Copy
Koordinaatioprojektin kuulumisia reissuilta ja konttorilta

Kalenteri

13.5. Julkaisukokous, Salmia (Auli)
13.5. Haastattelu, KS ELY (Auli, Anna-Kaisa)
14.5. ELO-toimintamalliryhmä, Salmia (Auli)
14.5. Verkostovalmennus, Kouvola (Hannele, Arja)
14.-15.5. Yhdessä tuloksiin! –tulevaisuuspaja (verkossa), Anna-Kaisa
16.5. TKI-tiimikokous (kaikki)
19.5. Tilannekatsaus Seinäjoki (Auli, Jaakko)
20.5. Tilannekatsaus Pori (Auli, Anna-Kaisa)

 
19.5. Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki
20.5. Satakunta, Pori
28.5. Varsinais-Suomi, Turku
4.6. Pohjanmaa, Kokkola

14/2014

Opin ovi -kiertueen raportit valmistumassa

Opin ovi -kiertue rantautuu tämän kevään ja kesän aikana Seinäjoelle, Poriin, Turkuun ja Kokkolaan. Jokaiselle ELY-alueelle tehdään tilannekatsauskäynti, johon kutsutaan mukaan ko. alueella toimineet Opin ovi -projektien yhteyshenkilöt, ELY-keskusten ja TE-toimiston edustaja sekä mahdollisia muita yhteystyökumppaneita. Alkusyksystä käydään vielä Pohjois-Suomessa ja Uudellamaalla.

Jokaisesta käynnistä tehdään raportti, joka sisältää alueen tilannekuvauksen Opin ovi -projektien tuloksista ja niiden juurtumista, jatkokehittämistarpeista sekä tulosten siirtymisestä ELO-ryhmän ja alueen kehittämistyön käyttöön. Kiertuekäyntien raportteja tullaan julkaisemaan www.opinovi.fi/koordinaatioprojekti -sivustolla loppukevään ja syksyn mittaan. 

Koordinaatio ja LAITURI kokoustivat syksystä

Aikuisohjauksen koordinaatio- ja LAITURI-projektien yhteistyökokouksessa 9.5. käsiteltiin ohjausryhmän tulevaa kokousta, projektien yhteistä kehittämispäivää kesäkuussa, kehittämisohjelman loppujulkaisua, projektien omia loppujulkaisuja sekä projektien toimintaa syksyn aikana. Julkaisut ja niihin kirjoittaminen tulevat olemaan myös yhteisen kehittämispäivän teemana.

 

Pähkäilyä Ohjaamoista Keski-Suomessa

Uuden rakennerahastokauden nuorisotakuuseen liittyvä Ohjaamo -teema puhutti Keski-Suomen ELOPELTO – learning cafessa 8.5. Jyväskylässä. Yksikön päällikkö Marja Pudas Keski-Suomen ELY-keskuksesta alusti tilaisuuden kertomalla mm. Ohjaamon ja nettiohjauksen valtakunnallisesta tilanteesta. Projektihaut toteutetaan todennäköisesti syksyllä. Keski-Suomen ELY-keskus tulee toteuttamaan valtakunnallisen koordinaatioprojektin, johon se rekrytoi 7 työntekijää.

Tilaisuuden ryhmäkeskusteluissa pohdittiin tilannetta Keski-Suomessa: montako Ohjaamoa alueella olisi hyvä olla ja mitkä ovat suurimmat esteet niiden vakiintumiselle?

Yhteenvedossa nousi esiin, että maakuntaan tarvittaisiin 3-4 Ohjaamoa, mutta ne olisi kytkettävä tulevien Asiakaspalvelupisteiden (kts. VM:n Asiakaspalvelu2014-hanke) toimintaan. Lisäksi pohdittiin palvelujen liikuteltavuuden mahdollisuuksia (esim. kirjastoauto).

Suurimpina esteinä/haasteina Ohjaamojen vakiintumiselle hankekauden jälkeen nähtiin mm. niiden johtaminen ja omistajuus, resurssit ja organisointi, verkosto-osaaminen, järjestelmien yhtenäisyys (tiedonsiirto, salassapito), viestintä ja tunnettavuus. Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti oli mukana keskusteluissa ja piti esillä Opin ovien tekemää työtä. ELOPELTO –learning cafe –aineistot löytyvät verkkosivuilta. 

Seuraava viikkotiedote ilmestyy viikolla 21!

Antoisaa työviikkoa!
 

Copyright © 2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp