Copy
View this email in your browser

Sct. Jørgens Sø må vente på Bispeengen

SÅDAN "Skybrudsprojektet ved Sankt Jørgens Sø hænger vandteknisk sammen med den fremtidige beslutning om Bispeengbuen. Derfor skal der først træffes beslutning om Søerne, når undersøgelserne om Bispeengbuen er færdige", oplyser Københavns Kommune.

Dette er noget vi har kæmpet for, for vi skal selvfølgelig ikke starte med at grave de fredede Søer helt op, før vi ved hvor meget Bispeengen kan holde af skybrudsvandet.

Grøndalsåen vendes ikke

VAND Efter sommerens tørke og manglen på vand i Søerne er det nu blevet klart, at vi ikke kan sende vand ud af byen. Vi skal bruge det i Ladegårdsåen og Søerne.

Tørke og hedebølge kostede 250 liv i sommers og det vil kun blive værre, når klimaet bliver varmere og byen bliver tættere bebygget. De varmeste bydele bliver allerede op til 12 grader varmere end områder uden for byen.

Vand i byen holder bytræerne i live og afkøler byen ved fordampning. 

RADIUS VALG Hjælp Åbn Åens Anders Jensen ved at stemme for grøn omstilling her.
Copyright © 2019 Miljøpunkt Nørrebro, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.