Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote syyskuu I 2014


Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

 

STEFI:n uutisia

 • Heinäkuussa voimaan tullut TES-korotus koskee myös tuntipalkkaisia työntekijöitä 

 • Opetushallitus on uusinut ohjeistuksensa koulujen ja oppilaitosten retkien ja tapahtumien järjestämisestä – Estettä varojen keräämiseen ei ole

 

Teatterialan uutisia

 • Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) Teatteritilastot 2013 on julkaistu

 • Selvitys esittävän taiteen yhteistuotannoista julkaistu

 • Yleisöyhteistyön tarjous Kipinä Productionin kanssa

 

Tapahtumat ja koulutukset

 • TES-koulutuksen 14.10. ohjelma julkaistu – ilmoittaudu mukaan

 • Luovien alojen rahoituspäivät: Turku ja Kuopio

 • Esitystallenteiden säilytys ja tekijänoikeudet -seminaari 22.9.

 • Seminaareja Klockriketeaternissa syyskuussa

 • Rajaton näyttämö -verkoston tapaaminen 15.10.2014 - Scen utan gränsers nätverksträff den 15 oktober 2014!

 • Nuorisoteatteritapahtuma MarrasQ 28.-30.11.

 

Hakuja

 • Kokkolan kaupunginteatteri hakee talous- ja hallintojohtajaa

 • Pohjoismainen kulttuuripiste Norden: Kulttuuritukiohjelmien tulevat hakuajat

 • Apurahahaut, alan työpaikat ja muut auki olevat haut kattavasti TINFO:n sivuilla

 

STEFI:n uutisia

 

Heinäkuussa voimaan tullut TES-korotus koskee myös tuntipalkkaisia työntekijöitä

 
Teatterialan TES:ien mukainen 1.7.2014 tehty palkankorotus 20 eur/kk yleiskorotuksena koskee myös tuntipalkkaisia.
 
TES-korotus alkaen 1.7.2014 20 euroa kuukaudessa lasketaan myös tuntipalkkaisille. Korotus lasketaan kyseisen työntekijäryhmän tes:n mukaisella tuntijakajalla. Esimerkiksi tuntipalkkaisen kuiskaajan, joka ansaitsee 10,84 eur/h tuntipalkkaa korotetaan (20 eur/163 TeaTES 52§ mukainen jakaja) 0,12 eur eli tuntipalkka on 1.7.2014 alkaen 10,96 euroa. 

Lisätietoja:
Suomen Teatterit ry
Lakimies Leevi Mentula
Lakimies Kaisa Kärkkäinen
etunimi.sukunimi@suomenteatterit.fi
puh. 09 2511 2152
 

 

Opetushallitus on uusinut ohjeistuksensa koulujen ja oppilaitosten retkien ja tapahtumien järjestämisestä – Estettä varojen keräämiseen ei ole

 
Opetushallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat uudistaneet ohjeistustaan markkinoinnista ja sponsoroinnista kouluissa ja oppilaitoksissa. Päivitetyt ohjeet koskevat myös yhteistyötä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.
 
Suomen Teatterit ry toteaa, että uudistettu ohjeistus selventää tilannetta kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjeistuksessa vahvistetaan, että estettä varojen keruulle retkiä ja tapahtumia varten ei ole. Estettä kerätä varoja päiväkotien retkiin ei liioin ole. Ohjeistus tukee myös osaltaan teattereiden ja muiden kulttuurilaitosten tekemää arvokasta yhteistyötä koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien kanssa.
 
Lue tiedote kokonaisuudessaan STEFI:n sivuilta

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tommi Saarikivi
Puh. 09 2511 2151
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi

 
 


Teatterialan uutisia

 

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) Teatteritilastot 2013 on julkaistu


Tilastomateriaali on saatavilla osoitteessa: www.tinfo.fi/tilastot. Teatteritilastot voi tilata myös kirjana 40 euron kappalehintaan, yli 10 kappaleen tilauksissa yhden kirjan hinta on 30 euroa: www.tinfo.fi/verkkokauppa.
 
 

Selvitys esittävän taiteen yhteistuotannoista julkaistu

 
Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen valtakunnallisessa TEKIJÄ 2 -esiselvityshankkeessa (1.4.–31.8.2014) kartoitettiin kiinteiden teattereiden ja esittävän taiteen vapaan ammattiteatterikentän toimijoiden halukkuutta yhteistuotantomallien kehittämiseen sekä selvitettiin, miten yhteistoimintaa voidaan konkreettisesti edesauttaa. Kiinnostus yhteistuotantoihin on noussut esiin muutamassa alan selvityksessä ja raportissa, mutta aiheesta ei ole aiemmin tehty omaa selvitystään. Myös yhteistuotanto-termin monitulkintaisuus hankaloittaa asian tutkimista ja tilastointia.
 
Esiselvityksessä haluttiin lisää tietoa jo tehdyistä yhteistuotannoista, mutta myös tulevaisuuden toiveista ja kehittämiskohteista. Selvitys laadittiin asiantuntijahaastatteluiden perusteella, haastateltavat valittiin sähköisen kyselyn perusteella. Kyselyyn vastasi edustaja 34 eri esittävän taiteen toimijaorganisaatiosta, jotka edustivat sekä valtionosuusteattereita että teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisia teattereita ja ryhmiä sekä freelancer-taiteilijoita. Haastatteluun valikoitui kuusi eri taidelajeja ja organisaatiomalleja edustavaa asiantuntijaa eri puolilta Suomea. 


 
Katri Kekäläisen kirjoittama Esiselvitys esittävän taiteen yhteistuotantojen kehittämistarpeista on julkaistu verkkoversiona Tutkivan teatterityön keskuksen sivuilla.
 
Painetun julkaisun voi tilata Katri Kekäläiseltä. Julkaisu on ilmainen. 
 
Lisätiedot:
Katri Kekäläinen, projektikoordinaattori
TEKIJÄ 2 -esiselvityshanke
katri.kekalainen@uta.fi
Puh. 040 190 4147
t7.uta.fi
 

 

Yleisöyhteistyön tarjous Kipinä Productionin kanssa

 
Kipinä Production tarjoaa Suomen Teatterit ry:n jäsenteattereille mahdollisuuden yhteistyöhön yleisötyöprojektien parissa. Kipinä Production toiminta laajentuu parhaillaan esittävän taiteen kentälle ja yksi yrityksen toimijoista etsii sopivaa harjoitteluprojektia pätevöitymiskoulutukseensa esittävän taiteen alueelta.
 
Harjoitteluprojektin tiimoilla teattereilla on nyt mahdollisuus toteuttaa yleisötyöprojekti Kipinän kanssa edulliseen avaushintaan. Projekti sisältää työpajoja valituille kohderyhmille sekä tarpeidenne mukaan muuta kehittämistyötä yleisötyön alueella. Projektin sen sisältöä ja toteutusta mietitään tarkemmin yhdessä Kipinän kanssa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kipinä Productions on vuonna 2010 perustettu kulttuurituotantoyhtiö ja yleisötyön asiantuntija. Työryhmä on laajentunut asiantuntijaorganisaatioksi, jossa toimii joustavasti eri alojen taiteilijoita, tuottajia ja taidekasvattajia. Yleisötyön ja tuotannon lisäksi tarjoamme myös täydennyskoulutusta. 

Lisätietoja:
Kipinä Productions
Toimitusjohtaja Jussi Rauvola
Puh. 040 7741 846
jussi.rauvola@kipinaproductions.fi
www.kipinaproductions.fi
 

 


Tapahtumat ja koulutukset

 

TES-koulutuksen 14.10. ohjelma julkaistu – ilmoittaudu mukaan

 
TES-koulutuspäivän aikana käsitellään vuonna 2014 voimaan astuneita työehtosopimuksia, niiden sisältämiä muutoksia aikaisempiin sopimuksiin verrattuna sekä muita työehtosopimuksiin liittyviä kysymyksiä. Tilaisuus on maksuton jäsenteattereiden hallintohenkilökunnalle. Voit jättää ilmoittautumisen yhteydessä myös kysymyksiä lakimiehille työehtosopimuksiin liittyen.
 
Ilmoittaudu mukaan tiistaihin 7.10. mennessä täyttämällä oheinen ilmoittautumislomake.
 
Ohjelma:
Katso päivän ohjelma STEFI:n tapahtumakalenterista.

 

Luovien alojen rahoituspäivät: Turku ja Kuopio

 
Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 18.9.
 
Luovien alojen rahoitukseen ja avustushakemuksiin keskittyvä infopäivä on Turussa torstaina 18.9. klo 9.30-15.30, Valtion Virastotalon auditorio, Itsenäisyydenaukio 2. Tapahtuma on maksuton. Luovien alojen rahoituspäivän järjestävät Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipiste, LUOVAMO – luovien alojen urapalvelut, Turun AMK, Turun yliopisto ja HUMAK. Ohjelma ja lisätiedot Taiteen edistämiskeskuksen sivuilla.
 
Rahoitusinfo taide- ja kulttuurialan toimijoille Kuopiossa 12.9.
 
Aika: 12.9.2014 klo 12 -15. Paikka: Kino Kuvakukko, Kuopio. Ohjelma ja lisätiedot Taiteen edistämiskeskuksen sivuilla.
 
 

Esitystallenteiden säilytys ja tekijänoikeudet -seminaari 22.9.

 
Teatterimuseo (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, Helsinki)
22.9.2014 klo 9.30–15.30
 
Kuvatallenteita (videoita) käytetään esittävien taiteiden kentällä monin tavoin. Osa esitystallenteista siirretään museoiden ja arkistojen kokoelmiin, ja muistiorganisaatiot tuottavat tallenteita myös itse. Aikaan sidottujen taiteenlajien tutkimuksen lähdeaineistona kuvatallenteet ovatkin tärkeitä. Digitaalinen kulttuuri on monipuolistanut kuvatallenteiden hyödyntämistä, ja samalla tallenteiden säilyttämiseen ja käyttöön liittyvät kysymykset ovat osin muuttuneet. Teknisten seikkojen lisäksi merkittävä osa haasteista liittyy tekijänoikeuksiin.
 
Seminaari suunnataan erityisesti esittävien taiteiden kentän ja muistiorganisaatioiden edustajille. Myös muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Ilmoittautumiset 15.9.2014 mennessä osoitteeseen ilmoittautuminen@teatterimuseo.fi. Seminaari on maksuton.
 
Seminaarin ohjelma

Lisätietoja:

Eeva Mustonen, eeva.mustonen@teatterimuseo.fi, p. 0400 286 902

Pälvi Laine, tietopalvelu@teatterimuseo.fi, p. 0400 286 901


 

Seminaareja Klockriketeaternissa syyskuussa

 
Klockrike Diana, Skillnadsgatan 7B Helsingfors | Erottajankatu 7B, Helsinki
 
Theatre and multilingualism | Teater och mångspråkighet | Teatteri ja monikielisyys
26.9. kl. 14-19
 
The seminar day will discuss topics of language and communication on stage. The language of the seminar is English, with additional Swedish and Finnish. The seminar is open to professionals, media and theatre audiences and is organized by Klockriketeatern.
* Communication - translation & texting or reaching beyond words?
* Different languages as an artistic challenge
* Artistic and Technical solutions
* Accessibility - more than a minority aspect
 
Program (pdf 65 kb)
 
Men vem betalar för väggarna?
Seminarium om scenrum i Helsingfors | 29.9. kl. 11-18

Seminariet granskar nuläget och pejlar framtida förutsättningar för scenkonst på svenska i Helsingfors. En diskussion om scenkonstens autonomi, praktiska förutsättningar och kulturella
kompromisser.
 
Sökord: Mångfald, scenrum, samarbete, utveckling
Målgrupp: Scenkonstfältets aktörer och finansiärer, samt media
Arbetssätt: Samtal, debatt och gruppdiskussion
Arrangör: Klockriketeatern
 
Program (pdf 54 kt)
 
Minna Canth–seminarium: Om teater, passion och Kön | Minna Canht –seminaari: Teatterista, intohimosta ja sukupuolesta
Torsdag 18.9.2014 Torstai | kl. 14-17.30
 
Medverkande | Osallistujat
Minna Maijala, FT, kirjailija ja kirjallisuushistorioitsija, Anu Koivunen, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet, mediatutkija, Kirsti Mäkinen, kouluneuvos, Jesper Karlsson, tuottaja, Sylvi-ensemble. Moderator: teaterchef Dan Henriksson teatterinjohtaja, Klockriketeatern
 
Program | Ohjelma (pdf 61 kt)
 
Lisätietoja:
Dan Henriksson, teaterchef | teatterinjohtaja | director
Klockriketeatern
dan.henriksson@klockrike.fi, + 358 40 703 30 08
www.klockrike.fi


 

Rajaton näyttämö -verkoston tapaaminen 15.10.2014 - Scen utan gränsers nätverksträff den 15 oktober 2014

 
Tapaamisessa luomme silmäyksen tulevaisuuteen ja tarkastelemme verkoston tulevia kehityslinjoja, projekteja ja tavoitteita. Raportti Rajaton näyttämö -hankkeen toiminnasta kolmen vuoden ajalta on parhaillaan koostettavana, ja se toimii keskustelun pohjana. Ennen varsinaista kokousta järjestetään innostava seminaari. Tapaamisiin Hanasaaressa! Päivitetyillä ohjelmatiedoilla täydennetty kutsu sekä raportti lähetetään syyskuussa.
 
Alustava ohjelma

9.30-12.00 Seminaari

12.00-13.00 Lounas

13.00-17.00 Workshop ja kokous Rajaton näyttämö -hankkeen tulevaisuudesta

Järjestäjät: Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus yhteistyössä Riksteaternin ja Rajaton näyttämö -hankkeen kanssa.

Scen utan gränsers nätverksträff den 15 oktober 2014!

 
Under dagen kommer vi att gemensamt blicka framåt och diskutera plattformens och nätverkets vidare utveckling, projekt och mål. Just nu sammanställs en rapport om Scen utan gränsers verksamhet de senaste tre åren. Den kommer att ligga till grund för samtalet. Vi startar med att samlas till ett inspirerande seminarium på förmiddagen! Vi ses på Hanaholmen! Inbjudan med fullständigt program och rapport skickas ut i september.
 
Preliminärt program

9.30-12.00 Seminarium

12.00-13.00 Lunch

13.00-17.00 Workshop och möte om Scen utan gränsers framtid
 
Arrangörer: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i samarbete med Riksteatern och projektet Scen utan gränser.
 
Tiedustelut - mer information:
Ann-Cathrine Fröjdö
, Projektipäällikkö, Projektledare, Riksteatern, 
+46 (0)70 637 59 76, 
ann-cathrine.frojdo@riksteatern.se, 
www.riksteatern.se
Aino Kostiainen
, Ohjelmakoordinaattori (taide ja kulttuuri), Programkoordinator (konst och kultur), 
Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland,+ 358 (0)9 4350 2146
, aino.kostiainen@hanaholmen.fi, 
www.hanaholmen.fi


 

Nuorisoteatteritapahtuma MarrasQ 28.-30.11.

 
Marraskuun viimeisenä viikonloppuna Mikkelissä järjestetään uusi nuorisoteatteritapahtuma MarrasQ. Tarjolla nuorille teatteriharrastajille loistava mahdollisuus syventää osaamistaan työpajoissa teatterin eri osa-alueilta ja nähdä toisten työskentelyä. 

Mukaan katselmukseen voi hakea joko valmiilla tai vielä keskeneräisellä esityksellä 30.9. mennessä - ryhmät saavat palautetta ja loistavia vinkkejä teatterialan ammattilaisilta. Katselmukseen valitaan 4-6 esitystä. Luvassa on stipendi Ramppikuume-teatteripäiville Kankaanpäähän huhtikuussa 2015.
 
Työpajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtumaan ja työpajoihin 7.11. mennessä osoitteessa www.paukkula.fi/marrasQ
 
Tapahtuman toteuttaa Suomen Nuoriso-opisto yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen, Nuori Kulttuuri -säätiön ja Ramppikuume-tapahtuman kanssa. Toivomme, että välitätte tietoa tapahtumasta ja esityshausta edelleen nuorille, nuorten kanssa työskenteleville ja teatteriryhmille. 

Löydät meidät myös Facebookista: MarrasQ-nuorisoteatterifestivaali

MarrasQ- tapahtuman mainosjuliste (pdf 650 kt)

Lisätietoja:
Kulttuurituottaja, YTM Jatta Juhola
paukkula.marrasq@hotmail.comjatta.juhola@sno.fi
Puh. 044 416 2425
PAUKKULA, Suomen Nuoriso-opisto
www.paukkula.fi
 

 


Hakuja

 

Kokkolan kaupunginteatteri hakee talous- ja hallintojohtajaa

 
Kokkolan kaupunginteatteri hakee talous- ja hallintojohtajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2015-31.12.2016. Hakuaika päättyy 3.10. Lue hakuilmoitus oheisen linkin kautta (pdf 663 kt).
 
 

Pohjoismainen kulttuuripiste Norden: Kulttuuritukiohjelmien tulevat hakuajat

Liikkuvuustuki
 Avautuu 24.09.2014 - sulkeutuu 22.10.2014

Verkostotuki
 Avautuu 03.09.2014 - sulkeutuu 01.10.2014

Kulttuuri-ja taideohjelma
 Avautuu 20.08.2014 - sulkeutuu 17.09.2014
 
Katso kaikki hakuajat


Apurahahaut, alan työpaikat ja muut auki olevat haut kattavasti TINFO:n sivuilla
 
Teatterin tiedotuskeskuksen sivuilta on saatavilla kattava koonti auki olevista apuraha- residenssi, festivaali- ja esityshauista sekä alan työpaikoista. Katso tarkemmin TINFO:n sivuilta www.tinfo.fi/hakuja.
 
Tietoa apurahoja myöntävistä tahoista löytyy myös TINFO:n verkkosivuilta.

 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry:n tiedotteet ja uutiset löytyvät osoitteesta www.suomenteatterit.fi

Facebook-sivullamme jaamme myös ajankohtaista tietoa teatterialasta ja järjestön toiminnasta.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Copyright © 2014 Suomen Teatterit ry, All rights reserved.

Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi
Email Marketing Powered by Mailchimp