Elinikäisen ohjauksen verkkolehden uutiskirjeen header
Lue nyt Elo-verkkolehdestä:

Kokemuksia Voimavara- ja ratkaisusuuntautunut ERKKERI-koulutuksesta

Erkkeri-koulutusjutun piirroskuva voimavarasäkistä

Artikkelissa Marja Vuortama-Räsänen ja Seija Mäkinen kuvaavat keväällä 2012 järjestetystä Voimavara- ja ratkaisusuuntautunut ERKKERI-koulutuksesta saatuja kokemuksia, osallistujien odotuksia ja saatua palautetta.


Osaaminen näkyväksi työtodistukseen

Kansikuva Osaaminen näkyväksi työtodistukseen -opaskirjasta

Kuinka työssä ja muualla elämässä hankittua osaamista voidaan tunnistaa ja miten se tulisi kirjata työtodistukseen? Miksi osaamisen tunnistaminen on tärkeää ja millaisia haasteita siihen liittyy? Neuvoja näihin kysymyksiin tarjoaa uusi opaskirja Osaaminen näkyväksi työtodistukseen. Oppaan on tehnyt ja artikkelin kirjoittanut Inka Ukkola.
 

Verkosto aikuisohjauksen tukena - kuvaus Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen verkoston syntyprosessista ja kehittämishaasteista

Kuvio kehittämisverkoston prosessista

Helena Anttila ja Kirsti Vänskä kuvaavat artikkelissaan Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen verkoston syntyä ja matkan varrella olleita kehittämishaasteita. Artikkelissa esitellään myös yhteistyöverkoston prosessin pohjalta tekijöiden rakentama kehittämisverkostoitumisen malli.


Esittelyssä bibliografia suomalaisesta korkea-asteen opiskelusta, pedagogiikasta ja ohjauksesta 2000-luvulla

eVokes-logo

Artikkelissa esitellään Pia Nissilän ja Päivikki Jääskelän tekemä bibliografia suomalaisesta korkea-asteen opiskelusta, pedagogiikasta ja ohjauksesta 2000-luvulla. Bibliografian tavoitteena on tarjota tietoa aiheeseen liittyvästä kotimaisesta tutkimuksesta, opetuksen kehittämistyöstä sekä opinnäytetöistä 2000-luvulla.


Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo käsittelee elinikäisen ohjauksen teemoja ja toimii keskustelufoorumina aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkkojulkaisua tuottaa Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Yhteistyössä ovat mukana Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES sekä Opin ovi -projektit. Tervetuloa lukijaksi - ja kirjoittajaksi!
verkkolehdet.jamk.fi/elo
Copyright © 2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp