Copy
Suomen Teatterit ry:n jäsentiedote teattereille
www.suomenteatterit.fi   I  www.facebook.com/suomenteatterit
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry

Jäsentiedote toukokuu II 2015


Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry (STEFI)

 

STEFI:n uutisia

  • Suomen Teatterit ry kerää tietoa paikkauksiin liittyvistä korvauksista

  • Sosiaalisen median käyttö STEFI:n jäsenteattereissa

Tapahtumat

  • STEFI Tampereen Teatterikesässä 7.-8.8.2015

  • Missä taidetta tarvitaan? -seminaari 3.6.2015 Tampereella

Koulutukset

  • Yhteistuotantoseminaari Teatterikulmassa 5.6.2015

Teatterialan uutisia

  • Tutkimus: Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset

Nimityksiä

  • Hilkka Hyttinen Jyväskylän kaupunginteatterin johtoon

  • Christian Lindroos Seinäjoen kaupunginteatterin taiteelliseksi johtajaksi

 


STEFI:n uutisia

Suomen Teatterit ry kerää tietoa paikkauksiin liittyvistä korvauksista

Näyttelijöiden teatterityöehtosopimuksen Paikkausohjesääntöä pyritään yksinkertaistamaan. Koska sääntelymuutoksilla on potentiaalisesti kustannusvaikutusta, sopimusosapuolet ovat sopineet neuvottelua tukevan aineiston keräämisestä teattereilta koskien paikkaustilanteissa maksettavia korvauksia.
 
Pyydämme välittämään tämän viestin organisaatiossanne sille henkilölle, joka paikkauksiin liittyvät korvaukset organisaatiossanne sopii/laskee, ja raportoimaan oheisen hyvin yksinkertaisen kaavakkeen mukaiset tiedot toteutuneesta paikkauksesta aina kun sellainen toteutuu. Seurantaa tehdään todennäköisesti kauden 2015/16 loppuun asti, jotta saamme riittävän kattavan yleiskuvan paikkauksista maksettavien korvausten tasosta erilaisissa tilanteissa.

Linkki paikkausohjesääntökyselyyn

 

Sosiaalisen median käyttö STEFI:n jäsenteattereissa

Mihin ja miten STEFI:n jäsenteatterit käyttävät sosiaalista mediaa?

Sara Häkkinen (MAMK) tutki STEFI:n toimeksiannosta jäsenteattereidemme sosiaalisen median käyttöä ja löysi kiinnostavia tuloksia. Nykypäivän yleisö ei ole enää homogeeninen joukko, vaan katsojat haluavat olla yhä enemmän mukana kommunikoinnissa, kertoa ideoitaan ja tulla osaksi yhteisöä. Teatterin ja asiakkaiden suhteen uudelleenrakentamisessa sosiaalinen media voi olla suureksi avuksi. Somessa asiakaspalvelu voi olla kuuntelevaa, nopeaa sekä suhteita ja luottamusta rakentavaa. ”Kun organisaatio vastaa, se kuuntelee. Kun se vastaa nopeasti, se välittää”

Tavoitteellisempaa toimintaa varten teattereiden kannattaa kuitenkin suunnitella sosiaalisen median toiminnan strategia ja ohjeistus. Teatterin toimintaa tukeva sosiaalisen median käyttö edellyttää selkeää tavoitteiden asettamista ja tulosten mittaamista kirjoittaa Häkkinen.

Lue tutkimus STEFI:n sivuilta.
 
 

Tapahtumat

STEFI Tampereen teatterikesässä 7.8.-8.8.2015


Muuttuva työ ja toimeentulo – "Aina joku tulee ilmaiseksi” -seminaari pe 7.8.2015

STEFI:n, Teme:n, Teatterikeskuksen, Näyttelijäliiton ja TINFO:n yhdessä järjestämässä Teatterikesän kaikille avoimessa seminaarissa tarkastellaan tänä vuonna teatterialan työkentän muutosta erityisesti freelancereiden näkökulmasta. Mitä muuttuva työ tarkoittaa taiteilijan toimeentulon ja sosiaaliturvan kannalta?

Keynote-puhujina Tarja Cronberg ja Jaakko Kiander. Tilaisuuden koko ohjelma julkistetaan kesäkuussa.

Aika: perjantai 7.8. klo 10-13.15
Paikka: Pääkirjasto Metso, Pietilä sali, Pirkankatu 2, 33210 Tampere
STEFI:n puheenjohtajaseminaari la 8.8.2015

Suomen Teatterit ry:n perinteisen puheenjohtajaseminaarin aiheena on näyttämötaiteen lipunmyynnin kehitys ja tulevaisuus. Seminaarissa pyritään analysoimaan keskeiset vaikuttavat syyt näyttämötaiteen lipunmyynnissä vuoden 2013 jälkeen tapahtuneeseen kokonaistason laskuun, sekä pohditaan ryhmämyynnin, netti- ja mobiilimyynnin kehitystä ja keinoja, joilla teatterit voivat pyrkiä edistämään myyntiään tulevaisuudessa.

Seminaarin tarkempi ohjelma jukistetaan kesäkuussa.

Aika: lauantai 8.8. klo 9-13
Paikka: TTT:n Klubi-teatteri (sisäänkäynti Hallituskadun puolelta)

 

 

Missä taidetta tarvitaan? Seminaari taiteen hyvinvointivaikutuksista, saatavuudesta ja saavutettavuudesta 3.6.2015 Tampereella

Taiteen vaikutukset ovat viime aikoina olleet kovasti tapetilla. Nykyään ymmärretään laajasti, että taiteella on ulottuvuus, joka voi edistää hyvinvointia sekä lisätä osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Taide on perusoikeus: jokaisella tulisi olla oikeus ja tasa-arvoinen mahdollisuus itse tehdä taidetta ja osallistua kulttuuritoimintaan.
 
Missä taidetta tarvitaan? -seminaari käsittelee teemaa moninaisesti. Toivomme osallistujiksi ihmisiä  julkishallinnosta, sote-alalta, yritys- ja järjestösektorilta, taide- ja kulttuurialalta; päätöksentekijöitä, tuottajia, taiteilijoita, hoitajia… Jokainen asiasta kiinnostunut on tervetullut!

Tilaisuuden ohjelma

Aika: Ke 3.6.2015 klo 12.00–16.45
Paikka: Teatterimonttu, Tampereen yliopiston päärakennus, Kalevantie 4, D-osa
Ilmoittautumiset: 29.5. mennessä tämän linkin kautta
Järjestäjät: Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus ja Näty & Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa
 
 

Koulutukset

Kuinka sopia yhteustuotannoista? Yhteistuotantoseminaari 5.6.2015 Teatterikulmassa

Tervetuloa jakamaan hyviä käytäntöjä, testaamaan sopimuspohjien luonnoksia ja keskustelemaan yhteistuotantojen rajoista ja toteuttamistavoista. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus sekä Teatterin tiedotuskeskus.

Aika: 5.6.2015 klo 9.45-15
Paikka: Teatterikulman kokoushuone Komedia, Meritullinkatu 33, Helsinki

Päivän ohjelma

 


 

Teatterialan uutisia

Tutkimus: Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset

Jutta Virolaisen Cuporelle tekemässä tutkimuksessa "Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset. Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen" todetaan, kuinka kansalaisten kulttuuriosallistumisen lisääminen on viime vuosina noussut uuden kiinnostuksen kohteeksi kulttuuripolitiikassa, ja aiheesta on keskusteltu myös tutkimuksen kentällä. Keskustelua on käyty myös osallistumattomuudesta.

Cuporen selvitys tarjoaa kokonaiskuvan tutkimuksesta ja toimenpiteistä, joilla osallistumista ja osallisuutta on pyritty edistämään. Selvitystyössä tarkastellaan osallistumisen, osallisuuden ja osallistumattomuuden käsitteitä sekä sitä, millaisin päämäärin ja keinoin julkinen kulttuuripolitiikka on pyrkinyt edistämään kansalaisten osallistumista ja osallisuutta. Lisäksi luodaan katsaus siihen, miten osallistumista, osallisuutta ja osallistumattomuutta on tutkittu taiteen ja kulttuurin kentällä.

Lue tutkimus STEFI:n sivuilta
 
 

Nimityksiä & Hakuja

Hilkka Hyttinen Jyväskylän kaupunginteatterin johtoon

Jyväskylän kaupunginteatterin johtajaksi on valittu filosofian maisteri, taidealojen opettaja, ja näyttelijä
Hilkka Hyttinen. Ennen Jyväskylään siirtymistään Hyttinen on toiminut Kokkolan Centria-ammattikorkeakoulun esittävän taiteen lehtorina ja freelance-ohjaajana.  Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti Hyttisen valinnasta palvelujohtajan esityksen mukaisesti. Hyttinen ottaa tehtävän vastaan viimeistään ensi vuoden alusta. Viran määräaika on 5+3 vuotta.  Jyväskylän kaupunginteatterin johtajaksi mieli kaikkiaan 21 hakijaa.

Lisätietoja Jyväskylän kaupunginteatterin sivuilta.
 


Christian Lindroos Seinäjoen kaupunginteatterin taiteelliseksi johtajaksi

Seinäjoen kaupunginteatterin hallitus valitsi kokouksessaan 8. toukokuuta teatterin uudeksi taiteelliseksi johtajaksi espoolaisen teatteritaiteen maisteri Christian Lindroosin. Lindroosin toimikaudeksi hallitus määritti viisi vuotta sekä kaksi optiovuotta (5+2). Lindroos aloittaa uudessa toimessaan vuoden 2016 alusta. Hän toimii tällä hetkellä espoolaisen Unga Teaternin taiteellisena johtajana. Tehtävää tavoitteli 11 hakijaa, joista neljä kutsuttiin haastatteluihin.

Seinäjoen kaupunginteatterin nykyisen, kuusi vuotta taiteellisena johtajana toimineen Vesa Tapio Valon sopimus päättyy heinäkuussa 2015. Eläkkeelle siirtyvän toimitusjohtajan, Marja-Leena Kallantien seuraajaksi valittiin maaliskuussa Markko Heinonen. Hän aloittaa toimessaan 1. elokuuta.

Lisätietoja Seinäjoen kaupunginteatterin sivuilta.

 

Suomen Teatterit ry:n ajankohtaiset uutiset

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Tiedotteet ja uutiset löytyvät osoitteesta www.suomenteatterit.fi

Uutiskirje on lähetetty Suomen Teatterit ry:n jäsenrekisterissä olevien teatterien edustajille.
Copyright © 2015 Suomen Teatterit ry, All rights reserved.

Suomen Teatterit ry
Meritullinkatu 33 G 2
00170 Helsinki
puh. 09-2511 2150
info@suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi
Email Marketing Powered by Mailchimp