Copy
Damp under Ladegårds Å-undersøgelser
View this email in your browser

Ladegårds Å på budget 2015

Politikerne fordobler hastigheden af Ã¥-undersøgelse efter skybrud

Med Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell fra Enhedslisten i spidsen bliver der sat damp under planerne om en vending pÃ¥ Ã…boulevard, sÃ¥ bilerne føres i tunnel og LadegÃ¥rdsÃ¥en ser dagens lys. Et bredt flertal bestÃ¥ende af S, EL, SF, Radikale og DF afsætter 1,4 millioner kr. i 2015.

Forundersøgelser fra kommunen viser nemlig, at der vil være en økonomisk gevinst for samfundet ved at gennemføre projektet og det seneste skybrud har igen vist, at uden LadegÃ¥rds Ã… vil der igen og igen komme oversvømmelser pÃ¥ Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro.

Borgmesteren siger i dagens Politiken, at han vil starte en dialog med Staten om Ã¥-projektet, som ogsÃ¥ indebærer at Bispeengbuen skal rives ned. Bispeengbuen er en statslig motorvej i 3. sals højde gennem tæt bebyggelse og derfor er det vigtigt, at Staten er med som partner i projektet.

Inden næste folketingsvalg i 2015 skal vi have fundet nogle kandidater, der personligt vil bære projektet frem pÃ¥ dagsorden i Folketinget. Hvis I kender nogle lokale kandidater som vil støtte projektet, vil vi meget gerne høre fra jer.

Venlig hilsen Ã…bn Ã…en

Share
Tweet
Forward to Friend
Rapport fra HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab)
I har valgt Anders Jensen fra Åbn Åen ind i HOFORs bestyrelse. Vi har nu haft å-projektet oppe på bestyrelsesmøde som et orienteringspunkt. Det er selvfølgelig politikerne, der bestemmer om projektet gennemføres, men HOFOR og Frederiksberg Forsyning skal udføre og betale den del, der har at gøre med skybrud.

Derfor er det positivt, at ledelsen i HOFOR nu er opmærksomme pÃ¥ projektet, sÃ¥ det evt. kan indpasses i skybrudsplanerne i god tid. HOFOR deltager allerede i arbejdet med at klimatilpasse Hovedstaden ved at genoprette Ã¥er som Harrestrup Ã… og Kags Ã…, og derfor kan HOFOR pÃ¥ sigt bidrage med værdifulde erfaringer til LadegÃ¥rds Ã…-projektet. 
Copyright © 2014 Miljøpunkt Nørrebro, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences