttuurin käyttäjille. Hakemuksia pyydetään 29.1.2016 mennessä.

Lisätietoja ja hakuohjeet Kulttuuria kaikille -palvelun sivuilla.


Tanssin Aika -festivaali hakee ohjelmistoa

Yhdestoista Tanssin Aika –festivaali järjestetään Jyväskylässä 22.-24.9.2016. Festivaali etsii ohjelmistoonsa monimuotoisia teoksia niin näyttämö- ja klubitiloihin kuin erilaisiin julkisiin tiloihin kuten kauppakeskuksiin ja museoihin. Tapahtuman järjestää Keski-Suomen Tanssin Keskus ja festivaalin taiteellisena johtajana toimii tanssija-koreografi Antti Lahti. Vuonna 2016 Tanssin Aika -festivaalin yhteydessä järjestetään myös valtakunnallinen Kiertoliike -ammattilaistapahtuma. Hakemusten tulee olla perillä perjantaihin 8.1.2016 mennessä.

Lisätietoja ja hakuohjeet festivaalin sivuilla
 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Tiedotteet ja uutiset löytyvät osoitteesta www.suomenteatterit.fi.
Suomen Teatterit fy facebookissa

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi