Copy
Taas on puuhailtu kaikenlaista ja uusia kujeita suunnitellaan.

Kalenteri

19.11.
Opin ovi -klinikka, Tampere (Auli, Anna-Kaisa, Jaakko)

20.11.
Projektitiimin kokous (Auli, Anna-Kaisa, Jaakko, Tanja)

31/2013

Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Koordinaatioprojekti osallistui Tekemällä oppii -projektin päätösseminaariin 12.11.Hämeenlinnan Wisahovissa. Teemana oli Oppimisen onni ja opinnollistaminen. Projektin aikana on kehitetty rangaistusaikaisen opiskelun mahdollisuuksia mm. opinnollistamalla vankityötoimintaa, vahvistamalla ohjausosaamista sekä kehittämällä yhteistyötä eritoimijoiden välillä. Projekti on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Vanajan vankilan, Metsähallituksen ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Projekti syntyi alun pitäen kummastelusta, miksi vankien tekemä työ ei ole opinnollistettu kuten mikä tahansa työssäoppiminen? Projektin päättyessä vankeja osallistui kaikkiaan 18, joista 6 suoritti koko tutkinnon ja 5 osatutkinnon, viidellä on opinnot vielä kesken. Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi-Moilanen totesikin loppupuheenvuorossaan, että Tekemällä oppii -projektissa synnytetty toimintatapa on tulevaisuudessa se oikea tapa lisätä vankien koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia sekä  ehkäistä syrjäytymistä. Lisää opinnollistamisesta talven aikana Opin ovi –kanavalta www.opinovi.fi/kanava .

Kuinka koulutusneuvonnan käy työpaikolla

Työelämän koulutusneuvojat kokoontuivat Jyväskylässä 16.11. keskustelemaan ja pohtimaan OpinVerkko-projektissa kehitetyn työelämän koulutusneuvonnan vakiinnuttamista. Päivän vetäjinä toimivat projektipäällikkö Antti Lehkonen ja kehittämisjohtaja Markku Liljeström (SAK). Työelämän koulutusneuvojia on koulutettu kaikkiaan n. 160 ympäri Suomea.
Projekti on esittämässä liitoille, että ne hyväksyisivät koulutusneuvojat osaksi järjestöorganisaatiota siten, että liitot kasvattavat koulutusneuvojaverkostoa ja mahdollistavat yhteiset tapaamiset. SAK puolestaan antaa asiantuntija-apua, tukee taloudellisesti ja ylläpitää koulutusneuvojista rekisteriä. TSL vastaa jatkossa koulutusneuvojien valmennuksesta.
Koordinaatioprojektista Auli oli mukana kertomassa, miten TNO-palvelujen kehittämistyö etenee valtakunnassa. Lisää huikeita onnistumistarinoita koulutusneuvojien työstä seuraavissa Opin ovi –kanavalla www.opinovi.fi/kanava


Opin ovien ständi esillä AOKK-yhteistyöpäivillä

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ihmiset kokoontuivat vuosittaisille yhteistyöpäivilleen tällä kertaa Jyväskylään viime viikon torstaina ja perjantaina. Koordinaatioprojektilla oli AOKK-päivillä oma pöytäständi, jonka äärellä saattoi tutustua Opin ovien julkaisuihin, katsella Opin ovien videotraileria tai poimia mukaansa minikortteja tai Opin ovi -doorhangereita.

Koordinaatio ja LAITURI valmistautuivat klinikalle

Koordinaatioprojekti sekä LAITURI pitivät viime maanantaina yhteistyöpalaverin kuluneen ja tulevan kuukauden tapahtumista. Esillä olivat mm. tämänviikkoinen Opin ovi -klinikka, LAITURIn jutut loppuvuoden Opin ovi -uutiskirjeissä sekä LAITURIn ELY-TNO-konsultaatiot ja koordinaatioprojektin alkavat Opin ovi -kyläkäynnit, joissa vieraillaan kohdealueilla vuosi paikallisten Opin ovi -projektien päättymisen jälkeen.


Tunnelmallisia syysiltoja!


 Copyright © 2013 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp