Copy

Een verse dosis inspiratie

Sinds de laatste Biomimicry Update van januari hebben we twee keer met onze ogen geknipperd, en is het ineens maart, en lente! En dat is goed nieuws, want in de lente begint alles te bloeien, en komt er enorm veel energie vrij. Dat willen we benutten, en vandaar vandaag voor jou een nieuwe Biomimicry Update. Ook dit keer weer nieuwe inspiratie, tips, leuke weetjes en manieren om ook jouw goede energie om te zetten in acties. 

Nieuwe workshops op de agenda

 

Afgelopen 9 maart was weer de eerste 'Introductie in Biomimicry' workshop van 2017 in de Botanische Tuinen te Utrecht. Het was een energieke en inspiratievolle dag, dat smaakte voor veel deelnemers naar meer! Dus hebben wij nieuwe data voor een 'Introductie in Biomimicry' workshop gepland op 16 mei a.s. én een tweedaagse vervolgtraining 'Verdieping in Biomimicry' op 15 en 16 juni a.s. Voor beide is nog plek, kijk voor meer informatie en aanmelden op onze website.

Het oplossen van cases met Biomimicry als leidraad

In de vorige Biomimicry Update hebben we voor het eerst een casus besproken waar BiomimicryNL aan werkt, toen ging het over een organisatie- en beleidsvraagstuk van het Ministerie van Economische Zaken. Vandaag nemen we een kijkje in een heel andere sector: de Melkveehouderij. Doel van het delen van deze cases is om aan te geven hoe en waar Biomimicry toegepast kan worden, welke vragen we onszelf stellen en wat we hopen te bereiken. Heb je het gevoel dat je iets kan bijdragen aan deze casus of andere vragen? Of heb je zelf hulp nodig bij het uitdenken van een casus? mail ons dan op info@biomimicrynl.org.
 

Levenbevorderende Melkveehouderij 
Verkenning van biomimicry als nieuw ontwerp- en toetsingskader voor melkveehouderij 

De drijvende krachten van economie en technologie en ook (overheids)beleid maken dat de agrarische sector onvermijdelijk verindustrialiseert. Als gevolg komen kwetsbare productiefactoren (mens, dier, milieu en biodiversiteit) in de verdrukking wat wereldwijd grote zorgen baart. Waardecreatie is de centrale opgave voor de toekomst van de agrarische sector. Maar wat is dan de essentie van de waarde die landbouw toevoegt? Ligt die niet besloten in één woord: ‘leven’? Boeren werken met leven. Boeren is het leven bevorderen. Of zou dat moeten zijn. In brede zin. Van gezond voedsel voor mensen, een bestaan voor de boer, gezonde dieren, een gezonde bodem en een rijke biodiversiteit tot beleving, recreatie, bezinning en zorg. 

Samen met Courage2025 bekijken we, in opdracht van EZ, hoe biomimicry's credo ‘Life creates conditions conducive to life’ ook van toepassing kan zijn op de melkveehouderij en landbouw in het algemeen. Kunnen we de Life’s Principles gebruiken als een nieuw toetsings- en ontwikkelkader voor de melkveehouderij? Wat als we natuur als eerste referentie zien, in plaats van industrie? Dat is de vraag en tevens de ambitie voor een verkennend project waar we tot de zomer mee aan de slag gaan. Het gevonden kader zal dan startpunt zijn voor breder debat en te ondernemen vervolgactiviteiten. 


 

Inspiratiedag Biomimicry: ontwerplessen uit de natuur

Op 13 april 2017 organiseert Aeres Hogeschool een inspiratiedag over Biomimicry. Ook Bowine Wijffels verzorgt deze dag een workshop. Meer informatie en aanmelden kan via de website van Aeres Hogeschool.

Biomimicry Blogs

Sinds kort vind je op onze website blogs over de lessen die we leren van de natuur toegepast op verschillende thema's, zoals werkdruk, interdisciplinaire samenwerking en het inrichten van een organisatiestructuur. Zeker de moeite waard om te lezen!

Eerste fluorescerende amfibie ontdekt

 Het lijkt erop dat wetenschappers uit Buenos Aires de eerste amfibie met een fluorescerende huid hebben ontdekt. Deze Zuid-Amerikaanse boomkikker (Hypsiboas punctatus) straalt felgroen licht uit wanneer het beschenen wordt met ultraviolet licht. Dit verschijnsel is vrij uniek in de wereld en de functie van deze bijzondere huid is tot dusver onbekend.

Glad zeewier antwoord op multiresistente bacteriën?
Dat antwoorden op relevante maatschappelijke vraagstukken vaak gewoon voor het oprapen liggen, blijkt maar weer uit de volgende ontdekking. Microbiologen van de Radboud Universiteit hebben tijdens onderzoek naar een nieuwe antibioticasoort een glad zeewier ontdekt, dat met een huid van  een type bacterie – zogeheten planctomyceten – vrij van schadelijke bacteriën blijft. Dit nieuwe type antibiotica kan goed van pas komen in de strijd tegen multiresistente bacteriën in deze eeuw.

Lees hier het gehele artikel

 

Het genie Leonardo Da Vinci centraal in de Beurs van Berlage

De grote uitvinder en denker Leonardo Da Vinci gebruikte ook al Biomimicry in zijn ideeën en ontwerpen. Tot en met 20 juni 2017 strijkt de reizende tentoonstelling Leonardo da Vinci – Artist – Inventor  –  Genius neer in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De uitgebreide overzichtstentoonstelling laat zien dat Leonardo da Vinci veel meer was dan de schilder van de Mona Lisa. Hij opende in de vijftiende eeuw zijn geest en was in zijn denken en doen zijn tijd vele honderden jaren vooruit. Hier vind je alle informatie.

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan contact op via info@biomimicrynl.org.
Fijne dag!

Copyright © 2017 BiomimicryNL, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp