Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote toukokuu 2015


Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

 

STEFI:n uutisia

 • Suomen Teatterit ry ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto laativat suosituksen teatteritekstittäjien palkkiotasosta

 • Finlands Teatrar rf och Finlands översättar- och tolkförbund har utarbetat en rekommendation gällande teatertextarnas ersättningsnivå

Tapahtumat

 • Artivistit - Keskustelutilaisuus taiteen vaikuttamisen reunaehdoista Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa 12.5.2015

 • Yleisötyötä Euroopassa - EU:n Luova Eurooppa -ohjelman seminaari Helsingissä 27.5.2015

 • Missä mennään Kaikukortti? -tilaisuus Helsingissä 27.5.2015

Koulutukset

 • Yhteistuotantoseminaari Teatterikulmassa 5.6.2015

 • STEFI Tampereen Teatterikesässä 7.8.-8.8.2015

Teatterialan uutisia

 • Suomen paras pomo löytyy Kansallisteatterista

 • Cupore julkaisi tutkimuksen taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyöstä

 • Nuori näyttämö -hankkeen näytelmät yksiin kansiin

Nimityksiä

 • Saana Lavaste Teatterikorkeakoulun ohjaajantaiteen professoriksi

 


STEFI:n uutisia

 

Suomen Teatterit ry ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto laativat suosituksen teatteritekstittäjien palkkiotasosta

Teatteriesitysten tekstittäminen on yleistynyt viime vuosina ja esityksiä tekstitetään sekä kielensisäisesti kuulovammaisten ja huonokuuloisten avuksi että toiselle kielelle muunkielisen yleisön saavuttamiseksi. Lisääntyneen kysynnän johdosta Helsingin yliopisto on esimerkiksi alkanut tarjoamaan av-kääntämisen opiskelijoille teatteritekstityksen opetusta syksystä 2015 lähtien.
 
Teatteritekstittämisessä monet käytännöt ovat kuitenkin vasta muotoutumassa ja keskustelua on herättänyt esimerkiksi tekstittäjille maksettavan palkkion suuruus. Käytännöt ovat olleet hyvin vaihtelevia ja tekstittäjien palkkaamista helpottamaan Suomen Teatterit ry on neuvotellut Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton kanssa suositussopimuksen, jossa määritellään suositeltava vähimmäispalkkio teatteriesityksen tekstittämiseksi.
 
Tekstitettäessä esitystä repliikkejä joudutaan lyhentämään ja tekstiä muokkaamaan. Käyttäjäkyselyissä tekstitystä tarvitsevat katsojat ovat korostaneet ennen kaikkea laadukkaan tekstityksen merkitystä katsomiskokemukselle. Suositammekin, että esitysten tekstittäjinä käytettäisiin ensisijaisesti av-kääntämisen ammattilaisia, joiden yhteystietoja voi hakea esimerkiksi SKTL:n kääntäjähakupalvelusta.
 
Kuuloliitto ry, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat (Sunklo) ry ja Suomen Teatterit ry ovat lisäksi käynnistäneet hankkeen teatteritekstitysten sisällyttämiseksi näytelmät.fi -tietokannan yhteyteen. Kokoamalla olemassa olevat teatteritekstitykset yhteen paikkaan voitaisiin välittää tehokkaasti tietoa näytelmäteksteistä jo olemassa olevasta tekstityksistä näytelmäoikeuksien ostamisen yhteydessä ja mahdollistaa siten tekstitysten jatkokäyttö. Suositussopimuksessa otetaan kantaa myös tekstityksen jatkokäytön muokkaamiseen ja siihen liittyvään palkkiotasoon.

Teatteritekstitysten suositusvähimmäispalkkio ja uudelleenkäytön ehdot (pdf)

Tekstityksen toteuttamisesta teatterissa löytyy lisätietoa myös Kulttuuria kaikille -palvelun Teatteria kaikille -saavutettavuusoppaasta (pdf).
 

 

Finlands Teatrar rf och Finlands översättar- och tolkförbund har utarbetat en rekommendation gällande teatertextarnas ersättningsnivå

Under senare år har textning av teaterföreställningar blivit allt allmännare och föreställningar textas såväl intralingualt för hörselskadade och personer med nedsatt hörsel som på annat språk för att nå en publik med annan språktillhörighet. På grund av den ökade efterfrågan har Helsingfors universitet börjat att från och med hösten 2015 erbjuda undervisning i teatertextning till dem som studerar audiovisuell textning.
 
I fråga om teatertextning håller man tills vidare endast på med att utforma olika praktiker, och diskussioner har uppstått kring exempelvis storleken på ersättningarna till dem som utför textningen. Praxis har varit mycket varierande och för att underlätta avlönandet av textare har Finlands Teatrar rf förhandlat om ett rekommendationsavtal med Finlands överättar- och tolkförbund, där man fastslår ett rekommenderat minimigage för textning av en teaterföreställning.
 
Vid textning av en teaterföreställning blir man tvungen att förkorta repliker och bearbeta texten. I publikenkäter har åskådare som behöver textning framför allt framhållit betydelsen av en högklassig textning för teaterupplevelsen. Vi rekommenderar alltså att man för textning av föreställningar i första hand skulle använda sig av professionella av-textare. Kontaktuppgiter till dem kan man t.ex. söka på FÖTF:s söktjänst.
 
Finska hörselförbundet, Finlands Dramatiker och Manusförfattare (Sunklo) rf och Finlands Teatrar rf har dessutom påbörjat ett projekt för att lägga in teatertextningar i anslutning till näytelmät.fi-databasen. Genom att samla alla teatertextningar på ett ställe kunde man effektivt förmedla kunskap om redan förefintliga textningar av pjästexter i samband med köpet av pjäsrättigheter och på det viset möjliggöra ett fortsatt utnyttjande av textningarna. I rekommendationsavtalet tar man också ställning till ett omarbetande av textningen vid återutnyttjande, och ersätttningnivån i anslutning till detta.

Minimigagerekommendationer för teatertextning och villkoren för återbruk (pdf)

I Kultur för alla-servicens handbok i tillgänglig verksamhet för teatrar ”Teater för alla!” hittar man information om hur textning förverkligas på teatrarna.
 
 

Tapahtumat

Artivistit - Keskustelutilaisuus taiteen vaikuttamisen reunaehdoista Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa 12.5.2015

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa herätellään toukokuussa keskustelua taiteen ja politiikan suhteista. Onko olemassa yhteiskunnallisen taiteen genre? Millainen tasapaino taiteen, aktivismin ja politiikan välillä vallitsee? Keskustelutilaisuudessa pohditaan taiteilijan asemaa ja tekemisen rajoja suhteessa taidekoulutuksen pyrkimyksiin edistää taiteen yhteiskunnallista vaikuttamista.
 
Taideyliopiston opiskelijoiden ja taiteen ammattilaisten yhteisessä paneelikeskustelussa mukana ovat Susanna Kuparinen, Jussi Koitela, Pietari Kylmälä, Katri Puranen, Markus Lindén, Teemu Mäki, Johanna Raekallio ja Taina Riikonen sekä Baltic Circle -festivaalin #Zartivismi -työryhmän jäseniä. Keskustelun vetäjänä toimii äänisuunnittelun maisteriopiskelija Johannes Vartola. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Aika: Tiistai, 12.5.2015 klo 18:00
Paikka: Teatterikorkeakoulu, TeaK Tori ja Stage, Haapaniemenkatu 6, Helsinki
Lisätietoa tapahtumasta Taideyliopiston sivuilla.

 

Yleisötyötä Euroopassa - EU:n Luova Eurooppa -ohjelman seminaari Helsingissä 27.5.2015

Miten tavoitetaan uusia, etenkin nuoria, yleisöjä? Miten syventää suhdetta jo olemassa olevaan yleisöön ja löytää uusia jakelukanavia? Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteen järjestämä seminaari avaa yleisötyötä rahoitusohjelman ja käytännön esimerkkien näkökulmasta. Mukana on kiinnostavia Luova Eurooppa -ohjelman hankkeita sekä innovatiivisia kansainvälisiä näkökulmia yleisötyöhön. Mukana ovat mm. Monica Urian de Sousa Euroopan komissiosta sekä Tim Plyming, joka kertoo BBC:n ja British Museumin yhteistyössä toteuttamasta Pompeii Live -produktiosta.

Tilaisuuden ohjelma (pdf)

Aika: 27.5.2015 klo 12.30-16:30
Paikka: Suomen Elokuvasäätiö, Auditorio K13, Kanavakatu 12, Helsinki
Ilmoittautumiset: 20.5. mennessä tämän linkin kautta.
Lisätiedot: kulttuuri(at)cimo.fi, www.luovaeurooppa.eu

 

Missä mennään Kaikukortti? -tilaisuus 27.5.2015 Ateneum-salissa Helsingissä

Haluatko tietää missä mennään valtakunnallisessa Kulttuuripassin pilotointi- ja jatkohankkeessa? Mikä on Kaikukortti, ja mitä Espoossa on tähän mennessä tapahtunut? Entä mihin Kaikukortti on suuntaamassa seuraavaksi? Kaikukortti-infon lisäksi tilaisuudessa keskustellaan sosiaali-, terveys- ja kulttuuripalveluiden yhteisistä keinoista huomioida taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevia ihmisiä. Tilaisuuden järjestää Kulttuuria kaikille -palvelu/Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry yhteistyössä Ateneumin taidemuseon kanssa.

Lue lisää ja tutustu tilaisuuden ohjelmaan Kulttuuria kaikille –palvelun sivuilla.

Aika: 27.5.2015 klo 9.00–12.30
Paikka: Ateneum-sali, Ateneumin taidemuseo, Kaivokatu 2, 00100 Helsinki
Ilmoittautumiset: 22.5.2015 mennessä tämän linkin kautta.
Lisätiedot: Aura Linnapuomi, aura.linnapuomi(a)cultureforall.fi, puh. +358 (0)40 931 0576
 
 

Koulutukset

Yhteistuotantoseminaari 5.6.2015

Kuinka sopia yhteistuotannoista? Tervetuloa jakamaan hyviä käytäntöjä, testaamaan sopimuspohjien luonnoksia ja keskustelemaan yhteistuotantojen rajoista ja toteuttamistavoista. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus sekä Teatterin tiedotuskeskus.

Aika: 5.6.2015 klo 10-15.30
Paikka: Teatterikulman kokoushuone Komedia, Meritullinkatu 33, Helsinki

 

STEFI Tampereen teatterikesässä 7.8.-8.8.2015


”Muuttuva työ ja toimeentulo – Aina joku tulee ilmaiseksi” -seminaari pe 7.8.2015

STEFI:n, Teme:n, Teatterikeskuksen, Näyttelijäliiton ja TINFO:n yhdessä järjestämässä Teatterikesän kaikille avoimessa seminaarissa tarkastellaan tänä vuonna teatterialan työkentän muutosta erityisesti freelancereiden näkökulmasta. Mitä muuttuva työ tarkoittaa taiteilijan toimeentulon ja sosiaaliturvan kannalta?

Aika: perjantai 7.8. klo 10.15-13
Paikka: Pääkirjasto Metso, Pietilä sali, Pirkankatu 2, 33210 TampereSTEFI:n puheenjohtajaseminaari la 8.8.2015

Suomen Teatterit ry:n perinteisen puheenjohtajaseminaarin aiheena on näyttämötaiteen lipunmyynnin kehitys ja tulevaisuus. Seminaarissa pyritään analysoimaan keskeiset vaikuttavat syyt näyttämötaiteen lipunmyynnissä vuoden 2013 jälkeen tapahtuneeseen kokonaistason laskuun, sekä pohditaan ryhmämyynnin, netti- ja mobiilimyynnin kehitystä ja keinoja, joilla teatterit voivat pyrkiä edistämään myyntiään tulevaisuudessa. Seminaarin tarkempi aikataulu ja paikka varmistuvat toukokuun aikana.

 


 

Teatterialan uutisia

Suomen paras pomo löytyy Kansallisteatterista

Etera etsi erinomaista esimiestä Ilmianna paras pomo -kilpailussa. Kilpailussa kuka tahansa sai ilmiantaa hyvänä pomona tuntemansa henkilön ja perustella, miksi juuri hänet pitäisi palkita parhaana pomona. Kilpailuun tuli kaikkiaan 90 ehdotusta ja Suomen parhaaksi pomoksi valittiin Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho. Myllyahon kilpailuun ilmoitti näyttelijä Petri Liski.

Myllyahoa kiiteltiin hyvästä työilmapiiristä sekä kannustavasta, tasapuolisesta ja keskustelevasta otteesta. ”Mika luo koko Kansallisteatteriin rennon, luovan, kannustavan ja motivoivan työilmapiirin huolimatta jatkuvista budjettileikkauksista aiheutuvista paineista”, Liski kuvailee.

”Edellytän ihmisiltämme laatua ja vastuunottoa. Olen tarkka siitä, että asiat hoituvat ja pyrin siihen, että palveluksessamme on hyviä ammattilaisia”, Myllyaho kertoo omasta johtamistavastaan. Hän puhuu vastuunottamisen tärkeydestä ja korostaa myös antavansa vastuuta. ”Kun ihmiset ottavat itse vastuuta, alkaa tapahtua.” Jatkuva keskustelu on Myllyahon tapa. ”Kyselen kuulumisia ja olen tekemisissä ihmisten kanssa. Se on oma tapani tehdä tätä työtä”, hän sanoo. Myös kiitokset risteilevät suuntaan ja toiseen. ”Pyrin jakamaan kiitosta henkilökohtaisesti. Kiitokset ovat totta kai tärkeitä myös itselleni, ja niitä onneksi Kansallisteatterissa jaetaan."
 
Mika Myllyaho on luotsannut Kansallisteatteria vuodesta 2010 lähtien. Myllyahon pääjohtaja-aikana Kansallisteatteri on kokenut mittavia muutoksia. Organisaatio on uudistettu täysin, ja myös taiteellista filosofiaa on tarkennettu. Tiukentuneiden budjettien myötä esityksiä tuotetaan pienemmällä näyttelijäkaartilla, mutta aiempaa enemmän.
 
Lue tiedote kokonaisuudessaan Eteran sivuilta

 

Cupore julkaisi tutkimuksen taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyöstä

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore on julkaissut tutkimuksen taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyöstä. Tutkimus kohdistui kolmen teatterin, kolmen museon ja yhden orkesterin yleisötyöhön, jota tutkittiin haastattelemalla yleisötyöntekijöitä.
 
Tapaustutkimuksen perusteella se, mitä laitoksissa ymmärretään yleisötyöksi, vaihteli suuresti. Yleisötyön tavoitteita olivat mm. uuden yleisösukupolven kasvattaminen, markkinointi ja tiedottaminen, yleisön sitouttaminen, yleisön kokemuksen syventäminen ja uusien potentiaalisten yleisöjen tavoittaminen. Tapaustutkimuksen laitoksissa toteutetun yleisötyön pariin oli tullut pääasiassa taiteesta ja kulttuurista jo kiinnostuneita harrastajia. Ei-kävijöitä tavoiteltiin muun muassa viemällä yleisötyö laitoksen ulkopuolelle. Tarkastelussa yleisötyön kohderyhmistä tärkeimmiksi osoittautuivat lapset ja perheet, nuoret sekä aikuiset ja työikäiset. Vanhuksille ja erityisryhmille suunnattua yleisötyötä tarjonneiden laitosten osuus pysyi melko pienenä.
 
Yleisötyön vaikutus taide- ja kulttuurilaitosten käyntimääriin oli melko heikko. Yleisötyön lisääminen ei kasvattanut käyntimäärää, mutta vaikutti sen sijaan koettuun laatuun ja käyntikokemukseen. Tutkimuksesta kävi ilmi myös, että teatterit tekivät tutkittuna ajanjaksona vähemmän yleisötyötä kuin orkesterit ja museot.
 
Taide- ja kulttuurilaitoisten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus (pdf)
Hilppa Sorjonen ja Outi Sivonen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 2015

 

Nuori näyttämö -hankkeen näytelmät yksiin kansiin

Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. ja kustantamo ntamo ovat julkaisseet uuden Neljä näytelmää / Fyra pjäser -näytelmäantologian. Antologia sisältää Anna Krogeruksen Kaarna-, Ari-Pekka Lahden Senga sengana-, Tuomas Timosen Keltainen pallo- ja Tove Appelgrenin Zoo -näytelmät suomeksi ja ruotsiksi. Näytelmien sisältö ja aiheet peilaavat 13–19-vuotiaiden nuorten maailmaa moraalisine kysymyksineen matkalla itsenäisyyteen ja aikuisuuteen. 

Antologian neljä näytelmää ovat syntyneet Nuori Näyttämö -hankkeen tilaamina. Nuori Näyttämö 2013–2015 on valtakunnallinen, kaksikielinen ja monivuotinen teatterihanke, joka yhdistää teatteriryhmien, koulujen ja oppilaitosten nuoret teatterin harrastajat työskentelemään yhdessä ammattiteatterin tekijöiden ja näytelmäkirjailijoiden kanssa. Näytelmien oikeudet ovat vuoden 2015 loppuun hankkeen käytössä ja vapautuvat sen jälkeen kirjailijoille.

Antologiaa voi ostaa Työväen Näyttämöiden Liitosta hintaan 20 € + toimituskulut.
Tilaukset: paivi.vuorinen(at)tnl.fi
 
 

Nimityksiä

Saana Lavaste Teatterikorkeakoulun ohjaajantaiteen professoriksi

Teatteritaiteen maisteri Saana Lavaste (s. 1976) on nimitetty Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjaajantaiteen professorin tehtävään ajalle 1.1.2016–31.12.2020. Lavaste on toiminut ohjaajana laaja-alaisesti ympäri Suomea ja tehnyt vuodesta 1999 lähtien lähes 30 ohjaustyötä muun muassa Suomen Kansallisteatterissa, maakuntateattereissa ja ryhmämuotoisissa teattereissa. Lisäksi hän on ollut toteuttamassa Teatteri 2.0:n puitteissa vapaan kentän ja VOS-teattereiden välisiä yhteistuotantoja. Lavaste on toiminut Riihimäen Teatterin taiteellisena johtajana vuosina 2012–2014 sekä Tampereen teatterikesän yhtenä taiteellisena johtajana vuosina 2007–2008.

Saana Lavaste on opiskellut Metropolia Ammattikorkeakoulun teatteri-ilmaisun ohjaajalinjalla 1995–1998 sekä valmistunut Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2003. Hän on myös suorittanut aikuisopetukseen suuntautuvan pedagogisen pätevöitymisen Helsingin yliopistossa 2013–2014. ja toiminut Teatterikorkeakoulussa puolipäiväisenä lehtorina vuonna 2013 sekä lehtorin sijaisena vuonna 2011. Lisäksi hän on toiminut tuntiopettajana muun muassa Teatterikorkeakoulussa ja Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Lisätietoja:
Dekaani Maarit Ruikka, maarit.ruikka(at)uniarts.fi , p. 050 581 2649
Saana Lavaste, saana.lavaste(at)gmail.com, 050 527 3873
Kuva: Tarmo Valvela
 
 

Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry:n tiedotteet ja uutiset löytyvät osoitteesta www.suomenteatterit.fi. Jaamme ajankohtaista tietoa teatterialasta ja järjestön toiminnasta myös Facebook-sivullamme.

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Copyright © 2015 Suomen Teatterit ry, All rights reserved.

Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi
Email Marketing Powered by Mailchimp