Opin ovi -uutiskirje / Läroport-nyhetsbrev 2/2013

Kalenteri

10.12. Osallisena Suomessa -hankkeen loppuseminaari, Helsinki
13.12. Menestyjäksi Lapissa -webinaari

Obs! Nyhetsplock och artiklar på svenska hittas i nedre del av nyhetsbrevet!

Opin ovissa parveillaan!

Opin ovi -hankeperheessä on syksyn aikana pyrähdelty ja parveiltu, sillä 6 Opin ovi -projektia saa tai on saanut päätöksensä vuoden loppuun mennessä. Näiden projektien tuloksista ja päätöstilaisuuksista löytyy tietoa loppuvuoden viimeisestä uutiskirjeestä ja Opin ovi -kanavalta www.opinovi.fi/kanava.

Tästä numerosta voit lukea yhden päättyvän Opin oven, KE-TU (Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi) -projektin tarinan.  Ensi vuonna Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti selvittää, mitkä tulokset, hyvät käytännöt ja palvelut ovat juurtuneet projektien päätyttyä. Millä alueilla on löydetty ne parhaimmat tukitoimet ja onnistumisen avaimet juurtumiselle? Millä alueilla voidaan tuulettaa: YES! Me teimme sen ja toiminta jatkuu.

Koskahan muuten päästään lumikasoissa pomppimaan? Sitä ja Joulua odotellessa...

  
Auli Ryhänen
projektipäällikkö, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti


Kuka lukee Opin oven verkkosivuja?

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ylläpitää verkossa monta eri sivustoa Opin ovi -projektien työn ja hyvien tulosten esittelemiseksi. Vaan kuka näitä sivustoja verkossa seuraa? Me otimme selvää. Lue lisää


KE-TU-projekti tukenut opiskelijoiden tutkintojen loppuun saattamista

KE-TU (KEskeytynyt opiskelu TUtkinnoksi) -projektin tavoitteena oli kehittää Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle toimintamalli tukemaan opiskelijoiden valmistumista ja opiskelunsa keskeyttäneiden opiskelijoiden tutkintojen loppuun saattamista. Aiempina vuosina opiskelijoilta tulleiden kyselyiden perusteella projektille oli tarve. Lue lisää


Opin ovi -klinikalla ennakoitiin tulevaisuuden ohjausta

Viime viikon Opin ovi -klinikka keräsi reilut parikymmentä ihmistä Tampereelle kuuntelemaan asiaa ennakoinnista. Koulutuspäällikkö, Get a Life -hankkeen projektikoordinaattori Leena Jokinen Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta puhui tulevaisuusohjauksesta - ja toisaalta ohjauksen tulevaisuudesta. Opetushallituksen rahoittaman valtakunnallisen ENSA (Ennakointiyhteistyö aikuiskoulutuksessa) -hankkeen projektipäällikkö Petri Sotarauta Länsirannikon Koulutus Oy WinNovasta puolestaan esitteli koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnin hyviä käytäntöjä. Lue lisää


Elinikäisen ohjauksen linjauksia – TNO-asiantuntijoiden tapaaminen Salmiassa  4.-5.11.2013

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia sekä LAITURI-projekti kutsuivat alueelliset TNO-asiantuntijat toiselle koulutusjaksolle jatkamaan alueellisten ELO-ryhmien toiminnan suunnittelua yhdessä. Päivien ohjelmassa käytiin läpi eurooppalaisia ja kansallisia näkymiä, ELO-toiminnan vaiheita eri alueilla sekä ELO-verkostotyön tukitoimia ja suuntautumista tulevaan. Päivien aikana tarkasteltiin myös sitä, mikä on juuri nyt ajankohtaista ja tärkeää alueellisessa ELO-toiminnassa kansallisten strategisten linjausten näkökulmasta. Lue lisää


Opin Ovi Uudenmaan ELY-keskus tutkimusmatkalla Berliinin koulutusmessuilla

Uudenmaan ELY-keskuksen oman tuotannon hankkeiden Opin Ovi- ja UusiTaito -projektien päälliköt tutustuivat Berliinin koulutusmessuille 17.10.2013. Matkan tavoitteena oli tutustua koulutusmessujen antiin ja toimintamalliin. Tavoitteena oli myös mahdollisuuksien mukaan tutustua paikalliseen TE-toimistoon eli Jobcenteriin. Lue lisää

 


Det svärmar på Läroporten!

Det har svärmat på Läroporten den här hösten då 6 Läroport-projekt har slutförts eller ska slutföras före årets slut. Det finns information om resultaten och besluten för dessa projekt i årets sista nyhetsbrev och på Läroport-kanalen www.opinovi.fi/kanava.

I det här numret kan du läsa en Läroport-berättelse, KE-TU (Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi, "Examen av avbrutna studier").  Nästa år klargör Koordinationsprojektet för vuxenhandledningen vilka resultat, god praxis och tjänster som har rotat sig då projekten avslutats.  Inom vilka områden har man hittat de bästa stödåtgärderna och nyckeln till framgång? Inom vilka områden kan man utbrista: YES! Vi gjorde det och verksamheten fortsätter...

När ska vi annars få hoppa i snöhögarna? I väntan på det och på julen...


Auli Ryhänen
projektchef
Koordinationsprojekt för vuxenhandledningen


I detta nyhetsbrev

  • Vem läser Läroportens webbsidor?
  • KE-TU-projektet (Examen av avbrutna studier) utvecklar uppföljningen av studiernas framfart
  • Vid Läroport-kliniken förutsåg man framtidens handledning
  • Riktlinjerna för Livslång handledning – TNO-specialisternas (Tieto, neuvonta ja ohjaus - 'Information, rådgivning och handledning') möte i Salmia 4.-5.11.2013
  • Läroport Nylands ELY-central på forskningsresa till utbildningsmässan i Berlin
Läs mer


Copyright © 2013 Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp