Opin ovi -uutiskirje / Läroport-nyhetsbrev 2/2013

Mitä Opin ovet duunaa?

Aivan! Kyllähän Opin ovissa duunattiin kovastikin vuonna 2013. Viime vuonna käynnissä oli kaikkiaan 25 projektia, joista 10 jatkaa toimintaansa vuonna 2014. Mitä kaikkea onkaan tuotettu, niistä kertovat Opin ovin -tuotekortit, jotka löytyvät hyvistä käytännöistä www.opinovi.fi/hyvatkaytannot. Tarinoita Opin ovista löytyy myös www.opinovi.fi/kanava. Kun viimeinen Opin ovien vuosi pyörähti nyt käyntiin, keräämme Opin ovista alueittain tietoa siitä, kuinka tulokset ovat juurtuneet sekä millaisia haasteita ja onnistumisia juurruttamisessa on ollut projektien päättymisen jälkeen. Reissaamista siis riittää tällekin vuodelle.
 
Tästä uutiskirjeestä voit lukea, mitä kaikkea Aikuisohjauksen koordinaatio- ja LAITURI -projektit tekivätkään viime vuonna, millaisia tuloksia kehittämisohjelmamme loppuarviointi tuotti ja mitä tuleva rahastokausi tuo tullessaan.
 
Ennakkotietona mainittakoon, että Palvelupiste-AikuiskoulutusEP-projektin päätösseminaari 22.5 Tuurissa ja Elinikäinen ohjaus Suomessa 2014 -seminaari järjestetään 8.-9.10. Turussa. Opin ovi -klinikka toteutetaan huhtikuussa Helsingissä ja teemana on ohjauksen palveluiden, laadun ja yhteistoiminnan arviointi. Klinikan tarkan päivämäärän ilmoitamme lähiaikoina.
 
Parasta talvenaikaa vietetään. Häikäisevä aurinko, luntakin luvassa lisää. Tiedämme, mitä me duunailemme. Näillä mennään. Opin ovet – täältä tullaan!

Lämmöllä…..
 
  
Auli Ryhänen
projektipäällikkö, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti


Kuulumisia kehittämisohjelman arvioinnista

Yhteistyökumppanit tyytyväisiä Opin ovien saavutuksiin

Joulukuussa 2013 valmistuneessa kehittämisohjelman arvioinnin loppuraportissa tarkasteltiin erityisesti tuloksia ja niiden juurruttamista sekä kehittämisohjelman vaikuttavuutta. Yhteistyön lisääntyminen ja verkostojen luominen ovat olleet monien mielestä ohjelman parasta antia. Lue lisää.
 

Mitä Auli sannoo? Tukea, sparrausta ja viestinnän ilotulitusta

Vuosi 2013 oli ja meni. Vuosi, jolloin reissattiin ja valmennettiin, tehtiin työtä Opin ovien hyväksi. Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin toiminta painottui kehittämisohjelman tulosten levittämiseen, päättyvien projektien tukemiseen tulosten kokoamisessa, toimintojen jatkuvuudessa ja juurruttamisessa. Viestinnässä korostimme erityisesti päättyvien projektien viestinnän ja hyvien käytäntöjen levittämisen tärkeyttä. Lue lisää.
 

LAITURI-projekti oli monessa mukana vuonna 2013

LAITURI-projekti antoi vuonna 2013 tukea alueellisten elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmien käynnistymiseen ja nuorisotakuun toteutukseen. Projektissa vahvistettiin ja tuettiin verkostomaisesti tuotettavien TNO-palvelujen kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista erityisesti alueellisten ELY–keskusten kanssa tehdyn työn kautta. Lue lisää.
 

Ohjausta kehitetään myös seuraavalla rakennerahastokaudella

Suomen seuraavan rakennerahasto-ohjelman toteutus alkaa toukokuussa. Hallitus on tähän mennessä hyväksynyt rakennerahasto-ohjelman ja kumppanuussopimuksen lähettämisen Euroopan komission hyväksyttäväksi. Ohjaus on rakennerahasto-ohjelmassa esillä nuorisotakuun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista -kehittämisohjelman myötä. Lue lisää.
 

Tutka-mallilla tietoa TE-toimistojen ohjausprosesseista

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen laadun arviointi on haasteellista, sillä ohjauksen prosesseja ja vaikutuksia on usein vaikea kuvata. Valtakunnallisessa NUOVE-projektissa kehitettiin TNO-palvelujen laadun arviointia ja arvioinnin välineitä, ja projektin päätyttyä tätä työtä on jatkanut työ- ja elinkeinoministeriö. Vuosina 2012–2013 TEM:n toimeksiannosta toteutetussa tutkimuksessa kehitettiin TE-toimistojen ohjauspalvelujen seurannan ja arvioinnin prototyyppiä. Lue lisää.
 

Miltä näyttää ohjauksen tila tämän päivän Suomessa?

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti kuvasi Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarissa videon, jossa seminaarivierailta tiedusteltiin heidän näkemyksiään ohjauksen tilasta tämän päivän Suomessa. Koska kysymys on hyvä, päätimme esittää sen vielä erikseen muutamille ohjauksen asiantuntijoille. Lue lisää.

 


 

Vad sysslar Läroporten med?

Precis! Det sysslades med mycket på Läroporten under året 2013. Förra året fanns sammanlagt 25 aktiva projekt varav 10 fortsätter sin verksamhet under 2014. Vad allt som producerats kan man se på Läroportens produktkort och dessa hittar man under Goda praxis www.opinovi.fi/hyvatkaytannot. Berättelser om Läroporten finns också på www.opinovi.fi/kanava. Då det sista Läroportsåret nu rullade igång samlar vi områdesvis in information om hur resultaten har rotat sig samt hurudana utmaningar och framgångar inrotningen haft efter att projekten avslutats. Det blir många resor även detta år.
 
I det här nyhetsbrevet kan du läsa om allt som Vuxenhandledningens koordinations- och LAITURI-projekt gjorde i fjol, hurudana resultat våra utvecklingsprograms slututvärdering gav och vad den kommande fondperioden för med sig.
 
Som förhandsinformation kan vi nämna att Servicepunkten-VuxenutbildningSÖ-projektets slutseminarium den 22.5 i Tuuri och Livslång handledning i Finland 2014-seminariet ordnas den 8.-9.10. i Åbo. Läroport-kliniken förverkligas i Helsingfors i april och temat är utvärdering av handledningens tjänster, kvalitet och samverkan. Klinikens exakta datum meddelas inom kort.
 
Vi lever i bästa vintertid just nu. Bländande sol och mer snö utlovas. Vi vet vad vi sysslar med. Vi fortsätter så här. Läroporten – här kommer vi!

Med värme…..Auli Ryhänen
projektchef
Koordinationsprojekt för vuxenhandledningen

 

I detta nyhetsbrev

  • Samarbetspartners nöjda med Läroportens arbete och prestation
  • Radar-modellen ger information om TE-byråernas handledningsprocesser
  • Handledningen utvecklas även under följande strukturfondsperiod
  • Vad gör egentligen koordinationsprojektet?
  • LAITURI - projektet var med på många hörn år 2013
  • Hur ser handledningens situation ut i dagens Finland?
Läs mer

Copyright © 2014 Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp