Lue nyt Elo-verkkolehdestä:

 


Kohti marginaalia vai valtavirtaa? 

Koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten elämänraiteita 

Koulutuksellisen epäonnistumisen vuoksi syrjäytymisvaarassa olevia 15–24-vuotiaita nuoria on ollut jo vuonna 2008 noin 14 000. Kaiken kaikkiaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on tämän hetken arvion mukaan lähes 100 000, ja yhteiskunnalta kokonaan hukassa olevien nuorten määrä kasvaa. Millaisia elämänraiteita kulkevat koulutuksellisen ja ammatillisen marginaalin nuoret? Millä tukitoimilla voisimme tarttua putoamisvaarassa oleviin? Juha Mäki-Ketelä on paneutunut ongelmavyyhtiin väitöstutkimuksessaan.

Ohjauksen poluilta opin vesille

Ovatko ohjauksen polut mutkikkaita
tai kivikkoisia, tai koulutuksen vedet karikkoisia tai myrskyisiä aikuisopiskelijalle? Mistä matalasti koulutettu aikuinen saa voimavarat opiskeluun? Mikä motivoi häntä jaksamaan uusissa oppimisympäristöissä? Merja Ylönen tuo esille matalasti koulutettujen aikuisten näkemyksiä opiskelusta ja tuen tarpeista elämän mittaisella opinpolulla.

Ohjauksella on väliä – kuinka ohjausosaamista lisätään?

Seija Koskelan toimintatutkimuksessa tarkasteltiin ja kehitettiin ohjauksen käytäntöjä yhdessä oppilaitosten työntekijöiden kanssa. Artikkelissa kuvataan tutkimuksen havaintoja esimerkiksi toimintatavoista ja asenteista - uudistumisen tarpeita löytyy, jotta ohjaus voisi vastata uusiin vaatimuksiin elinkaaren kaikissa vaiheissa. Laadukkaan ja tehokkaan ohjauksen taustalla on ennen kaikkea moniammatillista yhteistyötä ja hyvää ohjausosaamista.  

ERKKEREISTÄ eteenpäin – ohjausosaamisen kehittämissuuntia Suomessa

Jyväskylän etsivän työn ohjaajia.

Vuosina 2008-2013 toteutetun ESR-kehittämisohjelman päättyessä ollaan vaiheessa, jossa on aika pohtia tulevaisuuden tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämissuuntia Suomessa. Jukka Lerkkanen ja Raimo Vuorinen pohtivat artikkelissaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita elinikäisen ohjauksen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Tekstissä palataan myös ohjausosaamisen kehittämiseen valtakunnallisen koulutus- ja kehittämisprojekti ERKKERIn kautta.

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari innosti ja saa jatkoa! Lokakuussa järjestetty elinikäisen ohjauksen seminaari kokosi yhteen mittavan joukon ohjauksen ammattilaisia ja asiantuntijoita eri hallinnonaloilta. Tilaisuuden materiaalit ja videot ovat nyt katsottavissa seminaarin sivulla. Isolle, poikkihallinnolliselle ohjausalan tapaamiselle seuraa jatkoa vuonna 2014, kun Elinikäinen ohjaus Suomessa -seminaari toteutetaan Turussa! Lisätietoja myös verkkolehdessämme.


 

Tulossa Elinikäisen ohjauksen verkkolehdessä:


  • Millainen on CIMOn neuvontapalvelun asiakas?

  • Uutisia Opintopolku.fi -kehittämistyöstä

  • Mitä tehtiin ja tuotettiin STUDIO-projektissa?

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo käsittelee elinikäisen ohjauksen teemoja ja toimii keskustelufoorumina aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkkojulkaisua toimittaa Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti (ESR 2008-2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Yhteistyössä ovat mukana Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES ja CIMOn Euroguidance-toiminta. Tervetuloa lukijaksi - ja kirjoittajaksi!
verkkolehdet.jamk.fi/elo 

Copyright © 2013 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp