Copy

Mere og renere vand i byen

Midler sat af til forundersøgelse af rensningsanlæg

Den ekstreme tørke i Europa og udtørringen af hele byer har gjort det tydeligt for vores politikere, at vi skal skaffe en større og mere robust tilførsel af vand i fremtidens klima.

Derfor er det rigtigt godt, at vi i Åbn Åen sammen med vores samarbejds-partnere har arbejdet systematisk for netop dette gennem flere år - vi har derfor konkrete forslag til at skaffe mere og renere vand i byen, som politikerne kan bruge.

Ved sidste års budget blev der sat penge af til åbning af Lersøkilden og i år har København netop sat midler af til forundersøgelse af et rensningsanlæg ved Ladegårdsåen (og desuden også til oprensning af Fæstningskanalen, hvor vandet fra Ladegårdsåen kommer fra gennem Utterslev Mose).

Et rensningsanlæg kan enten være biologisk, som en del af selve åen, eller et teknisk anlæg gravet ned ved udløbet af Ladegårdsåen. Et rensningsanlæg vil være afgørende for, at vi kan få lov til at aflede regnvand og kildevand til åen og sikre, at der i det hele taget nok rent vand til åen og Søerne i fremtidens klima.
 

Åen overset i ny strategi - send høringssvar

Det er utroligt positivt, at der er så god politisk forståelse for, at vi skal genskabe det københavnske vandsystem med åer og søer. Til gengæld har forståelsen haltet lidt i Københavns nye biodiversitetsstrategi, som er i offentlig høring netop nu.

Selv om man skriver, at der er et meget stort potentiale ved at åbne de rørlagte åer, så tør man ikke direkte skrive, at man inden 2050 vil åbne åerne. Det er ikke godt nok.

Vi vil opfordre jer alle til at hjælpe lidt på vej ved at skrive et høringssvar.
 

Forslag til tekst

"Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)"

Send høringssvar
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Miljøpunkt Nørrebro, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.