Copy
Koordinaatioprojektin kuulumisia reissuilta ja konttorilta

Kalenteri

14.4. Tiimikokous (kaikki)
23.4. Twitterin käyttö -kokous

Lomalla:
16.-22.4. Jaakko Rousu
25.4.-2.5. Auli Ryhänen

 
4.6. Pohjanmaa, Kokkola

12/2014

Eurooppa kiinnostunut Opin ovista

Oxford Research Oy toteuttaa Cedefopin (European Centre for the Development of Vocational Training) toimeksiannosta sidosryhmähaastatteluja Suomessa. Kyseessä on hanke ”Study on skill mismatch policies and practices in the EU”. Tähän liittyen Oxford Research:stä Erkki Hedenborg ja Vesa Kokkonen haastattelivat Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin toimijoita Opin ovista klinikkapäivän jälkeen.
 
Eurooppa haluaa tietää tarkemmin mihin ongelmaan Opin ovilla haettiin ratkaisuja, millä keinoin tavoitteeseen pyrittiin (mikä lähestymistapa tai malli), missä onnistuttiin ja missä ei onnistuttu. Haastattelun tavoitteena oli saada tietoa, jota voi hyödyntää myös muissa konteksteissa, esim. uuden Policy-työkalun suunnittelussa. Lisätietoja Cedefopista ja tietoa suomenkielellä.


 

Linnanmäen klinikalta huikeat näkymät

”Voiko ohjausta mitata?”, kysyttiin 8.4. Opin ovi -klinikalla Linnanmäellä noin 50 ohjauksen ammattilaisen toimesta. Klinikalla esiteltiin erilaisia ohjauksen seurannan ja arvioinnin malleja. PsL, riippumaton asiantuntija Robert Arnkil kertoi Työelämätutkasta, jota voi käyttää visuaalisena asiakaspalvelun työkaluna, jolla asiakas voi jäsentää tilanteensa yhdeksällä ulottuvuudella.

 Alueellisina esimerkkeinä nostettiin esille Pohjois-Savon ELO-laadunhallintatyökalu ja Pohjois-Pohjanmaan elinikäisen ohjauksen palveluiden, laadun ja yhteistoiminnan arviointityökalu. 

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Sakari Saukkonen tarkasteli elinikäisen ohjauksen aluekehittämistä tutkimuksellisesta näkökulmasta. Omat puheenvuoronsa elinikäisen ohjauksen kehittämisestä pitivät myös OKM:n, TEM:n ja LAITURI-projektin edustajat. Myös yleisö pohti aihetta ryhmätöinä koordinaatioprojektin verkostovalmentajien johdolla.

Klinikan diamateriaalit löytyvät osoitteesta www.opinovi.fi/klinikat. Tarkemmin klinikasta huhtikuun Opin ovi -uutiskirjeestä.

 

Osallistaminen aiheena Opin ovi -webinaarissa

Verkostovalmentajamme Arja Pakkala ja Hannele Torvinen pitivät 9.4. webinaarin osallistavasta ohjauksesta osin Arjan väitöskirjan pohjalta.

”Osallistavan ajattelun perusta lähtee ihmiskäsityksestä, ohjattavaan liittyvistä tausta-ajatuksista. Itse asiassa ’ohjattava’ käsitteenä on jo vähän ongelmallinen, koska se herättää mielikuvia passiivisesta asiakkaasta”, Arja totesi webinaarin alkuun.
”Osallistavan ohjauksen prosessin menetelmät ovat sellaisia, että niillä siivitetään ohjattavaa aktiiviseen toimintaan.”

Webinaaritallenne on Opinovi.fi-sivustolla.


 

Seuraava viikkotiedote ilmestyy viikolla 18!


 

Copyright © 2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp