Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote kesäkuu 2016

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

STEFI:n uutisia

 • Kilpailukykyä edistämässä

 • STEFI:n toimisto kesätauolla 30.6.-31.7.

TES-tiedotteet

 • Työelämän lainsäädäntö uudistuu

STEFI Tampereen Teatterikesässä

 • Teatterialan työn tulevaisuus? Taide, työvoima ja koulutuspolitiikka -seminaari pe 5.8.2016

 • STEFI:n puheenjohtajaseminaari "Realismia ja toiveajattelua - teatterin julkisen rahoituksen tulevaisuus" la 6.8.2016

Apurahat ja avustukset

 • OKM: harkinnanvaraiset tuet valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville VOS-teattereille

 • OKM: avustus valtionosuuden piirissä olevien teattereiden ja orkestereiden kehittämishankkeisiin

Teatterialan uutisia

 • Tina Grabbe är Åbo Svenska Teaterns nya ekonomi- och administrativa
  chef / Tina Grabber valittu Åbo Svenska Teaterin uudeksi talous- ja hallintojohtajaksi

Hakuja

 • Teatteri 2.0:n Uuden näytelmän ohjelma etsii teattereita yhteistyöverkostoonsaSTEFI:n uutisia

Kilpailukykyä edistämässä

Kevään työmarkkinakeskusteluissa odotetusti eniten keskustelua herätti ns. kilpailukykysopimuksen valtakunnallinen tavoite lisätä työaikaa kaikilla sektoreilla 24 tunnilla vuodessa. Alakohtaiseen keskusteluun jäi harkinta sen suhteen, miten tämä 24 tuntia olisi mielekkäintä käyttää.

Tätä kirjoitettaessa yhteisymmärrys kilpailukykysopimuksen soveltamisesta teatterialalla on saavutettu näyttelijöiden ja muusikoiden kanssa. Molemmissa ratkaisuissa haastava kysymys työajan lisäämisestä on pyritty ratkaisemaan luovasti niin, että teattereiden toiminnan suunnittelu olisi taas piirun verran joustavampaa tulevaisuudessa. Freelancer-muusikoiden työaika pyritään yhdenmukaistamaan näyttelijöiden ja tanssijoiden kanssa ja näyttelijäsopimuksessa työ- ja vapaapäivien sijoittelua näytäntövuoden sisällä pyritään joustavoittamaan nykyisestä kolmen valtakunnallisen vapaan osalta. KiKy-raamissa liikkumavara oli riittämätön suurempiin rakenteellisiin muutoksiin, mutta keskustelua sääntelyn kehittämisestä jatketaan molemmilla sopimusaloilla sopimusratkaisulla sovituissa työryhmissä jo syksyllä 2016.

Temen ja PAM:n kanssa käydään vastaavat keskustelut lomien jälkeen, mutta sitä ennen vedetään hetki henkeä, sillä Suomen Teatterit ry:n toimisto on suljettuna heinäkuun. Teatterikesässä tavataan tuttuun tapaan viimeistään perjantaina 5.8. järjestöjen yhteisseminaarissa.

Hyvää kesää kaikille koko toimiston väeltä!

 

STEFI:n toimisto kesätauolla 30.6.-31.7.

Suomen Teatterit ry:n henkilökunta siirtyy asteittain kesälomille juhannuksen jälkeen. Toimistomme on suljettu 30.6.-31.7.

Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy elokuun toisella viikolla. Toivotamme rentouttavaa kesää ja kiitämme kuluneesta kaudesta!

– Hanna-Reetta, Iida, Leevi & Tommi

 


TES-tiedotteet

Työelämän lainsäädäntö uudistuu

Hallitus on linjannut, että tällä hallituskaudella uudistetaan vuosilomalakia, työaikalakia ja työsopimuslakia. Vuosilomalakiin on jo toteutettu muutos ja työsopimuslain muuttamiseksi on juuri annettu hallituksen esitys. Vuosilomalain sekä työaikalain kokonaisuudistukset ovat vireillä, mutta niistä tietoa ei ole vielä saatavilla. Lakimiehemme Leevi on koonnut sivuillemme yhteenvedon tulevista muutoksista. Lisäksi esittelemme pääkohdat kirjanpitolain ja tapaturmavakuutuslain muutoksista.

Lue kooste lakimuutoksista sivuiltamme.
 
 

STEFI Tampereen Teatterikesässä


 

Teatterialan työn tulevaisuus? Taide, työvoima ja koulutuspolitiikka -seminaari pe 5.8.2016

STEFI:n, Teme:n, Teatterikeskuksen, Näyttelijäliiton ja TINFO:n yhdessä järjestämässä Teatterikesän avoimessa seminaarissa tarkastellaan työn ja työvoiman tulevaisuutta teatterialalla. Puheenvuoroissa esitellään alan järjestöjen kantoja työkentän murrokseen sekä kuullaan oppilaitosten puheenvuorot teemaan liittyen. Ei ennakkoilmoittautumista.

Tapahtuman ohjelma (pdf)

Aika: perjantai 5.8. klo 10-13.15
Paikka: Tampereen Teatterin Frenckell-näyttämö

 

STEFI:n puheenjohtajaseminaari "Realismia ja toiveajattelua - teatterin julkisen rahoituksen tulevaisuus" la 6.8.2016

Taiteen- ja kulttuurin julkisia tukia on leikattu ankarasti viime vuosina. Tänä vuonna Suomen Teatterit ry:n perinteisessä puheenjohtajaseminaarissa pohditaan kulttuurin ja näyttämötaiteen nykytilaa sekä avataan näkymiä siihen, miten taiteen ja kulttuurin taloudellista asemaa voisi tulevaisuudessa vahvistaa. Seminaarin puhujiksi on kutsuttu kaksi kovan luokan asiantuntijaa. Ekonomisti, kansanedustaja Juhana Vartiainen pitää puheenvuoron valtiontalouden ja kulttuurin suhteesta ja Viestintätoimisto Ellun kanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen puhuu vaikuttajaviestinnän keinoista ja merkityksestä. Päivä on suunnattu teattereiden hallitusten puheenjohtajille, johdolle sekä hallintohenkilökunnalle.

Tapahtuman ohjelma (pdf)

Aika: lauantai 8.8. klo 9-13
Paikka: Tampereen Teatterin Yläsali
Ilmoittautumiset tiistaihin 2.8. mennessä tämän linkin kautta
 
 

Apurahat ja avustukset

OKM:n harkinnanvaraiset tuet valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville VOS-teattereille

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja orkestereille. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi teatterin tai orkesterin toiminnan erikoisluonne kuten valtakunnallinen tanssi- tai nukketeatteritoiminta, valtakunnallinen lastenteatteri tai -orkesteritoiminta tai muu valtakunnallisesti merkittävä teatteri- tai orkesteritoiminta taikka alueellinen teatteritoiminta. Avustus on tarkoitettu edellä mainituista toiminnoista syntyviin menoihin, joita voivat olla esimerkiksi henkilöstökulut tai kiertuetoiminnasta aiheutuvat menot. Hakuaika päättyy 31.8.2016.
 

OKM:n avustus valtionosuuden piirissä olevien teattereiden ja orkestereiden kehittämishankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää valtionavustusta teattereiden ja orkestereiden toiminnan kehittämistä varten. Avustus on tarkoitettu kehittämistoiminnasta syntyviin menoihin. Tällaiseksi menoksi ei katsota perustoiminnan laajentamista tai teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa. Määrärahasta ei myönnetä tukea investointeihin tai laitehankintoihin. Hakuaika päättyy 31.8.2016

Lisätietoja ja avustusten hakuohjeet OKM:n sivuilla.
 
 

Teatterialan uutisia

Tina Grabbe Åbo Svenska Teaterns nya ekonomi- och administrativa
chefÅbo Svenska Teaterförening rf:s styrelse har på sitt möte den 6.6.
2016 utsett Tina Grabber till teaterns nya ekonomi- och administrativa
chef. Tina Grabber är för närvarande VD för ett dotterbolag inom den
landsomfattande bokföringsbyråkedjan Rantalainen. Grabber tillträder
den 1.9. 2016 och efterträder Sven Mattsson som går i pension efter  38 år på Åbo Svenska Teater.
 

Tina Grabber valittu Åbo Svenska Teaterin talous- ja hallintojohtajaksi

Åbo Svenska Teaterförening rf:n hallitus on kokouksessaan 6.6 2016
valinnut Tina Grabberin teatterin uudeksi talous-ja
hallintojohtajaksi. Tina Grabber on tällä hetkellä maanlaajuisen
tilitoimistoketju Rantalaisen tytäryhtiön toimitusjohtaja. Hän
aloittaa tehtävässä 1.9. 2016 ja on täten Sven Mattssonin seuraaja.  Mattsson jää
eläkkelle työskenneltyään 38 vuotta Åbo Svenska Teaterissa.
 
 

Hakuja

Teatteri 2.0:n Uuden näytelmän ohjelma etsii teattereita yhteistyöverkostoonsa

Teatteri 2.0:n käynnistämä ja Koneen säätiön rahoittama suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kehittämishanke etenee ja on saanut nimekseen Uuden näytelmän ohjelma (UNO). UNO:n tavoitteena on parantaa näytelmäkirjailijoiden arvostusta ja työskentelyolosuhteita sekä taata suomalaisen näytelmäkirjallisuuden laatu myös tulevaisuudessa.  Suunnittelutyön seuraavassa vaiheessa lanseerataan avoin haku kirjoittajaohjelmiin sekä kootaan ammattiteattereista ja muista alan toimijoista koostuva yhteistyöverkosto.

UNO:n ammattiteattereiden verkosto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa hankkeessa perustettavien kirjoittajaohjelmien kanssa. Verkostossa kehitetään uuteen näytelmään liittyvää osaamista ja käytäntöjä. Se toimii alustana monipuolisen yhteistyön kehittämiselle ja sen avulla luodaan tuotantomahdollisuuksia ohjelman näytelmille.

Verkoston kokoaminen on parhaillaan käynnissä. Huhtikuussa toteutetussa kyselyssä alustavan kiinnostuksensa ilmaisseiden teattereiden kanssa käydään yhteistyökeskusteluja kesän ja alkusyksyn aikana. Jos ette ole ilmoittautuneet mukaan, mutta teatterinne olisi kiinnostunut osallistumaan vuoden 2017 toimintaan, ilmoittakaa kiinnostuksestanne ohjelman johtaja Saara Rautavuomalle 7.8. mennessä.

Lisätietoja hankkeesta Teatteri 2.0:n sivuilla.
 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi