Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote lokakuu II 2015


Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

 

STEFI:n uutisia

 • Toimitusjohtajan blogi: Valtionosuusjärjestelmää uudistamassa

TES-tiedotteet

 • TYKA-palkankorotuksiin 2016 liittyviä kysymyksiä

 • Veronalaisten matkakustannusten, päivärahojen ja majoittumisen maksaminen

 • Teaterbranschens kollektivavtal nu också på svenska

Tapahtumat

 • Sylvi - yhteistuotanto- ja kiertuemalli: Tule mukaan keskustelemaan yhteistyöstä teatterikentällä 12.11.2015

 • Sylvimodellen - en arbetsform för samproduktion och turnésamarbete: Kom med och diskutera om samarbete på teaterfältet 12.11.2015

 • Kulttuuri ja saavutettavuus konferenssi Helsingissä 12.11.2015

 • Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi Tampereella 25.11.2015

Koulutukset

 • Pomohautomo-koulutus teatterialan esimiehille keväällä 2016

 • Näyttelijöiden täydennyskoulutus 2016

Teatterialan uutisia

 • Iiristiina Varilo teatterinjohtajaksi JoensuuhunSTEFI:n uutisia

Toimitusjohtajan blogi: Valtionosuusjärjestelmää uudistamassa

Tämänkertaisessa blogikirjoituksessaan Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi tarkastelee teatterialan taloustilanteen näkökulmasta viime aikoina mediassa jälleen herännyttä keskustelua valtionosuusjärjestelmän uudistustarpeista.

Onko suurempaa rakennemuutosta järkevää tavoitella tilanteessa, jossa alan toimintaresurssit ovat poikkeuksellisen ahtaalla?

Lue blogi STEFI:n sivuilla
 
 

TES-tiedotteet

TYKA-palkankorotuksiin 2016 liittyviä kysymyksiä

Vuoden 2016 teatterialan korotuksiin liittyen on esitetty useita kysymyksiä koskien valtakunnalliseen TyKa-ratkaisuun perustuvien palkankorotusten vaikutuksia erilaisiin lisiin. Koska vuoden 2016 palkkaratkaisu perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen asiassa tekemään kokonaisratkaisuun, on järkevintä hakea tulkintaohje kyseisen ratkaisun kirjauksista, koska mitään erillistä neuvottelua teatterialan palkankorotusten kohdentamisesta ei lisien suhteen ole edes käyty. TES-ratkaisulla 2014 useimmat alat antoivat asiassa neuvotteluvaltuuden em keskustejärjestöille.

Pöytäkirjaan on kirjattu asiassa mm seuraavaa: Ohje- ja taulukkopalkkojen korottaminen tai henkilökohtaisen palkan eri osien korotusvaikutukset eivät saa johtaa yleiskorotuksen ylittäviin henkilökohtaisten palkkojen korotuksiin.

Esimerkiksi TeaTES 15 §:n henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan kaltaiset lisät, jotka rakentuvat niin, että niiden tulee aina olla vähintään tietty osuus työntekijän palkasta, korottuvat em rajoituksesta huolimatta, johtuen rakenteellisesta tavasta jolla niistä on säädetty. Sen sijaan muiden mahdollisten lisien osalta voitaneen lähteä siitä, että TyKa 2016 ei edellytä lisien korottamista, jos se vaikutukseltaan johtaisi edellä mainitun pöytäkirjan mukaisesti yleiskorotuksen ylittäviin palkkojen korotuksiin.

Lisätietoja: lakimies Leevi Mentula, 09 2511 2152, leevi.mentula(at)suomenteatterit.fi
 


Veronalaisten matkakustannusten, päivärahojen ja majoittumisen maksaminen

Useissa tapauksissa teatterit maksavat vierailijoille kodin ja teatterin välisen matkan kustannuksia. Verottajan mukaan kodin ja varsinaisen työntekemispaikan välisten matkojen kustannuksia ei kuitenkaan voi yleensä maksaa verovapaasti. Työnantajan on käsiteltävä nämä suoritukset ennakonpidätyksen alaisena palkkana. Jos kustannusten korvauksia maksetaan vastoin Verohallinnon päätöksen määräyksiä, korvaukset ilmoitetaan veroilmoituksessa kohdassa 14 (rahapalkka).
 
Verrattuna muuhun palkanmaksuun matkakustannusten, päivärahojen ja majoittumisen erona on työnantajan sosiaaliturvamaksu ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu: Veronalaisista kustannusten korvauksista ei makseta työnantajan sosiaaliturvamaksua eikä päivärahamaksua. Työntekijällä on oikeus vaatia omassa verotuksessaan matkakuluvähennystä kodin ja varsinaisen työpaikan välisistä matkoista.

Lisätietoja: lakimies Leevi Mentula, 09 2511 2152, leevi.mentula(at)suomenteatterit.fi

 

Teaterbranschens kollektivavtal nu också på svenska

 
 

Tapahtumat

Sylvi - yhteistuotanto- ja kiertuemalli: Tule mukaan keskustelemaan yhteistyöstä teatterikentällä

Miten saadaan aikaan taloudellisesti toimiva yhteistuotanto teattereiden välillä? Mitä tarvitaan hyvään kommunikaatioon ja mitä kaikkea monen eri teatterin yhteistyössä on otettava huomioon?

Sylvi-projektin päätösseminaarissa 12. marraskuuta esitellään seitsemän teatterin yhteistyönä syntynyt Sylvi-malli, joka perustuu sekä kaikkien projektiin osallistuneiden taiteilijoiden kokemuksiin että ulkopuoliseen arviointiin. Mallia voi soveltaa erilaisiin projekteihin mm. vapaiden ryhmien, kaupungin- ja muiden VOS-teattereiden sekä ulkomaisten teattereiden välillä. Yksi Sylvi-mallin lähtökohdista on ollut myös yhteistyö yli kielirajojen.

Tilaisuudessa puhuvat mm. Tommi Saarikivi (Suomen Teatterit ry), Ann-Cathrine Fröjdö (Riksteatern), Marit Berndtson (Wasa teater), Dan Henriksson (Klockriketeatern) ja Arto Valkama (Turun kaupunginteatteri).

Aika: to 12.11.2015 klo 14-17.30
Paikka: Klockriketeatern, Diana-näyttämö, Erottajankatu 7 B, Helsinki
Järjestäjät: Sylvi-projektin yhteistyöteatterit
Lisätietoja: Dan Henriksson, teatterinjohtaja, Klockriketeatern, dan.henriksson@klockrike.fi,  040 7033008, www.klockrike.fi

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

 

Sylvimodellen - en arbetsform för samproduktion och turnésamarbete: Kom med och diskutera om samarbete på teaterfältet

Hur få fungerande finansiering och anpassade avtal för samproduktioner?

Vi presenterar erfarenheterna från Sylvi produktionen med sju samarbetsparter. Med utgångspunkt i samarbetet presenteras nu Sylvimodellen, med förslag för samproduktion och turnésamarbete mellan teatrar av olika format, så som fria grupper, institutionsteatrar, regionteatrar, kommunala teatrar samt stiftelse- och föreningsägda teatrar. Modellen bygger också på ett flerspråkigt samarbete. Vi fortsätter samtalet kring samproduktioner som startade under STEFIs seminarium i maj 2015.

Med bl.a. Tommi Saarikivi (Suomen Teatterit ry), Ann-Cathrine Fröjdö (Riksteatern), Marit Berndtson (Wasa teater), Dan Henriksson (Klockriketeatern) ja Arto Valkama (Turun kaupunginteatteri)

Tid: 12.11.2015 kl. 14-17.30
Plats: Dianascenen, Skillnadsgatan 7 B, Helsingfors
Organisatörer: Sylviprojektets samarbetsteatrar
Mera information: Dan Henriksson, Klockriketeatern, dan.henriksson@klockrike.fi,  
040 7033008, www.klockrike.fi

Anmäl dig här

 

Kulttuuri ja saavutettavuus -konferenssi Helsingissä 12.11.

Funka järjestää yhteistyössä Arcada ammattikorkeakoulun, Kulttuuria kaikille -palvelun ja Evantian kanssa konferenssin, joka keskittyy saavutettavuuteen ja kulttuuriin. Tarkoituksena on jakaa ideoita ja tietoa eri maiden välillä. Konferenssi järjestetään Helsingissä 12.11.2015. Konferenssin tarkempi ohjelma löytyy Funkan sivuilta.
 
Konferenssin kieli on englanti ja se tulkataan suomalaiselle viittomakielelle. Osallistumismaksu on 50€. Osallistuminen on kuitenkin maksutonta loppukäyttäjien järjestöjen jäsenille. Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

 

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi Tampereella 25.11.2015

Lastenkulttuurifoorumin teemana on tänä vuonna taide ja kulttuuri lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena. Tilaisuus on tarkoitettu kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan päättäjille ja asiantuntijoille sekä muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville.
 
Tampere-talossa järjestettävä maksuton foorumi esittelee esimerkkejä muun muassa neuvoloissa ja lastensuojelussa tehtävästä kulttuuritoiminnasta ja pohtii miten kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä pitäisi kehittää valtakunnallisesti. Lastenkulttuurifoorumin puhujiksi ovat lupautuneet mm. sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä sekä erityisasiantuntija Päivi Känkänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Päivän avaa Tampereen lasten ja nuorten palveluiden apulaispormestari Leena Kostiainen. Yleisön on mahdollista osallistua myös edellisenä päivänä 24.11. järjestettävään Tampereen kaupungin vastaanottoon Raatihuoneella.
 
Foorumin järjestävät Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Tampereen kaupunki, Kulttuurikeskus PiiPoo sekä Taiteen edistämiskeskus.
 
Ilmoittautumiset 10.11. mennessä: ohjelma ja ilmoittautumislomake
 
 

Koulutukset

Pomohautomo-koulutus teatterialan esimiehille 2016

Mietityttääkö esimiestyö? Kaipaatko keskustelua muiden esimiesten kanssa arjen tilanteista? Mietitkö, miten kehittäisit omaa ja tiimisi toimintaa?

Työterveyslaitoksen Pomohautomo-koulutuksessa löydät uusia näkökulmia ja tehokkaita toimintatapoja esimiestyöhösi. Saat arjen esimerkkien käsittelyn avulla työkaluja omaan työhösi. Koulutukseen sisältyy omaa esimiestoimintaasi arvioiva ennakkotehtävä sekä välitehtäviä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Teatterit ry:n kanssa.

Aika:
OSA I maanantai 18.1.2016 klo 12-16 ja tiistai 19.1.2016 klo 10-14
OSA II maanantai 15.2.2016 klo 12-16 ja tiistai 16.2.2016 klo 10-14

Paikka: Teatterikulma, Komedia-kokoussali, Meritullinkatu 33 G 2 00170 Helsinki, sisäpihan kautta hissillä 2. krs.

Kouluttajat: Koulutuksen vetäjinä toimivat Pomohautomo™ kouluttajat Tommy Larvi ja Anna Vanhala. Molemmat työskentelevät työyhteisöjen kehittämiskonsultteina Työterveyslaitoksella.

Hinta: Koulutukseen mahtuu maksimissaan 20 osallistujaa. Hinta määrittyy osallistujamäärän mukaisesti ja on enintään 600 euroa/osallistuja.

Koulutuksen ohjelma. Ilmoittautuminen koulutukseen aukeaa marraskuun alussa ja päättyy joulukuun alussa.

 

Näyttelijöiden täydennyskoulutus 2016

Työväen Näyttämöiden liitto järjestää vuoden 2016 keväällä ja syksyllä ammattinäyttelijöiden ja näyttelijäharjoittelijoiden täydennyskoulutuskurssin Mikkelissä. Kyseessä on näyttelijäntyön pesula -tyyppinen kurssi, jossa näyttelijä Taisto Oksanen hakee ryhmän kanssa uusia näkökulmia josanottajien näyttelijänilmaisuun. Harjoitemateriaalina käytetään valittua näytelmää, joka ilmoitetaan myöhemmin. Kurssin päätteeksi valmistetaan yhteinen demoesitys yleisölle.

Opetusta järjestetään 7 x 2 päivää kerran kuussa helmi-, maalis-, huhti-, touko-, syys-. loka- ja marraskuussa. Opetuspäivät ovat sunnuntai ja maanantai. Koulutukseen otetaan 12 opiskelijaa ja kurssimaksu on 750 euroa. Ilmoittautumiset 30.11.2015 mennessä.

Lisätietoja: tuottaja Mikko Väänänen, mikko.vaananen@tnl.fi
 

Teatterialan uutisia

Iiristiina Varilo teatterinjohtajaksi Joensuuhun

Teatteritaiteen maisteri Iiristiina Varilo on valittu Joensuun kaupunginteatterin teatterinjohtajaksi. Hän aloittaa työnsä 1.2.2016, mutta osallistuu jo syksyn 2015 aikana ensi vuoden ohjelmistosuunnitteluun.

Iiristiina Varilo on 44-vuotias tamperelaistunut teatterinohjaaja. Hän on valmistunut ohjaajaksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2003. Varilo on ollut kiinnityksellä Rovaniemen ja Kemin kaupunginteattereissa. Lisäksi hän toiminut vierailevana ohjaajana mm. Jyväskylän, Kajaanin ja Porin teattereissa sekä Teatteri Siperiassa. Varilo on myös Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry:n ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n hallituksen jäsen.

Teatteriyhdistyksen hallituksen valinta oli yksimielinen. Varilo on koulutuksensa, kokemuksensa sekä haastattelun perusteella hakijoista paras Joensuun kaupunginteatterin johtajaksi. STEFI onnittelee!

Kuva: Matti Salmi
 


Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Tiedotteet ja uutiset löytyvät osoitteesta www.suomenteatterit.fi.
Suomen Teatterit fy facebookissa

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi