Copy
Valgmøde: Skal åen åbnes?
View this email in your browser

Valgmøde: Skal åen åbnes?

Mød spidskandidaterne til duel om Ladegårdsåen - og se hvem af dem der vil tage imod din underskrift for Ladegårds Å

Valgmødet foregÃ¥r i Korsgadehallen pÃ¥ onsdag den 13. november kl. 17. Vi har brug for din hjælp til at sprede budskabet, sÃ¥ vi hÃ¥ber du allerede i dag vil printe denne mail eller en plakat  og hænge den op i din opgang.

På mødet vil vi ikke kun få klarhed over hvem der støtter Ladegårdsåen, men også hvad de enkelte partier lægger vægt på. Hvis vejen nedgraves og åen åbnes, vil der blive fritlagt et areal svarende til 28 fodboldbaner midt i byen.

Med hvad vil kandidaterne bruge al den plads til?
- Skal der være ren natur med cykelstier.
- Eller skal vi bygge nye boliger og caféliv.
- Eller måske en letbane til Rådhuspladsen?

11.316 af jer har underskrevet Ladegårdsåen - langt flere end målet på 10.000 - og flere kan nå at komme til. Det er et meget flot resultat, som politikerne må forholde sig til inden valget. Vi vil derfor overrække jeres underskrifter til politikerne på mødet.

Vel mødt til et fantastisk valgmøde i Korsgadehallen, hvor du kan få direkte svar af politikerne. Vi håber at se rigtigt mange af jer, så vi kan starte arbejdet med at åbne åen i den kommende valgperiode.

Venlig hilsen
Danmarks Naturfredningsforening og Miljøpunkt Nørrebro

Share
Tweet
Forward to Friend

Valgsejr

Ladegaards Å-projektleder Anders Jensen vandt en jordskredssejr i valget til HoFors bestyrelse med 23% af stemmerne. Det betyder, at I nu har en repræsentant, der vil arbejde for at åbne Ladegårdsåen.
HoFor (Hovedstadens Forsyning) skal i de kommende årtier skybrudssikre og klimatilpasse byen.
Copyright © 2013 Miljøpunkt Nørrebro, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences