PAIKKO -osaamistodistus – työpajoilla havaittu osaaminen näkyväksi

Ammatillisen koulutuksen osaamiseen perustuvassa tutkintojärjestelmässä ei ole enää merkitystä ainoastaan sillä, missä ja miten osaaminen on hankittu. Ratkaisevassa roolissa on osaamisen tunnistaminen ja havainnointi siellä, missä osaamista kerrytetään. Keski-Suomessa toteutetussa PAIKKO-hankkeessa on tunnistettu osaamisen kerryttämisen mahdollisuuksia työpajoissa. PAIKKO-osaamistodistusmallin avulla työpajalla osoitettu osaaminen voidaan dokumentoida erilaisia tarpeita varten. Susanna Uusitalo kertoo artikkelissaan, että osaamistodistus on otettu käyttöön useilla työpajoilla ja tulokset sen käytöstä ovat erittäin lupaavia.
 

 

Työelämän pelisäännöt tutummiksi draaman avulla

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat tarkastelivat kehittämistyössään, kuinka ammatillisessa koulutuksessa voidaan vahvistaa aikuisten työelämävalmiuksia. Lue Katja Asikaisen artikkelista, kuinka draaman keinoin päätettiin kokeilla erityisesti maahanmuuttaja-opiskelijoiden tutustuttamista suomalaisen työelämän pelisääntöihin.


EU-tason näkökulmaa elinikäiseen ohjaukseen

Verkkolehtemme yhteistyökumppani, CIMOn Euroguidance-toiminta, tuottaa luettavaksemme tänä vuonna myös EU-tason yhteistyökumppaneiden artikkeleita. EU-puheenjohtajamaa Kreikan CIMO Euroguidance -edustaja on kirjoittanut Elo-verkkolehteen katsauksen elinikäisen ohjauksen järjestelyistä Kreikassa. Kirjoittaja on elinikäisen ohjauksen asiantuntija Fotini Vlatchaki (Guidance Counselor MSc, Career Guidance & Counselling of ΕOPPEP – Euroguidance Centre of Greece).

Lue Vlatchakin artikkeli:
Professionalizing and upgrading career guidance in Greece – Activities of the National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance – EOPPEPElinikästä ohjausta vahvistetaan myös rakennerahastokaudella 20142020

Kestävää kasvua ja työtä 20142020 − Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, jota rahoitetaan niin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kuin Euroopan sosiaalirahastonkin (ESR) tuella.  Toukokuussa alkaneella uudella rakennerahastokaudella on elinikäinen ohjaus mukana vahvasti erityisesti työllisyyttä ja osaamista vahvistavissa toimintalinjoissa (toimintalinjat 3 ja 4). Lisätietoja: Rakennerahastojen uutiskirjeen Kestävää kasvua ja työtä -teemanumero sekä Rakennerahastot-sivustolta.

 


Seuraava Elo-uutiskirje ilmestyy alkusyksyllä.

                   Aurinkoista kesää! 
Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo käsittelee elinikäisen ohjauksen teemoja ja toimii keskustelufoorumina aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkkojulkaisua toimittaa Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti (ESR 2008-2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Yhteistyössä ovat mukana Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES, CIMOn Euroguidance-toiminta ja Keski-Suomen ELY-keskus. Tervetuloa lukijaksi - ja kirjoittajaksi!

verkkolehdet.jamk.fi/elo 

Copyright © 2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp