Elo-verkkolehtikin nuorten asialla!

 

Tästä vuoden ensimmäisestä uutiskirjeestä löydät erityisesti nuorten ohjausta käsitteleviä juttujamme. Nuorisotakuuta sivuavat teemat saanevat jatkoa vielä vuoden mittaan.


Urabaari avasi tiskin nuorille 

Urabaari-ohjaajaverkosto neuvoo ja ohjaa uusimaalaisia koulutusasioissa. Kehittämisverkosto on tarttunut myös Nuorisotakuun haasteeseen. Suvi-Maaria Kronholmin toimittamassa haastattelussa verkoston vastuuhenkilöt Hilppa Visa ja Tapani Leino pohtivat nuorten ohjausta ja verkostoyhteistyötä.

 

Koko ikäluokka haltuun - syrjäytymistä vastaan 


Syrjäytymisen riski kasvaa nuoren opinpolulla siirtymävaiheissa. Jyväskylässä on kehitetty Koppari-projektityönä nuorten ohjauksen yhteistoimintaverkoston vastuunjakoa ja mallinnettu asiakaslähtöistä tarkastelutapaa siirtymävaiheisiin. Toimintamallilla tuetaan ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneitä tai koulutuksen keskeyttäneitä nuoria ohjautumisessa koulutukseen tai työmarkkinoille. Aiheesta kirjoittavat Minna Ahokas ja Sirkka Ihatsu.  
 

 


Tieto ohjaa nuorta valinnoissa - koordinaatti ohjaa ammattilaisia

Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti perustettiin vuonna 2006 vastaamaan nuorille tieto- ja neuvontapalveluita tuottavien kuntien ja järjestöjen asiantuntija- ja tukipalveluiden tarpeeseen. Valtakunnallinen nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluverkosto eli tuolloin voimakkaan kasvun aikaa. Koordinoivaa ja kehittävää tahoa tarvittiin. Tällä hetkellä verkostossa on mukana 210 kuntaa ja järjestöä. Jaana Fedotoffin artikkelista voit lukea Koordinaatin toiminnasta. 

 

Tyypillinen kansainvälistymismahdollisuuksia etsivä asiakas

Millaisia ovat CIMOn neuvontapalveluiden tyypilliset asiakkaat? Hanna Isoranta huomasi, että neuvontapalvelun asiakkaat tulevat hyvinkin erilaisista lähtökohdista. CIMOn neuvontapalvelut auttavat kansainvälistymismahdollisuuksien selvittämisessä ja ohjaavat asiakkaita lisätiedon lähteille. Asiakasryhmien ja palveluiden vaikuttavuuden seuranta on tärkeää palveluiden kehittämiseksi.  
 

Kohti sähköistä sivistyskeskusta - Opintopolku.fi

Verkossa toimiva Opintopolku.fi -palvelu tuo tulevaisuudessa yhteen kaikki elinikäisen oppimisen tiedot kansalaisen opinpolulta. Syksyllä 2013 avautunut sivusto toimii mm. ammatillisen koulutuksen yhteishaun välineenä. Asiakkaan tarpeista lähtevä verkkopalvelu on osa laajempaa Oppijan verkkopalvelu -kokonaisuutta, jonka kehittämistyöhön osallistuu aktiivisesti eri sidosryhmiä.
 

STUDIO-projekti onnistuneesti maalissa!

Valtakunnallisen koulutus- ja kehittämisprojekti STUDIO:n tehtävänä oli vahvistaa aikuiskoulutuksessa ja -ohjauksessa toimivien pedagogista osaamista. Viisivuotisen projektin aikana ehti tapahtua yhteiskunnassa ja koulutuskentässäkin muutoksia, jotka toivat STUDIO-koulutuksiin myös uusia tarpeita ja osallistujia. Anita Eskola-Kronqvist ja Ilkka Uronen kokosivat projektin kokemuksia artikkeleihin:


STUDIO-projekti on kohta maalissa (Eskola-Kronqvist)

STUDIO-hanke osatoteuttajan silmin (Uronen)


 

 

Uusi juttusarja käynnistyy!
Henkilö työn takana - Elinikäisen ohjauksen asialla

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian rehtori ja LAITURI-projektin projektipäällikkö Ari Hyyryläinen kiinnittyy vahvasti ohjauksen kehittämistyöhön pitkäaikaisen työuran myötä. Sirpa Nykänen haastatteli Hyyryläistä mm. ohjauksen kehittämisen teemoista. Juttu käynnistää uuden ohjausalan kasvoja esittelevän juttusarjan.


 
Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo käsittelee elinikäisen ohjauksen teemoja ja toimii keskustelufoorumina aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkkojulkaisua toimittaa Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti (ESR 2008-2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Yhteistyössä ovat mukana Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES, CIMOn Euroguidance-toiminta ja Keski-Suomen ELY-keskus. Tervetuloa lukijaksi - ja kirjoittajaksi!
verkkolehdet.jamk.fi/elo 

Copyright © 2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp