Elinikäisen ohjauksen verkkolehden uutiskirjeen header
Tilaa Opin ovi -uutiskirje
Lue nyt Elo-verkkolehdestä:

Opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintaa tukevat käytänteet ja opetusmenetelmät - opettajaopiskelijoiden kehittämistyön tuloksia

Yrittäjämäisen ajattelun merkitys on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

Opettajaopiskelijat kertovat artikkelissa kehittämistyöstään, jonka aiheena oli opiskelijoiden yrittäjämäistä opiskelu- ja työotetta tukevat opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt. Artikkelin ovat kirjoittaneet Krista Härme, Merja Ihanus-Hänninen, Mira Lahtinen, Eija Nygård, Marjaana Roponen ja Kaarina Salminen.


Elinikäisen ohjauksen alueellinen kehittäminen - Esimerkkinä Keski-Suomi

Kuva ELOPELTO-tilaisuudesta

Artikkelissa Marja Pudas esittelee elinikäisen ohjauksen kehittämistä ja alueellisen ELO-ryhmän toimintaa Keski-Suomessa. Alueella tehtävä strategiatyö kytkeytyy käytännön toimijoiden asiakastyöstä esiin nostamiin haasteisiin mm. kuukausittain järjestettävissä ”learning cafe” -tyyppisissä ELOPELTO-tilaisuuksissa.


Huolenpitoa ja yhteistoimintaa yläkoulun oppilaanohjauksen perheohjausmallilla

Perheohjauksen ohjausdimensiot -taulukko

Jukka Jännetyinen esittelee artikkelissa kehittämäänsä yläkoulun nivelvaiheeseen luotua perheohjausmallia, sen teoreettisia taustoja, tavoitteita sekä käytöstä saatuja alustavia tuloksia.


Ammatillisen opettajan koulutuksessa opettajuus kehittyy - Simulaatiopedagogiikka ja elämyksellisyys matkailuliiketoiminnan opetuksessa

Opettajaopiskelijat toteuttamassa kehittämistehtävää

Opettajaopiskelijat Anne Pelkonen, Hannele Pulkkinen ja Marjatta Turtiainen kuvaavat oppimispiirin työskentelyä ja kertovat kokemuksiaan pedagogisesta kehittämistehtävästä, jonka aiheena oli simulaatiopedagogiikan soveltaminen restonomiopiskelijoiden opetuksessa.
 

Koulutuksella kohti työelämää - EU:n koulutusalan kehittämisprosessit ja ohjauksen näkökulma

Koulutuksella kohti työelämää -artikkelin kuvitusta

Mika Launikari CIMOsta käsittelee artikkelissaan eurooppalaista koulutuksen kehittämistä ja ohjausta Bolognan prosessin (korkeakoulutuksen kilpailukyky ja vetovoimaisuus) ja Kööpenhaminan prosessin (ammatillisen koulutuksen kehittäminen) kautta.


Määrä korvaa laadun - joskus

Pino pro gradu -tutkielmia

Juha T Hakala muistelee artikkelissaan vuosina 1997–2010 toiminutta, graduntekijöille tukea tarjonnutta Maisterihautomoa. Tässä artikkelissa on hyviä vinkkejä niin ohjattaville kuin ohjaajille!


Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo käsittelee elinikäisen ohjauksen teemoja ja toimii keskustelufoorumina aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkkojulkaisua tuottaa Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Yhteistyössä ovat mukana Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES, CIMOn Euroguidance-toiminta sekä Opin ovi -projektit. Tervetuloa lukijaksi - ja kirjoittajaksi!
verkkolehdet.jamk.fi/elo
Copyright © 2013 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp