Lue nyt Elo-verkkolehdessä:

Auttaako ohjaus korkeakouluopiskelijoita valmistumaan nopeammin?


KT Sakari Saukkonen kokoaa artikkelissaan tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden valmistumisajoista ja opiskeluolosuhteista. Hän vertaa korkeakouluopiskelua eri Euroopan maissa ja pohditaan myös keinoja opiskelun tukemiseen  ja opiskeluajan lyhentämiseen. Minkä verran ohjauksen kehittäminen voisi vaikuttaa opiskeluaikoihin tai tarvitaanko ohjaukseen kenties aivan uudenlaista näkökulmaa? Tutustu Saukkosen esittämiin vertailuihin ja ota kantaa keskusteluun!
 

Opin ovi auttaa uran siirtymävaiheissa

Lahdessa toimiva Opin ovi -palvelu tarjoaa aikuisille neuvontaa ja ohjausta koulutusasioissa. Palvelusta vastaavat Päijät-Hämeen aikuiskoulutusta antavat oppilaitokset.Esimerkiksi työuran siirtymävaiheet ovat niitä tilanteita, joissa Opin ovi tukee kansalaisia. Lue Sari Niemen artikkelista, kuinka tämä Päijät-Hämeen Opin ovi -projektin tuloksena syntynyt verkostomaisesti tuotettu palvelu toimii!
  

Toimivan verkoston tunnuspiirteet - rakennusaineena luottamus ja sosiaalinen pääoma

Verkostomaisesti tuotetut palvelut on keskeinen kehittämiskohde mm. meneillään olevassa aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen ESR-kehittämisohjelmassa. Myös muilla aloilla edistynyt verkostotoiminta nähdään tärkeänä tulevaisuuden toimintatapana. VTT Siru Korkala on tutkinut yhteistyöverkostoja, ja artikkelissaan hän käsittelee erityisesti sosiaalista pääomaa sekä luottamuksen ilmenemistä verkostoissa.
 

Aina on oikea ikä!

Tiesitkö, että vuonna 2012 vietetään Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaista teemavuotta? Teemavuoden tavoitteena on kannustaa ja tukea valtioiden, alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää aktiivista ikääntymistä, ikääntyvien hyvinvointia ja yhteiskunnallista roolia ja näin vahvistaa sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. Teema koskettaa siis myös koulutuksen ja ohjauksen kehittämistä, ja Suomessa teemavuoden toimintasuunnitelmasta löytyvät esimerkiksi elinikäisen oppimisen tukeminen ja työurien pidentäminen.


Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo käsittelee elinikäisen ohjauksen teemoja ja toimii keskustelufoorumina aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkkojulkaisua tuottaa Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Yhteistyössä ovat mukana Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES sekä Opin ovi -projektit. Tervetuloa lukijaksi - ja kirjoittajaksi!
verkkolehdet.jamk.fi/elo
Copyright © 2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp