Elinikäisen ohjauksen verkkolehden uutiskirjeen header
Tilaa Opin ovi -uutiskirje
Lue nyt Elo-verkkolehdestä:

CIMOn Euroguidance-toiminta ja Elo-verkkolehti aloittavat yhteistyön

CIMO-, Euroguidance- ja Elo-logot

CIMOn Euroguidance-toiminta ja Elo-verkkolehti ovat sopineet yhteistyön aloittamisesta. Yhteistyön tiimoilta CIMOn Euroguidance-tiimi muun muassa tuottaa verkkolehteen 3–4 ohjauksen eurooppalaista ulottuvuutta käsittelevää artikkelia vuodessa. Lue lisää yhteistyökuviosta.


Tarkastelussa moniammatillinen yhteistyö ja sen edellytykset

Ryhmä tai tiimi on enemmän kuin osiensa summa.

Seija Koskela tarkastelee artikkelissaan moniammatillista yhteistyötä ja moniammatillisen toimintatavan edellytyksiä ja haasteita. Tiimi on enemmän kuin osiensa summa!


”Ohjauksen tarpeet arvioimalla parempaa laatua ohjaukseen”

Professori James P. Sampson piti vierailuluennon Jyväskylän yliopistossa 4.3.2013. Kuva: Siiri Pajunen

Tämä oli professori James P. Sampsonin pääviesti hänen pitäessään vierailuluennon Jyväskylän yliopistossa 4.3.2013. Lisää luennon annista Marjo Halmialan, Sakari Saukkosen, Raimo Vuorisen ja Outi Ruusuvirran artikkelissa.


Joustoturva - retoriikkaa vai konkretiaa?

ELGPN-julkaisusarja

Marjo Halmiala, Raimo Vuorinen ja Sakari Saukkonen referoivat artikkelissaan professori Ronald G. Sultanan kirjoittaman ”Flexicurity - Implication for Lifelong Career Guidance” -julkaisun. Julkaisu kuuluu ELGPN-julkaisusarjaan.
 

Ohjaus- ja neuvontatyön etiikasta

Väärin vai oikein -kuva

Mervi Friman pohtii artikkelissaan ohjaus- ja neuvontatyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä kontekstissa, jossa ohjaustyön kohteena ovat jo ammatin opiskelleet ja siinä toimineet aikuiset. Esiin nousee myös ajankohtaisia ohjaustyöhön liittyviä ilmiöitä.


Digiaikaan syntyneet työssä - haasteita ja mahdollisuuksia

Y-sukupolvi työ(elämä)ssä -kirjan kannet

Työelämään on astunut uusi Y-sukupolvi. Millaisia ovatkaan nämä diginatiivit, joille työn tekemisen pitää olla hauskaa ja motivoivia tekijöitä ovat muut kuin raha? Aihetta käsittelee artikkelissaan Pirkko-Liisa Vesterinen.


Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo käsittelee elinikäisen ohjauksen teemoja ja toimii keskustelufoorumina aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkkojulkaisua tuottaa Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Yhteistyössä ovat mukana Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES, CIMOn Euroguidance-toiminta sekä Opin ovi -projektit. Tervetuloa lukijaksi - ja kirjoittajaksi!
verkkolehdet.jamk.fi/elo
Copyright © 2013 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp