Copy
Koordinaatioprojektin kuulumisia reissuilta ja konttorilta

Kalenteri

13.3. Projektitiimin kokous (Kaikki)
14.3. STUDIO-projektin haastattelu, Tampere (Jaakko, Auli)
14.3. Pirkanmaan Opin ovien haastattelu (Jaakko, Auli)
 
14.3. Pirkanmaa, Tampere (Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa, Oma Ovi)
20.3. Keski-Suomi, Jyväskylä (Keski-Suomen Opin Ovi, Aikuisohjausta paikallisesti)
2.4. Kaakkois-Suomi, Kouvola (Opin Ovi Kymi, KE-TU-projekti, EKA Opin Ovi)

7/2014

Etelä-Pohjanmaalla pohdittiin palvelupisteen vakiinnuttamista

Palvelupiste-AikuiskoulutusEP:n toimijat kokoontuivat viime keskiviikkona yhteen Seinäjoella keskustelemaan projektissa kehitetyn Palvelupiste-mallin vakiinnuttamisesta. Projektissa on pilotoitu aikuiskoulutuksen palvelupisteitä, alun perin TE-toimistojen yhteyteen, sittemmin erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi on luotu mm. www.aikuiskoulutusep.fi-sivusto.

”Opin ovi -hankkeen myötä olemme lähteneet oikeasti miettimään tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita aivan eri tasolla, mitä aikaisemmin”, toteaa Sedu Aikuiskoulutuksen aikuiskoulutusjohtaja Pasi Artikainen. Palvelupistetoiminnan ja yhteisen verkkosivuston rahoituksen turvaamiseksi mietitään ratkaisuja verkoston voimin pitkin kevättä. Pasi Artikaisen haastatteluvideo sekä lisää asiaa Palvelupiste-AikuiskoulutusEP:n kehittämisiltapäivästä luvassa seuraavassa Opin ovi -uutiskirjeessä.
 

Katoavat työpaikat, uudet työpaikat vai muuttuva työ?

Koordinaatioprojekti osallistui Keski-Suomen ELOPELTO -learning cafe iltapäivään 6.3., jonka teemana oli ennakointi ja ennakointitiedon käyttö ohjaustyössä. Paikalla olikin kattava joukko keskisuomalaisia ohjauksen äärellä työskenteleviä henkilöitä. Lyhyt alustus ennakoinnista ja tulevaisuuden tutkailusta viritti osallistujat pohtimaan ennakointityön ja ennakoivan työotteen käytöstä omassa työssä. Lisäksi tuotettiin ideoita ja konkreettisia keinoja siihen, kuinka saada ennakointityö ohjaukseen. Voisiko siis ohjaus olla ennakointityötä?

Esille nousi mm. ennakointitiedon saatavuus ja käytön helppous, tulevaisuutta pohtivat kansalaisfoorumit, nuorten ja aikuisten osallistaminen, koulutus- ja urasuunnittelutaidoissa ennakointitiedon hyödyntäminen jne. Tilaisuuksien muistiot ja muu aineisto ELOPELTO -foorumeista löytyvät http://www.peda.net/veraja/keskisuomenely/elopelto

 

Koordinaatioprojekti työstää loppujulkaisua

Koordinaatioprojektissa on alettu kasata aineistoja kehittämisohjelman loppujulkaisuun. Perinteistä painettua julkaisua ei ole luvassa, vaan se tehdään verkkoon, ja siinä hyödynnetään vuosien varrella tuotettua audiovisuaalista materiaalia esim. videoklippejä. Julkaisu tulee koostumaan erilaisia toiminnan tukemiseen rakennettuja käytäntöjä esittelevästä valtakunnallisesta osiosta sekä alueilla syntyneitä tuloksia esittelevästä alueellisesta osiosta. Julkaisun on tarkoitus ilmestyä alkusyksystä.
 
 

Seuraava viikkotiedote ilmestyy viikolla 12!

Aurinkoista työviikkoa!

 

Copyright © 2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp