Copy
Taas on puuhailtu kaikenlaista ja uusia kujeita suunnitellaan.

Kalenteri

29.10.
Valtakunnallisen ELO-ryhmän kokous, Helsinki (Auli)

30.10.
Projektitiimin kokous (Auli, Anna-Kaisa, Jaakko, Tanja)

1.11.
AOKK:n TKI-kokous (kaikki)

4.-5.11
ELY:jen TNO-asiantuntijoiden koulutus, Salmia (Auli, Hannele)

28/2013

eVOKES-tietokanta käyttöön

Jyväskylän yliopiston, LAITURI- ja Aikuisohjauksen koordinaatioprojektien henkilöstöä kokoontui 21.10 keskustelemaan eVOKES:iin rakennettavasta tietokannasta koskien ELY-keskusten ELO-toimintaa. Tietoja kerätään mm. kyselyillä sekä seulomalla Opin ovien aineistoja. Ohjausalan osaamiskeskus VOKESin vuosien 2013–2016 yksi toiminnan painopiste on alueellisen TNO-palvelujen kehittämisen tukeminen. Tavoitteena on, että VOKES laatii yhdessä LAITURI-, Aikuisohjauksen koordinaatio-, ja Koordinaattiprojektien sekä kolmannen sektorin kanssa TNO-palvelujen alueellisen mallin, jossa hyödynnetään Euroopan ohjauspolitiikan verkoston työkirjaa. Tiedotamme tietokannan kehittämistyöstä prosessin jatkuessa.

KOLA-ohjausryhmä kokoontui

KOLA-ohjausryhmässä käsiteltiin koordinaatioprojektin ja LAITURIn suunnitelmia vuodelle 2014. Samalla mietittiin suurempaa viitekehystä - ns. "isoa kuvaa" - TNO-palveluiden kehittämistyölle vuosina 2013 - 2014. Lisäksi käytiin keskustelua seuraavasta ESR-ohjelmakaudesta ja erityisesti päättyvän ohjelmakauden tulosten siirtämisestä seuraavan kauden toimintaan sekä Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarin jälkitunnelmista.

Tuhti tietopaketti TE-hallinnon TNO- ja nuorten palveluista Järvenpäässä


Koordinaatioprojektista Auli vieraili ja piti lyhyen esittelyn Opin ovissa syntyneistä palveluista ja verkostoissa Järvenpäässä 23.10. Samalla markkinoitiin Opin ovien hyviä käytäntöjä ja Elo-verkkolehteä. TEM:n työllisyys- ja yrittäjyysosaston järjestämän työkokouksen ensimmäisenä päivänä olivat esillä mm. Työelämän-tutkamalli (ohjauksen itsearviointiväline), nivelvaiheen uudet mallit ja ohjaus, opintopolku ja yhteishaku sekä omaehtoinen opiskelu. Toisena päivänä pääpaino oli nuorten palveluissa kuten nuorisotakuu, nuorten aikuisten osaamisohjelma, työkokeilu ja palkkatuettu työ. Laajemmin työkokouksen annista marraskuun Opin ovi -uutiskirjeessä.

Nuorten aikuisten palvelukeskus esillä ELOPELLOSSA

Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämässä ELOPELTO - Learning Cafessa puhuttiin asiakaslähtöisyydestä, palvelujen pirstaleisuudesta ja toisin tekemisen mahdollisuudesta sosiaalitoimessa Alustajana toimi Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksen eli J-Napin johtaja Seija Kinnunen, joka esitteli palvelukeskuksen toimintaa ja käytäntöjä, mm. nuorista aikuisista koostuvaa asiakasraatia, joka tuo asiakkaan oman näkökulman palvelukeskuksen toiminnan kehittämiseen. Palvelukeskuksesta voi lukea lisää osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/nuortenaikuistenpalvelukeskus. ELOPELLOn materiaalit taas ovat tulossa sivulle http://www.peda.net/veraja/keskisuomenely/elopelto.

JAMK:lla uusia juttuja projektiviestintään

Projektin toteuttajan järjestämässä hankeviestinnän aamupäivässä 24.10. oli käsittelyssä erityisesti uudet verkkovälineet hankeviestinnän tueksi. Jamk.fi-sivusto uudistuu ja tarjoaa myös projektien ulkoiseen viestintään entistä joustavammat webbisivut. Myös projektiryhmien keskinäiseen työskentelyyn löytyi hyödyllisiä verkkovälineitä, jotka ovat käytettävissä uusissa ”Elmo-työtiloissa”. Anna-Kaisa kävi hakemassa tästä koulutuksesta eväitä viestintätyöhön ja totesi Elmo-työtilojen sopivan tarvittaessa esim. julkaisuprosesseihin.

Koulutus ja ohjaus Keski-Suomen tulevaisuuden tekijöinä 25.10.

Anna-Kaisa ja Hannele osallistuivat Keski-Suomen tulevaisuusfoorumiin, jonka teemana oli koulutus ja ohjaus tulevaisuuden tekijöinä. Puheenvuoroissa sivuttiin tulevaisuuskuvia niin talouden ja kilpailukyvyn kuin uusien työelämän trendien näkökulmasta. Get a life –hankkeessa ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa toimiva Leena Jokinen puhui tulevaisuuteen suuntaavasta ohjaustyöstä. Tilaisuuden materiaalit ja mm. hyvä video alueen yrittäjistä ovat tulossa sivulle http://bit.ly/1cbCRiR.

NAO:n ensimmäinen vuosi työseminaarin pääaihe

Nuorten aikuisten osaamisohjelman työseminaari kokosi joukon ministeriöiden ja eri koulutuksenjärjestäjien edustajia Jyväskylän aikuisopiston tiloihin perjantaina. Osaamisohjelman projektisuunnittelija Erno Hyvönen esitteli tilastoja ohjelman kohderyhmään kuuluvista nuorista sekä kyselytuloksia koulutuksenjärjestäjien tuntemuksista ohjelman alkuvaiheilta. Case-esimerkit olivat Satakunnasta ja Jyväskylästä: Satakunnan alueellisesta yhteistyöstä, oppisopimuskoulutuksesta Nuorten aikuisosaamisohjelmassa sekä JYPin jääkiekkoilijoille räätälöidyistä opinnoista. Työseminaarin aineistot löytyvät osoitteesta http://bit.ly/16DOSPK. Jyväskylän oppisopimuskeskuksen oppisopimusjohtaja Kaija Haapasaaren ja koulutussuunnittelija Tarja Orellanan podcast-haastattelu on tulossa Opin ovi -kanavalle lähiaikoina.

Leutoa loppusyksyä!Copyright © 2013 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp