Copy

Status på Ladegårds Å

De 4 scenarier

Der er overordnet 4 scenarier for at komme videre med arbejdet for Ladegårds Å - og vi arbejder på dem alle! Men det er politikerne der bestemmer, hvad der kan arbejdes videre med.

Hold øje med Politiken de kommende dage for nyt omkring ét af de 4 scenarier...

Scenarie 1: Bispeengen

Bispeengbuen rives ned og erstattes med en tunnel, som kan være fundament til at byudvikle på. Bispeengen reetableres og der kan laves et vandl fra Bispeengen til Ågadeparken langs Ågade.

Så vidt vi ved arbejder kommunerne eller Staten ikke aktivt med projektet. Der er ellers god grund til at afklare mulighederne, for Staten planlægger at bruge 125 mio. kr. på vedligehold af Bispeengbuen i 2020. Var det måske ikke tid til at sadle om?

Scenarie 2: Ladegårds Å

Det originale å-projekt med fokus på klimatilpasning og byrum. Svagheden ved projektet er at trafikken kun fjernes lokalt og kommer op igen i Indre By.

Illustrationen her er fra Madrid Rio Projektet.

Scen. 3: Underboulevard

Det tjener ikke København at have en 8-10 sporet regional vej ind forbi Rådhuset, så Åboulevard-tunnellen under kan udvides ind under Indre By og over til Amagermotorvejen.

Vi kalder denne længere tunnel under byen for 'Underboulevard'-tunnel efter Amager Boulevard, H.C. Andersens Boulevard og Åboulevard. 'Projektet vil have en trængselsreducerende effekt og vil være en game-changer for byens sammenhæng og brand.
 

Scen. 4: + Havnetunnel?

Som Scenarie 3, men sammenkoblet med Havnetunnellen (også kaldet Østlig Ringvej). Der er politisk flertal for Havnetunnel og der er netop igangsat en forundersøgelse.

'Underboulevard'-tunnel kan kobles på og der kan laves en samlet byudviklings- og infrastrukturløsning for hele byen.

Læs mere her

(Tak til Madrid Rio og Tegnestuen Tredje Natur for diverse illustrationer og billeder.)

Venlig hilsen projekt Åbn Åen ved Miljøpunkt Nørrebro
Copyright © 2017 Miljøpunkt Nørrebro, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list