Copy

Gode nyheder inden valget

Det behøver ikke koste milliarder at nedrive Buen

400 af jer å-støtter har været med til at betale for en ny rapport, som viser at Bispeengbuen kan nedrives og erstattes med en tunnel for en investering på 0,5 mia. kr. Og åen kan åbnes i en ny åpark fra Bispeengen til Ågadeparken. Vi har samlet et par af de vigtigste pointer her:

  • Tunnel koster 1,5 mia. kr. (inkl. 50% i sikkerhedstillæg) med overdækning på opkørslerne, så der ikke kommer de her store gruber, der hvor tunnelen kommer op af jorden. Det er 600 mio. kr. mindre end de indledende overslag viste.
  • Der er samlet set indtægter for en lille milliard kr.; dette er besparelsen på renovering af Bispeengbuen og indtægter fra byudvikling. I rapporten er antaget den samme moderate byudvikling, som forvaltningen har indstillet til politikerne i 2016. I sidste ende er det et politisk valg hvor meget der skal bygges, men det er klart, at vi vil kæmpe for en stor å-park.
  • Tunnelen kan bære bygninger, så bygningerne vil fx kunne sammenbygges med tunnelåbningerne, som alligevel vil rage lidt op af jorden.

Og nu til Ladegårdsåen

Åen ligger i rør flere meter under Bispeengen. Når der graves en tunnel skal åen under alle omstændigheder omlægges og hele området skal graves fladt. Så Rambøll foreslår, at åen flyttes helt op i en ny å-park, hvor den også kan være en del af et skybrudssystem, der ender i Ågadeparken.

Ved at løfte åen op og lave en åpark oven på tunnelen, kommer vi uden om de problemer man tidligere har fokuseret på, som var at der ikke var nok fald i åen og at den ville komme til at ligge som en dyb rende i terrænet. 
 

Bonus: Mere og renere vand til byen? 

En anden udfordring, der tidligere har været oppe, er den begrænsede vandtilførsel til Ladegårds Å, som bla. skyldes at meget af vandet fra Utterslev og Emdrup Sø er lidt for forurenet med næringstoffet fosfor, som giver alger i Søerne. Derfor hælder man i dag meget af vandet ud i Øresund.

Rambøll foreslår, at man kan re-cirkulere vandet fra Ågadeparken til Bispeengen i tørre perioder og at man kan etablere naturlig rensning i åparken.

Man kan altså forestille sig - og her læser vi lidt ud over Rambølls rapport - at man ved kontinuerligt at re-cirkulere og rense vandet for fosfor, kan ende med at vi ikke længere behøver at hælde vores vand i Øresund.

Det kan være vi med dette projekt ender med mere og renere vand i Ladegårds Å, men også nedstrøms i Søerne, Østre Anlæg og Kastellet.


Der er en spændende artikel i Berlingske i dag om projektet (køb avisen i kiosken, hvis du ikke har abonnement).

Og nu kommer vi til regningen! Hvis du ikke har bidraget endnu, så overvej at gøre det.

Støt projekt
Copyright © 2017 Miljøpunkt Nørrebro, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.