Tutustu! Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin keräämää tietoa elinikäisen ohjauksen tilanteesta eri ELY-alueilla

Nuorisotyön ja koulun yhteistyö

Nuoret kohtaavat kouluissa monia ammattilaisia ja ammattialoja. Terveydenhoitajien, kuraattoreiden, lääkäreiden ja psykologien lisäksi enenevässä määrin kouluissa ovat ryhtyneet toimimaan myös nuorisotyöntekijät. Kouluun tulee uusi ammattikunta uusine työotteineen, jotka korostavat nuoren yksilöllistä kohtaamista sekä ryhmän merkitystä kasvulle ja oppimiselle. Koulusta tulee enemmän. Tomi Kiilakosken artikkelissa tarkastellaan, miltä koulu näyttää, kun sitä katsotaan nuorisotyön kautta ja millaisia hyötyjä koulun ja nuorisotyön yhteistyöstä on kouluyhteisölle.
 

 

Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna pähkinänkuoressa

Kanuuna-verkosto on Suomen 27 suurimman kunnan nuorisotoimien kehittämisverkosto, joka on toiminut Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuodesta 2007. Kanuuna-verkosto järjestää vuosittain työseminaareja ja koulutuksia sekä koordinoi verkoston sisäisiä kehittämis- ja tutkimushankkeita. Kanuuna toteutti vuosina 2012–2014 myös koulun ja nuorisotyön tutkimus- ja kehittämishankkeen.Työmarkkinoiden aalloilla: ajelehtia vaiko navigoida? Urasuunnittelu nykypäivän työelämänarratiivien valossa

Työmarkkinoiden murroksessa omalla urapolulla navigointi muuttuu yhä vaikeammaksi. Aiemmin yhteiskunnassa oman paikkansa saattoi löytää kouluttautumalla tiettyyn ammattiin, jonka avulla työura urkeni saman työnantajan leivissä pitkäksi aikaa. Vielä 1980-luvulla korkeakouluista valmistuneet sijoittuivat suhteellisen vakiintuneisiin urapolkuihin. Tänä päivänä työurat ovat epävakaampia. Omien uravalintojen ja eri vaihtoehtojen pohtiminen on jatkuvaa ja oppiminen elinikäistä. Jos työelämässä ainoa pysyvä asia on muutos, miten yksilön pitäisi suunnitella omia askeleitaan eteenpäin? Minna-Rosa Kanniainen käsittelee artikkelissaan työelämänarratiiveja uraohjauksessa.

Reipasta syksyä!


Myös Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin ja Elo-verkkolehden tiimi oli mukana Nuorisotyön viikon #HupparikansanPuolella -kampanjassa.
                 

 

 
Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo käsittelee elinikäisen ohjauksen teemoja ja toimii keskustelufoorumina aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkkojulkaisua toimittaa Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti (ESR 2008-2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Yhteistyössä ovat mukana Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES, CIMOn Euroguidance-toiminta ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Tervetuloa lukijaksi - ja kirjoittajaksi!

verkkolehdet.jamk.fi/elo


  

Copyright © 2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp