Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote lokakuu I 2015


Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

 

STEFI:n uutisia

 • Vuodelle 2016 esitetään 3,5 % leikkausta valtionosuuksiin

TES-tiedotteet

 • Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten sopimuskorotukset 2016

 • Teme:n luottamusmieskurssi 26.-27.10. Tampereella

Tapahtumat

 • Kiertoliike - valtakunnallinen tanssin ammattilaisfoorumi Kaapelitehtaalla 2.-3.11.2015

 • Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi Tampereella 25.11.2015

 • Euroopan kulttuurifoorumi Brysselissä 26.-27.11.2015

Koulutukset

 • Selkeää ja saavutettavaa viestintää -koulutus Helsingissä 27.10.2015

 • Hankala työntekijä? Työtä haittaavan käyttäytymisen puheeksi ottaminen esimiestyönä - kurssi Helsingissä 10.11.-11.11.2015

 • Työterveyslaitos tarjoaa tietoa ja tukea psykososiaalisten riskien hallintaan työpaikoilla

Teatterialan uutisia

 • Suomen Teatterit ja Satupäivä mukana Nenäpäivän vietossa

 • Teatterikorkeakoulussa väitös näyttelijän ja hoitolaitosyleisön kohtaamisestaSTEFI:n uutisia

Vuodelle 2016 esitetään 3,5 % leikkausta valtionosuuksiin

Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksia ollaan leikkaamassa lisää budjettivuonna 2016. Kun henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta oli vuonna 2014 teattereilla 56 182 euroa, ja vuoden 2015 leikkauksen jälkeen 54 658 euroa (leikkausta 2,7 %), on esitys vuodelle 2016 nyt vain 52771 euroa. Leikkausta valtionosuuksiin vuodelle 2016 esityksessä siis vuodesta 2015 on 3,5 % ja vuodesta 2014 kahdessa vuodessa yhteensä 6,1 %. Lisäksi veikkausvoittovarojen turvin vuodelle 2015 maksetuista työllistämisavustuksista teattereille, orkesterille ja museoille ehdotetaan luovuttavaksi kokonaan. Kansallisille näyttämöille esitetään samaa valtion tukea kuin vuonna 2015.

Valtion talousarvioesitystä käsitellään seuraavaksi Eduskunnassa, ja lopulliset päätökset teatterikohtaisesti henkilötyövuosista ja henkilötyövuoden hinnasta saadaan myöhemmin syksyllä. Teemme jatkuvasti tiivistä vaikuttamistyötä päättäjien suuntaan ja seuraavaksi teatterialan edustajat tapaavat kansanedustajia asian tiimoilta Eduskunnan valiokuntien teatteri-illassa torstaina 8.10.

Valtion tuore talousarvioesitys

OKM:n tiedote vuoden 2016 talousarvioesityksestä
 
 

TES-tiedotteet

Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten sopimuskorotukset 2016

Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten sopimuskorotukset toteutetaan alkuvuodesta 2016 seuraavasti:

Teatterialan työehtosopimus: kk-palkkojen korotus 1.1.2016 17,33 euroa tai vähintään 0,4658 prosenttia. Samalla korotetaan 0,78 % TeaTES-freelancereiden palkkioita ja rasitelisää, sekä 0,69 %:lla 8 liitteen 6 §:n korvausta erillisestä tanssinumerosta.

Teatterimuusikot: vakituisten kk-palkkaisten korotus 1.2.2016 16 euroa kuukaudessa jos palkka on alle 2500 euroa ja 0,64% jos palkka on yli 2500 euroa kuukaudessa. Vakinaisten muusikkojen sopimuksen 6 § 5 kohdan mukainen henkilökohtainen lisä korottuu 0,64%. Samalla korotetaan tilapäisten muusikoiden palkkioita ja taulukkopalkkoja 0,63 %:lla.

Näyttelijät: kk-palkkojen korotus 1.2.2016 16 euroa kuukaudessa jos palkka on alle 2500 euroa ja 0,64% jos palkka on yli 2500 euroa kuukaudessa. Samalla korotetaan 0,64 %:lla NäyTES-freelancereiden palkkioita sekä euromääräisiä lisiä.

Kaikki alan työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti.
Päivitetyt palkkataulukot löytyvät myös sivuiltamme.

Lisätietoja: lakimies Leevi Mentula, 09 2511 2152, leevi.mentula(at)suomenteatterit.fi


Teme:n luottamusmieskurssi 26.-27.10. Tampereella

Teme:n luottamusmieskoulutus teattereiden, elokuva- ja tv-tuotantojen ja tanssikoulujen luottamusmiehille järjestetään 26.-27.10. Tampereella Metallityöväen Murikka-opistolla, Kuterintie 226, 34260 Terälahti (Tampere). Kurssi on Suomen Teatterit ry:n ja PALTA:n hyväksymää työehtosopimusten mukaista luottamusmieskoulutusta. Sen hinta on 330€ kahden hengen huoneella, tai 360€ yhden hengen huoneella.

Lisätiedot: Risto Lehikoinen, 050 587 4022, risto.lehikoinen@teme.fi

Päivien ohjelma
 
 

Tapahtumat

Kiertoliike - valtakunnallinen tanssin ammattilaisfoorumi Kaapelitehtaalla 2.-3.11.2015

Historian ensimmäinen, valtakunnallinen tanssin ammattilaisfoorumi Kiertoliike kokoaa yhteen suomalaisen tanssin kentän eri toimijoita jakamaan ajatuksia ja ideoita Helsingin Kaapelitehtaalle. Kiertoliike tuo yhteen paitsi tanssin alan toimijoita, myös muiden alojen asiantuntijoita ja ammattilaisia kuten opettajia, tuottajia, rahoittajia sekä kriitikoita. Tapahtuman teemana on jaettu valta ja mielivalta. Keskustelemassa ovat muun muassa filosofi Maija-Riitta Ollila, kirjailija Antti Nylen ja tanssitaiteen professori Kirsi Monni. Foorumin järjestää Tanssin talo ry yhteistyössä tanssin aluekeskusten kanssa.

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan 25.10. mennessä: www.kiertoliike.tanssintalo.fi

 

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi Tampereella 25.11.2015

Lastenkulttuurifoorumin teemana on tänä vuonna taide ja kulttuuri lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena. Tilaisuus on tarkoitettu kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan päättäjille ja asiantuntijoille sekä muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville.
 
Tampere-talossa järjestettävä maksuton foorumi esittelee esimerkkejä muun muassa neuvoloissa ja lastensuojelussa tehtävästä kulttuuritoiminnasta ja pohtii miten kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä pitäisi kehittää valtakunnallisesti. Lastenkulttuurifoorumin puhujiksi ovat lupautuneet mm. sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä sekä erityisasiantuntija Päivi Känkänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Päivän avaa Tampereen lasten ja nuorten palveluiden apulaispormestari Leena Kostiainen. Yleisön on mahdollista osallistua myös edellisenä päivänä 24.11. järjestettävään Tampereen kaupungin vastaanottoon Raatihuoneella.
 
Foorumin järjestävät Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Tampereen kaupunki, Kulttuurikeskus PiiPoo sekä Taiteen edistämiskeskus.
 
Ilmoittautumiset 10.11. mennessä: ohjelma ja ilmoittautumislomake

 

Euroopan kulttuurifoorumi Brysselissä 26.-27.11.2015

Brysselissä 26.-27.11. järjestettävä Euroopan kulttuurifoorumi tarjoaa kiinnostavaa kuultavaa ja hyviä verkostoitumismahdollisuuksia eurooppalaisesta yhteistyöstä kiinnostuneille. Foorumin aiheita ovat mm. kulttuurin rooli innovaatioiden ja kasvun luomisessa sekä kulttuurien välisessä vuoropuhelussa ja digitalisaation vaikutuksen tekijänoikeuskeskusteluun. Osaa foorumista on mahdollista seurata livestreamin kautta.

Lisätietoja, ohjelma ja ilmoittautumiset Euroopan komission sivuilla.
 
 

Koulutukset

Selkeää ja saavutettavaa viestintää -koulutus 27.10.2015

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tuottavat verkkosivuja ja tiedotusmateriaaleja henkilöille, joilla on vaikeuksia asioiden ja/tai suomen kielen ymmärtämisessä. Päivä sisältää kolme koulutuskokonaisuutta, joista ensimmäinen käsittelee selkokieltä kirjoituksessa ja puheessa, toinen verkon saavutettavuutta ja kolmas selkoilmaisun uusia muotoja (videoita, e-kirjoja ym.).

Koulutus järjestetään 27.10. klo 9.30-15.30 Kehitysvammaliiton tiloissa Helsingissä.
Koulutus on kehitetty Selkokeskuksen, Papunet-verkkopalvelun ja Selkoilmaisu arjen tukena –projektin yhteistyönä.

Koulutuksen ohjelma ja ilmoittautuminen.

 

Hankala työntekijä? Työtä haittaavan käyttäytymisen puheeksi ottaminen esimiestyönä -kurssi Helsingissä 10.11.-11.11.2015

Koulutus rohkaisee ja lisää osallistujien valmiuksia puuttua työn tekemistä haittaavaan ja työyhteisön jäsenten hyvinvointia ja työmotivaatiota heikentävään häiriökäyttäytymiseen ja -toimintaan työpaikalla. Kurssi antaa työkaluja käsitellä hankalia työyhteisö- ja asiakastilanteita ja konkreettisen toimintamallin häiriökäyttäytymisen puheeksi ottamiseen esimiestyössä. Kokonaisuus on suunnattu esimiehille, henkilöstöhallinnon työntekijöille ja työsuojelupäälliköille ja sen toteuttaa Työterveyslaitos. Koulutuskokonaisuuden hinta on 700 €.
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Työterveyslaitoksen sivuilla.

 

Työterveyslaitos tarjoaa tietoa ja tukea psykososiaalisten riskien hallintaan työpaikoilla

Työterveyslaitos on koonnut työpaikoille tietopaketin psykososiaalisten riskien hallinnasta. Henkisellä työkuormituksella tarkoitetaan ihmisen psyykkisten ja sosiaalisten voimavarojen käyttöä työssä. Psykososiaaliset tekijät työssä voivat olla kielteisiä, haitallista kuormittumista aiheuttavia (esim. jatkuva kiire) tai myönteisiä, voimavaroja tukevia ja lisääviä tekijöitä, kuten hyvät vaikutusmahdollisuudet. Työterveyslaitoksen tietopaketti kertoo muun muassa miten laki velvoittaa työnantajaa seuraamaan työoloja, miten työpaikalla voidaan ehkäistä ja vähentää haitallista kuormitusta ja tukea myönteisiä, voimavaroja tuottavia työolotekijöitä työyhteisön ja yksilön keinoin.
 
Tutustu materiaaliin Työterveyslaitoksen sivuilla.
 

Teatterialan uutisia

Suomen Teatterit ja Satupäivä mukana Nenäpäivän vietossa

Nenäpäivä-säätiö järjestää vuosittain valtakunnallisen Nenäpäivä-kampanjan, joka hankkii varoja kehitysmaiden lasten auttamiseksi. Nenäpäivän tuella yhdeksän järjestöä: Suomen UNICEF, Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, Fida International, Pelastakaa Lapset, Plan Suomi, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Suomen Lähetysseura tekevät pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa sekä Väli- ja Etelä-Amerikassa. Yleisradio tukee Nenäpäivää ohjelmatoiminnallaan.

Tänä vuonna myös STEFI ja Satupäivä ovat mukana Nenäpäivässä kumppanina ja jäseniämme onkin lähtenyt mukavasti mukaan Nenäpäivän viettoon eri puolilta Suomea. Nenäpäivään on edelleen mahdollista osallistua itse haluamallaan tavalla. Mukaan voi hypätä koska tahansa kampanjan aikana, jota tänä vuonna vietetään 15.10.–15.11.2015. Varsinainen Nenäpäivä televisiointineen on 6.11.2015. Ideoita nenäilyyn voi katsoa Nenäpäivän sivuilta kohdasta oma tapasi auttaa tai nenätapahumat.

Nenäpäiväsäätiön yhteyshenkilö Annika Hämäläinen auttaa mielellään kaikissa kysymyksissä: 040 828 1501, annika.hamalainen@nenapaiva.fi.

 

Teatterikorkeakoulussa väitös näyttelijän ja hoitolaitosyleisön kohtaamisesta

Mitä esitykselle ja esiintyjyydelle tapahtuu, kun ne siirtyvät taideinstituutiosta keskelle suljettujen laitosten arkea ja elämäntuntoa? Hoitolaitoksissa esiintyessään näyttelijä kohtaa katsojiaan paitsi esiintyjänä tai roolihenkilönä, myös omana itsenään. Miten näitä rooleja on mahdollista yhdistää toisiinsa? Mitä seuraa, kun esiintyjä samastuu esityksen katsojaan?
 
Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön taiteellinen suunnittelija Jussi Lehtonen on väitellyt Teatterikorkeakoulussa aiheesta “ELÄMÄNTUNTO – Näyttelijä kohtaa hoitolaitosyleisön” perjantaina 2. Lokakuuta. Väitöstutkimuksen kirjallinen osa on julkaistu Acta Scenica -sarjassa.
 
Lisätietoja väitöksestä: jussi.lehtonen(at)kansallistetatteri.fi
 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Tiedotteet ja uutiset löytyvät osoitteesta www.suomenteatterit.fi.
Suomen Teatterit fy facebookissa

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi